Dosje javnega naročila 006753/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Ureditev odvodnjavanja obal TRT1 in TRT3
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 129.455,07 EUR

JN006753/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.09.2019
JN006753/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN006753/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.01.2020
JN006753/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006753/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
http://www.luka-kp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13017
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev odvodnjavanja obal TRT1 in TRT3
Referenčna številka dokumenta: JN 659/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je Ureditev odvodnjavanja obal TRT1 in TRT3. V sklopu posega je predvidena izvedba zadrževalne mulde med transportnimi trakovi in obstoječimi požiralniki, izvedba usedalnikov pod obstoječimi izlivniki ter zamenjava dela obstoječih dežnih rešetk montaža dežnih rešetk 40/40 cm za težki promet tip E600.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je Ureditev odvodnjavanja obal TRT1 in TRT3. V sklopu posega je predvidena izvedba zadrževalne mulde med transportnimi trakovi in obstoječimi požiralniki, izvedba usedalnikov pod obstoječimi izlivniki ter zamenjava dela obstoječih dežnih rešetk montaža dežnih rešetk 40/40 cm za težki promet tip E600.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.10.2019   10:01
Kraj: Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.09.2019   15:36
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo popisa del.

ODGOVOR
Popis del je objavljen. V ponedeljek bo dopolnjen, vendar ne vsebinsko.Datum objave: 30.09.2019   09:19
VPRAŠANJE
Prosim, da popravite popis del tako, da ga bo mogoče natisniti pokončno na A4 list. Hvala

ODGOVOR

Hvala za opozorilo. Popis del smo zamenjali.

Datum objave: 04.10.2019   08:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Obala TRT1:
1.) Zakaj se za rušenje betona pojavljata dve postavki ( 01.1. in 01.2. ) različnih debelin, različne so tudi enote mere ( m2, m3 ) ali gre mogoče za različne kvalitete betona, ...? ; Ali za obe postavki velja da se rušenje izvaja z vodnim curkom?; Zakaj je pri obeh postavkah potrebno upoštevati tudi rezanje betona glede na to da je potrebno ohraniti obstoječo armaturo ?
2.) Postavka 01.5. Betoniranje mulde z betonom C35/45...iz popisa in poročila je razvidna samo zahteva po trdnostnem razredu betona, kaj pa ostale lastnosti betona, prosimo za natančnejše podatke?
3.) Postavka 01.6. Popravilo betonske površine m3 6,00...prosimo za podatek o materialu s katerim naj bi se popravilo izvršilo ( beton, sanacijska malta,...), v kakšnih debelinah, ali so potrebni kakšni opaži koliko m2, ipd....?
4.) Postavka 02.1 Izvedba usedalnika...ali je potrebno v tej postavki upoštevati tudi pokrov in če, kakšen pokrov, dimenzije, nosilnost,...?
5.) 02.2 Fiksiranje odvodne cevi z betonsko utežjo "corpo morto"...prosimo za tehnične podatke o betonski uteži in dimenzije-po možnosti detajl.
6.) Postavka 02.3 Zaščita usedalnika z barvanjem...prosimo da podate več tehničnih podatkov o barvi, morda tip barve in proizvajalca ki ga je imel projektant v mislih

Obala TRT2:
1.) Postavka 01.2. ista vprašanja kot pri postavki 01.2. Obale TRT1?
2.) Postavka 01.5. ista vprašanja kot pri postavki 01.5. Obale TRT1?
3.) Postavka 01.6. Popravilo asfalta...prosimo za več podatkov: tehnične lastnosti asfalta, debelina asfalta, kje se asfaltira, ali gre za več posamičnih površin, koliko in kakšnih dimenzij?
4.) Postavka 02.4. Betoniranje venca... iz popisa in poročila je razvidna samo zahteva po trdnostnem razredu betona, kaj pa ostale lastnosti betona, prosimo za natančnejše podatke?
5.) Postavka 02.5. Popravilo asfalta......prosimo za več podatkov: tehnične lastnosti asfalta, debelina asfalta?
6.) Postavka 02.2. Izvedba usedalnika...ali je potrebno v tej postavki upoštevati tudi pokrov in če, kakšen pokrov, dimenzije, nosilnost,...?
7.) Postavka 02.7 Fiksiranje odvodne cevi z betonsko utežjo "corpo morto"...prosimo za tehnične podatke o betonski uteži in dimenzije-po možnosti detajl.
8.) Postavka 02.8 Zaščita usedalnika z barvanjem...prosimo da podate več tehničnih podatkov o barvi, morda tip barve in proizvajalca ki ga je imel projektant v mislih
9.) Postavka 02.9 nabava in montaža požiralnika z rešetko...prosimo za več podatkov: dimenzije požiralnika, iz kakšnega materiala je požiralnik, dimenzije rešetke, kam se vgradi požiralnik, ali je potreben izkop za požiralnik...?

Hvala,ODGOVOR
TRT1:
1.)01.1, 01.2 Rušenje betona: Zgornji sloj betona je nearmiran v debelini 7 cm, spodnji sloj pa je armiranobetonska plošča, zato sta to 2 postavki.
Rušenje se izvaja z vodnim curkom, beton se odstrani, armaturo se ohrani.
2.) 01.5 Betoniranje mulde: Beton: C35/45 XC4 XF4 XS1 XM3 PV-III D32 S4
3.)01.6 Popravilo betonske površine: Beton: C35/45 XC4 XF4 XS1 XM3 PV-III D32 S4; količina v obsegu poškodb obst površin; ni opaža
4.)02.1 Izvedba usedalnika: Ne, uporabi se obstoječi pokrov
5.)02.2 Corpo morto: betonski blok cca 50×50×10cm s kljuko za pritrditev napenjalke med njim in cevjo
6.)02.3 Zaščita usedalnika: anti fouling premazi, predhodno primer (npr. proizvajalca Jotun: primer Jotamastik 90+barva Jotun Seaforce 60;
če imamo inox izvedbo pred primerjem nanesti še jotun penguard)+cink protector
TRT3 (ne TRT2, kot navedeno)
1.)01.2 Rušenje betona: Zgornji sloj je asfalt v debelini 7 cm, spodnji sloj pa je armiranobetonska plošča, zato sta to 2 postavki.
2.)01.5 Betoniranje mulde: Beton: C35/45 XC4 XF4 XS1 XM3 PV-III D32 S4
3.)01.6 Popravilo asfalta: debelina 7cm: AC11 surf PmB45/80 65 A2 Z4; zaradi majhne debeline uporabimo samo ta asfalt; vzdolž projektirane mulde; glej risbe;
4.)02.4 Beton: C35/45 XC4 XF4 XS1 XM3 PV-III D32 S4
5.)02.5 Asfalt: AC11 surf PmB45/80 65 A2 Z4, debelina 7cm; glej risbe
6.)Verjetno mišljena postavka 02.6.: Ne, ni pokrova.
7.)02.7 Corpo morto: betonski blok cca 50×50×10cm s kljuko za pritrditev napenjalke med njim in cevjo
8.)02.8 Zaščita usedalnika z barvanjem: anti fouling premazi, predhodno primer (npr. proizvajalca Jotun: primer Jotamastik 90+barva Jotun Seaforce 60;
če imamo inox izvedbo pred primerjem nanesti še jotun penguard)+cink protector
9.)02.9 Požiralnik, ki je kompatibilen z rešetko 40/40cm, F900, montirano nad vsak usedalnik
Datum objave: 04.10.2019   08:58
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnitev in dodatne podatke za betonsko utež "corpo morte". Koliko velika je ta utež in kako se vgradi?
Kako in s čim se fiksira odvodna cev na betonsko utež?


ODGOVOR
Corpo morto: betonski blok cca 50×50×10cm s kljuko za pritrditev napenjalke med njim in cevjoDatum objave: 04.10.2019   08:59
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatne postavke za betonsko utež oz. "corpo morte". Kakšne so dimenzije betonske uteži in kako se vgradi v morsko dno?
Na kakšen način in s čim se fiksira odvodna cev na betonsko utež?

ODGOVOR
Pozdravljeni pri predhodnem odgovoru manjka del teksta. Glej odgovor tukaj:

Corpo morto: betonski blok cca 50×50×10cm s kljuko za pritrditev napenjalke med njim in cevjoDatum objave: 04.10.2019   08:59
VPRAŠANJE
Prosimo, če lahko definirate tip barve s katero se zaščiti usedalnik proti morskim organizmom.


ODGOVOR
Zaščita usedalnika z barvanjem: anti fouling premazi, predhodno primer (npr. proizvajalca Jotun: primer Jotamastik 90+barva Jotun Seaforce 60;
če imamo inox izvedbo pred primerjem nanesti še jotun penguard)+cink protector
Datum objave: 04.10.2019   09:00
VPRAŠANJE
V tehničnem poročilu je navedeno, da se vgradi tipske dežne rešetke 40/40 cm za težki promet tip E600. V popisu del je navedena rešetka nosilnosti F900 kN (primerno za letališča in pristanišča). Kaj je pravilno? Prosimo za popravek.


ODGOVOR
Rešetka F900kN.Datum objave: 04.10.2019   09:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kakšen je predviden način odstranjevanja betona za postavki 01.1. in 01.2. (OBALA TRT 1 in OBALA TRT 3). Ali gre za odstranjevanje betona z vodnim pritiskom, glede na to, da zahtevate take reference?

ODGOVOR
Način odstranjevanja betona je podan v točki 1.2 razpisne dokumentacije Pogoji izvedbe del:
»Rušitvena dela (beton) se izvajajo s pomočjo vodnega curka
pod visokim pritiskom, vključno s finim čiščenjem
odstranjenih delcev ter odvozom materiala na uradno
deponijo za prevzem odpadkov (evidenčni listi). Dopustno je
tudi frezanje betona pri čemer ne sme priti do poškodb
armature.
Uporaba težke mehanizacije in težkih pnevmatskih kladiv ni
dovoljena, lokalno je dovoljeno odbijanje z lahkimi
pnevmatskimi kladivi.
Dela se bodo izvajala neposredno ob transportnem traku,
preko katerega poteka transport tovora iz ladje, zato mora
izvajalec predvideti ustrezno zaščito delovnega stroja na
mestu rušitve, saj v nobenem primeru ne sme priti do
kontaminacije tovora.«
Datum objave: 08.10.2019   11:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Postavka 02.1/ TRT1 in Postavka 02.6/TRT3 ...pri obeh postavkah je količina 1,00kom ali so količine pravilne v načrtih je navedenih več komadov?
Postavka 02.9/TRT3 isto vprašanje kot pri prejšnjih postavkah ali je količina pravilna?
Iz kakšnega materiala naj bo požiralnik?

Lp

Hvala

ODGOVOR
Tako za TRT1 kakor za TRT3 je popis del za usedalnik sestavljen iz popisa za 1 kom usedalnika, katere se nato multiplicirajo za potrebno količino usedalnikov (11 kom TRT1 in 12 kom TRT3).
Požiralnik mora ustrezati kriteriju da je kompatibilen z rešetko 40/40cm, F900, montirano nad vsak usedalnik.
Datum objave: 08.10.2019   11:54
VPRAŠANJE
Spoštovani. Zaradi zahtevnosti projekta, veliko dodatnih pojasnil in specifične izvedbe del, prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanje in tudi roka oddaje ponudb za vsaj teden dni. Hvala

ODGOVOR
Roka ne bomo podaljšali.Datum objave: 08.10.2019   11:55
VPRAŠANJE
Spoštovani. Prosimo za ponoven razmislek o zahtevi glede znanja slovenskega jezika za vodjo del.
Specifične zahteve, ki jih mora zagotavljati vodja del (reference, IZS) v Sloveniji izpolnjujejo le redki aktivni posamezniki.
Posamezniku, ki se ni šolal v Sloveniji oz. ali svojega znanja ni certificiral pri za to pooblaščeni ustanovi,
izpolnjuje pa ostale zahteve, onemogočate sodelovanje, s tem pa tudi podjetjem, ki imajo tehnično in strokovno sposobnost za izvedbo del.
Pri primerljivih projektih v preteklosti niste nikoli zahtevali stopnje znanja jezika vodje del in tako omogočili konkurenco med ponudniki,
zato vas prosimo za umik dane zahteve. Hvala.


ODGOVOR
Smo razmislili in zahteve glede jezika ne bomo umaknili, smo pa danes popravili razpisno dokumentacijo in zmanjšali zahteve za vodjo del.Datum objave: 08.10.2019   11:55
Pozdravljeni.

Danes smo objavili dopolnjeno razpisno dokumentacijo (071019), vsi popravki so označeni z rumeno barvo.

Datum objave: 08.10.2019   12:17
Pozdravljeni.

V predhodnem pojasnilu smo napačno navedli datum popravljene dokumentacije ta je 081019. Po objavi prve popravljene verzije smo vnesli še en popravek, tako da smo danes objavili že drugo popravljeno dokumentacijo, vsi dodatni popravki so označeni z zeleno barvo.

Datum objave: 09.10.2019   15:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali bo naročnik kot ustrezno referenco priznal izvedbo del skladno s pogojem v točki 3.1.3 (Tehnična in strokovna sposobnost), ki zajema dela za katera je bil opravljen komisijski pregled ter so bila predana v promet že pred nekaj meseci, vendar še ni bilo pridobljeno potrdilo o prevzemu, ker je skladno s pogodbo rok za izdajo potrdila o prevzemu 4 mesece po zaključku gradbenih del, torej vsi postopki glede dokumentacije še niso zaključeni vendar pa so gradbena dela, za katera je referenca zahtevana, uspešno izvedena?

ODGOVOR
da, v kolikor se predloži dokazilo o uspešno opravljenem komisijskem pregledu in potrdilo naročnika o izvedenih delih (reference)Datum objave: 11.10.2019   13:58
Naročnik ima zagotovljena sredstva za izvedbo javnega naročila v znesku 121.300,00 EUR brez DDV.