Dosje javnega naročila 006629/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Gradnje: Prestavitev komunalnih in energetskih vodov pri bazenu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006629/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.09.2019
JN006629/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.10.2019
JN006629/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN006629/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006629/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Sašo Blatešič
saso.blatesic@slovenjgradec.si
+386 28812142

Internetni naslovi
http://www.slovenjgradec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.slovenjgradec.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12931
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prestavitev komunalnih in energetskih vodov pri bazenu
Referenčna številka dokumenta: 411-41/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prestavitev komunalnih in energetskih vodov pri bazenu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pri bazenu Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Prestavitev komunalnih in energetskih vodov pri bazenu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 08.10.2019
Konec: 16.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.10.2019   10:15
Kraj: Odpiranje poteka avtomatsko preko informacijskega sistema e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2019   13:30
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo po boniteti iz SB5 na SB6, saj kot je razvidno iz AJPES-ove metodologije določanje bonitetne ocene za SB6 velja, da je zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje obveznosti še vedno nadpovprečna, družba je ob normalnih tržnih razmerah še vedno sposobna poravnavati svoje obveznosti, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja kot v povprečju za vse slovenske družbe, a zaradi eksponentnega naraščanja pomembno višja kot v petem bonitetnem razredu ( glej https://www.ajpes.si/Doc/Bonitete/S.BON/Povzetek%20metodologije.pdf)

ODGOVOR

Naročnik ostaja pri zahtevani bonitetni oceni SB5.

Lep pozdrav


Datum objave: 26.09.2019   12:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V skupni rekapitulaciji manjka sklop 3.NN DOVOD ZA OBJEKT "BAZEN IN URBANI PARK"(ločeni popis del).
Ali tudi ta sklop upoštevamo pri izračunu vrednosti skupne ponudbe?
lp

ODGOVOR

Spoštovani,

Da, tudi ta sklop morate upoštevati pri izračunu skupne vrednosti ponudbe.
Priloga 1 - Ponudba je zato tako pripravljena, da boste vpisali ponudbene cene.

Lep pozdrav