Dosje javnega naročila 006669/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Rekonstrukcija križišča Rejčeva ulica - Prvomajska ulica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006669/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.09.2019
JN006669/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2019
JN006669/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006669/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tanja Žgur, Tanja Žgur
tanja.zgur@nova-gorica.si
+386 53350175
+386 53021271

Internetni naslovi
http://www.nova-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019092507350328/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12974
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija križišča Rejčeva ulica - Prvomajska ulica
Referenčna številka dokumenta: 430-36/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija križišča Rejčeva ulica - Prvomajska ulica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija križišča Rejčeva ulica - Prvomajska ulica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.10.2019   09:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.10.2019   12:31
VPRAŠANJE
Zanima nas ali je dobava svetilk tudi zajeta v ceni postavk.
Hvala

ODGOVOR

pri poglavju ELEKTROMONTAŽNA DELA se upošteva, da postavke 4, 5 in 6 - Led svetilke NISO predmet ponudbe (skupno 20 svetilk).Datum objave: 07.10.2019   08:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Samo v vednostv RD imate navedeno, da moramo predložit OBR-23, ki ga v objavljenih obrazcih pod to številko ni.

Prosimo za pojasnilo, in sicer zahtevate potrdilo iz kazenske evidence iz obdobja zadnjih treh mesecev do roka za oddajo ponudb, ki je 23.10.2019
Ali lahko pojasnite, kako naj pridobimo potrdilo, da na dan roka za oddajo ponudbe (23.10.2019) gospodarski subjekt in fizične osebe niso bile kaznovane.
Namreč:
- da pridobimo potrdilo moramo poslati vlogo.
- potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje.
- potrdilo izkazuje podatke o pravnomočnih sodbah, kot veljajo na dan izdaje potrdila (v tem primeru ne bo datum za oddajo ponudbe) saj - potrdilo iz kazenskih evidenc prejmemo po pošti na naslov za vročanje, in če ga hočemo pravočasno imeti, ga moramo naročiti prej....ITD.

Pojasnite.
Hvala za hiter odgovor in pozdrav.


ODGOVOR

OBR-23 je v wordovi datoteki po pomoti izpadel. Je pa v razpisni dokumentaciji. Na spodnji povezavi je obrazec dodan tudi v wordovi datoteki.

https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019092507350328/

Naročnik skladno z najnovejšo prakso Dkom (018-129/2019) zahteva potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od 3 mesecev od roka za oddajo ponudb. Poleg tega pa naročnik zahteva tudi pooblastilo za pridobitev potrdil iz kazenske evidence. Naročnik bo sam pridobil potrdilo, ki bo izkazovalo stanje na dan ko bo Ministrstvo potrdilo izdalo, torej po roku za oddajo ponudb. Posledično je to dokaz, da ponudnik na dan poteka roka za oddajo ponudb ni bil kaznovan.

V kolikor bi ponudnik bil kaznovan, bi pravnomočna obsodba, ki bi bila v kazensko evidenco vpisana v roku 3 mesecev do roka za oddajo ponudb, vse do dne ko bo Ministrstvo izdalo naročniku potrdilo, še ne bila izbrisana.

V kolikor naročnik ne bo prejel potrdila iz kazenske evidence, ki bo izkazovalo stanje pred rokom za oddajo ponudb, bo naročnik primoran nekaznovanost preveriti s pridobitvijo izjave, overjene pri notarju ali pred upravnim organom.


Datum objave: 08.10.2019   14:21
VPRAŠANJE
Pozdrav,

Na Ministrstvo za pravosodje bi radi poslali ZAHTEVEK ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKIH EVIDENC, pa nas zanima, glede na to, da je objavljen samo obrazec za fizične osebe, kaj je s pravno osebo??

Hvala.

ODGOVOR

Na spodnji povezavi je objavljen obrazec tudi za pravno osebo.

https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019092507350328/


Datum objave: 08.10.2019   14:47
VPRAŠANJE
Hvala za vaš hiter odgovor.
Obrazci na povezavi so sestavni del razpisne dokumentacije in ji preko e-JN oddamo vam kot naročniku.

Nas pa zanima (imate več podatkov) kje pridobimo obrazec za pravno osebo, ki ga pošljemo na Ministrstvo za pravosodje, za pridobitev potrdila o nekaznovanosti (na spletni strani je objavljen samo za fizične osebe).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Za ta odgovor se obrnite na Ministrstvo za pravosodje.Datum objave: 16.10.2019   07:43
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik nastopa kot nominiran podizvajalec istočasno tudi v ponudbi drugega ponudnika?

ODGOVOR

Lahko