Dosje javnega naročila 006574/2019
Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Gradnje: NOGOMETNO IGRIŠČE Z UMETNO TRAVNATO POVRŠINO V REČICI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 364.289,11 EUR

JN006574/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.09.2019
JN006574/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2019
JN006574/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2019
JN006574/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2019
JN006574/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN006574/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.11.2019
JN006574/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006574/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI034
Laško
Slovenija
obcina@lasko.si
+386 37338700
+386 37338740

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lasko.si/sl/
ESPD: http://www.lasko.si/sl/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12887
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NOGOMETNO IGRIŠČE Z UMETNO TRAVNATO POVRŠINO V REČICI
Referenčna številka dokumenta: 430-26/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
NOGOMETNO IGRIŠČE Z UMETNO TRAVNATO POVRŠINO V REČICI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Laško
II.2.4 Opis javnega naročila
NOGOMETNO IGRIŠČE Z UMETNO TRAVNATO POVRŠINO V REČICI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.10.2019   10:30
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
v skladu z razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.09.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2019   12:20
VPRAŠANJE
Na portalu naročnika ni objavljene razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je na spletni povezavi:
http://lasko.si/sl/javna-narocila-razpisi-in-nepremicnine/5556-vabilo-k-oddaji-ponudb-za-gradnjo-nogometno-igrisce-z-umetno-travnato-povrsino-v-recici


Datum objave: 25.09.2019   10:00
VPRAŠANJE
Koliko so lahko stara potrdila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti oseb?

ODGOVOR

Ponudnik lahko v ponudbi priloži tudi potrdila iz Kazenske evidence (ki odražajo zadnje stanje in niso starejša več kot trideset (30) dni, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil).Datum objave: 25.09.2019   16:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisu del pri postavki dobava in montaža umetne trave je navedeno kot polnilo SBR virgin oz EPDM sive barve, ker gre za različna produkta, različnih cenivnih razredov, vas naprošamo, da specificirate kateri od omenjenih polnil se uporabi oziroma ga je potrebno dobaviti?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Polnilo iz kremenovega peska 4mm in granulata 38mm, kvalitete VIRGIN ali EPDM, granulat zelene barve.Datum objave: 27.09.2019   08:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Zahtevani tip umetne trave je točno določen tip, ki ga nudi samo en proizvajalec. To je razvidno s popisa del, kjer tudi omenjate tip trave in predvsem iz zahtev, saj določene zadeve omejujete navzgor, določene pa navzdol, kar seveda ni logično.
Glede zahtevanih karakteristik me zanima naslednje:
1.Ali lahko ponudimo umetno travo, ki ima vse zahtevane certifikate (FIFA Qulity Pro, FPP,..), katera teža hrbtišča, ki seveda nič ne vpliva na kvaliteto umetne trave, ampak še bolj ščiti okolje, znaša manj kot 252 g/m2?
2.Glede zahtevane gostote tkanja pa dosežemo več kot zahtevanih 124.740 filamentov/m2, vendar imamo manj kot 10395 snopov/m2. Prosimo, da se tukaj spremeni zahteva v 10.395 snopov/m2 ali 124.740 filamentov/m2

Prosimo za ustrezno spremembo zahtev in sicer teža hrbtišča do 252 g/m2, gostota 10.395 snopov/m2 ali 124.740 filamentov/m2.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Vrsta umetne trave je navedena samo kot primer, ne z namenom, da bi izključevala katerega koli drugega dobavitelja: v kakovosti kot naprimer GreenFields Evolution Pro.
Prav tako so kriteriji kvalitete relativno nizki z namenom, da lahko sodeluje večje število ponudnikov.

Minimalna debelina vlaken 335 microns.
Minimalna teža hrbtišča. 252 g / m2.
minimalno 12,000 dtex.

3 x najnižje vrednosti debeline, teže in Dtex vlaken. Ti 3 so skladni dejavniki, ki določajo kakovost umetne trave, povezane z odpornostjo proti obrabi in odpornosti, zato je logično določiti minimalno vrednost za te parameter.

Največja širina vlaken 1,13 mm.
Širše kot je vlakno, tanjše postane.
To je torej na račun obrabne odpornosti in odpornosti. Zato smo se odločili za največjo vrednost širine vlaken.

Če je hrbtišče prelahko, lahko vpliva na vodoravno stabilnost preproge, zaradi česar lahko med namestitvijo nastanejo gube. Zato je bila izbrana najmanjša teža 252 g na m2.

Število snopov je lahko tudi manjše od 10.395 snopov/m2 vendar mora pri tem min. 124.740 filamentov/m2.