Dosje javnega naročila 006607/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR, Iztokova ulica 6, 2000 Maribor
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 154.400,51 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006607/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.09.2019
JN006607/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.10.2019
JN006607/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN006607/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.12.2019
JN006607/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.04.2020
JN006607/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN006607/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN006607/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN006607/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN006607/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2020
JN006607/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2020
JN006607/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.07.2020
JN006607/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2020
JN006607/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006607/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR
Iztokova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija
Branko Nerat-tajništvo ali Hani-Janja Plausteiner ( izpeljava javnih naročil in razpisne dokumentacije)
hani-janja.plausteiner@guest.arnes.si
+386 24213250
+386 24213260

Internetni naslovi
http://www.padeznik-mojasola.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325177/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12877
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA in SADJE ter SUHO SADJE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA in SADJE ter SUHO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH in PEKOVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH in PEKOVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO in MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO in MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: MESO, MESNI IZDELKI in PERUTNINSKI IZDELKI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MESO, MESNI IZDELKI in PERUTNINSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15400000
15500000
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI SOKOVI, SIRUPI in VODA
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI SOKOVI, SIRUPI in VODA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.10.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.09.2019   09:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da gre za 4 letni razpis, vendar pa je navedeno trajanje od 01.01.2020-31.12.2024, kar pa je 5 let.
Gre za pomoto pri datumu (trajanje do 31.12.2023) ali gre za 5 letni razpis?
Hvala za odgovor,
Lep pozdrav

ODGOVOR


Pozdravljeni,

razpis je za 4 leta, in sicer od 1.1.2020-31.12.2023.

lpDatum objave: 24.09.2019   09:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo vsak dan.
Predvidevamo, da se je pogoj dnevne dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.

Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava enkrat do dvakrat tedensko v dopoldanskem času, gre za sklopa:
SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO
SKLOP 6: SADNI SOKOVI, SIRUPI in VODA
Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,
ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik dovoli dostavo enkrat do dvakrat tedensko v dopoldanskem času za sklopa:
SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO
SKLOP 6: SADNI SOKOVI, SIRUPI in VODA


lpDatum objave: 25.09.2019   12:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kot ste že odgovorili, je razpis za 4 leta, se pravi da je verjetno tudi prvo odpiranje konkurence in s tem fiksnost cen (stran 5 razpisne) od 01.01.2020 do 31.12.2021 in ne do leta 2022 kot piše na strani 5 pod točko "Fiksnost cen"?
Hvala za odgovor,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Točno tako:

Fiksnost cen
Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 24 mesecev od podpisa okvirnega sporazuma, in sicer od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, izjema je sklop 1. Sveža zelenjava in sadje ter suho sadje, kjer morajo biti cene iz ponudbenega predračuna fiksne tri (3) mesece, to je do 31. 3. 2020. Naročnik bo za naslednjih 24 mesecev izvedel odpiranju konkurence s fiksnostjo cen dveh (2) let, in sicer od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023. Ponudniki bodo oddali ponudbo na podlagi že znanih pogojev in zahtev iz povabila k oddaji ponudbe.


lp


Datum objave: 25.09.2019   12:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo Vas, da v predračunski obrazec vključite artikel zelje belo in krompir mladi.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

gre za delilno kuhinjo, zato teh artiklov ne potrebujemo.

lp


Datum objave: 30.09.2019   09:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali lahko za SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO ponudimo druge gramature od zahtevanih in jih preračunamo na željeno enoto mere.


Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

pri določenih sklopih naročnik dovoli odstopanja v teži za ponujene artikle, in sicer +/- 35%, kadar je posebej označeno v predračunu. Ponudnik mora preračunati ceno na zahtevano mersko enoto in pakiranje, ki jo navaja naročnik pri opisu artikla.
Za SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO NAROČNIK DOVOLI ODSTOPANJE V TEŽI ZA ARTIKLE, KJER JE ZAHTEVANA CENA ZA KOMAD, KILOGRAM, LITER V VIŠINI +/- 35 %, ponudnik mora ponujeno ceno preračunanti na količino pakiranja, ki jo je določil naročnik pri opisu artikla.

lp

Datum objave: 30.09.2019   09:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali boste spodnjo opombo zahtevali od vseh ponudnikov.
Ali bo to izločitveno merilo?


Opomba:
Začimbe in zelišča želimo, da nam daste v ponudbo od Maestra ali Kotany, vloženo zelenjava od Ete, paštete od Podravke. Ponudite nam to kar želimo
in kar bomo tudi naročali. Ne želimo, da nam zavoljo nizkih ponudbenih cen ponujate slabo kvaliteto izdelkov, ki so cenovno ugodnejše, vendar slabše kvalitete.


Lep Pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik želi kvalitetna živila, kar je nakazal v opombah, ko je navedel blagovne znamke kot enakovredno.

To seveda ne bo izločitveno merilo.

lp
Datum objave: 30.09.2019   09:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me kaj pomeni 1/1 ali je to 1 kg ali do 1kg

Kakšno težo želite je to 1kg?
2. Lovorov list 1/1


Hvala za odgovor!

ODGOVOR

Popravljamo opis:

2. Lovorov list 1 kg


lp

Datum objave: 30.09.2019   09:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali so pri SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO ali je to sklop, ki vsebuje podsklope:
ZAČIMBE in ZELIŠČA
VLOŽENA ZELENJAVA
KAVA, KAKAV, ČOKOLADA,...
In se lahko prijavimo samo na začimbe?
Ali je to vse skupaj sklop in se moramo prijaviti na vse začimbe, konzervirano in vse ostalo?


ODGOVOR


Spoštovani,

ponudbo lahko oddate samo za cel sklop. Naročnik si je zaradi preglednosti predračuna razdelil artikle po skupinah, za kar pa ni mogoče oddati ponudbe.

Ponudniki morajo ponudite vse artikle iz celotnega sklopa, za katerega bodo oddali ponudbo.

Gre za razdelilno kuhinjo in so količine dokaj majhne.

lp

Datum objave: 30.09.2019   09:30
VPRAŠANJE


Pozdravljeni,
ali vam lahko ponudimo spodnje artikle ceno pa preračunamo na vašo enoto mere?
ZAČIMBE in ZELIŠČA
1. Kumina mleta Kotany 382g ali lahko 1kg
3. Majaron drobljen 92g ali lahko 220g
4. Origano zdrob. 150 g ali lahko 500g
5. Paprika mleta sladka 580 g ali lahko 1kg ali pa 100g
6. Poper črni, zrnati,50g ali lahko 100g
8. Česen mleti, Kotany, 120g ali lahko 600g ali pa 1kg
9. Česen zrnati, Kotany, 765g ali lahko 1kg ali pa 570g

10. Peteršilj, Kotany, 75g ali lahko 220g
16. Timijan zdrob,197g ali lahko 450g

Hvala za odgovore!ODGOVOR

1. Kumina mleta Kotany 382g ali lahko 1kg
NE

3. Majaron drobljen 92g ali lahko 220g
DA

4. Origano zdrob. 150 g ali lahko 500g
NE

5. Paprika mleta sladka 580 g ali lahko 1kg ali pa 100g
100G

6. Poper črni, zrnati,50g ali lahko 100g
100G

8. Česen mleti, Kotany, 120g ali lahko 600g ali pa 1kg
NE

9. Česen zrnati, Kotany, 765g ali lahko 1kg ali pa 570g
570G

10. Peteršilj, Kotany, 75g ali lahko 220g
220G

16. Timijan zdrob,197g ali lahko 450g
NE

Cene prosim preračunajte na zahtevane merske enote in pakiranje.

lp

Datum objave: 30.09.2019   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali mora biti ketchup brez konzervansov glede na to da ni v sklopu konzervirano?

19. Ketchap, 850g


Lepa hvala za odgovor!


ODGOVOR


Zaželeno je, da je brez konzervansa, ni pa nujno.

lp

Datum objave: 30.09.2019   09:34
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

kateri kriterij pri majonezi želite, hellmans ima jajca proste reje in repično olje Tomy ima sončnično olje in navadna jajca, kateri element je tisti , ki je skupen in, ki bo izključilen, če se ponudi artikel drugega proizvajalca?

22. Majoneza, Helmas ali Tomy ali njim enakovredna kvali., 850g

Havla za odgovor.


ODGOVOR


SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO


Popravljamo opis:
22. Majoneza, min. sončnično olje 79 %, voda, min. jajčni rumenjak 6 %, Tomy ali enakovredna kvali., 850g


lp

Datum objave: 30.09.2019   09:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko ponudimo spodnje gran+mature izdelkov, ceno pa preračunamo na vašo enoto mere?
VLOŽENA ZELENJAVA

28. Korenje kocke vložene, 540g, Natureta ali njej enakovredna kvaliteta ali lahko 4kg
30. Grah in korenje, doza, 540g, Natureta ali njej enakovredna kvaliteta ali lahko 1kg
31. Fižol zrnje, rjavi, 800g ali lahko 2,5 kg
33. Paradižnikovi pelati, (Eta ali njim enakovredni) 800g ali lahko 400g
34. Alkoholni kis, 1L ali lahko 3l


36. Bela kava instant, 400g ali ste mislili bela žitna kava instant 400g?
44. Alkoholni kis, 1L ali lahko 3l

Lep pozdrav!

ODGOVOR

SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO

VLOŽENA ZELENJAVA

28. Korenje kocke vložene, 540g, Natureta ali njej enakovredna kvaliteta ali lahko 4kg
ne

30. Grah in korenje, doza, 540g, Natureta ali njej enakovredna kvaliteta ali lahko 1kg
ne

31. Fižol zrnje, rjavi, 800g ali lahko 2,5 kg
ne

33. Paradižnikovi pelati, (Eta ali njim enakovredni) 800g ali lahko 400g
lahko

34. Alkoholni kis, 1L ali lahko 3l
ne

36. Bela kava instant, 400g ali ste mislili bela žitna kava instant 400g?
popravljamo opis:
36. Instant žitna kava, 400g kot Benquick


44. Alkoholni kis, 1L ali lahko 3l
artikel brišemo iz predračuna, ker se ponavlja


lp


Datum objave: 30.09.2019   09:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas ali lahko oddamo ponudbo samo za MARGARINE IN MAJONEZE?
Ali boste imeli ločen izbor ali to spada v sklop SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO
Če bi razdelili na podsklope bi dobili več ponudb.ODGOVOR

Spoštovani,

ponudbo lahko oddate samo za cel sklop. Naročnik si je zaradi preglednosti predračuna razdelil artikle po skupinah, za kar pa ni mogoče oddati ponudbe.

Ponudniki morajo ponudite vse artikle iz celotnega sklopa, za katerega bodo oddali ponudbo.

Gre za razdelilno kuhinjo in so količine dokaj majhne.

lp


Datum objave: 30.09.2019   09:49
VPRAŠANJE
3. sklop mleko in mlečni izdelki, zaporedna številka artikla 9 mleko nehomogenizirano 35% 1l

Prosimo za umik artikla iz tega sklopa in ga uvrstite v samostojni sklop. Ta artikel ima samo ena mlekarna, kar pomeni, da je ponudba že avtomatsko oddana enemu ponudniku in ne upoštevate ZJN 3, načelo enakopravne obravnave ponudnikov

ODGOVOR


SKLOP 3: MLEKO in MLEČNI IZDELKI

Artikel 9. Mleko nehomogeniz, 3,5%m.m., 1L, brišemo iz predračuna.


lp


Datum objave: 30.09.2019   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO
ZAČIMBE in ZELIŠČA
1. Kumina mleta Kotany 382g zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
6. Poper črni, zrnati,50g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
7. Poper črni mleti, Kotany,80 g zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
8. Česen mleti, Kotany, 120g zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
8. Česen mleti, Kotany, 120g izdelek smo našli v 50g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj blagovna znamka Kotanyi tega nima te gramature.
9. Česen zrnati, Kotany, 765g zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
10. Peteršilj, Kotany, 75g zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
15. Sor morska mleta, 1kg verjetno ste v mislih imeli sol?
16. Timijan zdrob,197g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
22. Majoneza, Helmas ali Tomy ali njim enakovredna kvali., 850g ali naročnik želi izdelek brez konzervansov?
VLOŽENA ZELENJAVA
30. Grah in korenje, doza, 540g, Natureta ali njej enakovredna kvaliteta ali lahko ponudimo izdelek v 350g pakiranju?
30. Grah in korenje, doza, 540g, Natureta ali njej enakovredna kvaliteta izdelek ni mogoče dobiti v dozi, samo v steklenem kozarcu. Ali ga lahko ponudimo v steklenem kozacu?
31. Fižol zrnje, rjavi, 800g ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?
OLJA in KIS
44. Alkoholni kis, 1L izdelek se vam podvaja (artikel št. 34).
MARGARINE in MAJONEZE
45. Margarina Becel pro aktiv ali njej enakovredna, 250g - ali želite izdelek, ki vsebuje rastlinske sterole, ki učinkovito znižujejo horesterol, kot Becel pro aktiv?
46. Margarina Extra Viataquell 250g ali njej enakovredna ali želite izdelek, ki ne vsebuje mleka in je brez konzervansov s 60% olja olje ogrščice v maščobni sestavi.
48. Majoneza Thomy ali njim enakovredna, 650g ali želite izdelek majoneza brez konzervansov kot Thomy?
49. Majoneza Helmans ali njej enakovredna, 650g ali želite izdelek majoneza brez konzervansov in mlečnih beljakovin kot Hellmans?
MARMELADE, DŽEMI in ČOKOL. NAMAZ
50. Marmelada,25 g razl. okusi v razpisni dokumentaciji na strani 18 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
PAŠTETE in RIBJI NAMAZI
66. Pašteta Argeta junior ali njim enakovredna, 27g naročnika prosimo za informacijo, katero pašteto je želel. Obstaja več okusov junior kokošja, tunina itd.
66. Pašteta Argeta junior ali njim enakovredna, 27g ali naročnik želi izdelek brez konzervansov in glutena kot Argeta?
67. Pašteta Argeta junior ali njim enakovredna, 50gr naročnika prosimo za informacijo, katero pašteto je želel. Obstaja več okusov junior kokošja, tunina itd.
67. Pašteta Argeta junior ali njim enakovredna, 50gr ali naročnik želi izdelek brez konzervansov in glutena kot Argeta?
70. Pašteta Argeta kokošja ali njim enakovredna,27 g ali naročnik želi izdelek brez konzervansov in glutena kot Argeta?
71. Riomare namaz-Pate ali njemu enakovreden, 100g v kolikor želite izdelek kot Rio mare, ga zahtevajte v tubi.
73. Riba tuna Rio mare ali njej enakovredna v olivnem olju, 1000g v kolikor želite tuno kot Rio mare, zahtevajte tuno vrste »thunnus albacares«
ČAJI
74. Čaj jagoda-malina, filter ,1kg izdelek brez aditivov se dobi samo v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
78. Čaj gozdni sadeži, filter 1kg izdelek brez aditivov se dobi samo v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
83. Čaj divja češnja, filter 1kg izdelek brez aditivov se dobi samo v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
KOSMIČI, RIŽ, ŠPAGETI, PUDINGI,
98. Čokolešnik, 1000g ali lahko ponudimo izdelek v 1800g pakiranju?
99. Riž Bali okrogli za mlečni riž,1kg zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
100. Tunina kosi v oliv. olju, Rio mare ali njim enakovredna kvaliteta, 80gx3 v kolikor želite tuno kot Rio mare, zahtevajte tuno vrste »thunnus albacares«
102. Tuna kosi v olivnem olju Rio mare ali njej enakovredna kvaliteta, 1000g izdelek se vam podvaja (art. 73) v kolikor želite tuno kot Rio mare, zahtevajte tuno vrste »thunnus albacares«
103. Tuna kosi v olivnem olju Rio mare ali njej enakovredna kvaliteta, 1730g izdelek se vam podvaja (art. 72)
108. Brezglutenske in brezjajčne jušne testenine 150 g izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g ali v 250g pakiranju?
110. Korneti 25/1, 150 g izdelek smo našli v 100g pakiranju. Ali ponudimo s ceno na zavitek 25/1?
111. Hrenovka kot Golica 2/1 naročnika prosimo, da izdelek premakne v drugi sklop, saj smo ponudniki trajnega blaga. Najbolj primeren sklop je sklop 4, kjer imate pod postavko 23 že zahtevane piščančje hrenovke. Hvala za razumevanje
RAZNO
116. Peki papir 8M, alufix zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
120. Folija Alufix ALU, 45cm/200m,ROL.ŠKL zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
121. Stegljiva folija,45cm/200m, z žag. stegljive folije nimajo žagice. Ali lahko ponudimo izdelek 44cm/300m v škatli?

SKLOP 6: SADNI SOKOVI, SIRUPI in VODA
100% SADNI SIRUPI - naročnika prosimo, da premakne sirupe v drug sklop, saj jih lahko ponudi samo 1 ponudnik na trgu. V kolikor tega ne boste naredili, boste za celoten sklop dobili samo eno ponudbo.
5. Pomaranča sirup z min. 65% sadnim deležem, 5L tudi to ima samo en ponudnik na trgu. Prosim, premaknite v drug sklop.
7. Zeliščni čaj, sirup, 5L tudi to ima samo en ponudnik na trgu. Prosim, premaknite v drug sklop.
9. 100% jabolčni sok,2dcl ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
11. 100% pomarančni sok, 2dcl ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
17. Nektar črnega ribeza, 1L izdelek s 50% sadnim deležem na trgu ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek s 25% sadnim deležem, kakor je to običajno?
18. Nektar borovnica 1L izdelek s 50% sadnim deležem na trgu ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem?
19. Ledeni čaj, breskev, 2,5dcl ali lahko ponudimo izdelek v 200ml pakiranju?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO
ZAČIMBE in ZELIŠČA
1. Kumina mleta Kotany 382g zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
povsod, kjer navajamo blagovno znamko se dopiše "ali enakovredno"

6. Poper črni, zrnati,50g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
lahko

7. Poper črni mleti, Kotany,80 g zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
povsod, kjer navajamo blagovno znamko se dopiše "ali enakovredno"

8. Česen mleti, Kotany, 120g zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
povsod, kjer navajamo blagovno znamko se dopiše "ali enakovredno"

8. Česen mleti, Kotany, 120g izdelek smo našli v 50g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj blagovna znamka Kotanyi tega nima te gramature.
povsod, kjer navajamo blagovno znamko se dopiše "ali enakovredno"
lahko 50g

9. Česen zrnati, Kotany, 765g zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
povsod, kjer navajamo blagovno znamko se dopiše "ali enakovredno"

10. Peteršilj, Kotany, 75g zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
povsod, kjer navajamo blagovno znamko se dopiše "ali enakovredno"

15. Sor morska mleta, 1kg verjetno ste v mislih imeli sol?
15. Sol morska mleta, 1kg

16. Timijan zdrob,197g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
lahko

22. Majoneza, Helmas ali Tomy ali njim enakovredna kvali., 850g ali naročnik želi izdelek brez konzervansov?
22. Majoneza, min. sončnično olje 79 %, voda, min. jajčni rumenjak 6 %, Tomy ali enakovredna kvali., 850g
zaželeno brez konzervansov, ni pa nujno

VLOŽENA ZELENJAVA
30. Grah in korenje, doza, 540g, Natureta ali njej enakovredna kvaliteta ali lahko ponudimo izdelek v 350g pakiranju?
lahko

30. Grah in korenje, doza, 540g, Natureta ali njej enakovredna kvaliteta izdelek ni mogoče dobiti v dozi, samo v steklenem kozarcu. Ali ga lahko ponudimo v steklenem kozacu?
lahko,

31. Fižol zrnje, rjavi, 800g ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?
lahko

OLJA in KIS
44. Alkoholni kis, 1L izdelek se vam podvaja (artikel št. 34).
artikel brišemo


MARGARINE in MAJONEZE
45. Margarina Becel pro aktiv ali njej enakovredna, 250g - ali želite izdelek, ki vsebuje rastlinske sterole, ki učinkovito znižujejo horesterol, kot Becel pro aktiv?
popravljamo opis:
45. Margarina Becel pro aktiv ali njej enakovredna, sončnično olje min. 26%, min. laneno olje 11%, repično olje (2%)

46. Margarina Extra Viataquell 250g ali njej enakovredna ali želite izdelek, ki ne vsebuje mleka in je brez konzervansov s 60% olja olje ogrščice v maščobni sestavi.
46. Margarina Extra Viataquell 250g ali njej enakovredna, brez mlečnih maščob, brez laktoze, brez konzervansov s 60% olja ogrščice v maščobni sestavi

48. Majoneza Thomy ali njim enakovredna, 650g ali želite izdelek majoneza brez konzervansov kot Thomy?
zaželeno brez konzervansov, ni pa nujno

49. Majoneza Helmans ali njej enakovredna, 650g ali želite izdelek majoneza brez konzervansov in mlečnih beljakovin kot Hellmans?
zaželeno brez konzervansov, ni pa nujno


MARMELADE, DŽEMI in ČOKOL. NAMAZ
50. Marmelada,25 g razl. okusi v razpisni dokumentaciji na strani 18 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
Naročniki je v kakovostnih zahtevah opredelil, da so porcijske marmelade lahko z konzervansom.

PAŠTETE in RIBJI NAMAZI
66. Pašteta Argeta junior ali njim enakovredna, 27g naročnika prosimo za informacijo, katero pašteto je želel. Obstaja več okusov junior kokošja, tunina itd.
popravljamo opis.
66. Pašteta Argeta junior original ali njim enakovredna, min. kuhano kokošje meso (24%), 27g

66. Pašteta Argeta junior ali njim enakovredna, 27g ali naročnik želi izdelek brez konzervansov in glutena kot Argeta?
popravljamo opis:
66. Pašteta Argeta junior original ali njim enakovredna, min. kuhano kokošje meso (24%), 27g
zaželeno brez konzervansov, ni pa nujno

67. Pašteta Argeta junior ali njim enakovredna, 50gr naročnika prosimo za informacijo, katero pašteto je želel. Obstaja več okusov junior kokošja, tunina itd.
popravljamo opis:
Pašteta Argeta junior original ali njim enakovredna, min. kuhano kokošje meso (24%)ali njim enakovredna, 50gr

67. Pašteta Argeta junior ali njim enakovredna, 50gr ali naročnik želi izdelek brez konzervansov in glutena kot Argeta?
zaželeno brez konzervansov, ni pa nujno

70. Pašteta Argeta kokošja ali njim enakovredna,27 g ali naročnik želi izdelek brez konzervansov in glutena kot Argeta?
popravljamo opis:
70. Pašteta Argeta kokošja, min. kuhano kokošje meso 29%, ali njim enakovredna,27 g

71. Riomare namaz-Pate ali njemu enakovreden, 100g v kolikor želite izdelek kot Rio mare, ga zahtevajte v tubi.
Popravljamo opis:
71. Riomare namaz-Pate ali njemu enakovreden v tubi, 100g

73. Riba tuna Rio mare ali njej enakovredna v olivnem olju, 1000g v kolikor želite tuno kot Rio mare, zahtevajte tuno vrste »thunnus albacares«
Popravljamo opis:
73. Riba tuna »thunnus albacares«, Rio mare ali njej enakovredna v olivnem olju, 1000g


ČAJI
74. Čaj jagoda-malina, filter ,1kg izdelek brez aditivov se dobi samo v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
lahko

78. Čaj gozdni sadeži, filter 1kg izdelek brez aditivov se dobi samo v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
lahko

83. Čaj divja češnja, filter 1kg izdelek brez aditivov se dobi samo v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
lahko

KOSMIČI, RIŽ, ŠPAGETI, PUDINGI,
98. Čokolešnik, 1000g ali lahko ponudimo izdelek v 1800g pakiranju?
lahko

99. Riž Bali okrogli za mlečni riž,1kg zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
povsod, kjer navajamo blagovno znamko se dopiše "ali enakovredno"

100. Tunina kosi v oliv. olju, Rio mare ali njim enakovredna kvaliteta, 80gx3 v kolikor želite tuno kot Rio mare, zahtevajte tuno vrste »thunnus albacares«
dopolnjujemo opis:
100. Tunina kosi »thunnus albacares« v oliv. olju, Rio mare ali njim enakovredna kvaliteta, 80gx3

102. Tuna kosi v olivnem olju Rio mare ali njej enakovredna kvaliteta, 1000g izdelek se vam podvaja (art. 73) v kolikor želite tuno kot Rio mare, zahtevajte tuno vrste »thunnus albacares«
dopolnjujemo opis:
102. Tuna kosi »thunnus albacares« v olivnem olju Rio mare ali njej enakovredna kvaliteta, 1000g

103. Tuna kosi v olivnem olju Rio mare ali njej enakovredna kvaliteta, 1730g izdelek se vam podvaja (art. 72)
artikel brišemo

108. Brezglutenske in brezjajčne jušne testenine 150 g izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g ali v 250g pakiranju?
lahko

110. Korneti 25/1, 150 g izdelek smo našli v 100g pakiranju. Ali ponudimo s ceno na zavitek 25/1?
lahko, cena je za zav

111. Hrenovka kot Golica 2/1 naročnika prosimo, da izdelek premakne v drugi sklop, saj smo ponudniki trajnega blaga. Najbolj primeren sklop je sklop 4, kjer imate pod postavko 23 že zahtevane piščančje hrenovke. Hvala za razumevanje
artikel ostaja


RAZNO
116. Peki papir 8M, alufix zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
116. Peki papir 8M, kot alufix

120. Folija Alufix ALU, 45cm/200m,ROL.ŠKL zahtevanje določenih blagovnih znamk je v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da poleg zapisane blagovne znamke zapiše »ali enakovredno«. Hvala
120. Folija kot Alufix ALU, 45cm/200m,ROL.ŠKL


121. Stegljiva folija,45cm/200m, z žag. stegljive folije nimajo žagice. Ali lahko ponudimo izdelek 44cm/300m v škatli?
lahko


SKLOP 6: SADNI SOKOVI, SIRUPI in VODA
100% SADNI SIRUPI - naročnika prosimo, da premakne sirupe v drug sklop, saj jih lahko ponudi samo 1 ponudnik na trgu. V kolikor tega ne boste naredili, boste za celoten sklop dobili samo eno ponudbo.
artikel 2. Sirup pomaranča,100%, 5L brišemo iz predračuna,

Spodaj navedena sirupa ostajata, lahko pakiranje do 6 l:
1. Sirup jabolko,100%, 5L
3. Sirup, bezeg, 100%, 5L


5. Pomaranča sirup z min. 65% sadnim deležem, 5L tudi to ima samo en ponudnik na trgu. Prosim, premaknite v drug sklop.
Popravljamo opis:
5. Pomaranča sirup z min. 65% suhe snovi, 5L
lahko pakiranje do 6 l

7. Zeliščni čaj, sirup, 5L tudi to ima samo en ponudnik na trgu. Prosim, premaknite v drug sklop.
artikel brišemo iz predračuna

9. 100% jabolčni sok,2dcl ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
lahko

11. 100% pomarančni sok, 2dcl ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
lahko

17. Nektar črnega ribeza, 1L izdelek s 50% sadnim deležem na trgu ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek s 25% sadnim deležem, kakor je to običajno?
lahko

18. Nektar borovnica 1L izdelek s 50% sadnim deležem na trgu ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem?
lahko

19. Ledeni čaj, breskev, 2,5dcl ali lahko ponudimo izdelek v 200ml pakiranju?
lahko


Ko zaključimo z odgovori, bomo objavili popravek predračuna. Vse cene se morajo preračunati na zahtevano mersko enoto.

lpDatum objave: 30.09.2019   12:06
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

ali vam lahko ponudimo spodnje artikle, ceno bi preračunali na zahtevano enoto mere.

65. Pašteta jetrna, 850g ali lahko 400g
72. Riba tuna v olivnem olju, 1700g ali lahko 1kg
88. Riž, okrogli za mlečni riž, 1kg ali lahko 5kg
90. Drobtine, 1kg ali lahko 400g
93. Testenine svedri, 1kg ali lahko 500g


Hvala!

ODGOVOR

SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO

65. Pašteta jetrna, 850g ali lahko 400g
lahko

72. Riba tuna v olivnem olju, 1700g ali lahko 1kg
lahko

88. Riž, okrogli za mlečni riž, 1kg ali lahko 5kg
ne

90. Drobtine, 1kg ali lahko 400g
lahko

93. Testenine svedri, 1kg ali lahko 500g
lahko

lp

Datum objave: 30.09.2019   12:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali vam lahko ponudimo spodnje artikle:

95. Koruzni kosmiči, 375g ali lahko 1kg
96. Čokoladni kosmiči, 375g ali lahko 1kg
99. Riž Bali okrogli za mlečni riž,1kg ali lahko 5kg
97. Čokolino, 1000g ali lahko 1800g


Hvala za odgovore.


ODGOVOR

SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO

95. Koruzni kosmiči, 375g ali lahko 1kg
lahko

96. Čokoladni kosmiči, 375g ali lahko 1kg
lahko

99. Riž Bali okrogli za mlečni riž,1kg ali lahko 5kg
ne

97. Čokolino, 1000g ali lahko 1800g
lahko

lp


Datum objave: 30.09.2019   12:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko ponudimo spodnje artikle:

74. Čaj jagoda-malina, filter ,1kg ali lahko jagoda vanilija? Ali pa dva čaja en jagoda drugi malina?
107. Kozje mleko, 0,5L ali lahko 1l?
111. Hrenovka kot Golica 2/1 zanima nas ali želite 2kg enota mere je zavitek? Ali lahko ponudimo 210g?
79. Čaj lipa, 1kg ali lahko filter vrečke 1kg
82. Čaj melisa, filter,1kg ali lahko 500g, ki ni v filter vrečki, ali pa družinsko pakiranje v filter vrečki

Lep pozdrav!

ODGOVOR

SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO

74. Čaj jagoda-malina, filter ,1kg ali lahko jagoda vanilija? Ali pa dva čaja en jagoda drugi malina?
lahko

107. Kozje mleko, 0,5L ali lahko 1l?
ne

111. Hrenovka kot Golica 2/1 zanima nas ali želite 2kg enota mere je zavitek? Ali lahko ponudimo 210g?
popravljamo opis:
111. Hrenovka perutninska hrenovka brez ovoja, kot Golica pakirano, 200 g

79. Čaj lipa, 1kg ali lahko filter vrečke 1kg
lahko

82. Čaj melisa, filter,1kg ali lahko 500g, ki ni v filter vrečki, ali pa družinsko pakiranje v filter vrečki
želimo filter vrečke, lahko je družinsko pakiranje

Lep pozdrav!

Datum objave: 30.09.2019   12:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko ponudimo spodnje artikle?
SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO

51. Marmelada marelična 840 g ali lahko 30% sadni delež
53. Marmelada jagodna 700 g ALI LAHKO 600G 44%SADNI DELEŽ
54. Marmelada šipek 840 g ali lahko 42% sadni delež 700g
61. Džem malina 450g cali lahko ponudimo okus gozdni sadeži


Hvala za odgovor.ODGOVOR

SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO

51. Marmelada marelična 840 g ali lahko 30% sadni delež
lahko

53. Marmelada jagodna 700 g ALI LAHKO 600G 44%SADNI DELEŽ
lahko

54. Marmelada šipek 840 g ali lahko 42% sadni delež 700g
lahko

61. Džem malina 450g cali lahko ponudimo okus gozdni sadeži
ne želimo malina

lp

Datum objave: 01.10.2019   09:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali vam lahko ponudimo:

100% SADNI SIRUPI
3. Sirup, bezeg, 100%, 5L ali lahko 0,5l?
2. Sirup pomaranča,100%, 5L ali lahko okus gozdni sadeži ali malina?
SIRUPI

4. Oranžina sirup, 5L ali ste imeli v mislih pomarančni sirup, ali čahko ponudimo 3l ali 1l?
5. Pomaranča sirup z min. 65% sadnim deležem, 5L ali ste imeli v mislih 65% suhe snovi?
13. Pomarančni nektar 1L ali lahko 1,5l?
17. Nektar črnega ribeza, 1L ali lahko 25% sadni delež?
15. Jabolčni nektar 1L ali lahko 1,5l?
19. Ledeni čaj, breskev, 2,5dcl ali lahko 0,5

Hvala!ODGOVOR

SKLOP 6: SADNI SOKOVI, SIRUPI in VODA

100% SADNI SIRUPI
3. Sirup, bezeg, 100%, 5L ali lahko 0,5l?
lahko

2. Sirup pomaranča,100%, 5L ali lahko okus gozdni sadeži ali malina?
artikel smo brisali iz predračuna

SIRUPI

4. Oranžina sirup, 5L ali ste imeli v mislih pomarančni sirup, ali čahko ponudimo 3l ali 1l?
kot Oranžina sirup 5l

5. Pomaranča sirup z min. 65% sadnim deležem, 5L ali ste imeli v mislih 65% suhe snovi?
smo že v prejšnjih odgovorih pojasnili
5. Pomaranča sirup z min. 65% suhe snovi, 5L

13. Pomarančni nektar 1L ali lahko 1,5l?
ne

17. Nektar črnega ribeza, 1L ali lahko 25% sadni delež?
lahko

15. Jabolčni nektar 1L ali lahko 1,5l?
ne

19. Ledeni čaj, breskev, 2,5dcl ali lahko 0,5
ne

lp


Datum objave: 07.10.2019   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko ponudimo izdelke v čimboljšem približku vaših željenih gramatur in seveda praračunamo na vašo željeno težo.

hvala za razumevanje in lp,


ODGOVOR

Pri določenih sklopih naročnik dovoli odstopanja v teži za ponujene artikle, in sicer +/- 35%, kadar je posebej označeno v predračunu. Ponudnik mora preračunati ceno na zahtevano mersko enoto in pakiranje, ki jo navaja naročnik pri opisu artikla.


lp

Datum objave: 07.10.2019   09:30
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
rabimo pomoč, kdo je proizvajalec Oranžina sirupa in ali lahko ponudimo 1l?

SIRUPI
4. Oranžina sirup, 5L


Hvala za odgovor!

ODGOVOR


SKLOP 6: SADNI SOKOVI, SIRUPI in VODA
4. Oranžina sirup, 5L - artikel brišemo iz predračuna


lp

Datum objave: 07.10.2019   09:34
VPRAŠANJE


Pozdravljeni,

Zanima nas ali vam lahko ponudimo katero od majonez s spodnjo vsebnostjo olja in rumenjakov?
SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO
22. Majoneza, Helmas ali Tomy ali njim enakovredna kvali., 850g (79% sončnično olje, 6% rumenjak)


Sončnično olje 76%, voda, rumenjaki 6,6%
Sončnično olje 76%, voda, rumenjaki 6,5%


Hvala!

ODGOVOR

Popravili smo opis v preteklih odgovorih:

22. Majoneza, min. sončnično olje 79 %, voda, min. jajčni rumenjak 6 %, Tomy ali enakovredna kvali., 850g

zahtevamo kot zgoraj navajamo

lp

Datum objave: 07.10.2019   09:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


SKLOP 5: RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI, DIETNI IZDELKI in DRUGO BLAGO
8. Česen mleti, Kotany, 120g Maestro in Kotany imata 50 in 40g pakiranje ali lahko ponudimo imajo pa tudi večja pakiranja 600g in 1 kg če želite?

Lep pozdrav!
ODGOVOR

Lahko ponudite 40g, 50g.

ceno preračunajte na zahtevano mersko enoto in pakiranje

lp


Datum objave: 07.10.2019   09:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas:
SKLOP 4: MESO, MESNI IZDELKI in PERUTNINSKI IZDELKI
MESNI IZDELKI
Delikatesna slanina - Po kateri bolj konkretno slanini povprašujete?
Barjena klobasa, rezana - Po kateri klobasi povprašujete, npr. posebni salami?
Gozdarska pečena - Po čem konkretno povprašujete? Prosimo za opis artikla.
Kranjska klobasa - Ali mora biti s certifikatom?
Narezek za cca 5 oseb, klobase boljše kvalitete - Po čem konkretno povprašujete? Kakšno salamo želite?
Ocvirki - Ali povprašujete po suhih ocvirkih ali zalitih v masti?

PIŠČANČJE in PURANJE MESO
Piščančja prsa - Ali so s kostjo in kožo?
Pišč. prsa v ovitku- klobasa - Ali povprašujete po salami?
Pišč. file - Ali je mišljen prsni del?
Puranja prsa v ovitku - Ali povprašujete po salami?

Hvala za odgovore.
ODGOVOR

SKLOP 4: MESO, MESNI IZDELKI in PERUTNINSKI IZDELKI
MESNI IZDELKI
Delikatesna slanina - Po kateri bolj konkretno slanini povprašujete?
1 Delikatesna slanina - prešana slanina


Barjena klobasa, rezana - Po kateri klobasi povprašujete, npr. posebni salami?
3 Barjena posebna klobasa, rezana

Gozdarska pečena - Po čem konkretno povprašujete? Prosimo za opis artikla.
12 Gozdarska pečena, mešanica svinskega in govejega mesa, slanine, začinjena in pečena

Kranjska klobasa - Ali mora biti s certifikatom?
13 Kranjska klobasa z zaščitenim geografskim poreklom

Narezek za cca 5 oseb, klobase boljše kvalitete - Po čem konkretno povprašujete? Kakšno salamo želite?
18 Narezek za cca 5 oseb, klobase boljše kvalitete (kuhan pršut, poltrajna klobasa, pečena gozdarska klobasa, suha klobasa, suha vratovina, domača zaseka)


Ocvirki - Ali povprašujete po suhih ocvirkih ali zalitih v masti?
20 Ocvirki suhiPIŠČANČJE in PURANJE MESO
Piščančja prsa - Ali so s kostjo in kožo?
21 Piščančja prsa, brez kosti in kože

Pišč. prsa v ovitku- klobasa - Ali povprašujete po salami?
26 Pišč. prsa v ovitku- salama


Pišč. file - Ali je mišljen prsni del?
28 Piščančja prsa file


Puranja prsa v ovitku - Ali povprašujete po salami?
29 Puranja prsa v ovitku - salama

lp


Datum objave: 07.10.2019   11:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 6: SADNI SOKOVI, SIRUPI in VODA

Prosim, da se preden odgovarjate na vprašanja vprašate ali pišete razpis za ponudnike ali za otroke. Glede na vaše odgovore ste pristali na vsa zavajajoča vprašanja ponudnika Impuls in Mmrcator.
1. pristali ste na dobavo 1 do 2 tedensko, ki jo bo določil ponudnik in ne naročnik
2. Pristali ste na drugačna pakiranja začimb in s tem na blagovno znamko, ki nikakor ni primerljiva z BZ Kotanyi- torej Kotanyi začimb prav gotovo ne boste dobili
3. Spremenili ste povpraševanje pri sadnih sokovih in sirupih pri 9 od 20 artiklov. Torej ali sploh veste kaj želite ali pa vam mora ponudnik narekovati izbor artiklov. Zahtevam, da prekličete podane odgovore na portalu, ki se nanašajo na:
1. Sirup jabolko,100%, 5L- dovolili ste 0,5 L pakiranje. Ali ni že čas, da se začnete obnašati ekološko. Torej ali želite 10 steklenic namesto ene 5 l plastenke. Kdo bo odpiral steklenice?

2. Sirup pomaranča,100%, 5L- izdelek ne obstaja, zato je prav da se ga umakne iz razpisa!

3. Sirup, bezeg, 100%, 5L-- dovolili ste 0,5 L pakiranje. Ali ni že čas, da se začnete obnašati ekološko. Torej ali želite 10 steklenic namesto ene 5 l plastenke. Kdo bo odpiral steklenice?

5. Pomaranča sirup z min. 65% sadnim deležem, 5L - sadni delež in suha snov nista v nikakršni povezavi. Če ste zahtevali sadni delež vztrajajte pri sadnem deležu. Suha snov na sirupih ni deklarirana, niti je ne morete določiti, saj ne razpolagate z ustreznimi aparaturami! Torej kako jo boste kontrolirali?

7. Zeliščni čaj, sirup, 5L- če nekdo nečesa nima lahko dokupi ali pa se na razpis ne prijavi. Kje pa piše, da mora biti sklop narejen za vse ponudnike.

9. 100% jabolčni sok, 2dcl -LAHKO 250; pristali ste na 250 ML pakiranje in s tem na 25 % večjo ceno in nižjo kvaliteto ( Češki sok ). Zahtevam, da vztrajate pri porciji soka 0,2 l, ki jo trži tudi ponudnik, ki ponuja 250 ml sokove iz uvoza. Le zakaj?

11. 100% pomarančni sok, 2dcl- LAHKO 250; pristali ste na 250 ML pakiranje in s tem na 25 % večjo ceno in nižjo kvaliteto ( Češki sok ). Zahtevam, da vztrajate pri porciji soka 0,2 l, ki jo trži tudi ponudnik, ki ponuja 250 ml sokove iz uvoza. Le zakaj?

17. Nektar črnega ribeza, 1L- obstaja samo črni ribez z min 25 % sadnim deležem. Višji ne obstaja!

18. Nektar borovnica 1L- pristali ste na 40 % sadni delež v katerem je 20 % borovnice; Zakaj ne Borovničev nektar Slovenskega proizvajalca z min. 35 % skupnim sadnim deležem in od tega min 24 % borovničevega soka?

19. Ledeni čaj, breskev, 2,5dcl LAHKO 200 ML- zakaj ne kar 1,5 L. Če ste razpisali 250 ml, verjetno veste zakaj ste razpisali. Zakaj sedaj 200 ml, zakaj s konzervansi, če je lahko brez?ODGOVOR
Spoštovani,

posredujemo odgovore:


SKLOP 6: SADNI SOKOVI, SIRUPI in VODA

Prosim, da se preden odgovarjate na vprašanja vprašate ali pišete razpis za ponudnike ali za otroke. Glede na vaše odgovore ste pristali na vsa zavajajoča vprašanja ponudnika Impuls in Mmrcator.
1. pristali ste na dobavo 1 do 2 tedensko, ki jo bo določil ponudnik in ne naročnik
Dovolili smo dostavo, kot je za nas sprejemljivo in tudi, da omogočimo čim večjemu številu ponudnikov, da oddajo ponudbo.

2. Pristali ste na drugačna pakiranja začimb in s tem na blagovno znamko, ki nikakor ni primerljiva z BZ Kotanyi- torej Kotanyi začimb prav gotovo ne boste dobili
Mislimo, da se vsi zavedamo, da zahteva po določenih blagovnih znamkah ni dovoljena.

3. Spremenili ste povpraševanje pri sadnih sokovih in sirupih pri 9 od 20 artiklov. Torej ali sploh veste kaj želite ali pa vam mora ponudnik narekovati izbor artiklov. Zahtevam, da prekličete podane odgovore na portalu, ki se nanašajo na:
1. Sirup jabolko,100%, 5L- dovolili ste 0,5 L pakiranje. Ali ni že čas, da se začnete obnašati ekološko. Torej ali želite 10 steklenic namesto ene 5 l plastenke. Kdo bo odpiral steklenice?
Naročnik sam presoja, kaj je zanj sprejemljivo, zato vaša zahteva, ni na mestu.

2. Sirup pomaranča,100%, 5L- izdelek ne obstaja, zato je prav da se ga umakne iz razpisa!
smo ga umaknili

3. Sirup, bezeg, 100%, 5L-- dovolili ste 0,5 L pakiranje. Ali ni že čas, da se začnete obnašati ekološko. Torej ali želite 10 steklenic namesto ene 5 l plastenke. Kdo bo odpiral steklenice?
Naročnik sam presoja, kaj je zanj sprejemljivo, zato vaša zahteva, ni na mestu.

5. Pomaranča sirup z min. 65% sadnim deležem, 5L - sadni delež in suha snov nista v nikakršni povezavi. Če ste zahtevali sadni delež vztrajajte pri sadnem deležu. Suha snov na sirupih ni deklarirana, niti je ne morete določiti, saj ne razpolagate z ustreznimi aparaturami! Torej kako jo boste kontrolirali?
Vsak ponudnik mora dokazati, da artikel vsebuje zahtevan % suhe snovi. Nekateri sirupi že imajo ta podatek deklariran, nekateri imajo ta podatek naveden na specifikaciji artikla. Lahko pa ponudnik dokazuje tudi z izjavo proizvajalca.


7. Zeliščni čaj, sirup, 5L- če nekdo nečesa nima lahko dokupi ali pa se na razpis ne prijavi. Kje pa piše, da mora biti sklop narejen za vse ponudnike.
artikel smo brisali


9. 100% jabolčni sok, 2dcl -LAHKO 250; pristali ste na 250 ML pakiranje in s tem na 25 % večjo ceno in nižjo kvaliteto ( Češki sok ). Zahtevam, da vztrajate pri porciji soka 0,2 l, ki jo trži tudi ponudnik, ki ponuja 250 ml sokove iz uvoza. Le zakaj?
Naročnik sam presoja, kaj je zanj sprejemljivo, zato vaša zahteva, ni na mestu.


11. 100% pomarančni sok, 2dcl- LAHKO 250; pristali ste na 250 ML pakiranje in s tem na 25 % večjo ceno in nižjo kvaliteto ( Češki sok ). Zahtevam, da vztrajate pri porciji soka 0,2 l, ki jo trži tudi ponudnik, ki ponuja 250 ml sokove iz uvoza. Le zakaj?
Naročnik sam presoja, kaj je zanj sprejemljivo, zato vaša pripomba, ni na mestu.

17. Nektar črnega ribeza, 1L- obstaja samo črni ribez z min 25 % sadnim deležem. Višji ne obstaja!
smo dovolili min. 25% sadni delež

18. Nektar borovnica 1L- pristali ste na 40 % sadni delež v katerem je 20 % borovnice; Zakaj ne Borovničev nektar Slovenskega proizvajalca z min. 35 % skupnim sadnim deležem in od tega min 24 % borovničevega soka?
Naročnik sam presoja, kaj je zanj sprejemljivo in da ne omejuje oddajo ponudbe ostalim ponudnikom.

19. Ledeni čaj, breskev, 2,5dcl LAHKO 200 ML- zakaj ne kar 1,5 L. Če ste razpisali 250 ml, verjetno veste zakaj ste razpisali. Zakaj sedaj 200 ml, zakaj s konzervansi, če je lahko brez?
dovolili smo 2 in 2,5 dcl


Lep pozdrav.
Datum objave: 07.10.2019   12:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v RD v okvirnem sporazumu navajate:
"IV. CENA ŽIVIL
4. člen
Fiksnost cen
...Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 24 mesecev od podpisa okvirnega sporazuma, in
sicer od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Naročnik bo za naslednjih 24 mesecev izvedel odpiranju konkurence
s fiksnostjo cen dveh (2) let, in sicer od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024. ...Dobavitelj bo cene na enoto mere živil
iz ponudbenega predračuna lahko spremenil le ob soglasju naročnika. Naročnik bo pisno soglasje za spremembo cen
dobavitelju izdal na njegov predhodni pisni predlog, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije
denarnih obveznosti v večletnih pogodbah javnega sektorja. Za regulacijo cen se upošteva kumulativni
indeks cen za hrano, ki ga uradno objavlja Statistični urad RS."

V izogib napačnega obračunavanja in tolmačenja prosimo, da se za sklop 4 meso, mesni izdelki in perutninski izdelki popravi "se upošteva kumulativni indeks cen za hrano" ter se napiše ali pa doda besedilo "se upošteva za sklop 4 meso, mesni izdelki in perutninski izdelki kumulativni indeks cen za meso" Sklicujemo se na Pravilnik o načinih valorizacije 5. člen 2. alineja 1. odstavek "...izbrati indeks cen tiste vrste blaga...".

Opozarjamo, da ni najbolj življenjsko, da zahtevate fiksnost cen npr. za 24 mesecev, ker večina stroškov ne pada temveč raste. Glede na dogajanje na svetovnem trgu mesa, prilagamo link https://www.euromeatnews.com, kjer lahko spremljate dogajanje na trgu z mesom.
Če se da prosimo, da popravite fiksnost cen na 12 mesecev.

V prihodnje pa vam glede spremembe cen predlagamo odpiranje konkurence.

Hvala za odgovore.ODGOVOR


Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije v tem delu.

LP


Datum objave: 07.10.2019   12:54

Spoštovani,

v SKLOP 4: MESO, MESNI IZDELKI in PERUTNINSKI IZDELKI pri artiklu pod zap. št. 18. Narezek za cca 5 oseb, klobase boljše kvalitete (kuhan pršut, poltrajna klobasa, pečena gozdarska klobasa, suha klobasa, suha vratovina, domača zaseka), spreminjamo mersko enoto iz kom v kg.

Popravek v predračunu:

18. Narezek za cca 5 oseb, klobase boljše kvalitete (kuhan pršut, poltrajna klobasa, pečena gozdarska klobasa, suha klobasa, suha vratovina, domača zaseka) 30 kg


lp