Dosje javnega naročila 006745/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Nabava dveh ultrazvočnih aparatov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 53.019,07 EUR

JN006745/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN006745/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2019
JN006745/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN006745/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.12.2019
JN006745/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006745/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 187-453842
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
regina.stajnkopolutnik@ukc-mb.si
+386 23211877

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12955
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava dveh ultrazvočnih aparatov
Referenčna številka dokumenta: 462-34(810203)/2019-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33124120
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava dveh ultrazvočnih aparatov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Oddelka za perinatologijo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33124120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Oddelka za perinatologijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nabava ultrazvočnega aparata za oddelka za ORL in MFK
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33124120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava ultrazvočnega aparata za oddelka za ORL in MFK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2019   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2019   09:43
VPRAŠANJE
Sklop 2.

2. Shranjevanje in dokumentiranje slik 2.1. Shranjevanje surovih (raw data) statičnih in dinamičnih UZ slik na notranji trdi disk, ter možnost naknadne obdelave le teh (možnost naknadnega spreminjanja: povečave, ojačanja,sive skale, nastavitev Barvnega in Pulznega Dopplerja ,naknadne meritve

Ali lahko ponudimo aparat modelno leto 2019, ki omogoča shranjevanje statičnih in dinamičnih UZ slik na notranji trdi disk, z možnostjo naknadnih meritev, povečevanje, vendar brez možnosti naknadnega spreminjanja parametrov slike: povečave, ojačanja,sive skale, nastavitev Barvnega in Pulznega Dopplerja. Glede na področje uporabe, zadnja možnost ne predstavlja klinične prednosti in ni v uporabi.

ODGOVOR


Zahteve ostajajo nespremenjene.

Datum objave: 11.10.2019   14:10
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V tehničnih zahtevah ste zapisali, da lahko ponudimo tudi rabljen aparat oz aparat za demonstracijske namene.

Zanima nas, kako boste med seboj primerjali ponudbe z novimi aparati ter ponudbe s starimi aparati. Za dosego kriterija najnižje cene se vsekakor splača ponuditi star aparat, kateri pa se sigurno ne more kosati z novim aparatom.

Prosim za obrazložitev.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Strinjamo se, da tovarniško obnovljen oz. rabljen aparat ni primerljiv z novim, zaradi česar bo naročnik za izbor najugodnejšega ponudnika za opremo iz sklopa 1 in 2 spremenil merilo, kot sledi v nadaljevanju:


Merilo za SKLOP 1:

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika za sklop 1:

ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo, po spodaj navedenih merilih, prejel največje število točk. Maksimalno skupno število točk, ki jih je možno doseči po merilih, je sto (100) točk.

Opomba:
V primeru, da bo več ponudnikov doseglo enako največje število točk, bo naročnik opravil žrebanje vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so dosegli enako največje število točk. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

Merila za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe so naslednja:


1. Merilo: cena

Naročnik bo merilo »cena« vrednotil na naslednji način:

V okviru merila cena bo naročnik upošteval skupno ponudbeno vrednost za opremo v EUR z DDV iz obrazca REKAPITULACIJA- (OBR-2)

Pri merilu »Cena« lahko ponudnik prejme največ 80 točk.

Naročnik bo število točk posameznega ponudnika izračunal na naslednji način:

T = NPC/C x 80

T: število točk, ki jih doseže posamezni ponudnik
NPC: najnižja ponudbena cena
C: ponudbena cena posameznega ponudnika

Po tej formuli dobi ponudba z najnižjo ponudbeno ceno 80 točk, ostale ponudbe pa sorazmerno manjše število točk.


2. Merilo: Izpolnjevanje kriterija ki se nanaša ponujeno tovarniško obnovljeno ali novo opremo

Ponudnik bo na podlagi izpolnjevanja kriterija, prejel dodatne točke, kot to izhaja iz nadaljevanja.

Kriterij, ki se točkuje: Tovarniško obnovljena / nova oprema

Ponudnik, ki ponuja tovarniško obnovljeno opremo prejme 0 točk
Ponudnik, ki ponuja novo in nerabljeno opremo prejme 20 točk

Največje možno skupno število točk pri tem merilu je 20.Merilo za SKLOP 2:

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika za sklop 2:

ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo, po spodaj navedenih merilih, prejel največje število točk. Maksimalno skupno število točk, ki jih je možno doseči po merilih, je sto (100) točk.

Opomba:
V primeru, da bo več ponudnikov doseglo enako največje število točk, bo naročnik opravil žrebanje vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so dosegli enako največje število točk. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

Merila za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe so naslednja:

1. Merilo: cena

Naročnik bo merilo »cena« vrednotil na naslednji način:

V okviru merila cena bo naročnik upošteval skupno ponudbeno vrednost za opremo v EUR z DDV iz obrazca REKAPITULACIJA- (OBR-2)

Pri merilu »Cena« lahko ponudnik prejme največ 90 točk.

Naročnik bo število točk posameznega ponudnika izračunal na naslednji način:

T = NPC/C x 90

T: število točk, ki jih doseže posamezni ponudnik
NPC: najnižja ponudbena cena
C: ponudbena cena posameznega ponudnika

Po tej formuli dobi ponudba z najnižjo ponudbeno ceno 90 točk, ostale ponudbe pa sorazmerno manjše število točk.


2. Merilo: Izpolnjevanje kriterija ki nanaša na letnik proizvodnje ponujene opreme

Ponudnik bo na podlagi izpolnjevanja kriterija glede letnika proizvodnje ponujene opreme, prejel dodatne točke, kot to izhaja iz nadaljevanja.

Kriterij, ki se točkuje: Letnik proizvodnje ponujene opreme

Ponudnik, ki ponuja rabljeno opremo letnik proizvodnje 2017 prejme 0 točk
Ponudnik, ki ponuja rabljeno opremo letnik proizvodnje 2018 prejme 4 točke
Ponudnik, ki ponuja rabljeno opremo letnik proizvodnje 2019 prejme 8 točk
Ponudnik, ki ponuja novo nerabljeno opremo prejme: 10 točk

Največje možno skupno število točk pri tem merilu je 10.Izbira ponudnika

Za posamezni sklop bo izbran ponudnik, ki bo:
- predložil dopustno ponudbo ter bo v skladu z navedenimi merili prejel za posamezni sklop največje število točk.


V zvezi z navedenimi maksimalno dopustnimi cenami, ki predstavljajo obseg zagotovljenih sredstev za posamezni sklop po pojasnjujemo, da le te ostajajo nespremenjene.Datum objave: 15.10.2019   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pošiljamo vam vprašanje:
SKLOP 2 Nabava ultrazvočnega aparata za Oddelka za ORL in MFK:

Zaradi bolj smotrne porabe javnih sredstev ter omogočanja večje konkurenčnosti med ponudniki, vas prosimo, da odobrite aparat, ki ima sestavljeni (compound) prikaz s 4 različnimi vpadnimi koti insonacije?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVORZahteve ostanejo nespremenjene.


Datum objave: 16.10.2019   08:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pošiljamo vam vprašanje glede sklopa 2 in sicer:
Ali lahko ponudimo aparat, ki minimalno odstopa od zahtevane teže. Odstopanje znaša samo 0,1 KG, kar je neopazna razlika.

Z lepimi pozdravi

ODGOVOR


Dopuščamo odstopanje od zahtevane teže +5%.

Datum objave: 16.10.2019   11:03
Naročnik je poslal v objavo na portal e-naročanje in na spletni strani https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/ objavil 1. Popravek razpisne dokumentacije.