Dosje javnega naročila 006781/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: NABAVA BOLNIŠKIH POSTELJ
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.417.640,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006781/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.09.2019
JN006781/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.10.2019
JN006781/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN006781/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2019
JN006781/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2019
JN006781/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.01.2020
JN006781/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.04.2020
JN006781/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.04.2020
JN006781/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006781/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 188-456781
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
nabava@ukc-mb.si
+386 23212607
+386 23212522

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13012
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA BOLNIŠKIH POSTELJ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava bolniških postelj z nočnimi omaricami - negovalna enota, bolniške postelje za intenzivno nego ter bolniške postelje za intenzivno terapijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: BOLNIŠKE POSTELJE Z NOČNIMI OMARICAMI NEGOVALNA ENOTA
Številka sklopa: 01
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BOLNIŠKE POSTELJE Z NOČNIMI OMARICAMI NEGOVALNA ENOTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: BOLNIŠKE POSTELJE INTENZIVNA NEGA
Številka sklopa: 02
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BOLNIŠKE POSTELJE INTENZIVNA NEGA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: BOLNIŠKE POSTELJE INTENZIVNA TERAPIJA
Številka sklopa: 03
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BOLNIŠKE POSTELJE INTENZIVNA TERAPIJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.09.2019   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim sporočite kdaj bo razpisna dokumentacija na voljo na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/


Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika.Datum objave: 25.10.2019   14:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali obstaja terminski plan glede nabave postelj po zahtevanih sklopih, npr. od vsake vrste nekaj...?
Hvala

ODGOVOR

Terminski plan ne obstaja, saj bo količina postelj iz posameznega sklopa, ki se bodo nabavljale v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma odvisna od višine razpoložljivih sredstev, ki pa v danem trenutku ni poznana. Znano je le, da ima naročnik v okviru finančnega načrta za leto 2019 zagotovljena sredstva za nakup bolniških postelj v višini 225.000 EUR.
Datum objave: 25.10.2019   14:13
VPRAŠANJE
Prosim za informacijo, koliko je ocenjena vrednost posameznega sklopa.

ODGOVOR

ZJN-3 naročnika ne zavezuje k objavi ocenjene vrednosti javnega naročila.Datum objave: 25.10.2019   14:16
Pojasnilo naročnika z dne 25. 10. 2019:

Obveščamo vas, da naročnik podaljšuje rok za predložitev in odiranje ponudb, in sicer:
- nov rok za predložitev ponudb: 15. 11. 2019 do 12:00 ure
- nov rok odpiranja ponudb: 15. 11. 2019 ob 12:05 uri.

Podaljšanje rokov bo v obliki popravka objavljeno na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.

Datum objave: 30.10.2019   11:21
VPRAŠANJE
Sklop 1, točka 8.
Ali bo postelja z minimalnim odstopanjem po dolžini za 4 cm spoznana kot ustrezna? Zunanja dimenzija v tem primeru največ 224 cm.

Sklop 1, točka 13.
Naročnik opredeljuje ograje in razmik. Ali naročnik želi štiridelne ograje po celi dolžini ali ¾ oziroma z večjo odprtino pri vznožju?

Sklop 1, točka 22.
Postelja omogoča upravljanje na el. napajanje in preko vgrajenega akumulatorja, kadar ni pod el. napetostjo. Predvidevamo, da je zahteva po mehaničnih nastavitvah narobe interpretirana. Prosimo, če se omenjena zahteva izloči iz popisa.

Sklop 1, točka 25.
Ali naročnik želi zanko z avtomatskim navijanjem, ali klasično s trakovi?

Sklop 1, posteljni vložek, točka 2.
Ali lahko ponudimo posteljni vložek, ki omogoča težo pacienta vsaj do 200 kg?

Sklop 1. Nočna omarica, točka 8.
Ali bo ponujena nočna omarica, ki ustreza vsem zahtevam in ima servirno mizico nastavljivo od 73-106 cm spoznana kot ustrezna?

Sklop 2, II., točka 2.
Ali bo postelja z dolžino ležišča 208 cm spoznana kot ustrezna?

Sklop 2, II., točka 4.
Ali bo postelja nastavljiva po višini od 41-79 cm spoznana kot ustrezna?

Sklop 2, II., točka 5.
Ali lahko ponudimo posteljo s podaljšanje ležišča za 22 cm, glede na to, da je ležišče že v osnovi dolgo 208 cm in tako dosegamo maksimalno dolžino 230 cm?

Sklop 2, II., točka 9.
Postelja omogoča upravljanje na el. napajanje in preko vgrajenega akumulatorja, kadar ni pod el. napetostjo. Predvidevamo, da je zahteva po mehaničnih nastavitvah narobe interpretirana. Prosimo, če se omenjena zahteva izloči iz popisa.

Sklop 2, IV., točka 1.
Ali pravilno razumemo, da moramo ponuditi poleg osnovnega posteljnega vložka še dodatno 40 prevlek?

Sklop 2, IV., točka 2.
Ali lahko ponudimo posteljni vložek, ki omogoča težo pacienta vsaj do 200 kg?

Sklop 3, II., točka 5.1.
Ali bo postelja z širino ležišča 86 cm spoznana kot ustrezna?

Sklop 3, II., točka 5.2.
Zahtevane so perforirane HPL plošče. Omenjene plošče ne morejo biti perforirane, zaradi jasne slike pri RTG slikanju. Prosimo, če se omenjena zahteva (perforirane) izloči iz popisa.

Sklop 3, II., točka 5.5.3.
Ali bo postelja z nastavitvijo kolenskega dela 30° spoznana kot ustrezna?

Sklop 3, II., točka 5.5.3.
Ali morajo biti nožne stopalke za nastavitev višine in lateralnih naklonov fizično ločene?

ODGOVOR

Ad 1) Da.

Ad 2) Štiridelne ograjice morajo biti po celotni dolžini postelje.

Ad 3) Naročnik iz specifikacije zahtev naročnika za sklop 1 iz točke 22 črta del zahteve, ki se nanaša mehanično nastavitev.
Iz specifikacije zahtev naročnika se torej črta sledeči del zahteve:
»Vse nastavitve možne tudi mehanično.«

Ad 4) Za naročnika je oboje sprejemljivo.

Ad 5) Da. Ponudnik lahko ponudi tudi posteljni vložek, ki omogoča težo pacienta 200 kg ali več.

Ad 6) Da. Ustreza tudi nočna omarica s servirno mizico nastavljivo po višini od 73-106 cm.

Nova zahteva št. 2 iz toke III se glasi:

Integrirana izvlečna in nastavljiva plošča oz. servirna mizica. Nastavitev višine plošče oziroma servirne mizice po višini vsaj v območju 80-105.

Naročnik iz specifikacije zahtev naročnika črta pri sklopu 1 zahtevi št. 1.4 in 8, saj je servirna mizica že opredeljena v zahtevi št. 2.

Ad 7) Da. Dolžina ležišča 208 cm ustreza.

Ad 8) DA. Postelja nastavljiva po višini od 41 79 cm ustreza.

Ad 9) Da. Ustreza tudi možnost podaljšanja ležišča za 22 cm.

Naročnik spreminja zahtevo št. 5.
Nova zahteva št. 5 se glasi: »Možnost podaljšanja ležišča za 20 do 30 cm«

Ad 10) Naročnik iz specifikacije zahtev naročnika pri sklopu 2 črta zahtevo št. 9, navedeno pod točko II, ki se glasi: »Vse nastavitve možne tudi mehanično.«

Ad 11) Da, zraven osnovne paraprepustne prevleke je treba je ponuditi še dodatno 40 paraprepustnih prevlek.

Ad 12) Da. Ponudnik lahko ponudi tudi posteljni vložek, ki omogoča težo pacienta 200 kg ali več

Ad 13) Da. Ustreza tudi širina ležišča 86 cm.

Ad 14) Naročnik iz specifikacije zahtev naročnika izloča zahtevo, da morajo biti plošče perforirane.

Ad 15) Da. Ustreza tudi postelja z nastavitvijo kolenskega dela 30°.

Ad 16) Vprašanje se verjetno nanaša na točki 5.5.13. Nožne stopalke za nastavitev višine in lateralnih naklonov morajo biti fizično ločene.
Datum objave: 30.10.2019   11:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V sklopu 1 bi vam pod zap. št. 9.1. ponudili posteljo, ki ima nastanitev vzglavja do 78 stopinj? Ali vam lahko ponudimo tako posteljo?
Hvala.

ODGOVOR

V kolikor ponujate nastavitev vzglavja vsaj 60° je to v skladu z našimi zahtevami.Datum objave: 30.10.2019   11:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v sklopu 1 pod zap.št. 9.5 bi vam radi ponudili posteljo z nastanitvijo višine med 48 - 85 cm. Vam jo lahko ponudimo?
Hvala.

ODGOVOR

Da. Nastavitev višine v območju med 48 - 85 cm ustreza.Datum objave: 30.10.2019   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v sklopu 1 pod zap.št. 12 bi vam ponudili posteljo, ki ima ročico samo na nožnem delu. Vam lahko ponudimo tako posteljo?
Hvala.


ODGOVOR

Da, vendar morata biti ročici na obeh straneh postelje.Datum objave: 30.10.2019   11:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pod zaporedno številko 18 v sklopu 1 bi vam ponudilo posteljo, ki ima zavore samo na zadnjih kolesih. Vsem ostalim karakteristikam od 18.1-18.4. ustreza in jih izpolnjuje. Ali lahko ponudimo tako posteljo?
Hvala.


ODGOVOR

Ne, zavore zahtevamo na vseh 4 kolesih.Datum objave: 30.10.2019   11:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v sklopu 1 v predelu III. Nočne omarice, bi vam ponudili omarico:
1.2 širine 485 cm
1.3 globine 445 x 480 cm
3. dimenzija plošče 520 x 280 cm

S privolitvijo prijave ponujene omarice si pridobite več ekonomsko ugodnih ponudb. Ali lahko ponudimo tako omarico?
Hvala.ODGOVOR

Zahteve glede dimenzij nočne omarice ostajajo nespremenjene.

Naročnik je v Specifikaciji zahtev naročnika za sklop 1 v točki 1.3, kjer je navedena zahteva glede globine (»globina: največ 550 mm«) po pomoti navedel še sledeče dimenzije »865 x 515 x 500 mm«.
Naročnik navedene dimenzije (»865 x 515 x 500 mm«) črta iz specifikacije zahtev naročnika.

Datum objave: 30.10.2019   11:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni ali vam lahko v sklopu 1, sektor III. Nočne omarice ponudimo omarico iz ABS materiala. Z dovolitvijo si boste zagotovili več ponudb. Prav tako je ABS material hvaležen in trpežen za vzdrževanje in je enakovreden HPLju.
Hvala.

ODGOVOR

Da, material ABS ustreza.


Datum objave: 30.10.2019   11:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali vam lahko pod zaporedno številko 4 v sklopu 2 ponudimo posteljo, ki je nastavljiva od 48 cm - 85 cm?
Hvala.

ODGOVOR

Za sklop 2 ustreza postelja nastavljiva po višini od 48 - 85 cm.Datum objave: 30.10.2019   11:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
sklop 1 in 2 zaporedna številka12. in 10. nas zanima ali lahko ponudimo posteljo, ki ima ročico samo pri vzglavju? S tem ko nam dovolite prijavo, si boste pridobili več ponudb.
Hvala.


ODGOVOR

Da, vendar zahtevamo ročici na obeh straneh postelje.


Datum objave: 30.10.2019   11:31
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo antidekubitusni posteljni vložek za Sklop 2 bolniške postelje intenzivna nega, IV. Posteljni vložek, Zahteva 2. in 3., ki ga odlikuje debelina 17 cm in zgornji sloj narezane pene s trdoto 65-68 kg/m3, ki zagotavlja nosilnost minimalno 250 kg in je neprimerno bolj odporen na hitro posedanje in s tem ohranjanje preventivne funkcije za nastanek razjede zaradi pritiska.
Hvala!

ODGOVOR

Da, karakteristike posteljnega vložka glede debeline, trdote in nosilnosti so ustrezne.
V kolikor posteljni vložek izpolnjuje še ostale zahteve ustreza našim potrebam.
Datum objave: 30.10.2019   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas naprošamo, da sklop 1 razdelite na dva sklopa tako, da omogočite ponudnikom, da ponudijo posamezne artikle iz tega sklopa oziroma logično razdeli sklop 1 na dva podsklopa.

Predlagamo delitev sklopa 1 na:
1. podsklop - bolniške postelje
2. podsklop - Nočne omarice z integrirano prekoposteljno mizico

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Vsebina sklopa 1 ostaja nespremenjena.Datum objave: 30.10.2019   11:33
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali lahko ponudimo bolniško posteljo, ki ustreza navedenim specifikacijam, a se njeno ležišče lahko podaljša za 20cm?

ODGOVOR

Da, navedeno podaljšanje ustreza za vse 3 sklope.


Datum objave: 30.10.2019   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani, imam vprašanje za sklop 1 - nočna omarica z integrirano prekoposteljno mizico.

vljudno vas prosimo, da sprejmete kot ustrezne (sklop 1 postavka III) naslednje lastnosti nočnih omaric z integrirano prekoposteljno mizico:

1.) višino omarice 945 mm (višina omarice brez integrirane prekoposteljne mizice)
1.2) višino omarice 620 mm (višina omarice brez integrirane prekoposteljne mizice)
1.1) višino omarice 950 mm (višina omarice brez integrirane prekoposteljne mizice)
2.) širino omarice 67 cm
3.1) nastavljivo višino prekoposteljne mize od 745 mm do 1050 mm
3.2) nastavljivo višino prekoposteljne mize od 810 mm do 1060 mm
3.2) s integrirano, vrtljivo, rahlo poglobljeno in višinsko nastavljivo (od 94 cm do 144 cm) servirno mizico
4.) 4 X dvojna kolesa premera 65 mm, min. dva z zavoro
4.1) 4X dvojna kolesa premera 75 mm, min. dva z zavoro
5.) 4 X dvojna kolesa premera 60 mm,min. dva z zavoro
6.) 4 X dvojna kolesa premera 50 mm, min. dva z zavoro
7) fronte vrat in predla iz melamine
8) fronte vrat in predla iz kovine
9) fronte vrat in predla iz plastificirane iverne plošče
10) nočno omarico samo s predalom in omarico z vrati (brez praznega prostora, vmesne police)
11) dimenzijo prekoposteljne mizice 600 mm x 375 mm
11.1) dimenzijo prekoposteljne mizice 582 mm x 382 mm
11.2) dimenzijo prekoposteljne mizice 560 mm x 450 mm
11.3) dimenzijo prekoposteljne mizice 620 mm x 380 mm
11.4) zgornja plošča omarice iz HPL
11.5) zgornja plošča omarice iz melamin z ABS robom
11.6) zgornja plošča omarice iz plastificirnane iverke z ABS robom


Vljudno vas prosimo, da pojasnite naslednje specifikacije za sklop 1 nočna omarica z integrirano prekoposteljno mizico::

1.) pod postavko 1.1; "višin (do mize omarice)" je mišljena višina zgornje plošče omarice ali višina najnižje točke servirne mizice?
2) pod postavko 2; ali je kot "integrirana izvlečna in nastavljiva plošča" mišljena integrirana, po višini in naklonu nastavljiva prekoposteljna mizica?
3) pod postavko 3; ali je kot "plošča nastavljiva po naklonu...) mišljena integrirana prekoposteljna mizica?
4) ali mora omarica omogočati dvostransko uporabo (dvostransko odpiranje predalov in vrat omarice)
5) pod postavko 2; navajate integrirana "izvležna" in nastavljiva plošča. prosim pojasnite kaj je mišljeno kot "izvležna" plošča.

Za odgovore in pojasnila se vam zahvaljujem.

ODGOVOR

Ad1) Mišljena je višina zgornje plošče omarice.
Ad2) Mišljena je integrirana, po višini in naklonu nastavljiva servirna mizica.
Ad3) Mišljena je integrirana posteljna mizica.
Ad4) Ne zahtevamo, vendar dopuščamo.
Ad5) Pod navedbo izvlečna plošča je miljena integrirana servirna mizica, ki je ob neuporabi nameščena ob nočni omarici ob uporabi pa se pritrjena na ustrezne nosilce, ki so pritrjeni na nočno omarico, povleče oziroma premakne v položaj primeren za uporabo pri tem pa je možna še nastavitev ustrezne višine.
Datum objave: 30.10.2019   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani, imam vprašanje za sklop 1.

vljudno vas prosimo, da sprejmete kot ustrezne (sklop 1 postavka III) naslednje lastnosti nočnih omaric z integrirano prekoposteljno mizico:

1.) - vrhnja plošča omarice iz polistirena, z dvignjenimi robovi.
2.) - kovinska polnila stranic omarice
3.) - HPL polnila stranic omarice

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Navedeni materiali so za posamezne dele nočne omarice ustrezni. Nočne omarice pa mora izpolnjevati še vse ostale podane zahteve.


Datum objave: 06.11.2019   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
za sklop 1, bi želeli postaviti sledeča vprašanja:
- ali lahko ponudimo električno posteljo katera se dviguje s pomočjo drsnih mehanizmov, brez križanja, podobno kot na dveh stebrih?

lp

ODGOVOR
Da.Datum objave: 06.11.2019   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imam vprašanje za sklop 1, sklop 2 in sklop 3.

Glede na navedeno spodaj, vas prosimo, da sprejmete kot ustrezno za sklop 1, za sklop 2 in za sklop 3 bolniške postelje, ki imajo konstrukcijo - ležišče vpeto v dvižne roke.

Kot razvijalec in proizvajalec bolniških postelj ne verjamemo v tehnologijo vpetja ležišča v dva teleskopska stebra iz naslednjih razlogov:

- dvižne roke so dolgoročno zanesljive, teleskopski stebri so dražji in se lahko zlahka zlomijo (neenakomerna tla, pragovi, vhodi v dvigala...);

- drago vzdrževanje in popravilo teleskopskih stebrov. Menjava oz. popravilo teleskopskih stebrov traja več časa in dela kot pri dvižnih rokah. Pri bolniški postelji z dvižnimi rokami lahko en serviser brez težav na objektu zamenja elektro motor (kar pri sistemu s teleskopskimi stebri praktično ni možno). Prav tako je teleskopski steber veliko dražji od elektro motorja pri sistemu z dvižnimi rokami;

- čiščenje je eden od argumentov, ki ga uporabljajo proizvajalci bolniških postelj s teleskopskimi stebri kot največjo prednost, vendar pa ravno pri teleskopskih stebrih obstaja možnost, da tekočine, kot je npr. kri preide v stolpec (kar je tudi nemogoče očistiti). Medtem ko je ena bistvenih lastnosti sodobnega podnožja bolniških postelj s sistemom dvižnih rok z vgrajenim vodoodpornim mehanizmom (motorji z minimalno ipx4 zaščito) pod ležiščem vzmetnice enostavno čiščenje;

- življenjska doba postelje s sistemom vpetja na dvižne roke je lahko tudi do 20 let. Verjetno bo potrebno v navedem obdobju menjati električne motorje, vendar bo strošek menjave le-teh v primerjavi z vrednostjo bolniške postelje zelo nizek. Teleskopske stebre lahko razumemo kot ponovno prodajo bolniške postelje, saj boste za menjavo obeh teleskopskih stebrov plačali skoraj vso vrednost postelje;

- postelje s sistemom vpetja na dvižne roke so tudi do 2 X cenejše od postelj s teleskopskimi stebri.


Zahvaljujemo se vam za odgovor in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Naročnik dopušča tudi, da se postelja dviga ali spušča s pomočjo mehanizma dveh dvižnih rok, ki se med seboj ne križata (velja za vse 3 sklope).


Datum objave: 06.11.2019   15:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

SKLOP 2
Glede na to, da ste razpis napisali popolnoma na Linet, vas prosim da zahteve spremenite, da nas bo več lahko oddalo ponudbo. Postelja ki jo želimo ponuditi je postelja svetovno znanega proizvajalca, ki ima tudi na slovenskem tržišču ogromno število postelj. V letošnjem letu je bilo 135 postelj omenjenega proizvajalca prodano tudi UKC Ljubljana, tako da sklepam da bodo tudi za vas ustrezne.
Prosim če nam dovolite nuditi posteljo, ki odstopa v naslednjih točkah:
- Postelja ja vpeta v dve dvižni roki, ki se men seboj ne križata (samo za informacijo da so dvižni stebri zastarel in drag sistem)
- Ležišče je narejeno iz HPL plošč, ki omogočajo čiščenje in razkuževanje
- Možnost podaljšanja je 20cm, kar skupaj z osnovnim ležiščem pomeni 220 cm in zadostuje večini pacientov
- Prosim če črtate zahtevo št.9, da so vse nastavitve možne tudi mehanično, ker s to zahtevo popolnoma izključujete konkurenco
Posteljni vložek:
Prosim če nam dovolite nuditi posteljni vložek, ki ima naslednje karakteristike:
1. Skladno z dimenzijami postelje s pralno prevleko
2. Vložek iz viskoelastične pene, z antidekubitusnimi lastnostmi, 14 cm, nosilnost vsaj 250 kg.
3. Zgornji sloj pene ima trdoto 55 kg/m3 ter spodnji 40 kg/m3
4. Vsi šivi so varjeni.
5. Ima skrito 3 stransko zadrgo na prevleki. Zadrge na zaščitnih prevlekah naj bodo izvedene na
način, ki onemogoča zadrževanje umazanije (pokrite).
6. Vzmetnice morajo biti iz nepremočljivega materiala, ki omogoča enostavno mokro
čiščenje in razkuževanje oz. zaščitene z zaščitnimi prevlekami, ki so nepremočljive in
pralne.

Prosim če zahtevam ugodite v vseh točka, da bomo lahko pripravili konkurenčno ponudbo, saj bomo v nasprotnem primeru primorani vložiti revizijski zahtevek zaradi diskriminatornosti.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Za naročnika so sprejemljive vse navedene karakteristike.


Datum objave: 06.11.2019   15:07
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovor, zakaj v Specifikaciji zahtev naročnika za vse tri sklope omejujete konstrukcijsko rešitev postelj z dvema teleskopskima stebroma, izločate pa škarjast in vzvodni mehanizem?
- Standard EN/IEC 60601-2-52, ki za Evropsko unijo določa posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti medicinskih postelj, ne navaja določene konstrukcijske izvedbe postelje, zagotavljati pa mora splošno mehansko stabilnost. Navaja tudi parametre medicinske in električne opreme postelje za zagotavljanje varnosti pacienta. Proizvajalec ali njegov predstavnik brez oznake CE in standarda EN 60601-2-52 ne sme in ne more delovati na trgu.
- Največja slovenska bolnišnica je nedavno v svojem razpisu dovolila vse konstrukcijske rešitve za postelje in ni izbrala teleskopske konstrukcije.
- Vaša omejitev na teleskopsko konstrukcijo postelj je diskriminatorna, brez pravih varnostno-medicinskih argumentov in v nasprotju z duhom javnega naročanja, saj bistveno omejuje število ponudnikov.
Iz zgoraj navedenega zahtevamo spremembo razpisne dokumentacije glede izločitve škarjastih ali vzvodnih mehanizmov konstrukcije.
Hvala

ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi opremo v skladu z zahtevami naročnika.

Naročnik glede mehanizmov dopušča tudi, da se postelja dviga ali spušča s pomočjo dveh dvižnih rok, ki se med seboj ne križata ali s pomočjo drsnih mehanizmov brez križanja, t.i. škarjasti mehanizmi niso sprejemljivi (velja za vse 3 sklope).

Datum objave: 06.11.2019   15:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
SKLOP 3
Glede na to, da ste razpis napisali popolnoma na Linet, vas prosim da zahteve spremenite, da nas bo več lahko oddalo konkurenčno ponudbo. Postelja ki jo želimo ponuditi je postelja svetovno znanega proizvajalca, ki ima tudi na slovenskem tržišču ogromno število postelj.
Prosim če nam dovolite nuditi posteljo, ki odstopa v naslednjih točkah:
- Postelja ja vpeta v dve dvižni roki, ki se men seboj ne križata (samo za informacijo da so dvižni stebri zastarel in drag sistem)
- Premer koles 152mm
- Dolžina ležišča 213cm , širina 91cm
- Posteljni vložek ima odprtino za vstavljanje RTG kasete
- Nastavljiv naklon hrbtne plošče 67°
- Nastavljiv kolenski del 30°
- Lateralni nakloni nastavljivi na komandni plošči, nastavitev višine možno tudi z nožno stopalko

Glede na to, da predlagana postelja izvaja rotacijo z vzmetnico in ne s posteljo, je posteljni vložek antidekubitusna blazina narejena na popolnoma drugačen način kot ga opisujete, saj je blazina integrirana na posteljo (seveda se lahko po potrebi tudi odstrani). Celice so v enem nivoju, blazina sama prerazporeja tlak v celicah glede na položaj in težo bolnika. V primeru CPR se blazina napolni do popolne trdote. Blazina uravnava mikroklimat pacienta, da preprečuje pretirano potenje.

Prosim če zahtevam ugodite v vseh točka, da bomo lahko pripravili konkurenčno ponudbo, saj bomo v nasprotnem primeru primorani vložiti revizijski zahtevek zaradi diskriminatornosti.


ODGOVOR

Navedene karakteristike so za naročnika sprejemljive.


Datum objave: 06.11.2019   15:12
VPRAŠANJE
Spoštovani, imam vprašanje za sklop 1.

vljudno vas prosimo, da sprejmete kot ustrezne (sklop 1 postavka I.) naslednje lastnosti Bolniške postelje:
1.) vzdig postelje nastavljiv s pomočjo vzvodnega mehanizma
1.1) vzdig postelje nastavljiv s pomočjo vzvodnega mehanizma s pokritim podnožjem
1.2) odprto podnožje (brez pokrova)
2.) možnost podaljšanja ležišča za 220 mm
3.) fiksna vzglavna končnica neodvisna od nastavitve vzglavja
4.) vzglavna končnica se premika skupaj z lešiščem pri spreminjanju naklona celotnega ležišča (trendeleburg ant-itrendelenburg)
5.) posteljno dno iz več odstranljivih plastičnih plošč
6.) posteljno dno iz več odstranljivih perforiranih plastičnih plošč
7.) dimenzija ležišča 1970 mm x 860 mm
7.1) dolžina ležišča 199 cm
8.) dimenzija priporočljive vzmetnice 1970 mm x 860 mm
8.1) zunanje mere bolniške postelje: 217 cm (dolžina), 105 cm (širina)
8.2) dolžina bolniške postelje: 217 cm
9.) zunanja dimenzija postelje 2199 x 1000 mm
8.) nastavitev kolenskega dela 26°
10.) brez funkcije postavitve vzglavja na 30° z eno tipko
11.) največja teža pacienta 250 kg (patient maximum load 250 kg) in največja delovna obremenitev SWL 185 kg
12.) največja delovna obremenitev SWL 220 kg
13.) največja delovna obremenitev SWL 200 kg
14.) enakomerno in nadzorovano spuščanje ograjic s pomočjo mehanskega mehanizma
15.) 100 mm dvojna avtoregresija (razmik hrbtnega in nožnega dela)
16.) Hitri električni CPR (vendar več kot 5 sek), manualni (mehanski) CPR manj kot 5 sek
17.) samo mehanični CPR
18.) bolniško posteljo, ki nima možnosti mehanskih nastavitev ležišča, ima pa mehansko nastavljiv CPR položaj.
18.) bolniško posteljo, ki nima možnosti mehanskega nastavljanja vseh položajev ležišča.
19.) zadrga prevleke posteljnega vložka s skrito 180° zadrgo - (v L obliki)

Vljudno vas prosimo, da pojasnite naslednje specifikacije za sklop 1 postavka I. Bolniške postelje:
1.) pod postavko 22 bolniške postelje je navedeno: "vse nastavitve možne tudi mehanično". Prosim pojasnite, katere nastavitve želite mehansko nastavljive ( višina postelje, naklon ležišča, CPR, naklon vzglavja...)

Za odgovore in pojasnila se vam zahvaljujem.

ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi opremo v skladu z zahtevami naročnika.

Glede dela zahteve št. 22 (»vse nastavitve možne tudi mehanično«), ki se nanaša na sklop 1 pa pojasnjujemo, da se ta zahteva črta iz specifikacije zahtev naročnika.

Datum objave: 06.11.2019   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani, imam vprašanje za sklop 2.

vljudno vas prosimo, da sprejmete kot ustrezne (sklop 2 postavka I.) naslednje lastnosti Bolniške postelje - intenzivna nega:
1.) vzdig postelje nastavljiv s pomočjo vzvodnega mehanizma
1.1) vzdig postelje nastavljiv s pomočjo vzvodnega mehanizma s pokritim podnožjem
1.2) odprto podnožje (brez pokrova)
2.) možnost podaljšanja ležišča za 220 mm
3.) fiksna vzglavna končnica neodvisna od nastavitve vzglavja
4.) vzglavna končnica se premika skupaj z lešiščem pri spreminjanju naklona celotnega ležišča (trendeleburg ant-itrendelenburg)
5.) posteljno dno iz več odstranljivih plastičnih plošč
6.) dimenzija ležišča 1970 mm x 860 mm
7.) dolžina ležišča 199 cm
8.) dimenzija priporočljive vzmetnice 1970 mm x 860 mm
8.1.1. nastavljiva višina od 415 do 737
8.1) zunanje mere bolniške postelje: 217 cm (dolžina), 105 cm (širina)
8.2) dolžina bolniške postelje: 217 cm
9.) zunanja dimenzija postelje 2199 x 1000 mm
8.) nastavitev kolenskega dela 26°
10.) brez funkcije postavitve vzglavja na 30° z eno tipko
11.) največja teža pacienta 250 kg (patient maximum load 250 kg) in največja delovna obremenitev SWL 185 kg
11.1) največja teža pacienta 250 kg (patient maximum load 250 kg)
12.) največja delovna obremenitev SWL 220 kg
13.) največja delovna obremenitev SWL 200 kg
14.) enakomerno in nadzorovano spuščanje ograjic s pomočjo mehanskega mehanizma
15.) 100 mm dvojna avtoregresija (razmik hrbtnega in nožnega dela)
16.) Hitri električni CPR (vendar več kot 5 sek), manualni (mehanski) CPR manj kot 5 sek
17.) samo mehanični CPR
18.) bolniško posteljo, ki nima možnosti mehanskih nastavitev ležišča, ima pa mehansko nastavljiv CPR položaj.
18.) bolniško posteljo, ki nima možnosti mehanskega nastavljanja vseh položajev ležišča.
19.) zadrga prevleke posteljnega vložka s skrito 180° zadrgo - (v L obliki)

Vljudno vas prosimo, da pojasnite naslednje specifikacije za sklop 1 postavka I. Bolniške postelje intenzivna nega:
1.) pod postavko ležišče 9 bolniške postelje - intenzivna nega je navedeno: "vse nastavitve možne tudi mehanično". Prosim pojasnite, katere nastavitve želite mehansko nastavljive ( višina postelje, naklon ležišča, CPR, naklon vzglavja...)

Spoštovani, imam vprašanje za sklop 1.

vljudno vas prosimo, da sprejmete kot ustrezne (sklop 1 postavka I.) naslednje lastnosti Bolniške postelje:

1. nastavljiva višina ležišča bolniške postelje od 415 cm do 737 cm

Za odgovore in pojasnila se vam zahvaljujem.

ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi opremo v skladu z zahtevami naročnika.

Glede zahteve iz točke 9 (»vse nastavitve možne tudi mehanično«), ki se nanaša na sklop 2 pa pojasnjujemo, da se ta zahteva črta iz specifikacije zahtev naročnika.

Navedena nastavljiva višina za sklop 1 ne ustreza našim zahtevam.
Datum objave: 06.11.2019   15:23
Pojasnilo naročnika z dne 6. 11. 2019:

Obveščamo vas, da je naročnik izdelal čistopis C) Specifikacije zahtev naročnika 2. popravek 6. 11. 2019.

Čistopis objavlja naročnik na svoji spletni strani, v obliki popravka pa je bil poslan tudi v objavo na Portal javnih naročil in v Uradni list EU.


Datum objave: 06.11.2019   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani, imam vprašanje za sklop 3.

vljudno vas prosimo, da sprejmete kot ustrezne (sklop 3 ) naslednje lastnosti Bolniške postelje intenzivna terapija:
- vzdig postelje nastavljiv s pomočjo vzvodnega mehanizma
- vzdig postelje nastavljiv s pomočjo vzvodnega mehanizma s pokritim podnožjem
- odprto podnožje (brez pokrova)
- nastavitev višine od 480 - 860 cm
- dimenzija ležišča 1970 mm x 860 mm
- dolžina ležišča 199 cm
- dimenzija priporočljive vzmetnice 1970 mm x 860 mm
- največja teža pacienta 250 kg (patient maximum load 250 kg) in največja delovna obremenitev SWL 185 kg
- največja delovna obremenitev SWL 220 kg
- največja delovna obremenitev SWL 200 kg
- enakomerno in nadzorovano spuščanje ograjic s pomočjo mehanskega mehanizma
- 100 mm dvojna avtoregresija (razmik hrbtnega in nožnega dela)
- lcd ne prikazuje tr/antr
- enakomerno in nadzorovano spuščanje ograjic s pomočjo mehanskega mehanizma

Za odgovore se vam zahvaljujem.

ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi opremo v skladu z zahtevami naročnika.