Dosje javnega naročila 006676/2019
Naročnik: OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI - Barjansko kolesarsko omrežje, odsek Horjul - Vrhnika
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006676/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.09.2019
JN006676/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2019
JN006676/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006676/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1
1360
SI041
Vrhnika
Slovenija
Ana Jurjevčič
ana.jurjevcic@vrhnika.si
+386 17555415
+386 17505158

Internetni naslovi
http://www.vrhnika.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=138
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12949
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PZI - Barjansko kolesarsko omrežje, odsek Horjul - Vrhnika
Referenčna številka dokumenta: 430-15/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije PZI - Barjansko kolesarsko omrežje, odsek Horjul - Vrhnika
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: odsek Horjul Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije PZI - Barjansko kolesarsko omrežje, odsek Horjul - Vrhnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 100
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji za udeležbo so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.10.2019   10:15
Kraj: avtomatično preko informacijskega sistema eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.10.2019   09:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik v pogodbi navaja ''Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe in izdelal: šest (6) izvodov celotne PZI projektne dokumentacije in zapis v elektronski obliki (na CD-ROM) v roku 100 dni od sklenitve pogodbe, vključujoč recenzijo.''

100 dnevni rok za izvedbo storitev vključujoč recenzijo je popolnoma nerealen in ne upošteva dejstva, da ponudnik nima vpliva na delo mnenjedajalcev in delo recenzenta. V praksi samo pridobivanje mnenj traja med 30 in 60 dnevi. Naročnik (investitor) zagotovi recenzijo, pri čemer ponudnik nima vpliva na čas dela recenzenta. V praksi recenzent redko opravi recenzijo prej kot v 30 dneh, potem sledi še priprava odgovorov na recenzijsko poročilo in recenzijska razprava ter končni popravki projekta, kar skupaj nanese lahko tudi do 60 dni. Iz navedenega sledi, da bi imel ponudnik težave z doseganjem zahtevanega roka tudi, če bi imel PZI že izdelan ob podpisu pogodbe.

Zato predlagamo, da se roki določijo na način, da ponudnik zagotavlja izvedbo storitev na katere ima sam neposredni vpliv in sicer:
- izdelava PZI dokumentacije za pridobitev mnenj mnenjedajalcev: 100 dni,
- pridobitev mnenj: 60 dni (rok se lahko podaljša v primeru dodatnih zahtev mnenjedajalcev),
- uskladitev PZI dokumentaciji skladno z recenzijo: 14 dni po recenzijski razpravi (oz. skladno z dogovorom na recenzijski razpravi),
- oddaja končne PZI dokumentacije: 10 dni po pridobitvi izjave recenzenta in končne potrditve DRSI.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

Hvala za vprašanje!

Naročnik razume, da je rok tesen, vendar je pogojen s krovnim projektom "Barjansko kolesarsko omrežje". Tudi druge občine so, po našem preverjanju, v podobni fazi projekta.
Naročnik verjame, da se bo zastavljene roke s skupnimi močmi dalo doseči. Hkrati opozarjamo na drugi odstavek 7. člena pogodbe, ki omogoča podaljšanje roka v primeru objektivnih okoliščin.

S spoštovanjem!