Dosje javnega naročila 006733/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-72/19; Izdelava DGD in PZI ureditev DKP R28 v območju Občin Bistrica ob Sotli Kozje - Krško
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 266.977,48 EUR

JN006733/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN006733/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.10.2019
JN006733/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN006733/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN006733/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.04.2020
JN006733/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006733/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 187-454941
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12912
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-72/19; Izdelava DGD in PZI ureditev DKP R28 v območju Občin Bistrica ob Sotli Kozje - Krško
Referenčna številka dokumenta: 43001-256/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava DGD in PZI ureditev DKP R28 v območju Občin Bistrica ob Sotli Kozje - Krško
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava DGD in PZI ureditev DKP R28 v območju Občin Bistrica ob Sotli Kozje - Krško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 270
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.10.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2019   07:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosim, če lahko preverite, ali je objavljeni ESPD delujoč. V naši pisarni ga ne moremo odpreti.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je odpravil tehnične težave.Datum objave: 07.10.2019   14:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali je potrebno vsako stran ponudbe parafirati iz strani glavnega partnerja?

ODGOVOR


Ni potrebno.

Datum objave: 11.10.2019   08:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Imamo vprašanje glede poplavnih kart na trasi R28:

Predvidena je izdelava kart KPN in KRPN.

Na območju občine Krško poteka trasa kolesarske poti večinoma po obstoječih cestah, kjer je predvidena le postavitev prometne signalizacije.
Obstoječa cesta poteka vzporedno ob potoku Brestanica, kjer karte še niso izdelane.

Zanima nas ali je potrebno na odsekih, kjer trasa poteka po obstoječih cestah, tudi izdelati poplavne karte.

Hvala za odgovor in lep pozdrav
ODGOVOR

Na odsekih, kjer trasa poteka po obstoječih cestah in je predvidena le postavitev prometne signalizacije, ni potrebno izdelati poplavne karte.
Datum objave: 17.10.2019   13:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Menimo, da vaše pojasnilo glede poplavnih kart ne drži, saj običajno DRSV za izdajo soglasja zahteva karte za celotno območje, kjer je predviden poseg. Če trasa poteka po obstoječih cestah, to lahko pomeni samo, da ne bo potrebna izdelava kart za predvideno stanje, saj poseg ne bo imel vpliva na poplavne razmere.

Prosim, da to preverite, saj sicer ponudbe ne bodo primerljive.

Hvala in LP,

ODGOVOR


Na območju, kjer je predvidena samo označitev kolesarske povezave brez gradbenih posegov po obstoječi cestni infrastrukturi, DRSI ne bo naročila izdelave poplavnih kart.Datum objave: 24.10.2019   08:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v projektni nalogi in specifikaciji je predvidena obdelava dveh Brvi. V IDP so obravnavane tri brvi. Brvi čez Koprivnico v specifikaciji in projektni nalogi ni. Ali se ponuja tudi PZI Brvi čez Koprivnico?

V točki 7.3.14 projektne naloge je predviden monitoring prehajanja dvoživk. V specifikaciji tega ni. Prosimo vas, da dodate še to postavko.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


V projektu IDP št. 934/17: Ureditev glavne kolesarske povezave G16;na območju Občin Bistrica ob Sotli Kozje - Krško, je bila obdelana tudi brv čez Koprivnico.
V nadaljnjih fazah se bo brv čez Koprivnico obdelana v sklopu drugega projekta in sicer v sklopu projekta »PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-422/1333 PodsredaBrestanica od km 5+280 do km 5+850«, ki je naveden v projektni nalogi na strani 6, pod poglavjem »3. Odsek v območju Občine Krško«, zato te brvi ni v specifikaciji ter projektni nalogi.

V specifikaciji del in odgovornega kadra je dodana postavka na zavihku »TRASA« pod zaporedno številko 26A »Izvedba monitoringa za potrebe načrtovanja ustreznih ukrepov za prehajanje dvoživk«.


Datum objave: 24.10.2019   08:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je potrebna izdelava načrta VGU za potrebe ureditev na območju premostitev in prepustov? Običajno to DRSV za izdajo mnenja oz soglasja zahteva.

Če ja, kam se vključi ta strošek, saj te postavke ni v specifikaciji naročila.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


V specifikaciji del in odgovornega kadra se strošek ureditve struge in zavarovanja brežin v območju podpor premostitvenih objektov vključi v postavke »1 Izdelava DGD načrta - premostitvenega objekta« na zavihku PREMOSTITVENI OBJEKTI.Datum objave: 28.10.2019   08:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Kdo in na podlagi česa se odloča o številu in obsegu počivališč na kolesarski trasi? Morebitne sanitarije se priključujejo na javno kanalizacijo?
Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR

Počivališča na kolesarski trasi se določajo v skladu s »SMERNICAMI ZA POSTAVITEV IN OPREMO KOLESARSKIH POČIVALIŠČ V SAVINJSKI REGIJI«, ki jih prilagamo pojasnilu. V smernicah je opisana predvidena oprema velikega oziroma malega kolesarskega počivališča, velikost ter razdalja med počivališči.
Datum objave: 28.10.2019   09:45
VPRAŠANJE
V PN je v poglavju 7.3.14 Ukrepi za varstvo dvoživk navedeno, da "je na cestnih odsekih R2-423/1283 Podsreda Bistrica in R2-422/1333 Podsreda - Brestanica evidentirano prehajanje dvoživk" in da je "Za potrebe načrtovanja vseh ustreznih ukrepov za prehajanje dvoživk je treba izvesti monitoring prehajanja dvoživk".

Ali je mišljeno, da se monitoring dvoživk izvaja samo na evidentiranih odsekih prehajanja dvoživk ali na celotnem območju DKP R28 Brestanica Kozje Podčetrtek Šentjur, v območju Občin Bistrica ob Sotli Kozje - Krško?

ODGOVOR

Monitoring dvoživk se izvaja samo na evidentiranih odsekih prehajanja dvoživk.