Dosje javnega naročila 006731/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
Gradnje: Zamenjava strešne kritine na internem objektu Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006731/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.09.2019
JN006731/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN006731/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006731/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Gosposvetska cesta 1
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
nabavna služba, Aleš Jančar
ales.jancar@sb-sg.si
+386 28823400
+386 28842393

Internetni naslovi
http://www.sb-sg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325302/JNMV34-2019-Streha-sept19.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13038
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava strešne kritine na internem objektu Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
Referenčna številka dokumenta: JNMV34-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava strešne kritine na internem objektu Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava strešne kritine na internem objektu Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Zaradi nepredvidenih okoliščin med izvedbo gradnje lahko pride do podaljšanja rokov izvedbe del.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.10.2019   12:01
Kraj: Prek sistema eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.10.2019   12:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo, če navedete pri krovsko kleparskih delih postavka 1.1. tip kritine kot npr.

ODGOVOR št. 1
Ponudnik mora ponuditi kritino v skladu s tehničnimi zahtevami in v ponudbeni predračun (v označeno polje) navesti proizvajalca in tip kritine, ki jo ponuja.
Datum objave: 04.10.2019   12:30
Naročnik je podal odgovor na vsa zastavljena vprašanja.