Dosje javnega naročila 006554/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: Najem in vzdrževanje večfunkcijskih naprav, z dobavo tonerjev za najeto opremo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006554/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.09.2019
JN006554/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.10.2019
JN006554/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN006554/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006554/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Stanislava Majerle
stanislava.majerle@sb-nm.si
+386 73916135
+386 73321095

Internetni naslovi
https://www.sb-nm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sb-nm.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12865
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem in vzdrževanje večfunkcijskih naprav, z dobavo tonerjev za najeto opremo
Referenčna številka dokumenta: 16-21/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30121100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Najem in vzdrževanje večfunkcijskih naprav z dobavo tonerjev za potrebe Splošne bolnišnice Novo mesto, za obdobje 48 mesecev.
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30121100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem in vzdrževanje večfunkcijskih naprav z dobavo tonerjev za potrebe Splošne bolnišnice Novo mesto, za obdobje 48 mesecev.
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.10.2019   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:
Spletna aplikacija e-OddajaOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.10.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.09.2019   09:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V razpisni tehničnih zahtevah zahtevate skeniranje s hitrostjo vsaj 160 str/min.
Da ne izključujete konkurence več različnih blagovnih znamk saj 160 str /min dosega le ena nas zanima če je sprejemljivo popraviti to karakteristiko na 130 str/min.

Pri navedenih količinah izpisov katere so naveden za obdobje 4 let nas zanima ali je so te količine skupaj za vse kose iz podsklopa ali za vsak kos posebej?

npr podsklop 2 ima 7 naprav količina izpisov pa je ocenjena na 730.000. Ali to pomeni na vsako napravo 730.000 ali na vseh napravah skupaj?

Hvala za odgovore že v naprej.

ODGOVOR:
a) Da. Naročnik spreminja strokovno zahtevo za 1. podsklop: Samostoječa barvna laserska več funkcijska naprava A3/A4, pod tč. 1.8, tako da glasi: "Avtomatski podajalec papirja DUAL SCAN (dvostransko skeniranje v enem prehodu), hitrost vsaj 130 str / min"

b) Količine veljajo za vse naprave iz posameznega podsklopa. Pri tem je naročnik ugotovil, da je prišlo do administrativne napake, in sicer:
1. V razpisni dokumentaciji, na strani 20-21 (poglavje Tehnične dokumentacije), se iz 2. podsklopa: Samostoječa črnobela laserska več funkcijska naprava A3/A4 6 kosov, umakne količina izpisov za intenzivo (50.000 strani) in se premakne v 3. podsklop: Samostoječa črnobela laserska več funkcijska naprava A3/A4 z vgrajenim fax modulom 2 kosa.
2. V predračunu - seznamu razpisanega blaga ali storitev se v 2. in 3. podsklopu popravi količina naprav za posamezni podsklop in količina izpisov, tako da glasi:
- 2. podsklop: Samostoječa črnobela laserska več funkcijska naprava A3/A4 6 kosov in količina izpisov: 680.000 kosov;
- 3. podsklop: Samostoječa črnobela laserska več funkcijska naprava A3/A4 z vgrajenim fax modulom 2 kosa in količina izpisov: 850.000 kosov.


Opomba: Naročnik bo z namenom, da se izogne prevelikemu številu različnih verzij razpisne dokumentacije, čistopis le te objavil po roku za postavljanje vprašanj ponudnikov.
V čistopisu razpisne dokumentacije bodo zajete vse spremembe oz. popravki, ki bodo v času, ki ga imate ponudniki na voljo za postavljanje vprašanj
objavljeni na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 26.09.2019   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik navaja okvirno število kopij za pogodbeno obdobje po tiskalnikih, na podlagi katerega se lahko naredi kalkulacija oz. ponudba. Za ponudnika pa je pomembno tudi to, kako se obračunava strošek najema v primeru večjega odstopanja od navedenih količin, zato prosimo za določitev minimalnega mesečnega obračuna kopij ne glede na realno doseženo število kopij.

hvala


ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik je okvirno število kopij navedel na osnovi števila kopij, narejenih na posameznih tiskalnikih v preteklem letu. V naslednjih letih predvideva podoben trend. Gre za podatke, ki jih naročnik ne more z gotovostjo v naprej predvideti. Naročnik ostaja na mesečnem obračunu kopij, ki je naveden v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 01.10.2019   13:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ESPD je načeloma vedno zahtevan kot priloga prijavni dokumentaciji - v vašem primeru tega nismo opazili, razen pri podizvajalcih. Ali gre za kakšno napako, ali ESPD za izvajalca ni zahtevan?

ODGOVOR NAROČNIKA: Pri postopku naročila male vrednosti ESPD obrazec za ponudnika ni obvezen del razpisne dokumentacije, zato ga naročnik ne zahteva.
Datum objave: 02.10.2019   08:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri 4.podsklopu : Namizni barvni laserski tiskalnik A4 imate zahtevo pod točko 4.8. "izpis prve črno bele strani 10 sekund ali manj, izpis prve barvne strani 15 sekund ali manj", ali lahko ponudimo napravo ki ima: prvi izpis barvni 12.9 sekund in črnobeli prvi izpis 12.9 sekund.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR NAROČNIKA: DA.
Naročnik spreminja zahtevo pod tč. 4.8 (4. podsklop: Namizni barvni laserski tiskalnik A4), tako da glasi: 4.8 Izpis prve črno bele strani 12,9 sekund ali manj, izpis prve barvne strani 15 sekund ali manj.

Naročnik si pridržuje pravico do testiranja namiznih barvnih laserskih tiskalnikov (v primeru, da takšnega tiskalnika še ne pozna oz. ga ni uporabljal). V kolikor se pri testiranju ugotovi, da blago ne ustreza potrebam naročnika - ponujeni tiskalniki ne bodo zagotavljali visoke kvalitete izpisov, ki jih naročnik potrebuje - si naročnik pridržuje pravico, da blago izloči iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb.
Naročnik bo tiskalnike uporabljal tudi za tiskanje slik preiskav pri gastroskopijah in kolonoskopijah.

Datum objave: 03.10.2019   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo vas za korekcije zahtev znotraj tehničnih specifikacij (priloženi obrazec za izpolnjevanje) za opremo, in sicer:

Pri 2 in 3. sklopu Samostoječa črno-bela laserska več funkcijska naprava A3/A4 (z ali brez faksa):
- Točka 2.6 in 3.6 - čas ogrevanja prosimo za zvišanje kriterija z zahtevanih 21 s na 23 s

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik spreminja strokovno zahtevo pod točkama 2.6 in 3.6 na čas ogrevanja največ 23 s.

Pri 4. sklopu Namizni barvni laserski tiskalnik A4:
- Točka 4.2 . hitrost izpisa prosimo na znižanje z zahteve s 30 str/min na 26 str/min
- Točka 4.6 zaloga papirja prosimo na znižanje zahteve s trenutnih 500 + 50 na 250 + 50 listov.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik strokovnih zahtev v tem delu ne bo spreminjal, saj bodo tiskalniki nameščeni v ambulantah, kjer mora biti hitrost izpisa čim večja, hkrati pa mora biti zaloga papirja v tiskalniku takšna, da je proces dela v ambulanti čim manj moten.

VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
V poglavju tehničnih specifikacij, točneje podpoglavju, ki se nanaša na zahteve glede tonerjev zahtevate dobavo tonerjev certificiranih s certifikatom ISO 14001. Nekateri naši tonerji niso označeni z ISO 14001 certifikatom, vendar imajo izdane MSDS, da ustrezajo aktualnim EU direktivam. Kakovost izpisa je garantirano visoka, nenevarnost snovi razvidna iz MSDS. Glede na to, da predvidevate najem naprav, za kakovostno izvedbo pa zahtevate garancijo, prosimo za znižanje navedenega kriterija, in sicer tako, da se zahteva po ISO certificiranih tonerjih umakne iz zahtev za tonerje.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik zahteve ne bo spreminjal. Proizvajalec tonerjev, ki jih bo ponudnik dobavljal v primeru izbire, mora imeti certifikat ISO 14001 ali drug enakovreden ustrezen certifikat. Certifikat mora izdati neodvisna organizacija, ki podeljuje mednarodne certifikate.
Datum objave: 03.10.2019   10:22
Naročnik v 1. podsklop: Samostoječa barvna laserska večfunkcijska naprava A3/A4, dodaja strokovno zahtevo , ki je pomotoma izpadla:
- Čas ogrevanja: največ 23 sekund
- Izpis prve strani: največ 10 sekund.