Dosje javnega naročila 006640/2019
Naročnik: OBČINA KIDRIČEVO, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo
Gradnje: MODERNIZACIJA JAVNIH POTI V ŠIKOLAH
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006640/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.09.2019
JN006640/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN006640/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006640/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ulica 14
2325
SI
Kidričevo
Slovenija
Herbert Glavič
herbert.glavic@kidricevo.si
+386 27990622
+386 27990619

Internetni naslovi
http://www.kidricevo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kidricevo.si
ESPD: http://www.kidricevo.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12945
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MODERNIZACIJA JAVNIH POTI V ŠIKOLAH
Referenčna številka dokumenta: 430-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233123
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev dveh javnih poti v skupni dolžini 640 m v naselju Šikole
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233123
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: naselje Šikole
II.2.4 Opis javnega naročila
izvede se modernizacija javne poti JP 665 461 v dolžini 360 m in javne poti JP 665 471 v dolžin 280 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
razvidno iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 90 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.10.2019   10:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka v inf. sistemu e-JN samodejno ob določeni uri, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v inf. sistemu e-JN na razpolago v razdelku "Zapisnik o odpiranju ponudb"Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.09.2019   07:32
Rok trajanja naročila je 90 dni. Za napako se opravičujem.
V razpisni dokumentaciji je naveden 90 dnevni rok.

Lep pozdrav
Herbert Glavič