Dosje javnega naročila 006552/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Gradnje: Rekonstrukcija LC 377191 DI ANTONIO -ŠKOF
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006552/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.09.2019
JN006552/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN006552/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006552/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Mitja Ovčjak
mitja.ovcjak@slovenjgradec.si
+386 28812159

Internetni naslovi
http://www.slovenjgradec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.slovenjgradec.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12864
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija LC 377191 DI ANTONIO -ŠKOF
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija LC 377191 DI ANTONIO -ŠKOF
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija LC 377191 DI ANTONIO -ŠKOF
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 14.10.2019
Konec: 30.05.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.10.2019   10:15
Kraj: Odpiranje poteka avtomatsko preko informacijskega sistema EJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.09.2019   14:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo za pregled in popravek popisa v postavkah:
- III. ZGORNJI USTROJ 3.4 je enota mere m3 ali je pravilno m2
- III. ZGORNJI USTROJ 3.8 debelina asfalta je 4cm, sestava pa 5+3cm

Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik je izvedel pregled in popravek popisa v navedenih postavkah:

Odgovor na vprašanja:
- III. ZGORNJI USTROJ 3.4 - je enota navedena napačno. Prava enota je m2
- III. ZGORNJI USTROJ 3.8 - navedena sestava je napačna. Debelina asfalta pločnika je 4cm iz asfalta AC 8 surf B 70/100 A5.

Popravljen popis je objavljen:

http://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/ArtMID/663/ArticleID/5742/JAVNO-NARO%c4%8cILO-MALE-VREDNOSTI-REKONSTRUKCIJA-LC-377191-DI-ANTONIO-%e2%80%93%c5%a0KOF

POPIS-POPRAVEK1

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.09.2019   11:39
VPRAŠANJE
Ponovno zahtevate, da vam dostavimo menice z menično izjavo pred končnim rokom za oddajo ponudbe. S tem ne zagotavljate anonimnosti ponudnikov, ki dajejo ponudbo. Pozivamo vas, da v tem javnem naročilu ter tudi v vseh ostalih javnih naročilih, ki jih objavljate, ta rok takoj izenačite z rokom za oddajo ponudbe. V kolikor boste to počenjali še v bodoče, bomo primorani sprožiti revizijski postopek,.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za predložitev meničnih izjav in menic do dne 4.10.2019 do 10.00 ure, pri čemer naročnik pojasnjuje, da se pojasnila, ki so objavljena na tem portalu del razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.09.2019   13:29
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo po boniteti iz SB5 na SB6, saj kot je razvidno iz AJPES-ove metodologije določanje bonitetne ocene za SB6 velja, da je zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje obveznosti še vedno nadpovprečna, družba je ob normalnih tržnih razmerah še vedno sposobna poravnavati svoje obveznosti, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja kot v povprečju za vse slovenske družbe, a zaradi eksponentnega naraščanja pomembno višja kot v petem bonitetnem razredu ( glej https://www.ajpes.si/Doc/Bonitete/S.BON/Povzetek%20metodologije.pdf)

ODGOVOR

Naročnik ostaja pri zahtevani bonitetni oceni SB5.

Lep pozdravDatum objave: 26.09.2019   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Vezano na vaše JN002087/2019-W01 iz meseca aprila vam posredujemo vaša odgovora na vprašanaj glede spremembe bonitete iz SB5 na SB6:

Datum objave: 16.04.2019 21:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Na osnovi opisa metodologije in pojasnil bonitetnih ocen Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), je jasno navedeno, da bonitetna ocena SB1 do SB6 predstavlja povprečno napovedano verjetnost neplačila, ki je nižja od povprečne vrednosti verjetnosti neplačila, kot velja za slovenske gospodarske družbe. Torej veljajo podjetja, ki imajo oceno od SB1 do SB6 za boljša od slovenskega povprečja, še posebej pa so taka podjetja uspešna če vzamemo za merilo gradbeno panogo. Temu je sledila tudi DRK v primeru odločitve Državne revizijske komisije št. 018 268/2011 4 z dne 16.9.2011. V skladu z navedenimi dokumenti je bonitetna ocena SB6 povsem ustrezna. Predlagamo, da se kot ustrezno upoštevata tudi bonitetna ocena SB6.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Z namenom preveritve ekonomsko-finančne sposobnosti naročnik lahko zahteva podatke o boniteti poslovanja gospodarskega subjekta, mora pa strogost tega pogoja (torej razred bonitetne ocene) vsakokrat prilagoditi konkretnemu predmetu javnega naročila, tako da bo le-ta sorazmeren in smiselno povezan. Določitev višine bonitetne ocene je torej v domeni naročnika, ki mora pri tem upoštevati specifičnosti konkretnega javnega naročila. Naročnik meni, da ima v konkretnem primeru utemeljene razloge, da zahteva boljšo bonitetno oceno (tj. SB5), upoštevajoč dejstvo, da bo ob izvedbi predmetnega javnega naročila črpal kohezijska sredstva.

Datum objave: 19.04.2019 11:49
Spoštovani!

Naročnik obvešča, da je na podlagi Sklepa o podaljšanju rokov v postopku oddaje naročila male vrednosti »Površine za pešce in kolesarje na območju Druge osnovne šole Slovenj Gradec in Športnega centra Vinko Cajnko«, št. 430-0012/2019 z dne 19.04.2019, podaljšal roke v zvezi s predmetnim naročilom, kot to izhaja iz objavljenega popravka javnega naročila, pod št. JN002087/2019-K03, z dne 19.04.2019.
V zvezi s tem naročnik popravlja tudi datum predložitve obrazca Priloga 4/1 "Menična izjava" ter bianco menic (vse v treh (3) izvodih), in sicer je le-te potrebno predložiti najkasneje do dne 06.05.2019 do 10.00 ure, na način določen v razpisni dokumentaciji.
Naročnik nadalje spreminja tudi razpisno dokumentacijo v točki 4.2.2. "Ekonomsko finančni položaj", in sicer spreminja vsebino POGOJA 3.
Popravljena razpisna dokumentacija (POPRAVEK 4) ter ponudbeni obrazci bodo objavljeni na spletni strani naročnika, pod objavo javnega naročila, v najkrajšem možnem času.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

V odgovoru ste dne 16.4.2019 navedli, da imate utemeljene razloge po zahtevi SB5 zaradi črpanja kohezijskih sredstev. Kljub temu odgovoru pa ste dne 19.4.2019 spremenili zahtevo in sicer ste spremenili boniteto na SB7.

Ponovno vas pozivamo, da spremenite bonitetni pogoj iz SB5 na SB6. S tem boste pridobili več konkurenčnih ponudb.
Lep pozdrav !


ODGOVOR

Naročnik za konkretno javno naročilo vztraja pri zahtevani bonitetni oceni.

Lep pozdravDatum objave: 26.09.2019   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Vezano na vaše JN002087/2019-W01 iz meseca aprila vam posredujemo vaša odgovora na vprašanaj glede spremembe bonitete iz SB5 na SB6:

Datum objave: 16.04.2019 21:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Na osnovi opisa metodologije in pojasnil bonitetnih ocen Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), je jasno navedeno, da bonitetna ocena SB1 do SB6 predstavlja povprečno napovedano verjetnost neplačila, ki je nižja od povprečne vrednosti verjetnosti neplačila, kot velja za slovenske gospodarske družbe. Torej veljajo podjetja, ki imajo oceno od SB1 do SB6 za boljša od slovenskega povprečja, še posebej pa so taka podjetja uspešna če vzamemo za merilo gradbeno panogo. Temu je sledila tudi DRK v primeru odločitve Državne revizijske komisije št. 018 268/2011 4 z dne 16.9.2011. V skladu z navedenimi dokumenti je bonitetna ocena SB6 povsem ustrezna. Predlagamo, da se kot ustrezno upoštevata tudi bonitetna ocena SB6.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Z namenom preveritve ekonomsko-finančne sposobnosti naročnik lahko zahteva podatke o boniteti poslovanja gospodarskega subjekta, mora pa strogost tega pogoja (torej razred bonitetne ocene) vsakokrat prilagoditi konkretnemu predmetu javnega naročila, tako da bo le-ta sorazmeren in smiselno povezan. Določitev višine bonitetne ocene je torej v domeni naročnika, ki mora pri tem upoštevati specifičnosti konkretnega javnega naročila. Naročnik meni, da ima v konkretnem primeru utemeljene razloge, da zahteva boljšo bonitetno oceno (tj. SB5), upoštevajoč dejstvo, da bo ob izvedbi predmetnega javnega naročila črpal kohezijska sredstva.

Datum objave: 19.04.2019 11:49
Spoštovani!

Naročnik obvešča, da je na podlagi Sklepa o podaljšanju rokov v postopku oddaje naročila male vrednosti »Površine za pešce in kolesarje na območju Druge osnovne šole Slovenj Gradec in Športnega centra Vinko Cajnko«, št. 430-0012/2019 z dne 19.04.2019, podaljšal roke v zvezi s predmetnim naročilom, kot to izhaja iz objavljenega popravka javnega naročila, pod št. JN002087/2019-K03, z dne 19.04.2019.
V zvezi s tem naročnik popravlja tudi datum predložitve obrazca Priloga 4/1 "Menična izjava" ter bianco menic (vse v treh (3) izvodih), in sicer je le-te potrebno predložiti najkasneje do dne 06.05.2019 do 10.00 ure, na način določen v razpisni dokumentaciji.
Naročnik nadalje spreminja tudi razpisno dokumentacijo v točki 4.2.2. "Ekonomsko finančni položaj", in sicer spreminja vsebino POGOJA 3.
Popravljena razpisna dokumentacija (POPRAVEK 4) ter ponudbeni obrazci bodo objavljeni na spletni strani naročnika, pod objavo javnega naročila, v najkrajšem možnem času.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

V odgovoru ste dne 16.4.2019 navedli, da imate utemeljene razloge po zahtevi SB5 zaradi črpanja kohezijskih sredstev. Kljub temu odgovoru pa ste dne 19.4.2019 spremenili zahtevo in sicer ste spremenili boniteto na SB7.

Ponovno vas pozivamo, da spremenite bonitetni pogoj iz SB5 na SB6. S tem boste pridobili več konkurenčnih ponudb.
Lep pozdrav !


ODGOVOR

Naročnik za konkretno javno naročilo vztraja pri zahtevani bonitetni oceni.

Lep pozdrav