Dosje javnega naročila 007094/2019
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve grafičnega oblikovanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 100.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007094/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.10.2019
JN007094/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN007094/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.01.2020
JN007094/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.01.2020
JN007094/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2020
JN007094/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2020
JN007094/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2020
JN007094/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.07.2020
JN007094/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2020
JN007094/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2020
JN007094/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.09.2020
JN007094/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2020
JN007094/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.11.2020
JN007094/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.11.2020
JN007094/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2021
JN007094/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2021
JN007094/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.07.2021
JN007094/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2021
JN007094/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2021
JN007094/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2021
JN007094/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007094/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nacionalni inštitut za javno zdravje, ga. Liljana Petruša
javna.narocila@nijz.si
+386 56630800
+386 56630808

Internetni naslovi
http://www.nijz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/storitve-graficnega-oblikovanja
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/narocnik_espd_71k050919.xml
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve grafičnega oblikovanja
Referenčna številka dokumenta: 71K050919
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79822500
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo obsega storitve grafičnega oblikovanja, preloma strani in priprave za tisk: brošur, knjižic, zloženk, plakatov, priročnikov, vabil, obrazcev, naročilnic in drugih publikacij in tiskovin.
Količino in vrsto posamezne storitve tiska je v naprej objektivno nemogoče navesti. Naročnik bo naročal po dejanskih potrebah in se ne zavezuje posameznemu ponudniku oddati določene količine storitev.
Med šestimi najugodnejšimi ponudniki, s katerimi bo imel naročnik sklenjen okvirni sporazum, bo naročnik v času trajanja okvirnega sporazuma odpiral konkurenco na način, da bo izvajal povpraševanja za posamezne storitve ali za določene vrste storitev za krajše časovno obdobje.
Naročnik bo v posamezni izvedbeni fazi določil parametre izvedbe, vrsto in trajanje ter količine, skupaj z roki izvedb.
Trajanje javnega naročila: štiri leta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79933000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo obsega storitve grafičnega oblikovanja, preloma strani in priprave za tisk: brošur, knjižic, zloženk, plakatov, priročnikov, vabil, obrazcev, naročilnic in drugih publikacij in tiskovin.
Količino in vrsto posamezne storitve tiska je v naprej objektivno nemogoče navesti. Naročnik bo naročal po dejanskih potrebah in se ne zavezuje posameznemu ponudniku oddati določene količine storitev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 6
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.11.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.10.2019   07:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1) Merilo za ocenjevanje referenc je nejasno. Kaj je "najvišji seštevek treh referenc"?
2) V razpisni dokumentaciji so uporabljene slike analogne ure kot prikaz časa:
a) pri roku za oddajo vprašanj se slika analogne ure ne ujema z besedilnim zapisom časa (ura kaže 10, zapis pa 23:59) - kateri čas je zdaj pravilen?
b) uporaba slik je povsem nesmiselna, ker se ne more razbrati ali govorimo o dopoldanskem ali popoldanskem času. Prosimo za popravek razpisne dokumentacije, da bo čas nedovumno zapisan.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
1) Komisija bo to merilo ocenjevala tako, da bo od vsakega ponudnika seštela tri najvišje reference. Tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišji seštevek treh referenc bo prejel 90 točk, ostali pa točke po formuli, ki je napisana v Navodilih ponudnikom.
2) Naročnik je določil naslednje roke:
Rok za postavitev vprašanj: 28.10.2019 do 10. ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril do 28.10.2019 do 23:59.
Rok za predložitev ponudb: 14.11.2019, do 10. ure.
Odpiranje ponudb: 14.11.2019 ob 12. uri.

Naročnik ne bo popravljal razpisne dokumentacije, ker je obvestilo o objavi tega naročila na Portalu javnih naročil točno, prav tako navedbe v Navodilih ponudnikom. Dileme so razjasnjene tukaj.Datum objave: 14.10.2019   12:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

tudi mi izpolnjujemo obrazce in nas zanima, kaj boste seštevali pri referencah? Kako bo vrednotena posamična referenca? Glede na to, da pri obrazcu ni navedena vrednost posla, ne vemo, na kaj se navezuje seštevek referenc.

Lepo pozdravljamo.

ODGOVOR

Spoštovani,
spoštovani v Obrazcu P-2 Prijava najdete obrazec za potrditev reference. Vrednost posla se vpiše v "Opis posla iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja".
Sešteli bomo zneske vpisane na referencah (tri najvišje).Datum objave: 16.10.2019   13:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za pojasnilo glede izpolnitve obrazca P-7 MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE. - Ali se izpolni znesek v navedem odstavku "skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih največ do zneska EUR (največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV)."?

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
izbrani ponudnik, ki bo uspel na razpisu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe najkasneje pa v 10. dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti 4 bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z menično izjavo ter pooblastilo za izpolnitev in unovčenje; v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Menično izjavo se izpolne v celoti.
Datum objave: 23.10.2019   08:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v dokumentu NAVODILA PONUDNIKOM:
1) je na strani 7 v točki "Nastopanje s podizvajalci" naveden stavek, ki se glasi: "Ponudnik lahko pogoj za opravljanje tehnične in kadrovske sposobnosti izpolnjuje skupaj s podizvajalcem."
2) medtem, ko je na strani 11 v sklopu "Kadrovska in tehnična sposobnost - reference" naveden stavek, ki se glasi: "Spodaj navedene pogoje mora izpolnjevati tako ponudnik kot tudi vsi podizvajalci v primeru ponudbe s podizvajalci."

V skladu z razumevanjem zgornje točke 1) lahko predložimo nekaj potrjenih referenc od ponudnika in nekaj od podizvajalca, skupaj pa najmanj 6 (3 reference, vsako od najmanj dveh različnih naročnikov).

Prosimo za potrditev, da je takšno razumevanje pogojev pravilno.
Hvala za vaš odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
ponudnik lahko pogoj tehnične in kadrovske sposobnosti izkazuje s podizvajalci in partnerji skupne ponudbe, če bodo le-ti storitve dejansko opravljali.Datum objave: 24.10.2019   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri izpolnjevanju obrazca p-11 Lastniški deleži, me zanima če vam lahko vse podatke oddam kot prilogo izpisa iz Ajpesa? Namreč imamo več lastnikov in je premalo prostora v obrazcu za izpolnjevanje. Hvala za odgovor.

Lep pozdrav,
Marko

ODGOVOR

Spoštovani,
obrazec P-11: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika - lahko ponudnik predloži najkasneje pred podpisom pogodbe.
S pisno zahtevo na naslov liljana.petrusa@nijz.si (z navedbo naročnika, imena posla ter oznake javnega naročila) lahko pridobite dokumentacijo v word obliki, da bo izpolnjevanje lažje.Datum objave: 24.10.2019   12:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali morajo obrazec P-10 pri prijavi izpolniti poleg ponudnika tudi podizvajalci?

Najlepša hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Spoštovani,
da, Obrazec P-10 izpolnijo tudi podizvajalci.


Datum objave: 24.10.2019   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v obrazcu P-6 "Podatki podizvajalca" je treba vnesti podatke o količini del, njihovi vrednosti, rokih izvedbe ... Kakšne podatke lahko tukaj vpišemo, saj javni razpis ni povprašanje po neki konkretni aplikaciji, od katere so ti podatki odvisni?

ODGOVOR

Spoštovani,
ponudnik mora v Obrazcu P-6 navesti vse podatke, razen: »Količine del«, »Vrednost del brez DDV« ter »Predmet, količina, vrednost, kraj, rok izvedbe storitve/dobave blaga«.Datum objave: 25.10.2019   10:13
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

v skladu s pojasnilom: "izbrani ponudnik, ki bo uspel na razpisu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe najkasneje pa v 10. dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti 4 bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z menično izjavo ter pooblastilo za izpolnitev in unovčenje; v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Menično izjavo se izpolne v celoti."

torej obrazec P-7 MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ne priložimo k ponudbi?

Hvala.


lp


ODGOVOR

Spoštovani,
ne, ne priložite k ponudbi.
Za izbranega ponudnika pa velja zgoraj napisano.


Datum objave: 25.10.2019   13:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naleteli smo na dve vprašanji:

-kje v prijavi je predvideno, da vpišemo nagrade in priznanja?
-pri navajanju vrednosti referenc - ali vpišemo vrednost posla celotnega projekta, kjer je bilo oblikovanje publikacije le ena faza v celotnem projektu nastajanja publikacije? Naš naročnik lahko potrdi vrednost celotnega projekta, ne pa samo ene faze, ker je nismo ločeno obračunali, ampak v sklopu celotnega projekta.

Najlep hvala za odgovore.

ODGOVOR

Spoštovani,
- glede nagrad: ponudbi priložite dokazilo o prejeti nagradi;
- naročnika zanima le tisti del reference, ki se nanaša izključno na oblikovanje, zato mora biti referenca napisana tako, da se ta vsebina tudi razbere.