Dosje javnega naročila 006641/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-103/19; Rekonstrukcija križišča "KPD" na Igu na cesti R3-642/1147 Podpeč-Ig, R3-642/1150 Ig in R3-728/4815 Ig-Iška vas
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 10.055.435,71 EUR

JN006641/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN006641/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.09.2019
JN006641/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.10.2019
JN006641/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.01.2020
JN006641/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.02.2020
JN006641/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN006641/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.07.2020
JN006641/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.11.2020
JN006641/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006641/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12951
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-103/19; Rekonstrukcija križišča "KPD" na Igu na cesti R3-642/1147 Podpeč-Ig, R3-642/1150 Ig in R3-728/4815 Ig-Iška vas
Referenčna številka dokumenta: 43001-125/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija križišča "KPD" na Igu na cesti R3-642/1147 Podpeč-Ig, R3-642/1150 Ig in R3-728/4815 Ig-Iška vas
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija križišča "KPD" na Igu na cesti R3-642/1147 Podpeč-Ig, R3-642/1150 Ig in R3-728/4815 Ig-Iška vas
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.10.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.10.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.09.2019   07:51
VPRAŠANJE
Prosim za natančen detajl spodnje postavke. Namreč v načrtih ki ste jih objavili je ta ograja prikazan samo v prečnem profilu. Prosimo za vzdolžni profil oz.natančen opis za kakšno ograjo gre.

Dobava in vgraditev panelne ograje iz nerjavečega jekla po detajlu iz načrta z vertikalnimi/ali horizontalnimi polnili, visoke 153 cm (na parapetu) 33,00

ODGOVOR
Predvidena je tipska panelna ograja, ki mora biti ustrezno korozijsko zaščitena. Primer takšne ograje je 3D panelna ograja proizvajalca »Ograje Kočevar d.o.o.«.
Fotografija je na ogled na Naročnikovi spletni strani . Pojasnila razpisne dokumentacije 01.Datum objave: 26.09.2019   09:53
NAROČNIK OBJAVLJA DOPOLNJEN ODGOVOR OBJAVLJENEGA Z DNE 26.9.2019 OB 7:51 NA VPRAŠANJE PONUDNIKA:

VPRAŠANJE
Prosim za natančen detajl spodnje postavke. Namreč v načrtih ki ste jih objavili je ta ograja prikazan samo v prečnem profilu. Prosimo za vzdolžni profil oz.natančen opis za kakšno ograjo gre.

Dobava in vgraditev panelne ograje iz nerjavečega jekla po detajlu iz načrta z vertikalnimi/ali horizontalnimi polnili, visoke 153 cm (na parapetu) 33,00

ODGOVOR
Predvidena je tipska panelna ograja, ki mora biti ustrezno korozijsko zaščitena. Kot na primer 3D panelna ograja proizvajalca »Ograje Kočevar d.o.o.« ali enakovredna.
Datum objave: 27.09.2019   07:28
VPRAŠANJE
Nikjer v priloženi dokumentaciji nismo zasledili obdelavo granitnih robnikov. Ali gre za rezane ali klane?

ODGOVOR
Predvidena je vgradnja klesanih granitnih robnikov.Datum objave: 27.09.2019   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Splošni opis začenjate z opisom: KROŽIŠČE POSTOJNA NA G1-6/0338 V KM 0,000
???
Ali je pred nami pravi popis del za IG ali POSTOJNO??
lp

ODGOVOR
Popis del je za objekt »Rekonstrukcija križišča »KPD« na Igu na cesti R3-642/1147 Podpeč-Ig, R3-642/1150 Ig in R3-728/4815 Ig-Iška vas«, kar je razvidno iz priložene dokumentacije in specifikacije naročila.
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Oblika popisa del: Čudimo se, da v današnjem času, nekaterim še vedno ni jasno, kako naj bi izgledal popis del. Ne vem kje je projektant videl, da se opis začenja z enoto mere, da ne govorimo o zamaknjenih opisih imen postavk in ostalih zadevah...... To nam samo povzroča dodatne zamude pri pripravi ponudbe.
Naročnik bi lahko pregledal obliko popisa in ukrepal pri projektantu. Seveda če mu ni vseeno, kaj pošlje na portal ......
LP

ODGOVOR
Popisi del so oblikovno in vsebinsko izdelani na osnovi od leta 2006 veljavnega TSC-ja za popise del pri gradnji cest.
Povezava do navedenega TSC-ja:
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti/Tehnicne-specifikacije/TSC_09_000_Popisi_del_pri_gradnji_cest.doc
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za točen tip BUS postajališča.
Nabava, dovoz in vgradnja tipskega čakališča z nadstrešnico BUS postajališča (tip nadstrešnice poda Občina Ig) 2,00

ODGOVOR
PZI ureditve glavne ceste G2-112/1255 Prevalje - Ravne od km 2+900 do km 4+400 skozi PrevaljeDatum objave: 01.10.2019   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika za objavo točnega opisa BUS postajališča oz. tipa nadstrešnice - kos 2.
Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Občina Ig, ki je sofinancer predmetnega javnega naročila ima tipizirano uporabo postajališč proizvajalca Lešnik - Lenart, tip APL 03, barva RAL 6029.
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V popisu del, zavihek Rondo in R ceste so v poglavju 4.4 Jaški v postavkah od 44 332 do 44 364 navedeni jaški iz polietilena, skupno 40 kosov. Nikjer v popisu pa ni pokrovov za te jaške. Prosim da popis del dopolnite z popisom del za najbrž LTŽ pokrove...

Hvala

ODGOVOR
Naročnik bo objavil dopolnjen popis del.Datum objave: 03.10.2019   13:39
POPRAVEK ZADNJEGA ODGOVORA OBJAVLJENEGA Z DNE 27.9.2019 OB 13:59

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za točen tip BUS postajališča.
Nabava, dovoz in vgradnja tipskega čakališča z nadstrešnico BUS postajališča (tip nadstrešnice poda Občina Ig) 2,00

ODGOVOR
PZI ureditve glavne ceste G2-112/1255 Prevalje - Ravne od km 2+900 do km 4+400 skozi Prevalje


SE PRAVILNO GLASI:

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za točen tip BUS postajališča.
Nabava, dovoz in vgradnja tipskega čakališča z nadstrešnico BUS postajališča (tip nadstrešnice poda Občina Ig) 2,00

ODGOVOR
Občina Ig, ki je sofinancer predmetnega javnega naročila ima tipizirano uporabo postajališč proizvajalca Lešnik - Lenart, tip APL 03, barva RAL 6029.


Datum objave: 04.10.2019   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas kdaj lahko pričakujemo nov popis del z vsemi popravki?

lp,

ODGOVOR
Naročnik je objavil dopolnjen popis del.
VPRAŠANJE
Zanima nas ali je dovolj, da ima svetilka sama SPD zaščito. Ali je potrebno dodatno zaščito vgraditi še v drog?

in montaža svetilke za direktni natik na drog, aluminij ohišje, mehanska zaščita IK 09, zaščitni razred II, zaščitna stopnja IP66 z prenapetostno zaščito 10kV, barvne temperature 2700ºK, z 85W LED-Modulom

Dobava in montaža prenapetostne zaščite za montažo v drogu, stopnja zaščite IP65, kapaciteta praznjenja 20 kA, raven zaščite do 1300 V. Odvodniki ki izpolnjujejo zahteve zaščite tipa 2 v skladu s standardom EN 61643-11 (kot npr.:OBO USM-LED 230-65)

V popisu je zaščita tako v svetilki kot v drogu.

ODGOVOR
Zadošča ena zaščita. Naročnik bo objavil korigiran popis del.
VPRAŠANJE
Pa prsoim navedite tudi koliko lumnov morajo imeti svetilke!

ODGOVOR
Svetilke morajo imeti 9900 lm. Naročnik bo objavil dopolnjen popis del.Datum objave: 04.10.2019   14:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosim da objavite nov popravljen popis, ker ta popis je katastrofa. Znamo uporabljati Tehnične specifikacije TSC-09-000 popisi, ampak izdelovalec popisa jih verjetno ne: manjkajo enote mere, če pa te poiščeš po šifrah pa količine niso v redu glede na TSC, razen če ste mislili izvesti 121 km priključka.

ODGOVOR
Pri zgoraj omenjeni postavki v zavihku »Priključek« gre za 121,00 m skladno z enoto mere navedeno v popisu del.
Naročnik popisa del ne bo spreminjal.
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ponudniki ne moremo izpolniti ESPD obrazca, ker je shranjen v obliki za naročnika in ne ponudnika.

Prosimo za popravek.

ODGOVOR
Naročnik je preveril ESPD obrazec in nepravilnosti ni zaznal.
Naročnik ESPD obrazca ne bo spreminjal.
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika, da objavi detajl ograje iz pozicije 58.211 - ograja za pešce iz jeklenih cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 110 cm.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Ograja za pešce skladno s TSC 07.103 cevna ograja z vertikalnimi polnili za pešce (glej priložen PDF na Naročnikovi spletni strani).
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo naročnika za detajle ograj oziroma natančnejše opise (mreža, panelna ograja in ograja za pešce). Prosimo za natančnejši opis materialov, dimenzij,...
Hvala, lepo pozdravljeni

ODGOVOR
1. Panelna ograja pojasnjeno v odgovoru »pojasnila razpisne dokumentacije 01 na Naročnikovi spletni strani«.
2. Ograja za pešce skladno s TSC 07.103 cevna ograja z vertikalnimi polnili za pešce (glej priložen PDF na Naročnikovi spletni strani).
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali se pri zasipu z zrnato kamnino 3.kategorije upošteva material od izkopa ali upoštevamo dovoz novega materiala?

LP

ODGOVOR
Pri vseh postavkah, kjer je navedena vgradnja ali izdelava je potrebno upoštevati tudi dobavo materiala skladno s splošnimi navodili - glej zavihek »splošno«.
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za detajl oz. fotografijo obstoječega spomenika ki se demontira in ponovno postavi, vključno z robniki, drevjem, grmovnicami in zidcem , oz. fiksno ceno za vse ponudnike. Hvala.

ODGOVOR
Spomenik se obnovi v enakem stilu kot je obstoječe (glej fotografije objavljene na Naročnikovi spletni strani).
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosim za navedbo frakcije agregata po opisih. Od velikosti frakcije je odvisna tudi cena:
- Zasip ponikalnih polj z drobljencem v min. debelini 35 cm (brez grobega kamenja), dobava iz kamnoloma
- Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
- Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
- Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm
LP

ODGOVOR
Velikosti frakcij so razvidne iz specifikacije naročila predmetnega JN (karakteristični prerezi, tehnična poročila ).
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas ali morajo svetilke res dosegati 2.700K. Večina proizvajalcev ponujaali 3.000K ali 4.000K.

Dobava in montaža svetilke za direktni natik na drog, aluminij ohišje, mehanska zaščita IK 09, zaščitni razred II, zaščitna stopnja IP66 z prenapetostno zaščito 10kV, barvne temperature 2700ºK, z 85W LED-Modulom

Hvala.

Lp

ODGOVOR
Osnova za izbiro svetilk so bile usmeritve iz soglasja MOP ARSO.Datum objave: 07.10.2019   13:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Za postavke pod oznako 6.4 OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA: postavke 64 813, 64823, 64833 v zavihku priključek, vas prosimo za podatek o višini ograje.
Glede na to, da je ograja po načrtu, vas prosimo še za objavo detajla, prereza ograje.

Hvala.

ODGOVOR

Predvidena je postavitev plastificirane žičnate ograje višine 150 cm.
Žičnato ograjo se izvede skladno z navodili proizvajalca ograje.Datum objave: 07.10.2019   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisu del PRIKLJUČEK / pripravljalna dela pri objektih je popis za "začasne prestavitve/zaščite" (TK, vodovod, kanalizacija, plin).
Ali gre dejansko za prestavitev ali samo za zaščito?
Ker gre za začasno prestavitev - ali se vodi vrnejo na prvotno lokacijo?
Kdo izvaja prestavitev plina?

Hvala za odgovor in LP


ODGOVOR


Predvidena je zgolj zaščita komunalnih vodov ob gradnji priključka.

Datum objave: 08.10.2019   09:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Pri popisu del cestne razsvetljave manjkajo pri:
Gradbena dela in material opisi del - postavka 8 kos 11
Montažna dela in material opis del - postavka 1 kos 11
postavka 4 kos 14
Prosim če popravite popis

ODGOVOR


Naročnik navedenih pomanjkljivosti (manjkajoč opis del) v popisu del ni zaznal.

Datum objave: 08.10.2019   09:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naročnik zahteva:
3.2.3.5 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb:
b) izgradnjo javne oziroma cestne razsvetljave, svetlobne prometne signalizacije, semaforjev ali drugih elektroinštalacij v skupni vrednosti elektroinštalacijskih del vsaj 20.000,00 EUR brez DDV (samo elektromontažna dela)

Ali zadostuje, kot ustrezna referenca izgradnja javne razsvetljave ( El. dela, prižigališče, kabliranje, postavitev kandelabrov, priklopi ) v vrednosti 20.000,00 eur brez ddv?


Hvala


ODGOVOR

Zgoraj navedena izgradnja javne razsvetljave izpolnjuje naročnikove zahteve iz točke 3.2.3.5 podtočke b) Navodil za pripravo ponudbe v kolikor se pod el. dela smatrajo elektromontažna dela.