Dosje javnega naročila 006582/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
Gradnje: PRENOVA LEKARNE - del II. faze CIT in PACU SB Brežice GOI dela
ZJN-3: Odprti postopek

JN006582/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
JN006582/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.10.2019
JN006582/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2019
JN006582/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006582/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
SI
Brežice
Slovenija
Rok Škvarč
rok.skvarc@sb-brezice.si
+386 74668100
+386 74668110

Internetni naslovi
http://www.sb-brezice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325099/Prenova_lekarne_SBB_2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12878
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRENOVA LEKARNE - del II. faze CIT in PACU SB Brežice GOI dela
Referenčna številka dokumenta: 410-6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215140
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova lekarne - gradbena dela
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215140
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova lekarne - GOI dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 160
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.10.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.10.2019   09:05
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.10.2019   12:00

Dodatne informacije:
Načrte bo uporabnik objavil na svoji spletni strani: https://www.sb-brezice.si/javna-narocila.html
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
Brežice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2019   13:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.glede na dejstvo, da je sicer z minimalnimi spremembami to že tretjič objavljeno naročilo, ter da je obakrat razpis neuspel zaradi preseženih sredstev - vse ponudbe izločene kot nedopustne iz razloga preseganja zagotovljenih sredstev nas zanima, in sicer:

- ali je naročnik zagotovil povečanje sredstev?
- kakšna je ocenjena vrednost javnega naročila?
- kakšna je vrednost zagotovljenih sredstev na predmetnem javnem naročilu?

2. Ali pravilno razumemo, da je kot vstopni pogoj potrebna referenca GOI del zgolj v višini 80.000,00 EUR? Navedeno je povsem v nesorazmerju s predmetom javnega naročila.
3. Ali pravilno razumemo, da ni nikjer navedene klasifikacije SKD za referenčni objekt?
4.Ali pravilno razumemo, da je potrebno v popisu del vpisati, kaj ponujamo? (tip, proizvajalec..).
5. Ali pravilno razumemo, da bo neizpolnitev te zahteve (opredeljene ad 4) izločitveni kriterij, brez možnosti poziva na dopolnitev ponudbe?
6. Ali je bila narejena revizija projekta - sklicujete se na PZI iz leta 2010? V povezavi s tem tudi potencialne zahteva po opravljeni validaciji lekarne?

Hvala.

ODGOVOR

1. Da. Naročnik je zagotovil povečanje sredstev. Naročnik informacij o ocenjeni vrednosti JN in vrednsoti zagotovljenih stredstev ne bo objavljal.
2. Da, pravilno razumete.
3. Da, pravilno razumete.
4. Da, za tiste postavke, kjer je to zahtevano.
5. Da.
6. Revizija projektne dokumentacije iz leta 2010 je bila narejena. Novelacija PZI, spremembe in dopolnitve pa je bila narejena še v letu 2017 in 2018, kot je navedeno v 2. poglavju povabila k oddaji ponudbe.

Datum objave: 01.10.2019   13:56
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da zaradi pravočasne priprave ponudbe odgovarja na že zastavljena vprašanja.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo na vprašanja odgovoril v najkrajšem možnem času, seveda pa mora ustrezno pripraviti odgovore.Datum objave: 02.10.2019   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali za finančno zavarovanje za dobro izvedbo in odpravo napak dovoljujete tudi kavcijsko zavarovanje?

Hvala.


ODGOVOR
Za zavarovanje obveznosti ponudnika so primerni naslednji instrumenti finančnih zavarovanj:
- bančna garancija ali
- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.
Datum objave: 02.10.2019   07:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za katero opremo - specificirajte moramo zagotavljati servis in odzivne čase? 11.člen pogodbe - stran 48 razpisne dokumentacije.
Ali mora biti servis vključen v ceno? V času garancije brezplačen? Za katere vse elemente?

Ali se bo izvedba izvajala na način s t.i. potrditvenimi listi in protokoli - kot je to običajna praksa MZ zadnjih let?

Hvala.ODGOVOR

1. Servis mora biti vključen v ceno. Mišljena je oprema, ki je predmet javnega naročila (kot npr.: prezračevalna naprava, hladilna naprava, razdelilci, ).
2. Način dela (potrjevanje vgrajenih materialov, nepredvidena dela, ...) se bo dogovoril na uvedbi v delo.


Datum objave: 02.10.2019   13:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko v polje, kjer je potrebno vpisati proizvajalca vpišemo, da nudimo "po popisu", v primeru, da ponujamo material/opremo kot jo je predvidel projektant v popisu?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 02.10.2019   13:02
VPRAŠANJE
Zdravo,
ali moramo v primeru, da ponujamo material in opremo po popisu priložiti tehnično dokumentacijo?

ODGOVOR
V kolikor ponudnik ponuja material oz. opremo, ki je navedena kot ustrezna v razpisni dokumentaciji, tehnične dokumentacije ni potrebno prilagati.Datum objave: 02.10.2019   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da naročnik jasno in nedvoumno označi v popisu del z rumeno (ali kakšno drugo barvo) kje pri posamezni postavki je zahtevan vpis proizvajalca, tip artikla in kataloška številka.

Ali razumemo pravilno, da v kolikor nudimo po popisu le-to tudi zapišemo.
Ker gre za precej stare projekte je velika verjetnost, da kakšen material ali oprema - kot jo je predvidel projektant s projektantskim popisom ne obstaja več - v povezavi s tem vprašanje, in sicer ali pravilno razumemo, da bo naročnik takega ponudnika (ki bo zapisal, da nudi po popisu - pa le-to ni več dobavljivo) oz ponudbo takega ponudnika izločil kot nedopustno?

Hvala.

ODGOVOR
1. Proizvajalca, tip, kataloško številko itd. je potrebno vnesti pri postavkah, kjer se naročnik sklicuje na izdelke, ki ustrezajo zahtevam. Polja so označena. Kot npr. 1. Lekarna Ključavničarska dela postavka 10 Dobava in montaža talne kanalete ..

2. Da. V kolikor ponudnik nudi izdelek, ki je naveden kot ustrezen v popisu, ponudnik napiše da nudi enak izdelek npr. po popisu.

3. Ker je bila PZI dokumentacija s popisi del nazadnje dopolnjena leta 2018 naročnik ocenjuje, da materialov ali artiklov, ki ne »obstajajo več« ne bi smelo biti. Sicer pa velja, da v takem primeru velja določilo iz popisov »ali enakovredno«. Ponudnik naj zastavi konkretno vprašanje, če katerega materiala ali artikla ni več na trgu.