Dosje javnega naročila 006568/2019
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Storitve: Nadzor nad izvajanjem del pri izgradnji prizidka in prenovi gasilskega doma PGE Krško
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.685,00 EUR

JN006568/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.09.2019
JN006568/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN006568/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2019
JN006568/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.10.2019
JN006568/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.10.2019
JN006568/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.12.2021
JN006568/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006568/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI036
Krško
Slovenija
Suzana Horvatiček
suzana.horvaticek@krsko.si
+386 74981303
+386 74922221

Internetni naslovi
http://www.krsko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325109/objava_20_9.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12882
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadzor nad izvajanjem del pri izgradnji prizidka in prenovi gasilskega doma PGE Krško
Referenčna številka dokumenta: 430-93/2019 O902
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadzor nad izvajanjem del pri izgradnji prizidka in prenovi gasilskega doma PGE Krško
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71247000
71520000
71530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadzor nad izvajanjem del pri izgradnji prizidka in prenovi gasilskega doma PGE Krško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 25
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Zaradi nepredvidenih okoliščin ali višje sile, skladno z 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila storitev po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.10.2019   10:30
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.09.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom, ki jo ima v elektronski obliki objavil tudi na svoji spletni strani www.krsko.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.09.2019   07:42
VPRAŠANJE
Na navedenem spletnem naslovu razpisna dokumentacija ponudnikom ni na voljo.

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je na voljo na naši spletni strani na naslednji povezavi: https://www.krsko.si/objava/215709
in portalu javnih naročil na naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=325109.


Datum objave: 24.09.2019   09:10
VPRAŠANJE
PROSIMO, DA OMOGOČITE , DA JE ODGOVORNI VODJA NADZORA TUDI ČLAN ZAPS, UDIA, KER IMAJO TUDI TI STROKOVNJAKI PRAVICI IZVAJTI TE STORITVE, V NASPROTNEM PRIMERU BOMO SPROŽILI POSTOPEK RAZVELJAVITVE RAZPISA. HVALA

ODGOVOR


Naročnik bo objavil popravek 2. pogoja točke 9.2.4 Tehnična in strokovna sposobnost.

Datum objave: 24.09.2019   09:11
VPRAŠANJE
ZAHTEVAMO, DA OMOGOČITE VODENJE NADZORA TUDI ČLANOM ZAPS.

ODGOVOR


Naročnik bo objavil popravek 2. pogoja točke 9.2.4 Tehnična in strokovna sposobnost.

Datum objave: 25.09.2019   12:40
VPRAŠANJE
ali lahko kot refernco priložimo obrazce drugega investitorja iz katerih so razvidni vsi pogoji, ki jih zahtevate, i so bili dani v sklopu drugega javnega naročila ?

ODGOVOR

Da, vendar ne smejo vsebinsko bistveno odstopati od priloženih obrazcev.