Dosje javnega naročila 006735/2019
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
Blago: Dobava blaga za potrebe Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika za obdobje treh let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.136.239,71 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006735/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN006735/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2019
JN006735/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2019
JN006735/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.12.2019
JN006735/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.04.2020
JN006735/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.04.2020
JN006735/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.04.2020
JN006735/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 24.04.2020
JN006735/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 24.04.2020
JN006735/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 24.04.2020
JN006735/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 24.04.2020
JN006735/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006735/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 187-453844
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Pot na Tojnice 40
1360
SI
Vrhnika
Slovenija
Martina Gabrijel
info@kpv.si
+386 17502960
+386 17502951

Internetni naslovi
http://www.kpv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325277/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12942
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
I.5 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava blaga za potrebe Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: 4162-0005/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava vodovodnega, kanalizacijskega in plinskega materiala, prometne signalizacije, elektro in gradbenega materiala, robnikov, kamenih agregatov ter hladnih asfaltnih mas.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3.771.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Fazonski kosi LTŽ za vodovod
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v sklopu 1 je sukcesivna dobava fazonskih kosov LTŽ za vodovod.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Univerzalne spojke
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 2 je sukcesivna dobava univerzalnih spojk.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Navrtni zasuni, koleno vrtljivo, vgradilne garniture
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 3 je sukcesivna dobava navrtnih zasunov, kolen vrtljivih in vgradilnih garnitur.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Navrtni zasuni, koleno vrtljivo, vgradilne garniture
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
42131000
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 4 je sukcesivna dobava navrtnih zasunov, kolen vrtljivih in vgradilne garniture.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Reparaturna objemka
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 5 je sukcesivna dobava reparaturnih objemk.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 43
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Podzemni in nadzemni hidranti - INOX, slepi pokrov in ključ za hidrant
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
42131160
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 6 je sukcesivna dobava podzemnih in nadzemnih hidrantov - INOX, slepih pokrovov in ključev za hidrant.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zasuni z vgradilnimi garniturami, lovilec nesnage, nepovratni ventili, krogelni ventil, montažno demontažni kos, zračni ventil, kotni plovni ventil, ventili za reduciranje tlaka
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 7 je sukcesivna dobava zasunov z vgradilnimi garniturami, lovilcev nesnage, nepovratnih ventilov, montažno demontažnih kosov, zračnih ventilov, kotnih plovnih ventilov ter ventilov za reduciranje tlaka.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Cestna kapa
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44110000
44113000
44113800
44113900
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 8 je sukcesivna dobava cestnih kap.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Vodomerni jaški
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
44162000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 9 je sukcesivna dobava vodomernih jaškov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Fitingi: holandec pocinkan, tesnilo za holandec, dvovijačnik, izogibni lok, objemka, spojka rebrasta, spojka predfabrikat pocinkana, T - kos, T - kos, čep, cev - pocinkano, koleno NN, koleno ZN
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
44114220
44163000
44163200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 10 je sukcesivna dobava fitingov: holandec pocinkan, tesnilo za holandec, dvovijačnik, izogibni lok, objemka, spojka rebrasta, spojka predfabrikat pocinkana, T - kos, T - kos, čep, cev - pocinkano, koleno NN, koleno ZN.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščitni trak, tesnilni material, opozorilni trak, mast za montažo
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
44200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 11 je sukcesivna dobava zaščitnih trakov, tesnilnega materiala, opozorilnih trakov in masti za montažo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Končniki varilni LS, prirobnice, obojke elektrovarilne, koleno PVC, T kos PVC, spojke PVC, fazoni PE
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
44200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 12 je sukcesivna dobava končnikov varnilnih LS, prbornic, obojk elektrovarilne, kolen PVC, T kos PVC, spojk PVC in fazonov PE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Polietilenske cevi, zobate spojke za PE
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
44160000
44163100
44200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 13 je sukcesivna dobava polietilenskih cevi in zobatih spojk za PE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Vodomerni števci
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38421000
38421100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 14 je sukcesivna dobava vodomernih števcev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Poliesterski jaški
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
44160000
44162000
44162400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 15 je sukcesivna dobava poliesterskih jaškov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: PE jaški
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
44160000
44162000
44162400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 16 je sukcesivna dobava PE jaškov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Cevi
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
44162000
44163000
44163100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 17 je sukcesivna dobava cevi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Pokrovi, rešetke
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 18 je sukcesivna dobava pokrovov in rešetk.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Prometna signalizacija in prometna oprema
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34928000
34990000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 19 je sukcesivna dobava prometne signalizacije in prometne opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Navrtalna sedla, fitingi
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 20 je sukcesivna dobava navrtalnih sedel in fitingov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Lubrikanti
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
44200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 21 je sukcesivna dobava lubrikantov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Elektro omarice in požarne pipe
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31100000
44480000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 22 je sukcesivna dobava elektro omaric in požarnih pip.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Cevi PE, brezšivne
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
44160000
44163100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 23 je sukcesivna dobava cevi PE, brezšivnih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Plinski števci
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38550000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 24 je sukcesivna dobava plinskih števcev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Tamponi in grede
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru sklopa 25 je sukcesivna dobava tamponov in gred.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Drenažni peski, tolčenec in lomljenec
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru sklopa 26 je sukcesivna dobava drenažnega peska, tolčenca in lomljenca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: Jalovina
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru sklopa 27 je sukcesivna dobava Jalovine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: Dvakrat sejani, fini, peščeni peski
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru sklopa 28 je sukcesivna dobava dvakrat sejanega, finega, peščenega peska.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: Fini peski
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava finega peska.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: Hladne asfaltne zmesi
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44113620
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru sklopa 30 je sukcesivna dobava hladnih asfaltnih zmesi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: Žarnice, štarter, sijalke, okovi
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31512000
31531000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru sklopa 31 je sukcesivna dobava žarnic, štarterjev, sijalk in okovov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: Priključnica za kandelaber, kandelabri in valjanec
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru sklopa 32 je sukcesivna dobava priključnic za kandelaber, kandelabrov in valjanca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: Dušilke
Številka sklopa: 33
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31532600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru sklopa 33 je sukcesivna dobava dušilk.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: Kabli, spone, varovalke in ostali elektro material
Številka sklopa: 34
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31211300
31211340
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru sklop 34 je sukcesivna dobava kablov, spon, varovalk in ostalega elektro materiala.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: Svetilke
Številka sklopa: 35
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31521000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru sklopa 35 je sukcesivna dobava svetilk.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: Robniki
Številka sklopa: 36
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44912400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru sklop 36 je sukcesivna dobava robnikov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbeni material, HK, cevi
Številka sklopa: 37
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44114220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru sklopa 37 je sukcesivna dobava gradbenega materiala, HK in cevi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.10.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.10.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Pot na Tojnice 40
1360
Vrhnika
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.10.2019   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

želimo, da sledite priporočilom, katere daje AJPES in spremenite zahtevo po SB6 vsaj na SB7, ker smatramo, da tudi ta bonitetna ocena zadošča.
AJPES je bonitetne ocene SB neposredno razporedil z bonitetnimi ocenami treh uveljavljenih mednarodno priznanih bonitetnih agencij, in sicer Moody's Investors Service, Fitch Ratings in Standard&Poor's. Iz razporeditve bonitetnih ocen, ki temelji na primerjavi realiziranih stopenj neplačila, je razvidno, da so »dobre« bonitetne ocene do vključno SB8, saj je ocena SB8 primerljiva z bonitetno oceno BB-, ki še sodi med t.i. 'investment grade' oceno. »Investment grade« bonitetne ocene so tiste, ki so v mednarodni finančni in poslovni praksi sprejete kot investicijsko sprejemljive bonitetne ocene.

Hvala.


ODGOVOR

Naročnik ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja ter v zasledovanju cilja, da pridobi kar največ ponudb usposobljenih ponudnikov, spreminja pogoj 3 "Bonitetna ocena" pogojev Poslovna in finančna sposobnost na način, da se v tem sedaj zahteva:

Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali partnerji imajo bonitetno oceno:

izdano s strani AJPES najmanj SB7 ali
izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BB ali
izdano s strani Fitch Ratings najmanj BB ali
izdano s strani Moody`s Investor Service najmanj Ba.

V preostalih delih se pogoj ne spreminja.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetno spremembo razpisne dokumentacije.Datum objave: 08.10.2019   11:22
VPRAŠANJE
pri sklopu 9 - vodomerni jaški so pod lastnostmi jaškov navedeni tudi naslednji opisi:


Ohišje iz UV stabiliziranega polietilena, minimalnih dimenzij 600 x 400 x 950 mm zaradi zagotovitve ustreznega manipulativnega prostora.

Širina jaška največ 50 cm.

S temi opisi omejujete razpis na točno določenega proizvajalca.
Prosimo za umik omenjenih opisov, saj bomo v nasprotnem primeru primorani vložiti zahtevo za revizijo postopka.


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je tehnične zahteve javnega naročila v celoti določil skladno z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja ter ob upoštevanju specifičnosti predmeta javnega naročila in lastnih potreb ter vsekakor tudi ostalih okoliščin, ki so aplikativno povezane s predmetom javnega naročila. Pri tem naročnik v nobenem pogledu ni favoriziral kateregakoli potencialnega ponudnika temveč zgolj določil zahteve na način, kot to določa veljavna zakonodaja in potrebe naročnika.

V zvezi z očitkom zastavljavca vprašanja naročnik torej pojasnjuje, da je razlog, da je naročnik zahteval vodomerne jaške, kot izhaja iz določb razpisne dokumentacije predvsem dejstvo, da mora biti širina jaška največ 50 cm iz razloga, ker se je v dosedanjih izvajanjih izkazalo, da večji jašek za naročnika preprosto ni primeren. Namreč pri starejših zgradbah, ki so predmet vzdrževanja in kjer bo naročnik uporabil naročeno blago, enostavno ni več prostora za montažo med temelj in na primer oporni zid. Naročnik je v preteklem obdobju že razpolagal z jaški večjih dimenzij, ki pa so bili preprosto neuporabni, saj jih naročnik ni mogel vgrajevati. Vsled navedenemu je torej naročnik določil zahtevo glede maksimalne širine jaška.

V zvezi z zahtevo, da mora biti ohišje jaška iz UV stabiliziranega polietilena, naročnik pojasnjuje, da zahteva vsekakor ni sporna, saj je večina jaškov na trgu iz omenjenega materiala. Ne glede na navedeno, pa bo naročnik kot ustrezne štel tudi jaške vodomerne termo jaške, katerih ohišje je narejeno iz polietilena, iz polipropilena oziroma iz drugega plastičnega materiala.

V zvezi z dimenzijami pa naročnik skladno z že podanimi pojasnili vztraja pri postavljenih zahtevah, saj so jaški navedenih dimenzij edini ustrezni ter skladni s potrebami naročnika. Poleg dejstva, da naročnik potrebuje jaške zahtevanih dimenzij pa naročnik na tem mestu pojasnjuje, da je samo na slovenskem trgu več ponudnikov vodomernih jaškov zahtevanih dimenzij in tudi več proizvajalcev, še več pa seveda na trgu EU. Ob upoštevanju navedenega tako zahteve vsekakor niso sporne, zato jih naročnik ne bo spreminjal.


Datum objave: 09.10.2019   12:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zakaj mora biti svetilka odporna na veter do 300 km/h, če pa je v Sloveniji izmerjeni največji sunki vetra okoli 200 km/h?

Zakaj je potreben Test odpornosti v slani komori (EN ISO 4628/2:2004 in EN ISO 4628/3:2004?

Zakaj Maksimalno 12 LED diod na svetilko?

Hvala.


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno v nadaljevanju podaja odgovore na zastavljena vprašanja:

V zvezi z vprašanjem vezanim na odpornost svetilke naročnik spreminja zahtevo na način, da mora imeti svetilka certifikat odpornosti na veter do 200 km/h.

V zvezi z vprašanjem glede testa odpornosti naročnik pojasnjuje, da je test je potreben zaradi korozivnosti materiala. Ogromno svetil je na trgu pri katerih pride do korozije pri stiku z slanim zrakom, zaradi česar naročnik skladno z načelom skrbnosti zahteva, da morajo imeti svetila zahtevan test.

Vezano na vprašanje glede števila led diod naročnik pojasnjuje, da je na podlagi dosedanjih izkušenj ugotovil da pridobi najboljšo osvetlitev z 12 led diodami. Efektivnost led diod se je zvišala in z 12 led diodami naročnik ocenjuje, da dobi najboljše razmerje med ceno in kvaliteto.Datum objave: 14.10.2019   11:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ponovno pošiljam zastavljena vprašanja - ker je razpis kot je omenil gospod zgoraj zelo pisan na določenega proizvajalca - tudi za svetila.

Zakaj je pod oddelkom 35 omejitev za svetila 12 LED diod?

Sama učinkovitost luči lm/W pa je v razpisu podana veliko nižja kot pa so trenutno najučinkovitejša svetila na trgu ki dosegajo svetilnost okoli 150 lm/W .

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik v zvezi z zastavljenim vprašanjem pojasnjuje, da je v objavo na Portal javnih naročil posredoval korigirano razpisno dokumentacijo z zahtevami, ki so usklajene z zahtevami v Popisih blaga. Naročnik poziva potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo spremembo razpisne dokumentacije in zahteve, kot izhajajo iz popisov blaga s ponudbenim predračunom. Sprememba razpisne dokumentacije o objavljena po lektoriranju s strani EU in Portala javnih naročil.Datum objave: 14.10.2019   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v sklopu 1. fazonski kosi imate zahtevo, da morajo biti vsi fazonski kosi istega proizvajalca. Ker nekatere kose kot npr. F-KS, E-KS, Preliv izdelujejo le nekateri proizvajalci s tem zapirate konkurenco in posledično dražite sklop, kar je v nasprotju z ZJN-3.

Ali boste umaknili zahtevo po istem proizvajalcu?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se umika zahteva, da morajo biti vsi fazonski kosi od istega proizvajalca. Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetni popravek oziroma spremembo dokumentacije in zahtev naročnika.Datum objave: 14.10.2019   11:51
VPRAŠANJE
Kot naročnik v sklopu 1 zahtevate, da mora biti poročilo o ustreznosti za pitno vodo izdano v slovenskem jeziku.

Po preverjanju v NLZOH smo dobili odgovor, da v primeru, da je za posamezen proizvod že narejeno poročilo akreditiranega laboratorija za pitno vodo v katerikoli članici EU, ni potrebno posebno poročilo NLZOH. Edino kar bi lahko zahtevali je prevod le-tega.

Zanima nas ali boste umaknili zahtevo, da mora biti poročilo izdano v slovenskem jeziku? V nasprotnem primeru bomo primorani v revizijo razpisne dokumentacije.
ODGOVOR

Ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja naročnik umika zahtevo, da mora biti poročilo o ustreznosti za pitno vodo izdano v slovenskem jeziku. Ponudniki namreč skladno s predlogom zastavljavca vprašanja poročilo predložijo tudi v prevodu.


Datum objave: 14.10.2019   11:53
VPRAŠANJE
V sklopu 7 ZASUNI imate zahtevo po kompenzacijskih zasunih istega proizvajalca kot ostali zasuni.
Ker te zasune proizvaja le en proizvajalec je to omejevanje konkurence v smuslu preferiranja ponudnika Zagožen.

Zanima nas koliko takšnih zasunov ste do sedaj že vgradili?

ODGOVOR


Naročnik ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja pojasnjuje, da umika zahtevo: " Vsi zasuni (ploščati, ovalni, kompenzacijski) morajo biti od istega proizvajalca«. Navedeno naj vsi potencialni ponudniki v celoti upoštevajo pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 14.10.2019   11:58
VPRAŠANJE
V sklopu 13 polietilenske cevi imate zahtevo po PE80 12,5 barskih ceveh.
Evropski proizvajalci teh cevi serisjko sploh ne izdelujejo več, saj so iz zastarelega materiala PE80. Sedaj se uporablja material PE100 ali PE100 RC, ki je dokazano material z boljšimi lastnostmi, saj pri isti debelini stene dosega 16 bar, s tem da se cena ne spremeni v primerjavi s PE80.
Z zahtevo po PE80 preferirate domačega proizvajalca Totra, ki še vedno izdeluje cevi iz zastarelih materialov.

Zanima nas ali lahko ponudimo cevi iz materiala PE100, ki so vsekakor boljše kvalitete?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se v tem delu zahteve naročnika ne spremenijo. Naročnik cevi iz materiala PE100 ne bo štel kot ustreznih. Razlog za navedeno je dejstvo, da naročnik cevi PE80 uporablja iz razloga, ker so mehkejše in se lažje upogibajo v ovinkih, zato potem ni potrebna uporaba kolen. Cevi PE 100 so trše in pri dimenzijah 125, kjer se uporabljajo zobate sponke, slabo tesnijo, kar je naročnik že izkusil na podlagi lastnih izkušenj pri predhodnih izvajanjih.

Ob upoštevanju navedenega naročnik zahtev razpisne dokumentacije ne spreminja. Ob tem naročnik na tem mestu zgolj dodatno izpostavlja, da cevi PE 80 v zadnjih letih ni nakupoval od navedenega proizvajalca, saj te še vedno proizvajajo različni proizvajalci.Datum objave: 14.10.2019   12:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko glede na ogromen obseg in triletno veljavnost javnega razpisa prestavite rok oddaje vsaj po praznikih zaradi dogovarjanja z dobavitelji, dopustov itd. Tako boste tudi vi lahko pridobili konkurenčnejše ponudbe glede na obseg javnega naročila?

lp

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je rok za oddajo določil skladno z veljavno javno-naročniško zakonodajo. Rok vsekakor omogoča pripravo dopustnih ponudb, zato naročnik zaradi sledenju dinamike izvedbe javnega naročila roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.Datum objave: 14.10.2019   12:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to da se bomo prijavili na več sklopov tega javnega naročila nas zanima ali moramo za vsak sklop posebej narediti nov Obrazec 4 ter notri vpisati eno referenco ali pa lahko na obstoječ obrazec vpisujemo reference za vse sklope ter zraven pripišemo za kateri sklop se gre. (gre se za to da je to vse skupaj lahko na 2-3 listih ne pa 15)

lp

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da lahko ponudniki predložijo obrazec 4 tudi na predlagan način, torej da predložijo zgolj en obrazec za vse sklope skupaj na katerem opredelijo za kateri sklop se posamezna referenca oddaja.


Datum objave: 14.10.2019   12:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

potrdila o kakovosti oz certifikate se prilagajo že v fazi ponujanja ali boste naknadno pozvali najcenejšega na sklopu k oddaji le teh?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da certifikatov oziroma potrdila o kakovosti ni potrebno prilagati v fazi oddaje ponudbe temveč jih bo moral ponudnik predložiti na zahtevo naročnika v fazi pregleda ali ocenjevanja ponudb, v kolikor bi naročnik to zahteval, vsekakor pa jih bo moral predložiti izbrani dobavitelj pred pričetkom dobave.


Datum objave: 14.10.2019   18:04
VPRAŠANJE
V sklopu univerzalnih spojk - SKLOP 2 imate navedene karakteristike proizvajalca Georg Fischer. Kot npr. območje oprijema, epoxy barva, protiizvlečni segmenti iz nerjavečega jekla, kar je v nasprotju z ZJN-3 in evropskimi direktivami in normami na področju javnega naročanja.

Zanima nas ali lahko ponudimo po kvaliteti enakovredne spojke proizvajalca Viking Johnson, ki imajo podobno območje oprijema, Rilsan protikorozijsko zaščito, ustrezen sistem varovanja proti izvleku in se uspešno tržijo na slovenskem in evroplsem prostoru? Ustrezajo tudi vsem tipom cevi.

Hvala za pozitiven odgovor.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjujem, da je predmet javnega naročila in njegove tehnične specifikacije oblikoval v celoti glede na potrebe naročnika, pri čemer je v celoti upošteval relevantna določila veljavne zakonodaje na področju javnega naročanja kot tudi na področju predmeta javnega naročila.

V zvezi z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, ki so po mnenju zastavljavca vprašanja sporne pa naročnik pojasnjuje, da se območje oprijem lahko razlikuje od zahtevanega, prav tako ni nujno, da je barva epoxy, enako naročnik bo štel kot ustrezno tudi rilsan protikorozijsko zaščito. Za protiizvlečne elemente naročnik pojasnjuje, da ni nujno, da so iz nerjavečega jekla, vsekakor pa morajo biti iz antikorozijske kovine. Predlagana znamka Viking Johnson ima te elemente iz smirkovega posipa na plastiki. Smirkov posip se obrabi po parih montažah, plastični elementi pa odpadajo, kar je naročnik ugotovil na podlagi predhodnih izkušenj. Vsled navedenemu naročnik predlaganih Viking Johnson sponk ne bo štel kot ustreznih, vsekakor pa bo štel kot ustrezne sponke tiste sponke, ki bodo imele opisane specifikacije kot izhaja iz razpisne dokumentacije in pojasnil tega odgovora na zastavljeno vprašanje.


Datum objave: 14.10.2019   18:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 12 imate popolnoma nelogično zahtevo, da se morajo hitre spojke in elektrovarilni material ponuditi od istega proizvajalca. Ali gre tukaj samo za notranje interese, da lahko ta sklop ponudi oz je najbolj ugoden samo vaš lokalni dobavitelj, ki je tudi zastopnik za proizvajalca kot ga iščete? Prosimo da se ta zahteva briše saj obstaja več proizvajalcev elektrovarilnega materiala ki je lahko enake kvalitete kot jo zahtevate če ne bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo.


lp

ODGOVOR

Naročnik ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja umika zahtevo, da mora biti obravnavan material od istega proizvajalca.Datum objave: 22.10.2019   21:25
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V sklopu 2 zahtevate material ohišja univerzalnih spojk iz duktilne litine GGG45 EN-GJS-450-10.
Pri tem navajate točno določenega proizvajalca univerzalnih spojk, ki za izdelavo svojih spojk uporablja točno določeno nodularno litino.
Pozivamo vas, da umaknete zahtevo po točno tem materialu ohišja, saj s tem omejujete konkurenco in kršite ZJN3.
Prav tako, iz zgolj tehničnega vidika, navedeni material sicer prinaša rahlo povečano natezno trdnost ob enem pa se poveča tudi krhkost materiala (povečana občutljivost na udarce) v primerjavi z običajno izbranimi materiali za ohišja univerzalnih spojk.
lp

ODGOVOR

Naročnik ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja v sklopu 2 umika zahtevo, da mora biti material ohišja univerzalnih spojk iz duktilne litine GGG45 EN-GJS-450-1.
Datum objave: 22.10.2019   21:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V sklopu 12 zahtevate, da imajo elektrovarilni elementi zalito navitje. Obstaja več svetovno priznanih proizvajalcev, ki se le-te tehnologije proizvodnje navedenih elementov ne poslužujejo, ampak imajo vsaj delno žice izpostavljene, da s tem zagotovijo čim bolj idealen prenos toplote s spojke na cev, tako da se v času varjenja toplotna energija ne akumulira v spojki ampak se ta čim bolj enakomerno prenaša s spojke na cev oz. varjeni material. S tem se povišuje kakovost zvara.
Prosimo vas, da zahtevo, da morajo imeti elektrovarilni elementi zalito navitje iz navedenih razlogov umaknete.

Hvala!

Lep dan.

ODGOVOR

Naročnik ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja umika zahtevo, da morajo imeti elektrovarilni elementi zalito navitje. Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetni popravek oziroma dodatno pojasnilo.Datum objave: 22.10.2019   21:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na vprašanje o fazonskih kosih v sklopu 1 ste v odgovoru zavrgli zahtevo po istem proizvajalcu, ob vprašanju, da le nekateri proizvajalci proizvajajo kose kot npr. F-KS in E-KS.
Pri tem bi vas radi opozorili, da večina priznanih evropskih proizvajalcev ponuja vse navedene produkte v sklopu 1; ne le-to, večina priznanih evropskih proizvajalcev za vse navedene kose v sklopu 1, lahko zagotovi produkte certificirane z GSK certifikatom, kateri dokazuje najvišjo kakovost zaščite skladno z vašo zahtevo po 250 mikronov epoxy plašča.
Priporočamo vam, da za ta sklop zahtevate predložitev GSK certifikata na vaš poziv v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, saj si boste lahko le tako zagotovili želeno kvaliteto in življenjsko dobo dobavljenega materiala, ob tem pa nikakor ne kršite zahtev ZJN3.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje oziroma predlog zastavljavca vprašanja pojasnjuje, da se tega ne upošteva. Naročnik v zvezi z obravnavanim ne spreminja zahtev razpisa in njegovih sprememb in dodatnih pojasnil objavljenih preko Portala javnih naročil.Datum objave: 22.10.2019   21:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas, ali za fazonske kose in armature za katere zahtevate zunanjo zaščito 250 mikronov -epoksi, v sklopih 1, 3, 4, 6, 7, zahtevate, da proizvajalci razpolagajo z GSK certifikatom, ki še dodatno potrjuje najboljšo možno zaščito barvanih površin?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se za fazonske kose in armature v sklopih 1, 3, 4, 6, 7 umika zahteva, da morajo proizvajalci razpolagati z GSK certifikatom, morajo pa ponujeni fazonski kosi in armature izpolnjevati vse preostale zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji in popisih blaga s ponudbenim predračunom.Datum objave: 22.10.2019   21:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V sklopu 7 ste na vprašanje ali so lahko zasuni različnih proizvajalcev, ker kompenzacijske zasune proizvaja le en proizvajalec, in je s tem preferiran le en ponudnik odgovorili:
»Naročnik ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja pojasnjuje, da umika zahtevo: »Vsi zasuni (ploščati, ovalni, kompenzacijski) morajo biti od istega proizvajalca«. Navedeno naj vsi potencialni ponudniki v celoti upoštevajo pri pripravi ponudbe.«
S tem odgovorom potrjujete, da obstaja le en proizvajalec želenih »kompenzacijskih« zasunov. Iz tega naslova vas pozivamo, da iz razpisa izločite tako imenovane »kompenzacijske zasune«, saj s svojo zahtevo absolutno kršite ZJN3.

V pričakovanju odgovora vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se podpoglavje "Kompenzacijski EV zasun" (R 14 - R19) umakne iz popisov blaga s ponudbenim predračunom. Navedeno torej ne predstavlja več predmeta javnega naročila v okviru sklopa 7, zato ponudnikom ni potrebno izpolnjevati izločenega dela popisa blaga. Nadalje pa v zvezi s sklopom 7, ob upoštevanju dejstva, da se iz popisa umika kompenzacijske ev zasune, naročnik nazaj vzpostavlja zahtevo "Vsi zasuni (ploščati in ovalni) morajo biti od istega proizvajalca. Navedeno naj vsi potencialni ponudniki v celoti upoštevajo pri pripravi ponudbe".Datum objave: 22.10.2019   21:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v odgovoru vezanem na univerzalne spojke ste zapisali, da so spojke Viking Johnson zaradi elemntov iz smirkovega posipa na plastiki ne ustrezajo in da plastični elemnti odpadajo.
Res je, da so imele spojke prve generacije relativno slabo izveden sistem griperjev in da so ob nepazljivi uporabi lahko odpadli ter se obrabili, vsekakor pa niso bili izvedeni iz smirkovega posipa.

Spojke Viking Johnosn DRUGE GENERACIJE (na trgu vsaj 8 let) so izvedene na način, da so vse težave, ki jih navajate odpravljene. Spojke se upešno tržijo po komunalah v slovenskem prostoru in imajo vsaj enkovreden tržni delež kot spojke Georg Fischer, ki ga tehnično opisujete v popisih. Spojke Viking Johnson - Ultragrip imajo določene prednosti:
- labirintno tesnilo, ki izboljša tesnenje pri poškodovanih, starih ceveh
- progresivni sistem zategovanja, kar pomeni, da večja kot je sila, ki želi izpuliti spojko iz cevi, bolj se spojka zateguje
- navrtava 10/16 bar na prirobnicah za dimenzije DN200 in več (potrebujete le enojno zalogo, namesto spojk 10 bar in spojk 16 bar, imate le 10/16)
- samo dva momenta pritegovanja, medtem, ko imajo spojke drugih proizvajalcev za vsako dimenzijo svoj moment zazegovanja, kar pomeni lažjo montažo

Torej, zanima nas ali lahko ponudimo enakovredne, verjento pa boljše spojke Viking Johnson - ultragrip?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da ponudniki lahko ponudijo tudi sponke znamke Viking Johnson, v kolikor imajo te kovinske griperje.Datum objave: 22.10.2019   21:32
VPRAŠANJE
Pri odgovoru za PE cevi navajate, da zobate spojke slabo tesnijo.

Zobate spojke slabo tesnijo v kolikor dimenzijsko ne ustrezajo. Težava nastane, ker jih je nemogoče izmeriti, saj ne obstaja standard po katerem so narejene, torej so primer dobre prakse držav bivše Jugoslavije. Ker smo v evropski uniji, kjer se nestandardizirani materiali ne smejo uporabljati, jih vi kot porabnik javnega denarja sploh ne bi smeli nabavljati. Namesto le-teh, se na trgu že nekaj časa uporabljajo spojke (enojne in dvojne), ki zamenjujejo zastarele zobate spojke. Govorimo o spojkah, ki imajo za sistem tesnenja vgrajeno tesnilo, za varovanje pa protiizvečni sistem kot npr. Hawle sistem 2000, Viking Johnson Aquafast ali enakovredno.

Zanima nas ali boste zobate spojke umaknili iz popisov in jih nadomestili s spojkami, proizvedenimi po veljavnem standardu?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se zahteve glede zobatih spojk ne spreminjajo. Dodatno pa naročnik v zvezi z zatrjevanji zastavljavca vprašanja pojasnjuje, da se to po mnenju naročnika nanaša na spojke, ki so predmet javnega naročila v okviru sklopa 13 (zadnji 2 postavki).
Datum objave: 22.10.2019   21:35
VPRAŠANJE
Vezano na odgovor za PE cevi, bi vam radi pojasnili nekaj dejstev.
PE100 material ima mnogo bolše karakteristike kot zastarel PE80 material, kar dokazuje dejstvo, da dobite pri isti debelini stene 16 barsko cev, posledično bolj varno, za isto ceno, kar bi v skladu z ZJN-3 in evropskimi direktivami ter normami na področji javnega naročanja kot dober gospodar morali upoštevati.
Da so cevi mehkejše drži, ne drži pa navedba, da je zaradi tega potrebno uporabiti več lokov. Torej navedba nima povsem nobene teže.

Dejstvo je, da so več ali manj vsi resni proizvajalci polietilena po svetu PE80 umaknili iz redno proizvodnje, kar se verjetno ne bi zgodilo, če bi PE80 imel toliko prednosti kot jih navajate.

PE80 sta v Sloveniji proizvajala dva mini proizvajalca (TOTRA in APLAST), ki sta izkoriščala tržno nišo in s tem zapirala konkurenco, kjer sta imela vpliv na pripravo razpisnih dokumentacij. Aplast je proizvodnjo PE80 ukinil oziroma jo ukinja. Torej ostane le še eden, kot smo navedli.

Še enkrat vas prosimo, da premislite in podate odgovor ali se lahko namesto PE80 ponudijo boljše cevi iz PE100, ker kot dober gospodar verjetno želite, da se v sistem vgrajujejo najboljši materiali.

Ali boste spremenili zahtevo?


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se zahteve naročnika v zvezi z obravnavanim ne spremenijo. Dodatno naročnik pojasnjuje, da tudi sicer pojasnila zastavljavca vprašanja niso resnično - po informacijah, s katerimi razpolaga naročnik, APLAST namreč ni ukinil proizvodnje cevi PN80. Ker so zahteve naročnika skladne z njegovimi potrebami in skladne z določili veljavne javno-naročniške zakonodaje in prakse Državne revizijske komisije, naročnik svojih zahtev ne spreminja.Datum objave: 22.10.2019   21:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v sklopu št. 20 (Predračun plin) imate zahtevo, da morajo vsa sedla z nazivnim premerom večjim od 63 × 32
dopuščati 360°C rotacijo katerekoli komponente, ki se jo vstavi v elektrofuzijski odcep. Zahteva je diskriminatorna, saj favorizira
samo enega proizvajalca, kar ni v skladu z ZJN-3. S tem izločate vse ostale proizvajalce, saj lastnost vrtenja ni bistvena tehnična značilnost fitniga,
lahko pa predstavlja možnost puščanja le-tega. Prav tako je zahteva po vgrajenih cevnih držalih v sedlih dimenzij do 250 mm brezpredmetna.
Proizvajalec, ki ga s tem nesporno favorizirate nima vgrajenih cevnih držal, temveč vijake, ki pač niso cevna držala, pri višjih temperaturah in pritiskih, ki
nastanejo pri procesu elektrofuzijskega varjenja, pa tudi sam vijak nima nikakršne dodatne funkcije fiksiranja. Za pravilno fiksiranje cevi in fitinga med varjenjem
vsi proizvajalci zahtevajo posebna namenska držala, ki niso sestavni del sedla.

Pozivamo vas, da to diskriminatorno zahtevo umaknete.

V sklopu št. 12 predračuna za vodovod pri hitrih spojkah zahtevate tesnilke iz NBR materiala, ki se uporablja pri plinskih inštalacijah.
Pri vodovodnih instalacijah je primernejši EPDM. Prav tako je diskriminatorna zahteva, da morajo matice imeti vgrajeno
zaporo proti odvitju matice po montaži. Zahteva, da morajo biti obroči do DN 63 varovani pred izpadom
iz telesa v primeru razstavitve spojke, pa je nerazumljiva in brezpredmetna. Omenjene lastnosti ima le en proizvajalec, zato vas pozivamo,
da vezano na ZJN-3 umaknete sporne zahteve in s tem sprostite konkurenco.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje v nadaljevanju podaja pojasnila k zastavljenim vprašanjem.

Vezano na predlog oziroma zahtevo v relaciji na sklop 20 naročnik pojasnjuje, da se predlog zastavljavca vprašanja deloma upošteva na način, da se zahtevo, da morajo vsa navrtalna sedla z nazivnim premerom večjim od 63 × 32 dopuščati 360° rotacijo katerekoli komponente, ki se jo vstavi v elektrofuzijski odcep, umakne, medtem ko zahteva da naj bodo v sedlih dimenzij do 250 mm vgrajena cevna držala ostaja, saj zagotavlja kvalitetno vgradnjo in manjšo verjetno po slabih zvarih oz. zmanjšamo verjetnost puščanj na plinovodnem omrežju.

Vezano na zastavljeno vprašanje v relaciji na sklop 12 pa naročnik ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja umika zahtevo, da morajo biti tesnilke iz NBR materiala.