Dosje javnega naročila 004915/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME ZA OČESNO KLINIKI
ZJN-3: Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije (EU 15)
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 46.645,00 EUR

JN004915/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN004915/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.09.2019
JN004915/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019
JN004915/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019

    JN004915/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Lidija Ceglar
lidija.ceglar@kclj.si
+386 15221226
+386 15222773

Internetni naslovi
https://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME ZA OČESNO KLINIKI
Referenčna številka dokumenta: 845080102-059-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33122000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME ZA OČESNO KLINIKI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 34.651,64 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33122000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME ZA OČESNO KLINIKI; SKLOP 3-NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJO, SKLOP 3-NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije
Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive
Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na postopek naročila male vrednosti, zaradi česar naročnik oddaja javno naročilo po
postopku s pogajanji brez predhodne objave

Razlaga:
Osnova za izvedbo oddaje predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanji na podlagi točke b) 1. odstavka 44. člena ZJN-3 bje bila:
Ponudba ponudnika Dagri Inženiring d.o.o., s predložitvijo katere je sodeloval v izvedenem neuspelem postopku oddaje naročila male vrednosti NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME ZA OČESNO KLINIKI; SKLOP 3-NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJO, objava na Portalu javnih naročil pod št. objave JN002836/2019-W01«


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004915/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.07.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DAGRI INŽENIRING, proizvodnja, trgovina, storitve, inženiring, d.o.o.
Kidričeva ulica 24A
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 40.163,93 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 34.651,64 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2019