Dosje javnega naročila 006599/2019
Naročnik: AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup, vgradnja in konfiguracija mrežne opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006599/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.09.2019
JN006599/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.10.2019
JN006599/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN006599/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006599/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Željko Smiljanić
info.box@akos-rs.si
+386 15836300
+386 15111101

Internetni naslovi
http://www.akos-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325225/RD.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325225/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12599
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Regulativni organ, pristojen za regulacijo in nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij, pošte, železniškega prometa, avdiovizualnih medijskih storitev


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup, vgradnja in konfiguracija mrežne opreme
Referenčna številka dokumenta: 4300-15/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32420000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup, vgradnja in konfiguracija mrežne opreme (požarne pregrade, usmerjevalnik, dostopovna točka, skladovno stikalo).

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup, vgradnja in konfiguracija mrežne opreme (požarne pregrade, usmerjevalnik, dostopovna točka, skladovno stikalo).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej točko 8 II. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.10.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.09.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2019   08:18
VPRAŠANJE
V točki 8.3.1. zahtevate, da ima ponudnik v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe vsaj dve referenci, ki dokazujeta, da je ponudnik dobavil, vgradil in konfiguriral požarne pregrade, ki so primerljive požarnim pregradam, ki so predmet tega javnega naročila. Vrednost referenčnega posla mora biti vsaj 100.000,00 EUR brez DDV.
Zanima nas ali morata biti vsaj dve referenci skupaj vredni 100.000,00 EUR brez DDV ali mora biti vsaka referenca posebej vredna vsaj 100.000,00 EUR brez DDV?

V točki 8.3.2. zahtevate, da ima ponudnik v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe vsaj dve referenci, ki dokazujeta, da je ponudnik dobavil, vgradil in konfiguriral je dobavil, vgradil in konfiguriral ostalo mrežno opremo, ki je predmet tega javnega naročila. Vrednost referenčnega posla mora biti vsaj 30.000,00 EUR brez DDV.
Zanima nas ali morata biti vsaj dve referenci skupaj vredni 30.000,00 EUR brez DDV ali mora biti vsaka referenca posebej vredna vsaj 30.000,00 EUR brez DDV?


ODGOVOR
Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 8.3.1. mora biti vsaka referenca posebej vredna vsaj 100.000,00 EUR brez DDV.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 8.3.2. mora biti vsaka referenca posebej vredna vsaj 30.000,00 EUR brez DDV.

Datum objave: 01.10.2019   08:20
VPRAŠANJE
V zahtevi za tri strokovnjake z najvišjo stopnjo certifikacije na področju mrežne varnosti pri proizvajalcu opreme, ki je ponujena (točka 8.3.3., prva alineja), menimo, da je prišlo do napake, saj zahteva po CCNA stopnji ni najvišja pri proizvajalcu opreme, temveč je CCIE. Prosimo za popravek.

ODGOVOR
Naročnik bo popravil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu, in sicer bo stopnjo CCNA zamenjal s stopnjo CCIE.Datum objave: 01.10.2019   08:20
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji zahtevate najvišji partnerski status pri proizvajalcu opreme. Ali je za naročnika sprejemljivo, če ima ponudnik pri proizvajalcu PaloAlto vsaj Gold status? V Sloveniji je vsaj nekaj partnerjev, ki imajo Gold status.

Za vaš odgovor se vam že v naprej zahvaljujemo.


ODGOVOR
Da.Datum objave: 01.10.2019   08:21
VPRAŠANJE
1. V dokumentu "Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe", v poglavju II. Ponudba naročnik zahteva, da je ponudba izdelana v slovenskem jeziku, prav tako je zahteva, da ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji originalna dokazila v jeziku, v katerem so bila izdana, in ustrezni slovenski ali angleški prevod.

Ker naročnik v točkah 8.3.4., 8.3.5, 8.3.6. zahteva veljavno potrdilo oz izjavo proizvajalca opreme ponujene rešitve in če le ta ni slovenski proizvajalec, prosimo naročnika, če lahko potrdilo proizvajalca predložimo v angleškem jeziku?

2. V dokumentu »Tehnične specifikacije«, v poglavju II. Zahteve za oddajo ponudbe naročnik v točki 1,2, in 3 zahteva:

- tehnično dokumentacijo vse ponujene opreme, iz katere je nedvoumno razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev in skladnost ponujene opreme z opremo naročnika. Prosimo, če lahko tehnično dokumentacijo predložimo v angleškem jeziku?

- da je ponujena oprema dobavljena z vsemi potrebnimi licencami. Dokazilo je potrdilo uradnega zastopnika proizvajalca. Prosimo naročnika, če lahko potrdilo proizvajalca, ki ni slovenski proizvajalec predložimo v angleškem jeziku?

- novo in ne tovarniško obnovljeno opremo. Dokazilo je potrdilo uradnega zastopnika proizvajalca. Prosimo naročnika, če lahko potrdilo proizvajalca, ki ni slovenski proizvajalec predložimo v angleškem jeziku?

Prosimo za odgovor.


ODGOVOR
Ponudniki lahko za vse navedene primere predložijo dokumente oziroma dokazila v angleškem jeziku.