Dosje javnega naročila 006963/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.945.949,92 EUR

JN006963/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.10.2019
JN006963/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2019
JN006963/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2019
JN006963/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2019
JN006963/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.01.2020
JN006963/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
JN006963/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
JN006963/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
JN006963/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
JN006963/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
JN006963/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
JN006963/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
JN006963/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
JN006963/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
JN006963/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
JN006963/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006963/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 194-471739
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+368 14788331

Internetni naslovi
http://mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13037
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS.
Referenčna številka dokumenta: 4300-39/2019; ODENJE-10/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 5
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Ponudnik lahko odda ponudbo za največ 5 (pet) sklopov, katerih seštevek skupnih obsegov čiščenih površin ne sme presegati vključno 55.000 m2.
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Območje Maribor in Lenart
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Maribor in Lenart (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Maribor in Lenart (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Območje Ptuj
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Ptuj (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Ptuj (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Območje Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: Območje Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5: Območje Dravograd, Šentjanž pri Dravogradu in Slovenj Gradec
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Dravograd, Šentjanž pri Dravogradu in Slovenj Gradec (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Dravograd, Šentjanž pri Dravogradu in Slovenj Gradec (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6: Območje Velenje
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Velenje (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Velenje (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 7: Območje Celje
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Celje (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Celje (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 8: Območje Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 9: Območje Sevnica, Brežice, Krško in Jesenice na Dolenjskem
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Sevnica, Brežice, Krško in Jesenice na Dolenjskem (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Sevnica, Brežice, Krško in Jesenice na Dolenjskem (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 10: Območje Novo mesto
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Novo mesto (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Novo mesto (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 11: Območje Črnomelj in Metlika
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Črnomelj in Metlika (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Črnomelj in Metlika (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 12: Območje Kočevje in Ribnica
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Kočevje in Ribnica (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Kočevje in Ribnica (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 13: Območje Koper in Izola
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Koper in Izola (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Koper in Izola (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 14: Območje Sežana
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Sežana (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Sežana (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 15: Območje Postojna
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Postojna (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Postojna (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 16: Območje Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in Ajdovščina
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in Ajdovščina (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in Ajdovščina (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 17: Območje Zgornji Brnik, Kranj, Naklo, Jesenice, Škofja Loka in Radovljica
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Zgornji Brnik, Kranj, Naklo, Jesenice, Škofja Loka in Radovljica (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Zgornji Brnik, Kranj, Naklo, Jesenice, Škofja Loka in Radovljica (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 18: Območje Ljubljana - Langusova 4, Tržaška 19 in Tržaška 19a
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Ljubljana - Langusova 4, Tržaška 19 in Tržaška 19a (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Ljubljana - Langusova 4, Tržaška 19 in Tržaška 19a (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 19: Območje Ljubljana - Bežigrad I
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Ljubljana - Bežigrad I (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Ljubljana - Bežigrad I (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 20: Območje Ljubljana - Bežigrad II
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Ljubljana - Bežigrad II (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Ljubljana - Bežigrad II (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 21: Območje Ljubljana - Vič in Šiška
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Ljubljana - Vič in Šiška (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Ljubljana - Vič in Šiška (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 22: Območje Ljubljana - Center
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Ljubljana - Center (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Ljubljana - Center (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 23: Območje Grosuplje
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Grosuplje (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Grosuplje (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 24: Območje Domžale in Kamnik
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Domžale in Kamnik (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Domžale in Kamnik (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 25: Območje Maribor
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Maribor (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS - Območje Maribor (podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.11.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.11.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2019   16:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2019



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.10.2019   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kaj pomeni Datum in Rezervni datum v dokumentu »ODENJE-10_2019 - Urniki neobveznih ogledov«?

Ali prav razumemo, da bo naročnik organiziral dva neobvezna ogleda - in je Datum termin prvega ogleda in Rezervni datum termin drugega ogleda?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

drži kot navajate.

Datum pomeni termin prvega neobveznega ogleda, rezervni datum pomeni termin drugega neobveznega ogleda.




Datum objave: 09.10.2019   10:16
POJASNILO:
Spoštovani,

besedilo drugega odstavka 3. točke Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku z oznako ODENJE-10/2019 pomeni, da lahko ponudnik odda ponudbo za največ 5 (pet) sklopov, katerih seštevek skupnih obsegov čiščenih površin ne sme presegati vključno 55.000 m2.


Datum objave: 10.10.2019   09:31
VPRAŠANJE
1. Zanima nas ali prav razumemo, da se lahko prijavimo na največ 5 sklopov, ne glede na skupno površino teh petih sklopov, torej tudi če površina teh petih sklopov presega 55.000 m2?
2. Ali prav razumemo, da se lahko prijavimo tudi na 10 sklopov ob tem, da skupna površina teh 10-ih sklopov ne presega 55.000 m2?

ODGOVOR
Spoštovani,

1. Ponudnik lahko odda ponudbo za največ toliko sklopov (vendar ne več kot 5), da skupna površina čiščenih površin teh sklopov ne presega vključno 55.000 m2.
2. Ponudnik ne more oddati ponudbe za 10 sklopov, saj je število sklopov za katere lahko ponudnik odda ponudbo omejeno na največ 5 sklopov (čeprav je skupni obseg čiščenih površin manjša od 55.000 m2).




Datum objave: 11.10.2019   14:27
POJASNILO:

Spoštovani,

naročnik potencialne ponudnike obvešča, da v sklopu 4: Območje Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica, na lokaciji Stari trg 29a, Slovenske Konjice, ne bo ogledov, v terminu, ki je predviden.


Datum objave: 21.10.2019   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo razpisno dokumentacijo: za prijavo na npr. sklop 2 in sklop 3 potrebujemo predložiti le eno referenco v minimalni površini čiščenja 3.800 m2?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, mora ponudnik, ki odda ponudbo za dva ali več sklopov (vendar ne več kot za pet), izpolnjevati vse pogoje zahtevane pri posameznih sklopih.

Referenca za sklop 2 mora imeti najmanj 1.300 m2 skupni obseg čiščenih površin, za sklop 3 pa najmanj 2.500 m2 skupni obseg čiščenih površin.

Referenca, ki je bila že upoštevana za izpolnjevanje pogojev v določenih sklopih, se ne bo upoštevala kot ustrezna referenca v drugih sklopih, za katere ponudnik oddaja ponudbo. Podvajanje predloženih referenc ni dovoljeno.

Glede na navedeno, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, v hipotetičnem primeru, da ponudnik odda ponudbo za sklop 2 in za sklop 3, mora predložiti dve referenci.




Datum objave: 23.10.2019   13:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali razumemo pravilno, da ponudniki predložimo referenčna potrdila (Izjava ponudnika za referenco) podpisana
s strani ponudnikov in ne naročnikov, za katere smo posel oddelali. Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

Obrazec »Izjava ponudnika za referenco« izpolni in podpiše ponudnik, v skladu z zahtevami naročnika.




Datum objave: 25.10.2019   09:35
VPRAŠANJE
Spošotvani,

ali razumemo pravilno, da če se prijavimo na 5 sklopov lahko priložimo samo 1 referenco v seštevku kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbena str. 9 (npr. sklop 1 = 3.500m2 + sklop 2= 1.300m2 + sklop 3 = 2.500m2 + sklop 4 = 300m2 + sklop5 = 1500m2 = skupaj 1 referenca za seštevek vseh kvadratur to je 9.100m2)?

Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, mora ponudnik, ki odda ponudbo za dva ali več sklopov (vendar ne več kot za pet), izpolnjevati vse pogoje zahtevane pri posameznih sklopih.

Reference v zahtevanem skupnem obsegu čiščenih površin za sklope izhajajo kot navajate iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, v hipotetičnem primeru, da ponudnik odda ponudbo za sklop 1, za sklop 2, za sklop 3, za sklop 4 in sklop 5, lahko predloži eno referenco v skupnem obsegu čiščenih površin poslovnih prostorov ob upoštevanju ostalih zahtev naročnika. Glede na navedeno tako ena referenca v višini 9.100 m2 izpolnjuje zahteve naročnika za oddajo ponudbe za sklop 1, sklop 2, za sklop 3, za sklop 4 in sklop 5.




Datum objave: 25.10.2019   14:33
POJASNILO:
Spoštovani,

Naročnik spreminja odgovor objavljen dne 21.10.2019 ob 10.33 uri na način, da se glasi:

Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, mora ponudnik, ki odda ponudbo za dva ali več sklopov (vendar ne več kot za pet), izpolnjevati vse pogoje zahtevane pri posameznih sklopih.

Referenca za sklop 2 mora imeti najmanj 1.300 m2 skupni obseg čiščenih površin, za sklop 3 pa najmanj 2.500 m2 skupni obseg čiščenih površin.

Glede na navedeno, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, v hipotetičnem primeru, da ponudnik odda ponudbo za sklop 2 in za sklop 3, lahko ponudnik predloži eno referenco v skupnem obsegu čiščenih površin poslovnih prostorov ob upoštevanju ostalih zahtev naročnika. Glede na navedeno tako ena referenca v višini 3.800 m2 izpolnjuje zahteve naročnika za oddajo ponudbe za sklop 2 in za sklop 3.


Datum objave: 28.10.2019   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na naše vprašanje:
ali pravilno razumemo razpisno dokumentacijo: za prijavo na npr. sklop 2 in sklop 3 potrebujemo predložiti le eno referenco v minimalni površini čiščenja 3.800 m2?
in vaš odgovor:
v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, mora ponudnik, ki odda ponudbo za dva ali več sklopov (vendar ne več kot za pet), izpolnjevati vse pogoje zahtevane pri posameznih sklopih.
Referenca za sklop 2 mora imeti najmanj 1.300 m2 skupni obseg čiščenih površin, za sklop 3 pa najmanj 2.500 m2 skupni obseg čiščenih površin.
Referenca, ki je bila že upoštevana za izpolnjevanje pogojev v določenih sklopih, se ne bo upoštevala kot ustrezna referenca v drugih sklopih, za katere ponudnik oddaja ponudbo. Podvajanje predloženih referenc ni dovoljeno.
Glede na navedeno, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, v hipotetičnem primeru, da ponudnik odda ponudbo za sklop 2 in za sklop 3, mora predložiti dve referenci.

nas v nadaljevanju zanima, ali se lahko reference seštevajo? V smislu, ali zadostujemo pogojem če priložimo dve referenci, ki skupaj izpolnjujeta kvadraturo 1.300 m2 in se prijavimo na sklop 2?
oz. naslednje vprašanje če se lahko prijavimo na oba sklopa z eno referenco, ki je višja od seštevka obeh sklopov, v tem primeru npr. nad 3.800 m2? Menimo, da če kot ponudnik storitev lahko uspešno opravljamo posel na objektu z večjo kvadraturo od razpisane, da izpolnjujemo tudi pogoj za opravljanje storitev na objektu z nižjo kvadraturo.

Prosim za nedvoumen odgovor.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

v prvem hipotetičnem primeru, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, da ponudnik odda ponudbo za sklop 2, lahko ponudnik predloži več referenc, na način, da je seštevek referenc najmanj v višini zahtevanega skupnega obsega čiščenih površin poslovnih prostorov za posamezen sklop, ob upoštevanju ostalih zahtev naročnika. Glede na navedeno tako več referenc v seštevku skupnega obsega čiščenih površin poslovnih prostorov v višini 1.300 m2 izpolnjuje zahteve naročnika za oddajo ponudbe za sklop 2.

V drugem hipotetičnem primeru, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, da ponudnik odda ponudbo za sklop 2 in za sklop 3, lahko ponudnik predloži eno referenco, ki po obsegu čiščenih površin znaša najmanj toliko, kolikor znaša skupni, kumulativni obseg čiščenih površin poslovnih prostorov obeh sklopov, ob upoštevanju ostalih zahtev naročnika. Glede na navedeno tako ena referenca v višini 3.800 m2 izpolnjuje zahteve naročnika za oddajo ponudbe za sklop 2 in za sklop 3.




Datum objave: 28.10.2019   13:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za sklop št. 18 (območje Ljubljana - Langusova 4, Tržaška 19 in Tržaška 19a) nas zanima naslednje:
1.) Kolikšna je skupna kvadratura notranjih žaluzij
2.) Pri obsegu del so v sklopu letno - generalno čiščenje omenjene žaluzije. Ali gre za notranje žaluzije ali za zunanje ter kolikšna je kvadratura
3.) Kolikšna je skupna kvadratura PVC talnih oblog?
4.) Kolikšna je skupna kvadratura tekstilnih talnih oblog?
5.) Kolikšna je skupna kvadratura parketa in laminatov?
6.) Kolikšna je skupna kvadratura kamnitih površin?
7.) Kolikšna je skupna kvadratura zunanjih senčil oz. rolojev?
8.) V sklopu splošnih tehničnih zahtev naročnika je omenjeno, da se dodatna čiščenja po obrtniških delih in drugih nepredvidenih dogodkih izvajajo po potrebi in po predhodnem dogovoru naročnika. Se omenjene storitve dodatno plača ali so že vključene v ceno rednega čiščenja?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Odgovor na prvo in drugo vprašanje:
Na objektu Langusova 4, Tržaška 19 in Tržaška 19a so notranja senčila: lamelne zavese in žaluzije v okvirni izmeri 1.500 m2. Zunanja senčila na objektu so roloji v okvirni izmeri 1.500 m2.

Odgovor na tretje, četrto, peto, šesto vprašanje:
Dnevno čiščenje objekta v skupni površini 1.500,85 m2 vključuje čiščenje:

WC-jev s skupno površino 226,65 m2 s talno oblogo iz keramike;
čajnih kuhinj s skupno površino 24,95 m2 s talno oblogo iz keramike in itisona;
prehodov s skupno površino 386,35 m2 s talno oblogo iz keramike in itisona;
kabineta ministra in 7. nadstropja s skupno površino 518,8 m2 s talno oblogo iz kamna, parketa, keramike in itisona;
dvigal s skupno površino 25,7 m2;
recepcijo Langusova 4 (MZI) s skupno površino 155,90 s talno oblogo iz kamna;
recepcijo Tržaška 19 (DRSI) s skupno površino 105,95 m2 s talno oblogo iz kamna;
recepcijo Tržaška 19a (DRSI) s skupno površino 56,55 m2 s talno oblogo iz kamna.

Tedensko čiščenje skupne površine 5.214,10 m2 vključuje čiščenje pisarn, notranjih in pisarniških hodnikov, sejnih sob, fotokopirnic, kot sledi:
okvirno 170 pisarn s talno oblogo iz floteksa, parketa, granita in tapisona;
8 čajnih kuhinj s podlogo iz keramike in floteksa;
83 WC-jev s talno oblogo iz keramike;
6 dvigal s talno oblogo iz kamna;
5 sejnih sob različnih velikosti s talno oblogo iz floteksa.

2x letno čiščenje v skupni površini 694,45 m2 vključuje čiščenje arhivskih prostorov s talno površino iz floteksa.

Letno čiščenje v skupni površini 34,60 m2 vključuje čiščenje skladišča in arhiva v kleti s talno površino iz epoksi premaza.

Odgovor na sedmo vprašanje:
Zunanja senčila na objektu so roloji v okvirni izmeri 1.500 m2.

Za natančnejši pregled obsega čiščenja objekta sta na voljo dva neobvezna ogleda objekta, prvi je bil dne 15. 10. 2019, drugi pa bo dne 29. 10. 2019 ob 13. uri.

Odgovor na osmo vprašanje:
Dodatna čiščenja po obrtniških delih in raznih drugih nepredvidenih dogodkih (npr. poplave, izliv vode, požar, ipd..) se bodo izvajala po potrebi in po predhodnem dogovoru naročnika:
manjša dodatna dela (temeljito brisanje tal, finega prahu, pohištva), ki se bodo izvajala v okviru rednega čiščenja, se štejejo kot redno čiščenje, torej je že vključeno v ceno rednega mesečnega čiščenja;
večja dodatna dela, čiščenja po adaptacijah (pranje zaves, dela na višini, strojno pranje tal) se štejejo kot dodatno čiščenje. Plačilo se izvede na podlagi obračunanih dodatnih ur, ki jih mora potrditi tako uporabnik, kot naročnik. Pri obračunu dodatnih ur se upošteva cena ure, ki jo ponudnik navede v ponudbeni predračun za posamezni sklop.



Datum objave: 04.11.2019   15:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zasledili smo, da v sklopu 18 prostori Ministrstva za javno upravo niso stvar razpisa. Lahko prosim pojasnite zakaj? Bo morda MJU zaposlil svoje delavke? Bo tukaj isti režim čiščenja - 1x tedensko čiščenje pisarn, kakor je po drugih Ministrstvih?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

V sklopu 18 prostori Ministrstva za javno upravo niso del tega naročila v skladu s potrebami naročnika po omenjenih storitvah, posledično se tako predmetno vprašanje ne nanaša na to naročilo.


Datum objave: 04.11.2019   15:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, ali lahko kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev glede ekonomskega in finančnega položaja pod točko 9.1.2 priložimo veljavno potrdilo: S.BON-1/P, ki je podrobnejša bonitetna informacija za gospodarske družbe kot S.BON-1, ki je sicer zahtevan v razpisni dokumentaciji.

Zahvaljujemo se vam za odgovor.


ODGOVOR

Ponudnik lahko namesto S.BON-1 obrazca priloži tudi S.BON1/P obrazec.


Datum objave: 08.11.2019   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi obsežnosti javnega naročila vas prosimo za podaljšanje rokov za vprasanj, rok za oddajo in odpiranje ponudb.

Poleg tega vas naprošamo za dodatne termine ogledov objektov, saj smo zaradi povečanega obsega javnih naročil po vsej Sloveniji določene termine ogledov zamudili, poleg tega pa se termini ogledov, ki so zapisani v razpisni dokumentaciji prekrivajo. Zaradi omejitve, da se ponudnik lahko prijavi le na 5 sklop, moramo opraviti oglede vseh objektov. Na podlagi ogledov in ocene stanja posameznega objekta, se bomo potem lazje odlocili, na katerih 5 sklopov se bomo lahko prijavili.

Glede na to, da se prvič srečujemo z omejitvijo prijav na sklope, nas zanima, ali ni ta pogoj diskriminatoren? Predvsem za ponudnike, ki smo sposobni zagotoviti kakovostno ciscenje po vsej Sloveniji, kar lahko dokazujemo tudi s preteklimi referencami? Ali ne bi raje pustili svobodo trgu in ponudnikom? Naj se vsak ponudnik sam pri sebi odloci in oceni glede na trenutno stanje trga dela in svoje organizacijske, vodstvene in karovske sposobnosti, na katerih sklopih bo sposoben zagotoviti kakovostne storitve in dobavo materiala. Glede na vaše negativne izkušnje z Aqvo ciscenjem, razumemo vaso skrb in bojazen, vendar pa zanjo nismo krivi ostali ponudniki. Pozivamo vas, da ta pogoj umaknete in dopustite moznost ponudnikom, ki smo sposobni in imamo dolgoletne izkusnje s ciscenjem objektov po vsej Sloveniji, oddati ponudbo za vse sklope. Referencni pogoj ste že tako omilili, da se bo lahko prijavilo še več malih lokalnih ponudnikov, a ob enem omejili moznost prijave na vse sklope ponudnikom, ki imamo interes in smo ciscenje v razpisanem obsegu tudi zmožni in sposobni zagotoviti.

Najlepsa hvala za vaša pojasnila in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je predmetna omejitev v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju (ZJN-3).
Roki, določeni za to naročilo v obvestilu o naročilu, se ne spremenijo. Naročnik tudi ne bo organiziral še dodatnih terminov ogledov objektov.



Datum objave: 08.11.2019   11:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za podaljšanje roka za dodatna pojasnila in oddajo ponudbe, saj gre za obsežen in kompleksen razpis, ki zahteva za konkurenčno in kakovostno pripravo ponudbe veliko več časa, kot ga je naročnik določil z razpisno dokumentacijo.

Vnaprej hvala in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
Naročnik pojasnuje, da se roki, določeni za to naročilo v obvestilu o naročilu, ne spremenijo.





Datum objave: 08.11.2019   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali razumemo pravilno, da v ponudbi ni potrebno priložiti vzorca pogodbe in vzorca finančnega zavarovanja?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR

Da.


Datum objave: 11.11.2019   12:24
VPRAŠANJE
Resnično vas ne vidimo da ne želite podaljšati vsaj roka za vprašanja. Prosimo????

ODGOVOR

Vsi roki, ki so navedeni za predmetno naročilo v Obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil (št. objave: JN006963/2019-B01), in v Dodatku k Uradnemu listu EU (št. objave: 2019/S 194-471739), z dne 7. 10. 2019, se ne spremenijo.


Datum objave: 11.11.2019   12:24
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka za vprašanja?

ODGOVOR

Vsi roki, ki so navedeni za predmetno naročilo v Obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil (št. objave: JN006963/2019-B01), in v Dodatku k Uradnemu listu EU (št. objave: 2019/S 194-471739), z dne 7. 10. 2019, se ne spremenijo.


Datum objave: 11.11.2019   12:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot navajate v tehničnih specifikacijah pod točko 1.2.1.: »Vse zahtevane storitve čiščenja bo moral izbrani ponudnik (v nadaljevanju: izvajalec) izvajati kvalitetno, po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi«.

Vezano na to, nas zanima ali bo naročnik v fazi pregleda ponudb preverjal ceno, v smislu sposobnosti izvedbe storitev z upoštevanjem normativov, da lahko delavec očisti 1200 m2 mešanih poslovnih prostorov (pisarne, sanitarije, hodniki ipd.) v 8 urah dela. Pomeni, da lahko očisti ustrezno manj, v kolikor se ti prostori čistijo le 1-2x tedensko in ne dnevno. Želeli bi opozoriti na izkoriščanje delavcev s prekomernimi obremenitvami, katere smo zaznali tudi na ogledih vaših poslovnih prostorov.

Ali boste preverjali upoštevanje normativov pri podanih cenah ponudnikov?
Zahvaljujemo se vam za odgovor.


ODGOVOR

Naročnik bo v fazi pregleda ponudb preveril vse postavljene zahteve in pogoje, kot so opredeljeni v dokumentaciji naročila, prav tako morebitne neobičajno nizke ponudbe, v okviru ZJN-3. Naročnik ob tem tudi priporoča, da naj ponudniki v skladu s točko 1.2.1. Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije za naročilo, pri sestavi ponudbene cene upoštevajo normative za čiščenje, kot jih navaja Sekcija čistilcev pri Obrtni zbornici Slovenije.



Datum objave: 11.11.2019   12:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v 34. členu pogodbe je zapisano, kdaj lahko naročnik odstopi od pogodbe, 26. člen pa navaja kazni v primeru kršitev pogodbenih obveznosti na strani izvajalca. Prosimo vas, da v pogodbo zapišete tudi kakšne pogodbene kazni in odpovedni rok veljajo za naročnika, v kolikor se ne bo držal pogodbenih obveznosti?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Dokumentacija za predmetno naročilo se v tem delu ne spremeni.

Naročnik pri tem pojasnjuje, da lahko v skladu z 38. členom vzorca pogodbe v primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe od nje odstopi katerakoli pogodbena stranka, med drugim tudi izvajalec.






Datum objave: 11.11.2019   12:36
VPRAŠANJE
Ponovno vas prosimo za podaljšanje roka za vprašanja in oddajo, vsaj za nekaj dni, saj je v takem času v obtoku veliko število razpisov za čiščenje (celo več kot 20), in se ponudniki težko v popolnosti osredotočimo na samo en razpis, dejstvo pa je, da je vaš razpis zelo kompleksen zaradi večjega števila lokacij.
Menimo, da naročnik brez težav podaljša roke vsaj za en teden in s tem omogoči vsem ponudnikom, da se posvetijo celoviti pripravi ponudbe. V nasprotnem primeru, boste izbrali nekoga kot je "Aqua čiščenje d.o.o.".

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Vsi roki, ki so navedeni za predmetno naročilo v Obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil (št. objave: JN006963/2019-B01), in v Dodatku k Uradnemu listu EU (št. objave: 2019/S 194-471739), z dne 7. 10. 2019, se ne spremenijo.



Datum objave: 11.11.2019   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v večini poslovnih prostorov so nameščene lamelne zavese. Ali naročnik pričakuje, da se očistijo profesionalno (snemanje, profesionalna pralnica, obešanje), ali dopušča možnost, da se le te samo prebrišejo na mestu samem.

Lep pozdrav

ODGOVOR

V tehničnih specifikacijah, ki so del dokumentacije za to naročilo, v poglavju Obseg storitev (točka 1.2.3), je navedeno, da se pri izvajanju generalnega ter letnega čiščenja lamelne zavese in tekstilni roloji čistijo brez snemanja, torej se čistijo na mestu samem.


Datum objave: 11.11.2019   14:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali razumemo pravilno, da se bodo denarne obveznosti povišale (24. člen vzorca pogodbe) po preteku enega leta za največ 80% povišanja indeksa cen
Primer: inflacija povprečni indeks cen življenjskih potrebščin znaša 5%. Ali to pomeni,da se bodo končne cene uskladile za 4% ali za 0,8%?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik je v 24. členu vzorca pogodbe zapisal, da se valorizacija denarnih obveznosti, za vse 4 postavke ponudbenega predračuna z DDV, lahko prvič izvede:
1. po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in
2. ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.
Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen.
V primeru torej, da indeks cen življenjskih potrebščin znaša 5% se bodo končne cene uskladile za največ 80 %, kar pomeni povišanje denarnih obveznosti za vse 4 postavke iz ponudbenega predračuna v višini 4%.





Datum objave: 11.11.2019   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

predlagamo, da v valorizacijo cene dodate, da se cena lahko spremeni tudi v skladu s spremembo Zakona o minimalni plači (ZMinP) in sicer vsaj za 80 % odstotka dviga.
V nasprotnem primeru bo to močno vplivalo na višjo mesečno ceno, saj trenutni izračuni po 3.členu (določitev minimalne plače) ZMinP kažejo na 12,5% povišanje minimalne plače s 1.1.2021.

Zahvaljujemo se vam za pojasnilo.

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija za naročilo se v tem delu ne spremeni.
Naročnik je v 24. členu vzorca pogodbe zapisal, da se valorizacija denarnih obveznosti izvede po preteku enega leta in ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen, uskladitev cen z minimalno plačo pa ni del valorizacije.





Datum objave: 11.11.2019   14:57
VPRAŠANJE
Smo mlado podjetje ustanovljeno 2018 in nimamo še bonitetne ocene. Zahteva je diskriminatorna do mladih podjetij, prosimo, da umaknete zahtevo glede bonitetne ocene oziroma omogočite, da tako podjetje lahko nastopa s skupno ponudbo, kjer eden od ponudnikov izpolnjuje pogoj glede bonitetne ocene?

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija za predmetno naročilo se v tem delu ne spremeni.


Datum objave: 11.11.2019   14:59
VPRAŠANJE
Smo podjetje ustanovljeno v letu 2018 in še nimamo bonitetne ocene, ali se lahko na vaš razpis prijavimo v okviru skupne ponudbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vaš pogoj vezan na bonitetno oceno?

ODGOVOR

Ne. Naročnik pri tem pojasnjuje, da mora v skladu z dokumentacijo za predmetno naročilo (točka 9.1.2) Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: navodila) pogoje, določene v točki 9.1.2 navodil, izpolnjevati vsak ponudnik v skupni ponudbi.


Datum objave: 11.11.2019   15:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za naslednja pojasnila:
1. Ali se lahko na vseh lokacijah namesti pralni in sušilni stroj za paranje krp?
2. Ali mora biti tudi papir za kuhinje brisače oz. lističe v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju?
3. V klasifikaciji prostorov je zapisano, da so v opisu vsakega bjekta opisane skupne količine površin, ki so glede na pogostost čiščenja klasificirane na dnevno čiščenje - tip I, 2x tedensko čiščenje - tip II, tedensko čiščenje tip III, itd. Iz te dikcije gre razumeti, da se v tipih prostorov II vse aktivnosti izvajajo 2x tedensko, torej tudi praznjenje košev in čiščenje prostih delovnih površin, itd. Enako si gre razlagati, da se pri čiščenju prostorov tipa III vse aktivnosti izvajajo 1x tedensko. Ali razumemo navedeno dikcijo prav ali je tu mišljeno, da se le talne površin čistijo dnevno - tip I, 2x tedensko - tip II, 1x tedensko tip III, itd.?
4. Ali razumemo prav, da se tudi pri tipih prostorov II poleg alineje "vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov" izvedejo vse aktivnosti, ki so navedene pod dnevno in 1x tedensko čiščenje? Torej npr. dnevno se praznijo koši, brišejo proste delovne površine,...2x tedensko se prebriše kljuke in vidne umazanije na vratih, držalih stopnic ter vlažno prebriše ali posesa še tla, nato pa sledi še 1x tedensko temeljito čiščenje, mesečno in 2x letno čiščenje.
5. Ali razumemo prav, da se tudi pri tipih prostorov III poleg alineje "vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov" izvedejo vse aktivnosti, ki so navedene pod dnevno in 2x tedensko čiščenje? Torej npr. dnevno se praznijo koši, brišejo proste delovne površine,... 2x tedensko se prebriše kljuke in vidne umazanije na vratih, držalih stopnic in nato sledi še 1x tedensko temeljito čiščenje ter vlažno brisanje ali sesanje tal, mesečno in 2x letno čiščenje.
6. Pozivamo vas, da umaknete 2. odstavek 19. člena pogodbe, saj je nesmiselen ali pa postavite drugačna merila (certifikat EMAS ali podobne certifikate, ki vključujejo okoljski in socialni vidik JN), ki na veljavnost pogodbe ne bodo vplivala. Glede na zapisano, bi se pogodba prekinila, v kolikor bi se v času trajanja pogodbe:
- delež zaposlenih mladih, ki še niso dopolnili 30 leti, zmanjšal zaradi naravnega procesa staranja ali
- delež zaposlenih starih zmanjšal predvsem zaradi upokojevanja delavk.
Na proces staranja delavk oz. delavcev ponudniki res nimamo vpliva. Prosimo vas, da sporno določilo umaknete iz pogodbe.

Zahvaljujemo se vam za vsa vaša pojasnila.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

1. Ne, uporabnik predmetnih storitev mora v skladu z Tehničnimi specifikacijami, ki so del dokumentacija za to naročilo, zagotavljati izvajalcu vodo in električno energijo za čiščenje ter prostor za shranjevanje čistilnih sredstev, delovnih pripomočkov in sanitarno-higienskega materiala.
2. Da, izvajalec mora zagotoviti v skladu s tehničnimi specifikacijami za to naročilo sanitarno higienski material, ki izpolnjuje okolijske cilje, ki jih je določil naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja skladno z Uredbo o ZeJN in ki ga je možno uporabljati na obstoječih napravah v objektih (držalih, milnikih, podajalnikih).
3. Pri pripravi ponudbe je potrebno ločiti, kaj je obseg storitev čiščenja ter kaj pa je klasifikacija prostorov. Naročnik je obseg storitev določil v Tehničnih specifikacijah (Točka 1.2.3) v poglavju Obseg storitev, kjer je jasno zapisano kaj vključuje: dnevna, tedenska, 2x tedenska, mesečna, pol letna in letna opravila. S klasifikacijo prostorov pa je naročnik določil frekvenco čiščenja talnih površin posameznega objekta. V prostorih, ki sodijo v skupino tip I (v skladu s klasifikacijo) se vsakodnevno izvaja vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov ter hkrati izvaja celotni obseg vseh storitev, kot jih je naročnik zapisal v Tehničnih specifikacijah v Obsegu storitev, kot sledi:

Dnevno:
- praznjenje košev za smeti ter odnašanje smeti v zabojnik,
- nameščanje vrečk za smeti po potrebi,
- brisanje prostih delovnih površin, miz, ipd.,
- brisanje vidnih umazanij (prstnih odtisi, madeži, ipd.) pohištva, steklenih vitrin, ogledal, ipd.,
- čiščenje in dezinfekcija sanitarij (čiščenje wc školjk, pisoarjev, umivalnikov, sanitarnih baterij, ogledal, stenskih ploščic, ipd.),
- čiščenje in dezinfekcija kljuk v sanitarijah,
- nameščanje toaletnih brisač, WC papirja, tekočega mila,
- pometanje pred vhodom v zgradbo (pločniki, dvorišča, ipd.) in
- vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov tip I.

2x tedensko
- vlažno brisanje kljuk in vidnih umazanij na vratih, držalih stopnic in
- vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov tip II.

Tedensko:
- temeljito čiščenje sanitarij (čiščenje talnih in stenskih keramičnih ploščic, odstranjevanje vodnega kamna, vlažno brisanje podajalcev brisač, papirja in mila, ipd.),
- temeljito čiščenje prostih delovnih površin, miz, nizkih omaric, ipd.,
- vlažno brisanje okenskih polic,
- čiščenje ogledal in vitrin in
- vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov tip III.

Mesečno:
- temeljito čiščenje stenske keramike, WC zračnikov,
- čiščenje košev za smeti,
- brisanje namiznih svetil, telefonov, računalniške opreme,
- brisanje vertikalnih površin na dosegu roke.

2x letno:
- ometanje pajčevin,
- čiščenje stropnih in zidnih svetil,
- vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov tip IV.

Letno - generalno čiščenje:
- čiščenje vseh steklenih površin in okenskih okvirjev,
- čiščenje zaves in tekstilnih senčil, ki zajema snemanje, pranje, likanje ter nameščanje,
- čiščenje lamelnih zaves in tekstilnih rolojev, ki zajema čiščenje brez snemanja,
- čiščenje žaluzij,
- strojno odstranjevanje starih zaščitnih premazov in nanos novih na PVC in linolej talne površine ter poliranje prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- globinsko čiščenje tekstilnih talnih oblog (sesanje, strojno šamponiranje, ekstrakcijsko čiščenje in izpiranje tekstilnih talnih oblog) prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- strojno čiščenje parketa, laminatov in emulzijski premaz parketa prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- strojno čiščenje kamnitih površin z impregnacijo prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- temeljito čiščenje omar, pohištva, stolov, radiatorjev,
- čiščenje napisnih tabel in ograj,
- vlažno brisanje tal ali sesanje skupine prostorov tip V.

4. Da, pri skupini prostorov tip II se dvakrat tedensko izvaja vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov ter hkrati izvaja celotni obseg vseh storitev, kot jih je naročnik zapisal v Tehničnih specifikacijah v Obsegu storitev, kot navedeno pri odgovoru pod točko 3.
5. Da, pri skupini prostorov tip III se enkrat tedensko izvaja vlažno brisanje tal ali sesanje prostorov ter hkrati izvaja celotni obseg vseh storitev, kot jih je naročnik zapisal v Tehničnih specifikacijah v Obsegu storitev, kot navedeno pri odgovoru pod točko 3.
6. Naročnik pojasnjuje, da se izvajalec v skladu z 19. členom pogodbe zaveže, da se v času izvajanja teh storitev okoliščine v njegovi družbi, ki so vplivale na razvrstitev ponudbe preko merila, ki se nanašajo na kakovost ter socialne vidike, ne smejo bistveno spremeniti. Navedeno npr. pomeni, da mora izvajalec, ki je dobil 2 dodatni točki v okviru določenega razpona pri posameznem merilu, ki npr. določa delež mladih, ves čas trajanja pogodbe ohranjati delež v okviru odstotkih, kot je opredeljeno v merilu. Na primer, lahko se delež mladih zaposlenih pogojno zmanjša v okviru navedenega merila - se pravi, da je dovoljeno, da ima izvajalec po enem letu še vedno 12 % mladih in ne več prvotnih 14%, ne sme pa omenjeni odstotek pasti pod odstotek, kjer bi izvajalec prejel manj točk v okviru tega merila, kar bi pomenilo bistveno spremembo.

Datum objave: 12.11.2019   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

navedli ste, da mora izvajalec posredovati seznam oseb, ki bodo izvajale storitve čiščenja z naslednjimi podatki: ime in priimek, stopnja izobrazbe, datum in št. veljavnega potrdila o opravljenem preizkusu varstva pri delu.

Pomeni, da statusa zaposlitve ne boste preverjali?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik pojansjuje, da statusa zaposlitve ne bo preverjal.


Datum objave: 13.11.2019   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v smislu enakopravnosti pogodbenih strank vas vljudno prosimo, da v pogodbo vključite določilo, da lahko ponudnik oz. izbrani izvajalec brez kakršnihkoli sankcij, pogodbenih kazni oz. unovčitve bančne garancije za dobro izvedbo odpove pogodbo, z odpovednim rokom 30 dni, v kolikor naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

Za omenjeno dopolnitev vas prosimo iz razloga, saj se v zadnjem času srečujemo z veliko plačilno nedisciplino naročnikov in kršenjem določil pogodb.

ODGOVOR

Vzorec pogodbe za predmetno naročilo se ne spremeni.

Naročnik pri tem pojasnjuje, da lahko izvajalec v skladu z 38. členom vzorca pogodbe v primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe odstopi od pogodbe


Datum objave: 13.11.2019   10:19
VPRAŠANJE
1. V 4. členu pogodbe je navedeno, da mora izbrani ponudnik podati seznam razpoložljive tehnološke opreme z navedbo naziva opreme, letnico izdelave in namembnostjo. Menimo, da zahteva po navedbi letnice izdelave ni primerna, saj naročnik v razpisni dokumentaciji ni nikjer navedel zahteve po kakršni koli starosti tehnološke opreme, zato vas prosimo za umik zahteve po letnici.

2. Kdo krije strošek popravila lamelnih zaves v primeru dotrajanosti?

3. Normativi Sekcije za čistilce so samo priporočilo, vendar je potrebno upoštevati, da se normativi od objekta do objekta razlikujejo, poleg tega je odvisno, kakšna je oprema za čiščenje (npr. zmogljivejši sesalci, stroji..). Prosimo vas, da navedbo umaknete iz pogodbe.

4. V 6. odstavku 26. člena pogodbe, navajate, da v primeru nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti, lahko naročnik obračuna pogodbeno kazen ob vsaki kršitvi brez da bi predhodno obvestil izvajalca. Dikcija je pretirana in nesorazmerna in ni skladna s poslovno prakso in dobrimi poslovnimi običaji. Prosimo za umik navedenega oz. za popravek navedbe tako, da se izvajalca opozori in se mu omogoči, da popravi svojo napako. Jasno je, da gre pri storitvah predvsem za človeški faktor in so napake vedno mogoče.

V kolikor narobe razumemo zapisano dikcijo, vas prosimo za dodatno obrazložitev, kdaj in v katerih primerih se bo obračunala ta pogodbena kazen brez obvestila.

ODGOVOR

1. Vzorec pogodbe je del dokumentacije za predmetno naročilo, ki se v tem delu ne spremeni.

2. V skladu z dokumentacijo za javno naročilo se lamelne zavese in tekstilni roloji pri generalnem čiščenju ne snemajo, ampak se čistijo na mestu samem, med drugim tudi v izogib morebitnim poškodbam. Od izvajalca se pričakuje skrbno ravnanje ob čiščenju le-teh. V kolikor ob izpolnjevanju obeh zapisanih pogojev kljub vsemu pride do poškodbe, naročnik krije strošek popravila.

3. Dokumentacija za predmetno naročilo se v tem delu ne spremeni. Naročnik pri tem pojasnjuje, da so to priporočila, ki jih mora ponudnik pri izvajanju predmetnih storitev v najboljši možni meri upoštevati glede na posamezni objekt.

4. V 26. členu vzorca pogodbe so jasna določila o pogodbeni kazni, in sicer je v drugem odstavku tega člena določeno, da naročnik izvajalca opozori, da mora nepravilnosti odpraviti oziroma izvesti kvalitetno čiščenje ter tudi v kakšnem roku mora to izvesti. V primeru, da tega izvajalec ne stori, pa se mu obračuna pogodbena kazen. V primeru nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan takoj po pisnem opozorilu naročnika, najpozneje pa naslednji dan, izvesti kvalitetno čiščenje oz. odpraviti nepravilnosti. Pisno opozorilo naročnika se šteje od dneva, ko je naročnik opozorilo po elektronski pošti poslal skrbniku pogodbe/kontaktno osebo na strani izvajalca. Izvajalec je v tem primeru za vsak dan nepravilnega izvajanja dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini desetih odstotkov (10%) mesečne vrednosti storitev čiščenja, za vsak objekt, na katerem prihaja do nepravilnosti pri izvajanju storitve čiščenja. Tako določena kazen se obračuna za celoten čas nepravilnega izvajanja storitev. V primeru kršitev iz tega odstavka, ki trajajo več kot pet dni, pa lahko naročnik poleg zaračunavanja pogodbene kazni izvajalcu unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in lahko začne postopek prekinitve pogodbenega razmerja s pisnim odstopom od pogodbe. 6. odstavek tega člena določa, da se lahko za vsako kršitev zaračuna pogodbena kazen, brez da se izvajalca o zaračunani pogodbeni kazni obvesti. Izvajalca se vedno opozori (kot je določeno v drugem odstavku 26. člena te pogodbe), če storitev ni izvedena pravilno oziroma kvalitetno in s tem je tudi izvajalec seznanjen, da če ne bo izvedel storitev po opozorilu kvalitetno oziroma pravilno, se mu zaračuna pogodbena kazen. Določila 26. člena je potrebno razumeti skupaj z vsemi odstavki tega člena in ne iztrgano iz konteksta.




Datum objave: 13.11.2019   10:25
VPRAŠANJE
Prosimo, da poleg zaposlenih opredelite tudi št. obiskovalcev na posameznih lokacijah, saj le ti prav tako vplivajo na porabo sanitarnega materiala.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da se v delu objektov, ki so predmet tega naročila, v času uradnih ur opravlja tudi poslovanje s strankami (FURS, GURS in inšpekcijski organi, ipd). Število obiskovalcev dnevno v teh objetih variira, vendar po podatkih naročnika večina obiskovalcev teh sanitarij ne koristi.

Datum objave: 13.11.2019   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na določenih objektih se zahtevajo poleg rednega čiščenje tudi dopoldanska dežurstvo čistilcev? Ali moraj biti v tem času delavci tudi fizično prisotni na objektih ali so lahko le dosegljivi na mobilni telefon za primere nujnih čiščenj?

Hvala za vaš odgovor in lep dan še naprej!

ODGOVOR

Naročnik zahteva fizično prisotnost čistilca na tistih objektih, kjer je pri Opisu posameznega objekta v rubriki Obvezno prisoten čistilec navedeno DA.



Datum objave: 13.11.2019   10:39
VPRAŠANJE
Glede na to, da so na določenih lokacijah podajalniki v grozljivem stanju, torej so zelo dotrajani in polomljeni, imamo namen v dogovoru z naročnikom menjati podajalnike v primeru, da bi bili izbrani.
1. Za katere podajalnike predložimo dokazila za higienski material v ponudbo:
a) dokazila za papir in brisače, ki ustrezajo trenutno nameščenim podajalnikom?
b) dokazila za papir in brisače, ki ustrezajo podajalnikom, ki bi jih mi radi zagotovili?

2. Ali lahko predložimo v ponudbo dokazila za papir in brisače, ki bodo ustrezala podajalnikom, ki jih bomo zagotovili, in ki ustrezajo vašim zahtevam po slojnosti in izpolnjevanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju? (Namreč, papir in brisače novih podajalnikov niso kompatibilni z vašimi trenutno nameščenimi podajalniki, ustrezajo pa vašim zahtevam po slojnosti in zahtevam iz Uredbe o ZeJN).

ODGOVOR

1. Izbrani ponudnik bo moral v skladu z 11. členom vzorca pogodbe pri uporabi čistilnih sredstev in ostalega higienskega materiala upoštevati in izpolnjevati okoljske cilje, ki jih je določil naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju, kar mora biti razvidno iz predloženega seznama. Naročnik je v tehničnih specifikacijah navedel, da v primeru, da na objektu ni podajalnikov ali so okvarjeni, lahko izvajalec v dogovoru z naročnikom na lastne stroške namesti podajalnike, ki postanejo last naročnika. Dokazila za higienski material (seznam) naj se torej nanaša na material, ki se bo uporabljal v objektu oziroma nameščal v podajalnike. V kolikor so stari podajalniki okvarjeni in polomljeni, naročnik dovoli zamenjavo.

2. V skladu z dokumentacijo za to v ponudbeni dokumentaciji ni potrebno prilagati dokazil, kot navajate v točki 2. Bo pa moral izbrani ponudnik v skladu z 11. členom vzorca pogodbe predložiti seznam, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje okoljskih ciljev, določenih s predmetno dokumentacijo. V kolikor so trenutno nameščeni podajalniki v brezhibnem stanju, naročnik zamenjave ne dovoli.




Datum objave: 13.11.2019   10:43
VPRAŠANJE
Pri ogledu objektov smo zasledili, da se zahtevan sanitarni material skladno z razpisno dokumentacijo ne ujema z dejanskim stanjem na objektih.
Npr. zahtevate 3slojni toaletni papir v rolicah, na objektu pa so lističi?
Ali pričakujete, da ponudniki priložimo dokazila o ustreznosti sanitarnega materiala, ki ustrezajo razpisnim pogojem, ali takega, ki je kompatibilen z obstoječimi podajalniki?

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da v kolikor so na objektu podajalniki za lističe v brezhibnem stanju, se v podajalnike namešča lističe. V kolikor so na objektu podajalniki za lističe okvarjeni, naročnik dovoli zamenjavo in se zagotavlja 3 slojni papir.

Izbrani ponudnik bo moral v skladu z 11. členom vzorca pogodbe pri uporabi čistilnih sredstev in ostalega higienskega materiala upoštevati in izpolnjevati okoljske cilje, ki jih je določil naročnik v tem postopku skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju, kar mora biti razvidno iz predloženega seznama.




Datum objave: 13.11.2019   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali se na sklopu 1 na objektu FURS Titova cesta 10 v Mariboru in FURS Kraigherjeva ulica 19a v Lenartu v Slovenskih Goricah generalno čiščenje res ne izvaja ? Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Ne. Prav v vseh objektih se izvaja generalno čiščenje. Pri pripravi ponudbe je potrebno ločiti, kaj je obseg storitev čiščenja, kaj pa je klasifikacija prostorov. Naročnik je obseg storitev določil v Tehničnih specifikacijah (Točka 1.2.3) v poglavju Obseg storitev, kjer je jasno zapisano kaj vključuje: dnevna, tedenska, 2x tedenska, mesečna, pol letna in letna (generalna) opravila. S klasifikacijo prostorov pa je naročnik določil frekvenco čiščenja talnih površin posameznega objekta. V prostorih, ki sodijo v skupino tip V (v skladu s klasifikacijo) se enkrat letno izvaja vlažno brisanje tal ali sesanje skupine prostorov tipa V ter hkrati v celotnem objektu (v vseh skupinah prostorov I-V) izvaja celotni obseg storitev generalnega čiščenja, kot jih je naročnik zapisal v Tehničnih specifikacijah, kot sledi:

Letno - generalno čiščenje:
- čiščenje vseh steklenih površin in okenskih okvirjev,
- čiščenje zaves in tekstilnih senčil, ki zajema snemanje, pranje, likanje ter nameščanje,
- čiščenje lamelnih zaves in tekstilnih rolojev, ki zajema čiščenje brez snemanja,
- čiščenje žaluzij,
- strojno odstranjevanje starih zaščitnih premazov in nanos novih na PVC in linolej talne površine ter poliranje prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- globinsko čiščenje tekstilnih talnih oblog (sesanje, strojno šamponiranje, ekstrakcijsko čiščenje in izpiranje tekstilnih talnih oblog) prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- strojno čiščenje parketa, laminatov in emulzijski premaz parketa prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- strojno čiščenje kamnitih površin z impregnacijo prostorov tipa I, II, III in tipa IV,
- temeljito čiščenje omar, pohištva, stolov, radiatorjev,
- čiščenje napisnih tabel in ograj,
- vlažno brisanje tal ali sesanje skupine prostorov tip V.


Datum objave: 13.11.2019   10:48
VPRAŠANJE
V opisih objektov navajate površino steklenih površin, prosimo za točno opredelitev ali gre za navedbo enostranske ali obojestranske kvadrature?

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da v kolikor v Opisih objektov ni drugače navedeno, gre za enostranske površine stekel.


Datum objave: 13.11.2019   10:50
VPRAŠANJE
1. Ali lahko gospodarski subjekt nastopa kot podizvajalec v ponudbah različnih ponudnikov?
2. Ali naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več ponudb, v kolikor nastopa v različnih ponudbah v različnih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu)?

ODGOVOR
1. Da.
2. Da.



Datum objave: 13.11.2019   11:07
VPRAŠANJE
Na nekaterih objektih imate nedostopna stekla, ki jih ni mogoče očistiti niti z alpinistom niti z dvigalom.
Opredelite prosim, kje čiščenja nedostopnih stekel ni potrebno izvajati.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da v primerih, kjer so stekla nedostopna z dvigalom, alpinistom ali drugo tehniko čiščenja, se stekla ne čistijo.




Datum objave: 13.11.2019   13:16
POJASNILO: Naročnik v zvezi s spremembo obrazca predračuna za sklop 4: Območje Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica, št. 4300-39/2019/9, z dne 21. 10. 2019, pojasnjuje, da bo kot pravilno upošteval tudi ponudbene cene za postavke, vpisane na starem (nespremenjenem) obrazcu za predmetni sklop, razen za postavki STORITVE REDNEGA ČIŠČENJA in STORITVE GENERALNEGA ČIŠČENJA za objekt Stari trg 29a, Slovenske Konjice. Predmetni postavki nista predmet tega sklopa v skladu s predmetno spremembo. V primeru, da bo ponudnik vpisal ponudbene cene za ti postavki na starem obrazcu predračuna, bo naročnik skladno z navedenim štel, da teh postavk ne ponuja in ponudnika pozval k odpravi računskih napak za predmetni sklop.

Datum objave: 13.11.2019   14:09
VPRAŠANJE
Zanima nas ali bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor se izvajalec znajde v položaju navedenem v 35. členu in bo izpolnjen razvezni pogoj?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da odpoved pogodbe zaradi okoliščin, navedenih v 35. členu vzorca pogodbe, ne pomeni tudi hkratne unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V času uresničitve razveznega pogoja (do sklenitve nove pogodbe) pa se lahko unovči bančno garancijo, če so izpolnjeni pogoji iz 25. člena vzorca pogodbe.


Datum objave: 13.11.2019   14:58
VPRAŠANJE
Prosimo za podatek o objektih kjer je potrebno čistit nedostopna okna in ali bo naročnik poskrbel (za zaprtje ceste, če je to na cestni strani stavbe, kjer drugače ni mogoče čiščenje kot z dvigalom iz glavne ceste; ker ni možnosti privezov) ali se kot je bilo rečeno, tista nedostopna okna ne očistijo.
Ker so informacije iz različnih lokacij različne, prosimo da se pisno specificirate; na katerih objektih so predmet čiščenja tudi nedostopna okna.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da v primerih, kjer so na objektih stekla nedostopna z dvigalom, alpinistom ali z drugo tehniko čiščenja, izbrani ponudnik teh stekel ne bo čistil. Tehnika čiščenja težje dostopnih oken pa z dokumentacijo ni predpisana, ampak je v domeni izvajalca teh storitev.