Dosje javnega naročila 006712/2019
Naročnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA LABORATORIJSKIH KEMIKALIJ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 76.967,26 EUR

JN006712/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.09.2019
JN006712/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN006712/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.12.2019
JN006712/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006712/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
SI
Golnik
Slovenija
Rok Kikel
rok.kikel@klinika-golnik.si
+386 42569444
+386 42569442

Internetni naslovi
https://www.klinika-golnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/poslovanje/javna-narocila/objave-javnih-narocil-malih-vrednosti.php
ESPD: http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/poslovanje/javna-narocila/objave-javnih-narocil-malih-vrednosti.php
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12950
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA LABORATORIJSKIH KEMIKALIJ
Referenčna številka dokumenta: NMV12/2019-Kemikalije
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava laboratorijskih kemikalij za potrebe laboratorijev Klinike Golnik.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kemikalije barvila
Številka sklopa: 651
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24310000
24320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lekarna klinike Golnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava barvil za laboratorije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kemikalije barvila
Številka sklopa: 651N
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24310000
24320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lekarna klinike Golnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava barvil za laboratorije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Kemikalije alkohol
Številka sklopa: 652
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24310000
24320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lekarna klinike Golnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava alkohola za laboratorije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Kemikalije kisline
Številka sklopa: 653
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24310000
24320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lekarna klinike Golnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava kislin za laboratorije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Kemikalije kisline
Številka sklopa: 653N
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24310000
24320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lekarna klinike Golnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava kislin za laboratoruje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Kemikalije baze
Številka sklopa: 654N
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24310000
24320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lekarna klinika Golnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava baz za laboratorije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Kemikalije pufri
Številka sklopa: 655
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24310000
24320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lekarna klinike Golnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pufrov za laboratorije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Kemikalije pufri
Številka sklopa: 655N
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24310000
24320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lekarna klinike Golnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pufrov za laboratorije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Kemikalije raztopine
Številka sklopa: 656
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24310000
24320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: lekarna klinike Golnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava raztopin za laboratorije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Kemikalije ostalo
Številka sklopa: 657
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24310000
24320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: lekarna klinike Golnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava ostalih kemikalij za laboratorije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Kemikalije ostalo
Številka sklopa: 657N
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24310000
24320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: lekarna klinike Golnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava ostalih kemikalij za laboratorije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
POGOJI ZA SODELOVANJE, Ekonomski in finančni položaj, Tehnična in strokovna sposobnost.
Obširno navedeno v naročnikovi objavljeni dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.10.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila objavil na svoji spletni strani po objavi Obvestila o naročilu na portalu javnih naročil.
Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so na naročnikovi spletni strani že objavljene, da ne potencialni ponudniki lahko že seznanijo s predmetom NMV-ja.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.09.2019   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v strokovnih zahtevah - Razpisani artikli po grupah, navajate proizvajalce Merck in Sigma Aldrich ter druge, kljub temu da zahtevane kemikalije v enaki kvaliteti proizvajajo tudi drugi proizvajalci.
Ali lahko ponudimo ustrezne materiale v zahtevani kvaliteti od drugih proizvajalcev?

ODGOVOR
Spoštovani !
Naročnik je v objavljeni dokumentaciji na strani 3 navedel sklope, kjer dopušča ponudbo nadomestnega blaga.
Na strani 12 v 4. točki pa je naročnik opredelil pogoje ponudbe nadomestnega blaga. Ponudniki lahko v zadevnih sklopih ponudijo blago drugih proizvajalcev, seveda pod opredeljenimi pogoji in zahtevami naročnika.
Lep pozdrav !
Datum objave: 01.10.2019   09:12
VPRAŠANJE
V sklopu 652 Kemikalije alkohol moramo ponuditi artikle, ki jih zahtevate saj ni dovoljeno ponuditi nadomestnih artiklov. Navedli ste proizvajalca ali proizvajalčeve kode. Ker pa pri treh artiklih in sicer šifre150730, 151670 in 152285 niste navedli niti proizvajalca niti kode vas prosimo, da specificirate, katere artikle zahtevate pod temi tremi šiframi-navedite proizvajalce in kode, ki jih zahtevate.

ODGOVOR
Spoštovani !
Vsi v vprašanju navedeni podatki o blagu oz. artiklih, ki niso vidni v objavljenih tehničnih specifikacijah (TS) na naročnikovi spletni strani, se nahajajo in so objavljeni v naročnikovi spletni aplikaciji, v kateri mora vsak potencialni ponudnik podati ponudbene cene blaga, ki ga ponuja. V kolikor ponudnik, ki je postavil vprašanje, še ni zaprosil za dostop do spletne aplikacije, naj to stori v skladu z navodili v naročnikovi dokumentaciji.
Lep pozdrav !
Datum objave: 01.10.2019   12:08
VPRAŠANJE
Sklop 657 N- N6571033 TWEEN 20 Pakiranje:0,2L do 0,5L. Enota mase je SC, škatla.
Prosimo za pojasnilo koliko kosov po 0,2L do 0,5 L naj bi bilo v škatli za katero podajamo ceno?

ODGOVOR
Spoštovani !
Žal naročnik v trenutni fazi postopka, po objavi NMV, ne sme spreminjati enot mere v svoji spletni aplikaciji,
torej ne more spremeniti škatlo (SC) v kos, zato obvešča vse zainteresirane ponudnike, da naj bo v "škatli" en (1) kos.
Lep pozdrav !
Datum objave: 02.10.2019   10:30
VPRAŠANJE
ESPD razdelek B: Ekonomski in finančni položaj je potrebno pod rubriko Druge ekonomske in finančne zahteve, ki so pogoj za sodelovanje le-te opisati. Prosimo vas, za obrazložitev.

ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik je v dokumentaciji zadevnega javnega naročila na 7. strani, v 7. točki definiral vrsto informacije o letnih računovodskih izkazih v obliki bonitetne ocene S.BON-1/P ali S.BON-1. Ponudnik naj navede, da izpolnjuje ta pogoj, v primeru, da z dokazilom razpolaga in ni starejše od štirih (4) mesecev, šteto do dneva, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ga lahko že predloži v ponudbo, ni pa to naročnikova zahteva.
Lep pozdrav !
Datum objave: 02.10.2019   14:33
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da reference le naštejemo. Naročnik pa jih bo po potrebi preveril?

ODGOVOR
Spoštovani !
Najmanj dve referenci samo navedete v obrazcu ESPD, priložite pa tudi seznam referenčnih naročnikov na lastnem obrazcu, z opisom izvedenih poslov, iz katerih bo jasno razvidno izpolnjevanje pogoja (naziv , kontaktna oseba referenčnega naročnika (ime, priimek, tel. št., e-mail) in leto izvedbe posla!
Naročnik bo reference preveril.


Datum objave: 03.10.2019   13:02
VPRAŠANJE
Na tržišču obstaja kar nekaj kvalitetnih ponudnikov za Giemso in May-Grunwald barvila (LPM19-651 Kemikalije - barvila). Prosimo, da dodate omenjena artikla v sklop, kjer lahko ponudimo nadomestni artikel. Že v sami ponudbi zahtevate analizne certifikate iz katerih lahko dobite informacije o nadomestnih artiklih. Prav tako imate nato še možnost testiranja in se nato odločite ali vam artikel ustreza ali ne. Prosimo vas, da vsaj v fazi zbiranja ponudb dovolite sodelovanje vsem zainteresiranim ponudnikom in si omogočite konkurenčne ponudbe.

ODGOVOR
Spoštovani !
Gre za precej zapleten proces, v katerega so vključeni različni reagenti, cilj naročnikovega laboratorija pa je postavitev zanesljive citološke diagnoze.
Vsaka sprememba v reagentih zahteva prilagoditve v načinu barvanja in ima vpliv na kakovost končnega izdelka oziroma rezultata preiskave.
Preizkušanje novih artiklov je časovno in finančno zelo potratno, saj je zelo težko najti optimalno kombinacijo, zato je menjavanje blaga oziroma kemikalij znotraj tega procesa tako zelo problematično. V okviru same izvedbe zadevnega javnega naročila pa zaradi časovne omejenosti naročnika tudi neizvedljivo.
V mislih je potrebno imeti, da gre za barvanje citoloških oz. histoloških preparatov, kjer je od kakovosti barvanja odvisna zaznava patoloških sprememb, morebitna spregledana patološka sprememba (ki je lahko posledica ne optimalnega barvanja) pa je za pacienta lahko usodna, česar si naročnik ne želi in ne sme privoščiti.
Naročnik po objavi javnega naročila ne sme spreminjati predmeta javnega naročila, posledično dodajanje dveh artiklov v noben sklop ni dovoljeno in ne tehnično izvedljivo.
Lep pozdrav !
Datum objave: 04.10.2019   14:00
VPRAŠANJE : Ali vzorec pogodbe, ki ga prilagamo v ponudbi tudi izpolnimo ali to ni potrebno.

ODGOVOR
Spoštovani!
Načeloma ni potrebno, vsi podatki, ki jih naročnik potrebuje, naj bi bili navedeni v obrazcu OBR-1 Ponudba.
Lep pozdrav !


Datum objave: 04.10.2019   14:02
VPRAŠANJE
Vprašanje -Prosimo za potrditev, da v spletni aplikaciji v polje CENA vpisujemo ceno Z DDV.

ODGOVOR
Spoštovani, ponudniki vpisujejo v naročnikovo spletno aplikacijo cene z DDV.
Lp
Datum objave: 04.10.2019   14:05
VPRAŠANJE
Vprašanje -Ali morajo biti cene, ki jih ponujamo veljavne 36 mesecev in ne boste odpirali konkurenco vsako leto?

ODGOVOR
Spoštovani, odgovor je da. LpDatum objave: 07.10.2019   13:05
VPRAŠANJE
V 13. členu pogodbe omenjate tudi finančni depozit. Glede na to da je mejna vrednost, ki ste jo navedli 20.000 EUR z DDV -torej je vrednost zavarovanja lahko tudi samo 2.000 EUR- in da se sklepa zavarovanje za 3 leta so stroški bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja ogromni glede na vrednost garancije in te stroške moramo ponudniki obračunati v ceni, ki jo kreiramo za ponujene artikle.

ODGOVOR
Spoštovani !

Prepis iz objavljene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:
XXI. Finančna zavarovanja
»Izbrani ponudniki so za zavarovanje dobre izvedbe svojih pogodbenih obveznosti, najkasneje v roku 8 koledarskih dni po sklenitvi pogodbe, naročniku dolžni izročiti dve (2) bianco menici, za primer delnih unovčitev, z lastno menično izjavo in nalogom za izplačilo, ali pa denarni depozit v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, v kolikor znaša ta vrednost manj kot 20.000,00 EUR z DDV.
Izbrani ponudniki so za zavarovanje dobre izvedbe svojih pogodbenih obveznosti, najkasneje v roku 8 koledarskih dni po sklenitvi pogodbe, naročniku dolžni izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, v kolikor znaša pogodbena vrednost več kot 20.000,00 EUR z DDV.
13. člen
Dobavitelj bo v roku osmih (8) koledarskih dni po podpisu te pogodbe naročniku izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (garancija banke/zavarovalnice, menica z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje ali denarni depozit), v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV, z veljavnostjo en (1) mesec dlje od pogodbenega obdobja, ki traja šestintrideset mesecev, v skladu s točko XXI. Finančna zavarovanja iz naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila laboratorijskih kemikalij.«

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila dvakrat navedel denarni depozit, kot instrument finančnega zavarovanja, prvič (1.) v točki XXI. Finančna zavarovanja in drugič (2.) v 13. členu vzorca pogodbe. V 13. členu pogodbe so navedene vse vrste finančnih zavarovanj, vendar morajo izbrani ponudniki priložili instrument finančnega zavarovanja glede na višino pogodbene vrednosti, pod 20.000,00 EUR z DDV dve (2) bianco menici ali pa denarni depozit, nad 20.000,00 EUR z DDV pa bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

V kolikor bi želel izbrani ponudnik z vrednostjo nad 20.000,00 EUR z DDV položiti denarni depozit, mu bo naročnik, po predhodnem dogovoru, to tudi omogočil.

Lep pozdrav !Datum objave: 10.10.2019   07:31
VPRAŠANJE
Ali vam lahko za sklop #LPM19-655/N, Kemikalije pufri (možna ponudba nadomestnega blaga) pod postavko #N6553001 - Hepes free acid ponudimo Hepes v pakiranju 100g?

ODGOVOR
Spoštovani !
Naročnik ne dovoljuje ponudbe pakiranja 100 g predmetnega blaga, ker ga toliko ne potrebuje, letna poraba blaga v naročnikovem laboratoriju znaša 25g.
Za naročnika bi še bilo nekako sprejemljivo manjše pakiranje, največ do 50g .
Lep pozdrav !


Datum objave: 10.10.2019   07:55
VPRAŠANJE
010186 Magnesii strearas 1000g magnezijev stearat v sklop LPM19-657 Kemikalije - ostalo
Pri tem artiklu nista v spletni aplikaciji navedena niti proizvajalec niti koda.
Prosimo naročnika za kodo in proizvajalca, da ponudimo ustrezen artikel.

ODGOVOR
Spoštovani !
Naročnikove strokovne sodelavke za navedeno blago žal ne morejo podati ustreznega odgovora potencialnemu ponudniku .
Ob urejanju in pripravi blaga za objavo v spletni aplikaciji, nikakor niso mogle ugotoviti, kdo v kliniki je artikel 010186 Magnesii strearas naročil,
kar se je zgodilo enkrat samkrat že v letu 2016, kasneje naročnik tega blaga ni več naročil.
Glede na navedena dejstva naročnik dopušča ponudbo blaga, ki ga potencialni ponudnik ponuja, saj, kot je že navedeno v vprašanju,
naročnik ni definiral niti kataloške številke in tudi ne naziva proizvajalca.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav !