Dosje javnega naročila 006694/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Blago: Dobava avtomatskega injektorja kontrastnih sredstev s potrošnim materialom
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 174.122,00 EUR

JN006694/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.09.2019
JN006694/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN006694/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN006694/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.01.2020
JN006694/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2020
JN006694/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2020
JN006694/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006694/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
3000
SI
Celje
Slovenija
Katja Ramšak
info@sb-celje.si
+386 34233000
+386 34233757

Internetni naslovi
http://www.sb-celje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325571/RD_25_9_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13009
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava avtomatskega injektorja kontrastnih sredstev s potrošnim materialom
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava avtomatskega injektorja kontrastnih sredstev s potrošnim materialom
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava avtomatskega injektorja kontrastnih sredstev s potrošnim materialom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.10.2019   15:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.10.2019   15:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.10.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.09.2019   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani
Kot finančno zavarovanje imate navedeno le menico - ali se vam bo lahko dostavilo tudi bančno garancijo?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:Lahko
Datum objave: 26.09.2019   14:47
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji imate v točki 2.1 navedeno, da moramo, v kolikor izjavo podpiše druga oseba kot zakoniti zastopnik, priložiti pooblastilo zakonitega zastopnika. Ker gre za elektronko oddajo ponudbe vas sprašujemo ali je to pooblastilo potrebno priložiti, saj elektronsko ponudbe ne more oddati oseba, ki jo zakoniti zastopnik prej na pooblasti?

ODGOVOR: Gre za napako v razpisni dokumentaciji, pooblastila ni potrebno predložiti.
Datum objave: 27.09.2019   07:44
VPRAŠANJE
Točka 4 razpisne dokumentacije: predvidevamo, da je po tretjem odstavku pomotoma izpadlo del besedila, ker za dvopičjem ni navedeno, kaj moramo predložiti. Prosimo za dopolnitev.

ODGOVOR

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo pravilno izpolnjeno
dokumentacijo z morebitnimi prilogami ter ostale morebitne izjave (zaželeno v
naslednjem vrstnem redu:
1) Obrazec ponudbe (OBR-3),
2) Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4),
3) Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-4a),
4) Obrazec »Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo« (OBR-4b),
5) Predračun - Rekapitulacija OBR-5
6) Obrazec predračuna (OBR-5/1,OBR-5/2, OBR-5/3)
7) Obrazec pogodbe za opremo (OBR-6),
8) Obrazec pogodbe za preventivno vzdrževanje ter redni letni pregled opreme (OBR-6/1)
9) Obrazec pogodbe za potrošni material (OBR-6/2)
10) Obrazec ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev (OBR-7),
11) Obrazec ponudnika o zastopstvu, servisu, vzdrževanju medicinske opreme (OBR-8) vključno priloge, ki izhajajo iz obrazca,
12) Obrazec ponudnika o referencah (OBR-9),
13) Obrazec Tehnične specifikacije (OBR-10),
14) Obrazec ponudnika o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-10/1),
15) Izjava za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (OBR-11),
16) Izjava za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih oseb (OBR-12),
17) Izjava o lastniških razmerjih (OBR-13).
18) ESPD obrazec.Datum objave: 30.09.2019   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naprošamo vas za dodatne informacije glede dobave avtomatskega injektorja kontrastnih sredstev s potrošnim materialom.

Vprašanje št 1
Na keterem aparatu boste uporabljali avtomatski injektor kontrastnih stredstev (proizvajalec, moč aparata 1,5T; 3T)?

Vprašanje št. 2
Ali želite talno ali stropno montiran injektor kontrastnih sredstev?ODGOVOR

1. Injektor bo v uporabi na MR aparatu z močjo 1,5T
2. Zahtevamo injektor s talno postavitvijo. Mora biti mobilen (na kolesih).Datum objave: 30.09.2019   13:12
VPRAŠANJE
Za izračun stroška potrošnega materiala dnevnih linij, naročnika prosimo se za podatek, koliko dni v letu lahko računamo, da se uporablja injektor za aplikacijo kontrasta?

ODGOVOR

Okvirno 200 dni.


Datum objave: 02.10.2019   06:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za podaljšanje roka za vprašanja in oddajo, saj bi nam s tem omogočili kvalitetnejšo pripravo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Zaradi nujnosti nabave naročnik ne more podaljšati roka za vprašanja, niti za oddajo ponudbe.


Datum objave: 02.10.2019   09:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 1 teden.

Hvala

ODGOVOR:

Spoštovani,
roka za oddajo ponudbe ne moremo podaljšati.
Datum objave: 02.10.2019   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za interpretacijo naslednjih zahtev obrazca ESPD in sicer v sklopu V: Zaključek, ki govori o zmanjšanju števila ustreznih kandidatov.
a) Če izjavljamo, da izpolnjujemo objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila kandidatov, kaj moramo napisati oz. na katere točke razpisne dokumentacije se to nanaša?
b) S katerimi dokazili moramo razpolagati oz. jih vpisati v tej fazi oddaje ponudbe?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Napaka pri pripravi ESPD. Ne upoštevajte te zahteve. Hvala za razumevanje.Datum objave: 02.10.2019   11:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo za potrditev, da lahko ponudimo kvalitetni servis s strani proizvajalca, pod vsem pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.ODGOVOR
Naročnik v razpisni dokumentaciji ni omejil servis opreme na območje Slovenije. Za kurativo naročnik ne krije stroške pošiljanja ali druge stroške povezane za prevzem in dostavo aparata v tujino.Datum objave: 02.10.2019   11:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik v OBR-8, na str. 42 razpisne dokumentacije pod točko 3. in 4. zahteva Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev, ki je usposobljen za vzdrževanje ponujeno opreme, prav tako moramo priložiti obrazce M-1/M-2, ter certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji.
Naročnika naprošamo da predložimo le izjavo da bomo potrebne izjave, obrazce in certifikate predložili naknadno ob podpisu pogodbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Vsa dokumentacija, ki jo naročnik zahteva v predmetni razpisni dokumentaciji mora biti predložena ob ponudbi. Naročnik se ne strinja s predložitvijo dokumentov ob podpisu pogodbe.Datum objave: 02.10.2019   11:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik zahteva ob primopredaji navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku, prosimo vas da dovolite predložitev teh dokumentov v angleškem jeziku.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik ne bo spremenil zahteve podane pod prvo alinejo točka 1.3. Obveznost izvajalca je, da predloži navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku.


Datum objave: 02.10.2019   11:43
Naročnik sporoča, da je odgovoril na vsa prejeta vprašanja.