Dosje javnega naročila 006724/2019
Naročnik: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Blago: NABAVA OPREME ZA ZELO ŠIROKOPASOVNO POTRESNO OPAZOVALNICO POSTOJNSKA JAMA za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA RI-SI-EPOS«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006724/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.09.2019
JN006724/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.10.2019
JN006724/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006724/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
dr. Jerneja Fridl
jerneja.fridl@zrc-sazu.si
+386 14706366
+386 14255253

Internetni naslovi
https://www.zrc-sazu.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325476/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12971
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
raziskovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA OPREME ZA ZELO ŠIROKOPASOVNO POTRESNO OPAZOVALNICO POSTOJNSKA JAMA za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA RI-SI-EPOS«
Referenčna številka dokumenta: 10N190586
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38430000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava opreme za zelo širokopasovno potresno opazovalnico Postojnska jama za potrebe projekta RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA RI-SI EPOS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38430000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika, Ljubljana, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava opreme za zelo širokopasovno potresno opazovalnico Postojnska jama za potrebe projekta RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA RI-SI EPOS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.10.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.10.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.10.2019   11:00

Dodatne informacije:
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.10.2019   02:24
VPRAŠANJE
Dear Ladies and Gentlemen,

Regarding your tender, we have couple questions:

According to point 7. of Article II ("bidder"), the proxy from the Slovenia is required. As the whole process is carried out electronically through the e-JN information system, we suggest that the electronic system is sufficient (because applies the fiction of service according to the General Administrative Procedure Act ZUP (Official Gazette of the Republic of Slovenia [Uradni list RS], No. 80/99 of 1 October 1999)) and there is no need for an additional intermediary. As a company with the headquoter in EU (Germany), we will not be able to arrange the requested persons to be verified, given the very short deadline in the tender documentation. This also causes additional unnecessary costs for this bid and thus puts EU companies in an unequal position vis-a-vis Slovenian providers.

According to the technical specifications, a Fibre-Optic Time Supplying system is required in (3)
The technical specifications however, do not clearly indicate the type and length of this fibre system. Please add this to the technical specifications.
(Type: Single Mode Fibre or Multimode Fibre; Length of the Fibre).
Further on, for (3), it should be clarified if the power consumption requested (less than 3W at 12V) is including the power consumption of the Fibre-Optic Timing solution.

Last-but-not-least, we hereby ask to prolong the tender period, as - due to the unclear questions - the timeframe of the tender is challenging for complex system such as requested.

Thanks and best regards,

ODGOVOR
1. Naročnik umika zahtevo po imenovanju pooblaščenca za vročanje, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. / We are removing the statement for the necessity of the Proxy from Slovenia.
2. Fibre-Optic Time Supplying system:
- Type of the Fibre: Single Mode Fibre
- Length of the Fibre: 10 km
section 3. SEISMOLOGICAL ACQUISITION UNIT
- Power Consumption (of Seismological Acquisition Unit not including the power consumption of the Fibre-Optic Timing system): Less than 3W at 12VDC (when all 6 channels are enabled).
3. Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326692/4_Popravek_št._1.zip / The contracting authority extends the deadline for submission of tenders Revised pages of documentation are published on web-side https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326692/4_Popravek_št._1.zip
_______________
Datum objave: 08.10.2019   02:25
VPRAŠANJE
Dear Ladies and Gentlemen,

further on to our questions from yesterday, general questions regarding the tendering arose:
- The tender process requires an electronic invoice. As this is uncommon in other european countries - is this also required from companies outside Slovenia?
- The tender process requires to register to the Slovenian tender portal (which requires an electronic certficiate and acknowledgement).
Due to the narrow timeline of the tender, it may not be possible to be acknowledged and registert in time. We therefore ask for an extension of the tender period by at least 2 weeks, or the authorization of supplying the tender in other forms (i.e. as signed & scanned PDF).
- Please provide a timeframe for the installation / testing of the equipment.

Thanks and best regards,

ODGOVOR
1. Skladno z veljavno zakonodajo morajo vsi ponudniki svojo ponudbo oddati preko sistema dJN.
2. Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326692/4_Popravek_št._1.zip / The contracting authority extends the deadline for submission of tenders Revised pages of documentation are published on web-side https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326692/4_Popravek_št._1.zip
3. Naročnik umika zahtevo glede montaže in izvedbe osnovne diagnostike delovanja opreme. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326692/4_Popravek_št._1.zip / The Contracting authority withdraws the requirement regarding equipment instalation and initial diagnostics. Revised pages of documentation are published on web-side https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326692/4_Popravek_št._1.zip
_______________Datum objave: 18.10.2019   10:39
VPRAŠANJE
Dear Ladies and Gentlemen,

Please let me ask further questions regarding Art.12 of the contract:

Within the Contract, you write that as a general rule, repair of faults and technical defects of the supplied equipment which would occur during normal use during the warranty period will be carried out at the locations where the equipment is installed.

This is not possible for servicing precision equipment such as a Seismometer. Precision devices like the ones requested (Seismometer, Seismograph and Accelerometer) are not to be opened in the field, they require maintanence at the manufacturer as only the manufacturer has the technical capabilities at the manufacturing sites. However, it would be better to replace the paragraph that the transport and the repair at the manufacturers site needs to be organized and payed by the manufacturer during the warranty period.

Regarding: The time to correct the defect is three (3) business days from the supplier's response.
Please note, that this is not possible for all defects - only for software-related defects, this can be realized.
For defects that require a replacement of service on the instrument, standard shipping times are within the range of 1-2 weeks keeping in mind that precision equipment needs special service. Also, broad-band seismometers will take some days to settle again in order to see if the problem is solved.

Regading Part 2: IV: E-Invoice.
Please specify the requirements for slovenian E-Invoices (Certificates, etc.) via the tender system.
As in most european countries, "E-Invoice" can consist of a Scanned Invoice in PDF Format, would this be acceptable?

Thanks and best regards,
Steffen Uhlmann


ODGOVOR
V garancijskem roku je dobavitelj dolžan na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški iz in na lokacijo naročnika, odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ki bodo zaznane in bodo predstavljale razliko med dejanskim delovanjem opreme in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter tehničnimi specifikacijami oziroma nivojem kakovosti, kot jo v ponudbeni dokumentaciji zagotavlja dobavitelj.

Prijava napake oziroma pomanjkljivosti opreme mora biti možna v režimu 24 ur x 7 dni preko elektronske pošte ali telefona dobavitelja. Odzivni čas dobavitelja je največ pet (5) delovnih dni od prijave napake. Čas odprave napake je največ tri (3) mesece od odziva dobavitelja, vključno s transportom opreme do naročnika.

Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na telefonsko številko ali e-pošto, navedeno, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

V kolikor dobavitelj napake ne odpravi v navedenem roku, je naročniku dolžan zagotoviti enakovredno ali boljšo nadomestno opremo. Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru, če napaka ne bo odpravljena niti v sporazumno podaljšanem roku, oziroma če se bo enaka napaka na posameznem kosu opreme ponovi¬la najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno ali boljšo novo opremo. Dobavitelj mora ob vsakokratni odpravi napake opremo ponovno testirati.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

Dobavitelj je dolžan vse prijavljene napake, ki nastanejo na opremi v času garancijskega roka, evidentirati in po zaključenem posegu naročniku pisno sporočiti datum in čas odprave napake, opis napake ter morebitna opažanja.

During the warranty period, the Supplier shall at its own costs, including all transport and other costs to and from the location of the Contracting Authority, rectify all defects and deficiencies which are detected and which present a difference between the actual operations, and the requirements in the procurement documentation and technical specifications or the level of quality as guaranteed in the Suppliers tender.

A defect or deficiency may be reported 24 hours a day, any day of the week, via e-mail or telephone of the Supplier. Response time (time from defect report to the response of the service provider) is five (5) working days maximum. Time for defect rectification is a maximum three (3) months, including the transport of the equipment to the Contracting Authority.

The time of the notification shall be the time when the message reaches the Supplier at the phone number or e-mail address provided by Supplier, under the condition that it was submitted by the Contracting Authority or final user and that it contains at least all the data required to identify the equipment.


If the defect is not rectified within the contractual period, the Supplier shall provide equivalent or better substitute equipment. In this case, the warranty period shall be extended for the period required to rectify the defect. If the rectification of a defect requires more time than stipulated in this contract, or the same defect in an individual item of equipment occurs at least three times, the Supplier shall replace such equipment with equivalent or better new equipment. The Supplier shall retest the equipment after every rectification.

All transport and other costs related to the elimination of the defects during the warranty period shall be charged to the Supplier.

The Supplier is obliged to record all reported defects that occur on the equipment during the warranty period, and inform the Contracting Authority in writing about the date and time of rectification works, defect description and his observations.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji lahko za dobavljeno blago izda račun v tiskani obliki in ga skupaj z dobavnico posreduje po pošti.
If the Supplier is not established in the Republic of Slovenia, can send the invoice in a printed form and forward it together with the supplier by post.
___________Datum objave: 18.10.2019   10:40
VPRAŠANJE
Dear Ladies and Gentlemen,

we like to raise questions on the MENIČNA IZJAVA statement.

Is it correct, that in the case of a contract, according to VII: Finaca zavarovanja: we need to send in 5 copies of this document, filled out by us on the following fields:
- ime in priimek / funkcija / podpis
- banka, račun št.
- Datum, Kraj / Dolžnik in izdajatelj menic
Thanks for clarifying this.

Regarding XXI: List of Documents.
Is it correct, that for sole tenderers, (3) and (7) can be neglected as they are valid for joint tenders and subcontracts?
Please state, if the tender requires any other proof documents (such as from the company register, etc.). Having the tendering documents only in slovenian language, not all computer translations might be 100% reliable.

Would it be possible to issue the Tender Document (the one that needs to be sent in to you) in English language?

Thanks and best regards,
ODGOVOR
Izbrani ponudnik bo moral v roku sedmih (7) dni po podpisu pogodbe dostaviti pet bianco menic z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na podlagi MENIČNE IZJAVE s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu.

The successful tenderer shall, within seven (7) days after the signature of the contract, deliver FIVE BIANCO BILL of exchange with a ONE bill of exchange' statement for the performance of contractual obligations on the basis of the Performance Guarantee Form or any other form that meets all the essential requirements in this respect.
Ponudniku, ki nastopa samostojno brez podizvajalcev ni potrebno predložiti Akta o skupnem nastopu (točka 3 poglavja XXI. Vsebina ponudbene dokumentacije) in Izjave 2: Izjava podizvajalca (točka 7 poglavja XXI. Vsebina ponudbene dokumentacije).
Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti samo dokumentacijo, ki je navedena v poglavju XXI. Vsebina ponudbene dokumentacije.

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Gospodarski subjekt prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v izjavi, da ne obstajajo razlogi za izključitev.
Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3, preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.
Naročnik lahko pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.
Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, podjemno pogodbo
A »solo tenderer« withour sub-contraktors is not required to submit a Joint Entry Act (Chapter XXI item 3).
The Bidder shall submit in its bid only the documentation referred to in Chapter XXI. Content of the tender documentation.
In accordance with eight paragraph of the Article 79 of ZJN-3, the economic operators shall not be required to submit supporting documents or other documentary evidence where and insofar as the Contracting authority has the possibility of obtaining the certificates or other relevant information directly by accessing a national database in any Member State that is available free of charge, such as a national procurement register, an electronic register of companies, an electronic document storage system or a prequalification system. Economic operators shall not be required to submit supporting documents where the Contracting authority, having awarded the contract, already possesses these documents and these documents are still valid and prove indications provided in the statement that no grounds for exclusion apply.
In accordance with nignth paragraph of the Article 77 of ZJN-3, the Contracting authority may verify the information which is maintained in official records and for which no evidence has been provided by the tenderer in a uniform information system, which represents a database containing data on tenderers and their tenders and which is kept by the ministry responsible for public procurement, instead of the official records.
Before awarding the contract, the Contracting authority can require the tenderer to whom it has decided to award the contract to submit all supporting documents in accordance with Article 77 of ZJN-3, which are not officially available in public records.
The Contracting authority reserves the right to request additional evidence for each of the conditions set, such as: copies of concluded contracts for reference transactions, information on reference transactions, subcontract

Naročnik ne razpolaga z dokumentacijo v angeškem jeziku. / Contracting authority does not have documentation in English.
______________