Dosje javnega naročila 006625/2019
Naročnik: JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana
Gradnje: Rekonstrukcija obstoječe kotlovnice ZVKDS OE Kranj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006625/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.09.2019
JN006625/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2019
JN006625/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006625/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Poljanska cesta 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
g. Roman Vrtačnik
roman.vrtacnik@zvkds.si
+386 51681443

Internetni naslovi
http://www.zvkds.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325307/11._430-9-11-2019_Rekonstrukcija_kotlovnice_OE_Kranj.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325307/espd/11._430-9-11-2019_Rekonstrukcija_kotlovnice_OE_Kranj.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12792
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija obstoječe kotlovnice ZVKDS OE Kranj
Referenčna številka dokumenta: 430-9-11/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45331110
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: naročnik oz. ZVKDS) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo za oddajo naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15), veljavnimi podzakonskimi predpisi s področja javnega naročanja in z zahtevami iz razpisne dokumentacije za:
»Rekonstrukcija obstoječe kotlovnice ZVKDS OE Kranj«
V razpisni dokumentaciji je naročnik natančno opisal predmet javnega naročila in merila za izbor ponudnika. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45331110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: naročnik oz. ZVKDS) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo za oddajo naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15), veljavnimi podzakonskimi predpisi s področja javnega naročanja in z zahtevami iz razpisne dokumentacije za:
»Rekonstrukcija obstoječe kotlovnice ZVKDS OE Kranj«
V razpisni dokumentaciji je naročnik natančno opisal predmet javnega naročila in merila za izbor ponudnika. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.10.2019   11:00
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12792


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2019