Dosje javnega naročila 003324/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Dobava mobilnih RTG aparatov za potrebe slikanja po oddelkih UKC Maribor
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 282.283,60 EUR

JN003324/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.05.2019
JN003324/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN003324/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN003324/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN003324/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN003324/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
JN003324/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003324/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 187-454254

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
regina.stajnkopolutnik@ukc-mb.si
+386 23211877

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mz@gov.si
+38 61486001

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava mobilnih RTG aparatov za potrebe slikanja po oddelkih UKC Maribor
Referenčna številka dokumenta: 462-20(810203)/2019-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava mobilnih RTG aparatov za potrebe slikanja po oddelkih UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 231.380,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava mobilnih RTG aparatov za potrebe slikanja po oddelkih UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003324/2019-B01
Številka obvestila v UL: 2019/S 099-239206
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.05.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.09.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
COPIA BIRO, prodaja, servis, fotokopiranje d.o.o.
Koprska ulica 106B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 349.018,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 231.380,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.09.2019