Dosje javnega naročila 006042/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: C-30/19; Rekonstrukcija ceste R3-686 odsek 1279 Žiče - Dramlje (od Kartuzije do Straže na Gori) od km 6,960 do km 8,311
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.804.185,56 EUR

JN006042/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN006042/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
JN006042/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2019
JN006042/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.05.2020
JN006042/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.10.2020
JN006042/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.10.2020
JN006042/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006042/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-30/19; Rekonstrukcija ceste R3-686 odsek 1279 Žiče - Dramlje (od Kartuzije do Straže na Gori) od km 6,960 do km 8,311
Referenčna številka dokumenta: 43001-241/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija ceste R3-686 odsek 1279 Žiče - Dramlje (od Kartuzije do Straže na Gori) od km 6,960 do km 8,311
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.850.962,43 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija ceste R3-686 odsek 1279 Žiče - Dramlje (od Kartuzije do Straže na Gori) od km 6,960 do km 8,311
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije
Naročilo ne spada v področje uporabe DirektiveRazlaga:
Naročnik je za izvedbo potrebnih del na rekonstrukciji ceste R3-686/1279 ( Žiče - Dramlje ), od Kartuzije do Straže na Gori, od km 6,960 do km 8,311 predhodno izvedel postopek javnega naročanja na katerem je prejel dve ponudbi in sicer ponudbo ponudnika VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42, 3000 Celje in ponudbo GAAL gradnje d.o.o., Sela 1, 3254 Podčetrtek. Ponudbena cena ponudnikov je presegala zagotovljena sredstva naročnika ( ocenjena vrednost naročila z DDV: 1.966.640,00 EUR; (proračun RS), projekt 17-0018. Višina zagotovljenih sredstev je bila enaka višini ocenjene vrednosti.

Zaradi ponudbene cene, ki je presegala naročnikova zagotovljena sredstva ni bil izbran noben ponudnik.
Ponudnike, ki so v predhodnem odprtem postopku oddali ponudbo v skladu s formalnimi zahtevami, ki so izpolnjevali pogoje za sodelovanje in zanje niso obstajali razlogi za izključitev, naročnik vabi k sodelovanju v konkurenčnem postopku s pogajanji in k predložitvi ponudbe s ponudbeno ceno, ki bo predmet pogajanj.

Naročnik Direkcija RS za infrastrukturo oddajo istega javnega naročila nadaljuje po konkurenčnem postopku s pogajanji, na podlagi točke b), prvega odstavka 44. člena ZJN-3.IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006042/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 28.08.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
19.09.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o.
Lava 42
3000
SI
Celje
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.612.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.850.962,43 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2019