Dosje javnega naročila 006635/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Izdelava predinvesticijske zasnove in investicijske zasnove za hitro cesto Koper - Dragonja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 16.518,80 EUR

JN006635/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.09.2019
JN006635/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN006635/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN006635/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.02.2020
JN006635/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006635/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325327/Dokumentacija_PORTAL_231-19.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12943
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava predinvesticijske zasnove in investicijske zasnove za hitro cesto Koper - Dragonja
Referenčna številka dokumenta: 000231/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava predinvesticijske zasnove in investicijske zasnove za hitro cesto Koper - Dragonja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava predinvesticijske zasnove in investicijske zasnove za hitro cesto Koper - Dragonja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka je mogoče skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2019   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.10.2019   12:00

Dodatne informacije:
Ponudnikom je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen Projektne naloge s prilogo, ki je dostopna ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled naročil male vrednosti, interna številka javnega naročila 000231/2019.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.10.2019   12:18
Pojasnilo 1

VPRAŠANJE 2
Kot eno izmed strokovnih podlag za izdelavo investicijske zasnove Projektna naloga navaja Prometno študijo in prometno-ekonomsko vrednotenje za izgradnjo hitre ceste Koper-Dragonja (v nadaljevanju PŠ/PEV), ki je še v izdelavi. Vezano na to študijo prosimo za naslednja pojasnila:
1. Ali je izdelava investicijske zasnove časovno vezana tudi na prejem PŠ/PEV (30 dni od prejema)?
2. Ali bodo prometne obremenitve in prometno-ekonomsko vrednotenje v PŠ/PEV izdelani ločeno za obe fazi gradnje (1. faza od priključka Srmin do priključka Šalara in 2. faza od priključka Šalara do MMP Dragonja)?
3. Ali bo prometno-ekonomsko vrednotenje v PŠ/PEV upoštevalo tudi odsek HC Jagodje Lucija?
4. Ali bo prometno-ekonomsko vrednotenje v PŠ/PEV zajemalo tudi oceno eksternih učinkov na okolje (nesreče, hrup, emisije)?

ODGOVOR
1. Ali je izdelava investicijske zasnove časovno vezana tudi na prejem PŠ/PEV (30 dni od prejema)? Da.
2. Ali bodo prometne obremenitve in prometno-ekonomsko vrednotenje v PŠ/PEV izdelani ločeno za obe fazi gradnje (1. faza od priključka Srmin do priključka Šalara in 2. faza od priključka Šalara do MMP Dragonja)?
Da. Izvajalcu bodo na voljo prometne obremenitve in prometno-ekonomsko vrednotenje za bodoče cestno omrežje z novo hitro cesto KoperDragonja (scenarij 1) in bodoče cestno omrežje z novo hitro cesto KoperDragonja, samo etapa razcep Srminpriključek Šalara (scenarij 2).

3. Ali bo prometno-ekonomsko vrednotenje v PŠ/PEV upoštevalo tudi odsek HC Jagodje Lucija?
Da. V PŠ/PEV bo med drugim obravnavano tudi primerjalno cestno omrežje, ki vključuje Srminsko in štiripasovno Bertoško vpadnico in hitro cesto JagodjeLucija - scenarij 0.2.

4. Ali bo prometno-ekonomsko vrednotenje v PŠ/PEV zajemalo tudi oceno eksternih učinkov na okolje (nesreče, hrup, emisije)?
Da. Izvajalcu bo na voljo izračun eksternih stroškov za prometne zastoje, prometne nesreče, hrup, onesnaženje zraka ter klimatske spremembe.


VPRAŠANJE 1
Spoštovani,
ker so pri posameznih zahtevnih pripravah investicijske dokumentacije udeleženi ne zgolj vodje naloge oz. odgovorni izdelovalci temveč tudi drugi strokovnjaki, ki sodelujejo kot sodelavci vas prosimo za spremembo razpisnih pogojev v točki 4.2 alineje (d) in sicer:

1 odgovorni vodja naloge, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
ima najmanj univerzitetno izobrazbo ekonomske ali gradbene smeri (oziroma raven 8 SOK);
da je bil v zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega javnega naročila odgovorni izdelovalec ali odgovorni vodja naloge ali sodelavec pri najmanj enem investicijskem dokumentu (predinvesticijska zasnova (PIZ) oz. študija variant/predinvesticijska zasnova (ŠV/PIZ) ali investicijski program (INVP) ali študija upravičenosti (ŠU) ali predštudija upravičenosti (PŠU) ali analiza stroškov in koristi (CBA ali prometno-ekonomskega vrednotenja (PEV)) ali investicijske zasnove (IZ)) za cestno prometno infrastrukturo državnega pomena.

1 strokovnjak s področja ekonomike, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

ima najmanj univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri (oziroma raven 8 SOK);
da je bil v zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega javnega naročila odgovorni izdelovalec ali odgovorni vodja naloge ali sodelavec pri najmanj enem investicijskem dokumentu (predinvesticijska zasnova (PIZ) oz. študija variant/predinvesticijska zasnova (ŠV/PIZ) ali ima najmanj univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri (oziroma raven 8 SOK); investicijski program (INVP) ali študija upravičenosti (ŠU) ali predštudija upravičenosti (PŠU) ali analiza stroškov in koristi (CBA ali prometno-ekonomskega vrednotenja (PEV)) ali investicijske zasnove (IZ)) za cestno prometno infrastrukturo državnega pomena.

ODGOVOR
Ponovno smo preučili objavljene razpisne pogoje. Razpisni pogoji za oba strokovnjaka ostajajo nespremenjeni.