Dosje javnega naročila 006675/2019
Naročnik: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
Blago: POMIVALNI STROJ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 64.143,70 EUR

JN006675/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.09.2019
JN006675/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.10.2019
JN006675/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN006675/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.11.2019
JN006675/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006675/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1
2000
SI0
Maribor
Slovenija
Miro Ogrizek
miro.ogrizek@nlzoh.si
+386 24500159
+386 24500225

Internetni naslovi
http://www.nlzoh.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.nlzoh.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12979
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: POMIVALNI STROJ
Referenčna številka dokumenta: 19-NMV120919-02
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42900000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NABAVA POMIVALNIH STROJEV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42920000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA POMIVALNIH STROJEV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.10.2019   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.10.2019   08:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2019   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali ima lahko ponudnik zunaji servis kateri je pooblaščen s strani proizvajalca ter ali mora biti naveden kot podizvajalec?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Pozdravljeni,
ponudnik lahko ima zunanji servis, vendar mora ta sodelovati kot podizvajalec,
saj drugače ponudnik ne bo izpolnil pogoja iz točke 4.2., ki je: "Ponudnik mora imeti vsaj 2 s strani proizvajalca opreme certificirana serviserja".Datum objave: 01.10.2019   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v specifikacijah ste pod točko B.17 zapisali, Prikazovalnik displej s prikazovalnikom temperature, časa, funkcije cikla delovanja, analizator ima sposobnost merjenja koncentracije naslednjih snovi:

Naročnika prosimo za pojasnilo, katere snovi so mišljene?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
v zahtevi B.17 je po pomoti ostal del »analizator ima sposobnost merjenja koncentracije naslednjih snovi«, jemljite ta del kot brezpredmeten.Datum objave: 01.10.2019   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da ponudimo enakovreden aparat z zunanjimi dimenzijami:
višina 1840 mm, širina 680 mm, globina 710 mm.

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni, v zahtevi B.5 so navedene maksimalne zunanje dimenzije, ponudite lahko aparat, ki je znotraj teh dimenzij.Datum objave: 01.10.2019   11:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo, da ponudimo pomivalni stroj, ki ustreza zahtevam v tehnični specifikaciji z dimenzijami:
V 1840x Š 680x G 710mm in z volumnom 280l.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni, ponudite lahko aparat z do 20% večjim volumnom od navedenega v zahtevi B.6, če aparat hkrati ustrezati tudi zahtevi B.5 kjer so naveden maksimalne zunanje dimenzije.Datum objave: 04.10.2019   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za informacije o obstoječih pomivalnih stojih
-proizvajalec
-model

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Na lokacijah Kranj, Koper in Nova Gorica uporabljamo za pomivalne stroje Belimed (modela LA180 in LA2), v Mariboru pa poleg stroja Belimed, LA180 še Steelco LAB600.


Datum objave: 04.10.2019   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naša vprašanja se navezujejo na naslednje točke:
B8 - Trije nivoji za pomivanje steklovine. Naročnika prosimo za podrobnejšo opredelitev kakšne vrste steklovine se bo prala. Glede na to, da so znane lokacije kjer bodo pomivalni stroji locirani, vemo, da uporabnik pretežno potrebuje samo en nivo za pranje.

Zahtevi B14 in B15. Naročnika prosimo za podrobnejšo obrazložitev na kaj se navezujeta ti dve točki. Na transportni voziček ali na košare?

v zahtevi O9 ste zapisali, da ponujen pomivalni stroj mora omogočati uporabo že obstoječih naročnikovih košar za pomivanje. Naročnika prosimo za točno opredelitev katere znamke košar posamezna lokacija uporablja. Nesmiselno je, da so košare konkurentov med sabo kompatibilne.

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
v Centru za medicinsko mikrobiologijo pomivamo različne vrste steklovine (npr. steklenice, merilne valje, epruvete, pipete,...). Naročnik za optimalno organizacijo svojih delovnih procesov potrebuje vsaj tri nivoje pomivanja.

Zahtevi B14 in B15 se navezujeta na vozička (spodnji in zgornji s pralno ročico, v primeru pomivanja v več nivojih).

Uporabljamo košare različnih proizvajalcev, ki se postavijo na voziček oz. na osnovo košaro od proizvajalca pomivalnega stroja. Uporabljamo pomivalne stroje od proizvajalca Belimed (modela LA180 in LA2) in Steelco (model LAB600). Košare, ki jih sedaj uporabljamo je možno uporabljati na vseh treh modelih.

Datum objave: 08.10.2019   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V tehničnih zahtevah B imate pod točko B.6 podan volumen komore 200-250L.
Zaradi velikega razpona prosimo za podrobno obrazložitev podane zahteve po volumnu komore.
Ali zahtevate volumen komore, ki se lahko izračuna iz dimenzij komore ter upoštevanjem »mrtvega« prostora ali uporaben volumen komore, ki je odvisen od vložnih nastavkov oziroma vozičkov?
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,
zahteve zapisane pod točko B.6 se nanašajo na uporaben (delovni, basket volumen oziroma wash chamber) volumen, ki je odvisen od vložnih nastavkov ali vozičkov. Minimalni uporabni volumen je 200 l.


Datum objave: 11.10.2019   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naše vprašanje se navezuje na točko B8: trije nivoji za pomivanje steklovine in točko O9 kompatibilnosti obstoječih košar za pomivanje z novim pomivalnim strojem.

Vezano na ogled košar, katerega ste nam omogočili na eni izmed vaših lokacij, je popolnoma nesmiselna zahteva iz točke B8 - trije nivoji za pomivanje steklovine. Naročnika v tem primeru prosimo za točne podatke glede max. višine pomivancev po posameznih lokacijah. Prav tako košare oziroma četrtinke,ki jih sedaj uporabljate, glede na njihovo višino, nikakor ne ustrezajo v nobeno 3-nivojsko košaro. Če npr. naložimo košare, vaše četrtinke v vsak nivo, bo ta presegala prostor komore.Potreba po tri nivojski košari je popolnoma brezpredmetna v kolikor je višina med posameznimi nivoji prenizka glede na pomivance.

Glede na ogled in potrebe naročnika prosimo, da lahko ponudimo 2 nivojsko košaro/stojalo, katera je kompatibilna z vašimi obstoječimi košarami (četrtinkami in polovicami) ter primerna za pranje steklenic, merilnih valjev ipd.

Zahvaljujemo se vam za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
naročnik v pomivalnem stroju pomiva steklovino, ki ima ob naložitvi različne višine. Vozičke, ki so povezani z dotokom vode prestavljamo v različne nivoje ter se prilagodimo višini pomivancev. Obstoječih košar ne uporabljamo na vseh nivojih istočasno. Zaradi vedno več novih metod pri katerih se uporabljajo različne steklovine se pojavlja potreba po nabavi novih kosov pomivancev potrebnih za izvajanje različnih metod, zato naročnik ne more posredovati max. višine pomivancev (trenutni pomivanci so visoki tudi 40cm). Za optimalno izkoriščenje pomivalnega stroja naročnik zahteva možnost samostojnega prilagajanja višin in pranja v več nivojih, zato mora ponudnik zagotoviti možnost hkratnega pranja v dveh nivojih, pri čemer mora biti zgornji nivo po višini nastavljiv (da je omogočeno prilagajanje višine ter s tem omogočeno hkratno pranje različnih pomivancev) in odstranljiv (da je omogočeno pranje večjih pomivancev v samo enem nivoju).Datum objave: 14.10.2019   09:30
Dodatno pojasnilo
Naročnik obvešča, da bo kot ustrezno ponudbo označil ponudbo, ki bo namesto 3 nivojskega pranja imela vključena dva vozička za vsako lokacijo. Eden mora biti 1 nivojski, drugi pa 2 nivojski.