Dosje javnega naročila 006882/2019
Naročnik: OBČINA DOBREPOLJE, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje
Blago: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) za potrebe objektov v lasti Občine Dobrepolje za obdobje 36 mesecev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 83.887,20 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006882/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2019
JN006882/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN006882/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2019
JN006882/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.12.2019
JN006882/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006882/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOBREPOLJE
Videm 35
1312
SI
Videm - Dobrepolje
Slovenija
Igor Ahačevčič
igor.ahacevcic@dobrepolje.si
+386 017867010

Internetni naslovi
https://www.dobrepolje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325506/RD-_Kurilno_olje_OS_2019-objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325506/espd/Občina_Dobrepolje-gorivo_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13180
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) za potrebe objektov v lasti Občine Dobrepolje za obdobje 36 mesecev
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) za potrebe objektov v lasti Občine Dobrepolje za obdobje 36 mesecev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) za potrebe objektov v lasti Občine Dobrepolje za obdobje 36 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2019   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2019