Dosje javnega naročila 006801/2019
Naročnik: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Prenova sistema za varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006801/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.09.2019
JN006801/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.10.2019
JN006801/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN006801/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006801/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Splošni in kadrovski oddelek
bojan.zupan@sid.si
+386 12007540
+386 12007575

Internetni naslovi
http://www.sid.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sid.si/Javna-narocila
ESPD: https://www.sid.si/Javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12939
I.4 Vrsta javnega naročnika
Banka
I.5 Glavna področja dejavnosti
Finančne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova sistema za varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov
Referenčna številka dokumenta: JN 114/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup opreme in implementacija oz. nadgradnja sistema varnostnega kopiranja in arhiviranja podatkov ter vzdrževanje sistema za obdobje 4 (štirih) let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup opreme in implementacija oz. nadgradnja sistema varnostnega kopiranja in arhiviranja podatkov ter vzdrževanje sistema za obdobje 4 (štirih) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 50
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2019   14:00
Kraj: Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.10.2019   12:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ZJN-3 v 1. odst. 74. člena določa, da naročnik pri določanju rokov za prejem ponudb in prijav za sodelovanje upošteva kompleksnost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb ali prijav. Glede na kompleksnost javnega naročila je potreben čas za pripravo ponudb je v razpisni dokumentaciji naveden rok za prejem ponudb prekratek.

Prosimo, da skladno z omenjenim členom naročnik podaljša rok vsaj za 1 teden.


ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za prejem ponudb in tudi ostale roke (termin odpiranja ponudb, rok zastavljanja vprašanj ponudnika/ov, rok za odgovore naročnika) in za ta namen objavil ustrezno obvestilo na portalu eNaročanje.


Datum objave: 10.10.2019   14:21
VPRAŠANJE 2
Spoštovani,

Zahteve za 1.2 v specifikacijah:

Menimo da gre pri razpisu za omejevanje razpisnih pogojev na izbranega ponudnika in namensko izločanje svetovno vodilnih proizvajalcev naprav za varnostno kopiranje in arhiviranje.

1) Menimo da ni prav nobene strokovne argumentacije v tehnični specifikaciji in potrebe da zahtevate točno 40 TB neto in 220 TB kasnejše nadgradnje razen favoriziranje enega ponudnika. Predlagamo da obe zahtevi minimalno spustite za vsaj 5 TB in s tem odprete razpis še za druge ponudnike ter obenem prihranite znatna javna sredstva.

2) Še manj pa je razumljivo, da zahtevate sistem, ki omogoča RAID 6 in pri tem natančno določate največje število diskov 12+2 diskov v gruči. Že omenjeni vodilni proizvajalci tovrstnih naprav optimalno tovarniško določajo koliko diskov je potrebnih v RAID 6 pri določenem tipu naprave, zato ni prav nobene potrebe, da določate število diskov v gruči, kot da bi šlo za običajno diskovno polje.
Zato predlagamo da to zahtevo s katero ponovno izločate vodilne proizvajalce umaknete iz specifikacije oziroma vsaj dvignete zahtevo na maksimalno 15 diskov.

Lep pozdrav,
ODGOVOR 2

ADD 1) Zahteva glede potrebne uporabne (neto) kapacitete namenske naprave za varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov vsaj 40 TB brez upoštevanja deduplikacije, z omogočeno kasnejšo nadgradnjo do skupne uporabne (neto) kapacitete vsaj 220 TB brez upoštevanja deduplikacije in v scale-up arhitekturi, predstavlja minimalno zahtevo glede kapacitet naprave. Ponudnik lahko ponudi napravo večjih kapacitet.
Naročnik je zahteve glede potrebnih kapacitet namenske naprave za varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov oblikoval na osnovi trenutnega stanja oz. kapacitete backupa ob upoštevanju predvidene rasti obsega podatkov v prihodnjem obdobju, ter v povezavi s predvideno širitvijo informacijskega sistema naročnika. Pri izračunu maksimalne kapacitete je naročnik upošteval tudi vidik enostavne in ekonomične nadgradnje.

ADD 2) Naročnik želi doseči želen RAID s čim manjšim številom diskov z namenom enostavne in ekonomsko ugodne širitve kapacitete diskovnega polja v prihodnje.

Naročnik ne spreminja zahtev glede kapacitet namenske naprave.
Datum objave: 14.10.2019   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1) V specifikacijah (točka 17.3.) navajate, da morata biti strežnik in namenski napravi od istega proizvajalca. Prosimo naročnika za pojasnilo, zakaj smatra, da morata biti napravi za varnostno kopiranje podatkov in fizični strežnik produkta istega proizvajalca, saj s tem nakazuje na preferenco določenega proizvajalca strojne opreme.

2) V specifikacijah (točka 17.3) v podtočki 1.2. navajate, da mora posamezna naprava za varnostno kopiranje nuditi uporabo najmanj dveh RAID6 gruč z največ 12+2 diski v gruči. Zanima nas ali pričakujete natančno konfiguracijo 12+2 diska v gruči ali dopuščate, da naprava ponuja več, pri implementaciji pa se postavi 12+2?

3) V specifikacijah (točka 17.3.), v točki 2.2. Programska oprema za arhiviranje podatkov in klasificiranje arhivirane vsebine v podtočkah b) in c) navajate, da mora programska oprema za arhiviranje elektronske pošte omogočati tudi arhiviranje Microsoft datotečnega strežnika in Microsoft Sharepoint portal strežnika ter klasifikacijo, a pri tem navajate samo količine za vzpostavitev arhiviranja in klasifikacijo 250 elektronskih predalov. Zanima nas ali zahtevate, da ponudba vključuje ponudbo za programsko opremo z upoštevanimi licencami za oboje arhiviranje elektronske pošte in strežnikov, saj v tem primeru manjkajo količine potrebne za licenciranje Windows datotečnega strežnika in Sharepoint portal strežnika. Prosimo naročnika za pojasnilo in podatek o številu potrebnih licenc.


ODGOVOR

ADD 1) Zaradi zagotavljanja večje medsebojne kompatibilnosti naprav (strežnika in namenskih naprav) in lažjega vzdrževanja morajo biti te naprave od istega proizvajalca.

ADD 2) Naročnik zahteva, da mora namenska naprava za varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov nuditi uporabo najmanj dve RAID6 gruči z največ 12+2 diski v gruči. Ponudnik lahko ponudi večjo napravo z dodatnim prostorom za postavitev več gruč. Ob implementaciji se postavi dve RAID6 gruči z največ 12+2 diski v gruči.

ADD 3) Naročnik pričakuje oz. zahteva, da ponudnik ponudi programsko opremo, ki v paketu omogoča arhiviranje za vse troje (MS Exchange, MS Sharepoint in datotečni strežnik). Naročnik MS Sharepoint strežnika še nima, zato bo ponujeno programsko opremo v prvi fazi uporabljal samo za arhiviranje elektronske pošte in datotečnega strežnika, ki trenutno vsebuje 1,5 TB podatkov.