Dosje javnega naročila 006672/2019
Naročnik: OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah
Gradnje: DOZIDAVA IN OBNOVA - VRTEC SLADKI VRH
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.278.092,83 EUR

JN006672/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.09.2019
JN006672/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN006672/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2019
JN006672/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.01.2020
JN006672/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006672/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTILJ
Maistrova ulica 2
2212
SI
Šentilj v Slov. goricah
Slovenija
Vojko Titan
vojko.titan@sentilj.si
+386 26506218

Internetni naslovi
http://www.sentilj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sentilj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12972
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOZIDAVA IN OBNOVA - VRTEC SLADKI VRH
Referenčna številka dokumenta: 430-94/2019-406
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
DOZIDAVA IN OBNOVA - VRTEC SLADKI VRH
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 690.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLADKI VRH
II.2.4 Opis javnega naročila
DOZIDAVA IN OBNOVA - VRTEC SLADKI VRH
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 690.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.11.2019
Konec: 31.05.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v PRIMERU NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER ZA DELO IN NEPREDVIDENIH DODATNIH DEL
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠENTILJ
Maistrova ulica 2
2212
Šentilj v Slov. goricah
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.09.2019   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na obsežnoist projekta vljudno naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 14 dni, da lahko pripravimo res kvalitetno in konkurenčno ponudbo.
Hvala za razumevanje

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudbe ostane nespremenjen.

Datum objave: 26.09.2019   11:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za objavo shem za mizarska dela.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Za mizarska dela ni posebnih shem, saj ne gre za posebne mizarske elemente ampak je tipska oprema za vrtec oz. podobni obstoječim. Ogled je obvezen, zato je obstoječe mogoče videti na objektu.


Datum objave: 26.09.2019   11:53
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudb
hvala

ODGOVOR


rok za oddajo ponudbe ostane nespremenjen.Datum objave: 30.09.2019   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
V popisih smo zasledili precej napak, ali ponudniki sami popravimo formule?

ODGOVOR

Ponudniki sami poskrbijo za pravilen izračun in v kolikor je potrebno formule popravijo.Datum objave: 01.10.2019   08:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri skupni rekapitulaciji gradbenih in obrtniških delih prikazujete nepredvidena dela pri katerih pa naročnik ni vnesel formule. Ali ponudniki vnesemo formule za razna nepredvidena dela (gradbena 2,5 in obrtniška 3%)?

ODGOVOR

Naročnik je objavil na svoji spletni strani, popise s popravljenimi formulami.


Datum objave: 01.10.2019   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri popisih okolje imate zaklenjene formule skupnega seštevka?
Naročnika pozivamo, da uredi popise z formulami in jih na novo objavi.
Saj se bodo končne vrednosti ponudnikov bistveno razlikovale.

ODGOVOR

Naročnik je objavil na svoji spletni strani, popise s popravljenimi formulami.

Datum objave: 01.10.2019   08:22
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da pri elektroinstalacijah odpre formulo sume za skupni seštevek.

ODGOVOR

Naročnik je objavil na svoji spletni strani, popise s popravljenimi formulami.


Datum objave: 01.10.2019   12:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da objavite tlorise - arhitektura in tloris z vrisano opremo, ter sheme opreme, vključno s prerezi, oziroma vso projektno dokumentacijo, ki je na razpolago.
lep pozdrav

ODGOVOR

Smo sedaj objavilii dodatne načrte. Iz tlorisa je tudi razvidna oprema.


Datum objave: 01.10.2019   12:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Med objavljenimi načrti ni moč najti arhitekture, torej tlorisa in prereza objekta pritlične etaže. Prosim, da objavite manjkajoče načrte.

ODGOVOR


Smo sedaj objavili vse načrte.

Datum objave: 01.10.2019   12:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naprošamo za sheme opreme - to je nujni del projektne dokumentacije!
Hvala za razumevanje

ODGOVOR

Iz tlorisa pritličja je razvidna oprema. Gre za tipsko opremo, zato ni posebnih shem.Datum objave: 01.10.2019   13:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika pozivamo da se pri pozicijah opredeli v kakšnem odstotku naj ponudniki upoštevamo pozicije kot je le ta:

AI. B6. Razna nepredvidena ZEMELJSKA DELA, po potrditvi nadzora, ocena; (se nanaša na dela ob obstoječem objektu in morebitne komunalne vode vezane na obstoječi objekt. kpl 1,00

Naročnika pozivamo za podaljšanje roka, saj moramo ponudniki še enkrat preveriti in uskladiti formule popisov. Pričakovali smo da bodo popravljene napake iz prejšnjih popisov.
lp

ODGOVOR

Kot je navedeno je potrebno zadevo oceniti in ni predviden procent. Gre predvsem za navezavo novega objekta k staremu, zato je obvezen ogled na podlagi katerega se lahko to oceni.

Formule so bile spremenjene, zato ni podaljšanja roka.

Datum objave: 01.10.2019   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Minimalni rok za prejem ponudb za odprti postopek je 35 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu. Naročnik lahko za pet dni skrajša rok za prejem ponudb, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi.

Datum pošiljanja obvestila za objavo na PJN/PJN EU: 25.09.2019
Datum prejemanja ponudb: 17.10.2019 ob 10:00h

Predpisani zakonski minimalni rok ni bil upoštevan, moral bi biti za 8 dan daljši (torej 25.10.2019).

Če naročnik objavi predhodno informativno obvestilo in to obvestilo ni uporabljeno kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, se lahko navedeni minimalni rok za prejem ponudb (torej 30 dni) skrajša na 15 dni.

Predhodnega informativnega obvestila za to naročilo ni bilo objavljenega.

Če v nujnem primeru, ki ga naročnik ustrezno utemelji, ni mogoče upoštevati minimalnega roka, lahko naročnik določi rok, ki ni krajši od 15 dni od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu. Naročnik nujnosti ni utemeljil.

Predlagamo naročniku, da rok za prejem ponudb uskladi z določi ZJN-3.

Prav tako naročnika prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj

ODGOVOR

40. člen 6. odstavek navaja, da lahko naročnik določi krajši rok od 35 dni v kolikor ne presega ocenjena vrednost iz 22. člena. Ker ocenjena vrednost ne presega te meje (5.548.000 EUR) je naročnik določil krajši rok.


Rok je skladen z ZJN-3.


Datum objave: 01.10.2019   15:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V popisu je najti:

Notranja lesena sklopna stena poz.: SK-01
Izdelava, dobava, montaža in vgraditev sklopne lesene segmentne stene s stranskimi kasetami, stropno in talno poglobljeno vodilo.
Krila: leseno vratno krilo (Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Sredina okvirja je zapolnjena z iverokal ploščo) krilo obojestransko obloženo z vlakneno ploščo 3.2mm, zaključna obloga iz MAX laminata; rob krila:prekriti nalimek brez utora iz masivnega lesa. Gladko krilo brez brazde.
Vrata so opremljena z okovjem in tesnili med posamičnimi vratnimi krili.
Tirnice: Kovinske tirnice, spodnja poglobljena v tlak
Zvočna izolativnost: /
Požarna odpornost: /
Gradbena odprtina: 475/310cm
kom1,00

1. Iz shem izhaja, da je stena namenjena ločenim dejavnostim. Za kvalitetno izvedbo dveh istočasnih dejavnosti potrebujete sklopno/premično zvočno-izolativno steno, ki ji je potrebno predpisati zvočno zaščito (TSG-1- 005:2012_ Zaščita pred hrupom). Koliko je zahtevana zvočna zaščita?

2. Iz shem izhaja, da je gradbena odprtina 310 cm. Kaj je nad gradbeno odprtino? Betonski nosilec? Leseni nosilec? Manjka shema pogleda / prereza stene.

3. Že več let se v vrtcih in šolah ne uporablja sklopnih sten z vodili v tleh, saj le-ta predstavljajo arhitekturno oviro in so istočasno tudi vir zadrževanja umazanije. Uporabljajo se sklopne stene, ki visijo na vodilih v stropu. Predlagamo, da ustrezno dopolnite in popravite popisno postavko.

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

1. NE GRE ZA TAKE VRSTE ZVOČNE ZAŠČITE. GRE ZA LOČENO DEJAVNOST IGRE V PROSTORIH SAJ JE VELIKOST VRTCA TAKŠNA, DA ZAKONODAJA ZAHTEVA LOČEVANJE KOT MOŽNOST OMEJITVE VEČJEGA ŠTEVILA OTROK NA ENEM MESTU.

2. GRADBENA ODPRTINA JE SKRAJNA MERA -ZA MONTAŽO. NA 3,1 m JE SAMO AB STROPNA PLOŠČA -FINALNO OBDELANA Z BRUŠENJEM, KITANJEM IN SLIKARIJO. (NI AB NOSILCA-STROP JE RAVEN)

3. VODILO V TLEH JE PREDVIDENO ZARADI VELIKE VIŠINE (3,1 m) .VODILO SPODAJ IZVEDENO KOT POGREZNJEN PROFIL JE LAHKO ŠIRINE 10-12mm, KAR PA ZAKONSKO NE PREDSTAVLJA ARHITEKTURNE OVIRE.

Popisna postavka ostane nespremenjena.Datum objave: 02.10.2019   11:42
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva kot dokazilo o neblokadi poslovnih računov obrazec S.BON-1 (ali potrdila bank). Ker imamo že pridobljen bon S.BON-1/P, ki izkazuje celo več, kot zahtevani bon in seveda tudi to, da ni bilo blokad na TRR-jih, prosimo naročnika, da dovoli namesto S.BON-1 predložiti S.BON-1/P. Da si ponudniki ne delamo dodatnih stroškov. Hvala.

ODGOVOR

Obrazci morajo biti kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 02.10.2019   11:42
VPRAŠANJE
Ponudnik ima že pridobljena potrdila naročnikov za zahtevane reference. Da ne obremenjujemo ponovno istih naročnikov, želimo potrditev vas, kot naročnika, da dovoljujete, da se priloži že potrjene reference iz drugih razpisov.
Hvala.

ODGOVOR

Obrazci morajo biti kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 04.10.2019   07:47
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo da se konkretno izjasni, ali moramo ponudniki priložiti potrdila in izjave, saj v 8.1 točki četrti odstavek navajate da bo naročnik pred oddajo javnega naročila od ponudnika zahteval da predloži dokazila (potrdila, izjave) iz točke 8.1.1. ter točke 8.1.2 do točke 8.1.6 teh navodil.

Pod točkami 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 pa navajate DOKAZILO: izpolnjen obrazec ESPD ter izpolnjenje obrazce izjav...

V kolikor naročnik zahteva obrazec ESPD ne more zahtevati še obrazcev in izjave - glej ZJN.

ODGOVOR

Priložite je potrebno vse v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 04.10.2019   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na OBR-3 - Izjava referenčnega naročnika je navedeno "Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo", da je ...

Pri potrjevanju le te je referenčni naročnik v vlogi potrjevalca reference na potrdilo zapisal:
"kazenske in materialne odgovornosti kot referenčni naročnik ne prevzemamo, za to nimamo pravne podlage, kot tudi ne interesa - zahtevajte jo od ponudnika". Hvala za razumevanje.

Prosimo za popravek OBR-3 - Izjava referenčnega naročnika BREZ kazenske in materialne odgovornosti potrjevalca reference.

Hvala.

ODGOVOR

Ponudba mora biti na obrazcih iz razpisne dokumentacije, obrazcev se ne sme spreminjati.


Datum objave: 07.10.2019   11:03
VPRAŠANJE
Ugotavljamo, da naročnik podvaja zahteve, saj zahteva predložitev dokazil obrazcev, za kar je predložen ESPD. Glede na to pričakujemo, da se naročnik odloči ali bo zahteval predložitev obrazcev ali ESPD.

UTEMELJITEV:
Zadeva: Tolmačenje javnonaročniške zakonodaje (ZJN-3)
Predmet: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo naročila - ESPC
Številka: 430-77/2016/16, Datum: 1. 7. 2016, izdano s strani RS Ministrstvo za javno upravo
in je v celoti na ogled na povezavi
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/ZJN_3/430-77-2016_stalisce_wwwDJN_ESPD.pdf

iz katerega citiramo:
»ESPD torej nadomešča različne obrazce za izjave glede usposobljenosti ponudnika, ki so
jih države članice EU oziroma naročniki uporabljali v preteklosti. Namen ESPD je vzpostaviti
enotno izjavo ponudnika v vseh državah članicah EU, s tem pa poenostaviti javno naročanje in
zmanjšati stroške ponudnika za sodelovanje v postopkih javnega naročanja. V skladu z
navedenim naročnik ne sme zahtevati, da ponudniki predložijo posebne obrazce v smislu
izjave o lastni usposobljenosti oziroma a priori od vseh ponudnikov zahtevati predložitev
dokazil ali pooblastil za preveritev izpolnjevanja posameznega pogoja za sodelovanje ali
neobstoja razloga za izključitev v uradni evidenci. To velja tudi za morebitne finančne zahteve,
zahtevane reference, kadrovske pogoje in pooblastila zastopnikov ponudnika za preveritev
neobstoja razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Predložitev teh
dokumentov naročnik zahteva le od ponudnika, kateremu namerava oddati javno
naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in
vsebino navedb v ponudbi. Kot predhodno dokazilo o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje in
neobstoju razlogov za izključitev mora naročnik zahtevati le izpolnjen ESPD, ki ga je predhodno
ustvaril na portalu javnih naročil in objavil skupaj z obvestilom o javnem naročilu oziroma
dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom (t.i. razpisno dokumentacijo). V obvestilu o javnem
naročilu oziroma razpisni dokumentaciji pa mora naročnik za vsak postavljen pogojev za
sodelovanje in uporabljen razlog za izključitev določiti, katero dokazilo poleg ESPD bo moral
ponudnik predložiti na podlagi njegovega poziva oziroma kakšen način preverjanja je predviden.
Ponudniki morajo biti namreč vnaprej seznanjeni z zahtevami, ki jih bodo morali izpolniti, v
kolikor bodo s strani naročnika k temu pozvani.«

Eden glavnih ciljev Direktive 2014/24/EU in Direktive 2014/25/EU je zmanjšanje upravnih bremen za javne naročnike, naročnike in gospodarske subjekte, zlasti za mala in srednja podjetja. Glede na to upamo, da boste sledili podanemu predlogu, za kar se zahvaljujemo.


ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije točke 10.1, kjer je navedeno kaj mora ponudbena dokumentacija sestavljati.

Naročnik bo objavil tudi popravek ESPD obrazca.Datum objave: 07.10.2019   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Naročnika pozivamo k podaljšanju roka za izvedbo del, saj je predviden čas za izvedbo za izvajalce najmanj ugoden in nepredvidljiv.

ODGOVOR

Rok ostaja v skladu z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 07.10.2019   14:09
VPRAŠANJE
Naročnik je na vprašanje, če lahko ponudniki namesto S.BON-1 predložimo S.BON-1/P odgovoril negativno. Glej spodaj v navednicah. Ne razumemo naročnika, kaj ga je vodilo pri tej zavrnitvi. Saj s tem prav nič ne popušča v svojih zahtevah in pogojih. Kot smo napisali je S.BON-1/P več kot S.BON-1 in vsebuje še več podatkov in tudi tiste, iz katerih naročnik preverja, če ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov. Nedopustno je, da naročnik samo zaradi nepoznavanje in ignorance dela dodatne stroške ponudnikom. Naročnika še enkrat pozivamo, da dovoli, da se namesto S.BON-1 predloži S.BON-1/P.

"Datum objave: 02.10.2019 11:42
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva kot dokazilo o neblokadi poslovnih računov obrazec S.BON-1 (ali potrdila bank). Ker imamo že pridobljen bon S.BON-1/P, ki izkazuje celo več, kot zahtevani bon in seveda tudi to, da ni bilo blokad na TRR-jih, prosimo naročnika, da dovoli namesto S.BON-1 predložiti S.BON-1/P. Da si ponudniki ne delamo dodatnih stroškov. Hvala.

ODGOVOR

Obrazci morajo biti kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji."

ODGOVOR

Naročnik je danes objavil spremembo razpisne dokumentacije, kjer je popravljeno glede ponudbene dokumentacije, kaj je potrebno vse oddati.
V točki 8.1 razpisne dokumentacije je navedeno, da bo naročnik sprejel ESPD. Naročnik pa bo za dokazila pozval le ponudnika kateremu se bo odločil oddati naročilo. Tako pri oddajo ponudbe ni potrebno predložiti Bon obrazca, ampak izpolniti izpolnjevanja pogoja v ESPD obrazcu.


Datum objave: 07.10.2019   14:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

lahko priložimo 1x referenco v enkratnem znesku v višinin 800.000 z DDV ali morata biti nujno 2 ločeni refrenci?

hvala

lep pozdravODGOVOR

V skladu z razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 07.10.2019   15:07
VPRAŠANJE
Naročnik je danes objavil popravek razpisne dokumentacije, ni pa nič označil (npr. z rdečo), sprejete sprememb. Glede na to, da smo ponudniki že izpolnili razpisno dokumentacijo, zdaj ne vemo, v katerem delu se je spremenila. Naročnika pozivamo, da naj jasno zapiše, kaj je predmet spremembe.

ODGOVOR

V odgovoru na eno izmed vprašanj je odgovorjeno. Sprememba bo objavljena tudi na portalu javnih naročil.
Popravek razpisne dokumentacije je v točki 10.1, kjer je navedeno kaj mora ponudbena dokumentacija sestavljati.


Datum objave: 09.10.2019   11:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za podatek kakšen pretok in volumen ima lovilec olj:

Dobava in vgradnja lovilca lahkih tekočin za parkirišča in povozne površine po SIST-EN 858-2 kot naprimer tip OLEOPATOR C-FST.V ceno vključiti zaščitno betonsko ploščo debeline 14 cm iz betona C25/30 z mrežasto armaturo +-Q335, dimenzije cca 3,0m x3,0m in priključitev na kanalizacijski sistem vključno z vsemi deli.

hvala
lp

ODGOVOR

Pretok 15l/s, volumen usedalnika 2440 l, kapaciteta min. olj 464 l.

Datum objave: 10.10.2019   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Opazili smo, da so 2x zajeta zunanja senčila.
1X pri stavbnem pohištvu in 1X pri fasaderskih delih.

Zanima nas ali so senčila pri fasaderskih delih predvidena na starem delu objektu?

ODGOVOR

Senčila so predvidena pri prizidavi in obnovi obstoječega objekta. Sta tudi ločena popisa.
Pri popisih prizidave, pri stavbnem pohištvu je v opisu navedeno senčila v smislu, da je potrebno upoštevati pri izvedbi oken, da se bodo vgradila tudi senčila. Sama senčila in cena senčil se pa določi pri fasaderskih delih, kjer je so tudi specificirana senčila.


Datum objave: 10.10.2019   10:12
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za odgovor, kdo se je odločil da odgovori na spodaj postavljeno vprašanje !
Strokovnjak s strani gradbeništva, ali referent ali pravnik, ki odgovarja na zastavljeno vprašanje in prosimo za utemeljitev na kakšni osnovi ste ugotovili, da je rok za izvedbo v zimskem času enako ugoden kot v pomladanskem in poletnem času !


Spoštovani !

Naročnika pozivamo k podaljšanju roka za izvedbo del, saj je predviden čas za izvedbo za izvajalce najmanj ugoden in nepredvidljiv.

ODGOVOR

Rok ostaja v skladu z razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR

Razpis vodi strokovna komisija.


Datum objave: 10.10.2019   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani !

VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo, da umaknete zahtevo po obveznem ogledu objekta saj je praksa DKOM je jasno povedala, da ogled ne sme biti obvezen i! Prav tako predvidevamo, da ima naročnik kakovostno pripravljen projektantski popis - katerega je tudi plačal in da posledično ne more in ne sme pričakovati od ponudnikov, da prevzemajo odgovornost za delo projektanta!!

ODGOVOR

Upoštevalo se bo v skladu z razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 10.10.2019   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Naročnika pozivamo k spremembi pogodbeni določil !
v 4. členu pogodbe navajate: izvajalec je dolžan pred pričetkom pogodbenih del dokumentacijo, ki jo bo prejel ob uvedbi v delo, podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati pisna pojasnila !
Naročnika opozarjamo, da je izvajalec strokovnjak za izvedbo del in ni projektant oziroma strokovnjak na področju projektiranja. Prav tako izvajalec ni revizor, ki bi revidiral projektno dokumentacijo .
Izvajalec lahko med samo gradnjo ugotovi nepravilnosti med projektno dokumentacijo , prej pa ne!

ODGOVOR

Pogodba ostaja nespremenjena.


Datum objave: 10.10.2019   10:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika pozivamo, da v skladu z ZJN-3 omogoči vsem ponudnikom, da izvedejo obvezen ogled lokacije in se tako vsi gospodarski subjekti seznanijo z vsemi informacijami, ki so potrebni za pripravo ponudbe. Vse informacije v zvezi z javnim naročilom morajo biti na razpolago do roka za oddajo ponudbe. Naročnika pozivamo, da poda odgovor, pri kom oz. kako lahko izvedemo obvezni ogled lokacije? V primeru, da naročnik ne bo omogočil obveznega ogleda lokacije vsem ponudnikom do roka za oddajo ponudb, bomo primorani vložiti revizijski zahtevek.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Ogled je bil omogočen in določen v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 10.10.2019   10:23
VPRAŠANJE
Poziv k spremembi obveznega ogleda !
Naročnika pozivamo k spremembi 5. člena pogodbe , saj zahteva po obveznem ogledu objekta po praksi DKOM ne more biti obvezna !
Prav ta ko se ne more odreči vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev dela, nepopolne in ali neustrezne dokumentacije.
Naročnik ima ali je imel pogodbeno razmerje z projektantom . NaroNI sprememb. V skladu z razpisno dokumentacijo.nik bo imel pogodbeno razmerje z izvajalcem. Projektant in izvajalec nimata pogodbenega razmerja. Projektant je strokovnjak na njegovem področju projektiranja. Izvajalec ni strokovnjak za projektiranje. Ker izvajalec ni strokovnjak za projektiranje ampak za izvajanje, ne more prevzeti vse navedeno kar imate v 5. členu pogodbe.


8. člen pogodbe

Ureditev gradbišča je dolžnost izvajalca. Izvajalec uredi gradbišče na podlagi varnostnega načrta, ki pa je naloga naročnika. Naročnik mora izdelati varnostni načrt ! V primeru napotkov in popisov s strani varnostnega inženirja, jih izvajalec ovrednoti in poda ponudbo - pozivamo k dopolnitvi tega člena
Naročnik ne more svoje obveznosti prevaliti na izvajalca ( poglejte si zakonodajo- Nevednost, ne more biti opravičilo )


Naročnika pozivamo, da upošteva navedeno, drugače bomo primorani k izvajanju drugih pravnih postopkov, ki pa za naročnika ne bodo ugodni.

ODGOVOR

Ni sprememb. V skladu z razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 10.10.2019   10:24
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo k objavi varnostnega načrta, saj je v pogodbi opredeljeno 14 člen. da se bodo dela izvajala fazno. V varnostnem načrtu mora biti vse to navedeno in specificirano, da izvajalec navedeno ter želje investitorja upošteva v ponudbi. Varnostni načrt se ne more prilagoditi glede na tehnologijo izvajalca, saj izraža stanje in razmere na terenu in se izvajalci morajo k temu prilagoditi !

V skladu z zgoraj navedenim pozivamo k objavi varnostnega načrta in podaljšanje roka za oddajo ter rok za postavljanje vprašanj, da ponudniki zadevo preučimo in ovrednotimo zahteve varnostnega inženirja.

ODGOVOR
Ni sprememb. V skladu z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 10.10.2019   10:26
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo gradbenega dovoljenja !
Ali je gradbeno dovoljenje izdano v fazni. Če ni potem ni mogoče upoštevati 14 člena pogodbe.

ODGOVOR
Gradbeno dovoljenje je izdano za prizidavo, vsa ostala dela so vzdrževalna dela.
Ni sprememb. V skladu z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 10.10.2019   10:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, obveznega ogleda lokacije naročnik ne more in ne sme zahtevati v točno določenem datumu in uri (ker se ga takrat ne morejo udeležiti vsi ponudniki, iz takšnih in drugačnih razlogov) , ampak ga mora omogočiti vsem ponudnikom do roka za oddajo ponudb (v nasprotnem bi lahko objavil tudi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila samo v določenem dnevu in za določen čas), zato naj v tem delu naročnik ustrezno popravi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. LP

ODGOVOR
Ni sprememb. V skladu z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 10.10.2019   10:26
VPRAŠANJE
V skladu z 22 členom pogodbe je dopolniti ta člen , da dokazilo o zanesljivosti objekta ne vključujejo PID dokumentacij,. PID dokumentacijo izvaja drug izvajalec in z vključitvijo PID dokumentacije preferira , oziroma določi podizvajalca, oziroma izvajalca del .

ODGOVOR

Ni sprememb. V skladu z razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 10.10.2019   10:27
VPRAŠANJE
naročnika mora spremeniti 27. člen pogodbe. V prvi alineji je treba spremeniti , oziroma dopolniti garancijske rok, saj garancijski rok dobavitelja ni mogoče spremeniti in je kakršen je določen s strani dobavitelja.

ODGOVOR

Ni sprememb. V skladu z razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 10.10.2019   10:28
VPRAŠANJE
Ali boste za obrazec 6 in 7 upoštevali enako kot za ostale dopolnitev in jih zahtevali le ob vaši zahtevi po dopolnitvi.

ODGOVOR
Ponudnik mora oddati ponudbo v skladu z dopolnjeno razpisno dokumentacijo točko 10.1 z dne 7.10.2019.Datum objave: 10.10.2019   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zaradi pomembnosti odgovorov na zastavljena vprašanja, ki še niso podana , prosimo naročnika , da podaljša rok za oddajo ponudbe za en teden .

ODGOVOR

Rok ostaja v skladu z razpisno dokumentacijo.