Dosje javnega naročila 006782/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 378.060,80 EUR

JN006782/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.09.2019
JN006782/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2019
JN006782/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2019
JN006782/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN006782/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.02.2020
JN006782/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006782/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 188-456464
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13022
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU
Referenčna številka dokumenta: 4300-88/2019, ODGOI-28/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2019   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2019   09:16
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.10.2019   13:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas, ali mora ponudnik, pri oddaji ponudbe priložiti tudi veljavno zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti?


ODGOVOR


Spoštovani.

Odgovor naročnika je ne. Skladno s točko 9.1.2 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe, bo naročnik fotokopijo veljavne police od izbranega ponudnika zahteval pred podpisom pogodbe.

Datum objave: 16.10.2019   07:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali lahko objavite sheme stavbnega pohištva.

Lp

ODGOVOR


Spoštovani.

Grafične sheme notranje opreme bo naročnik objavil pri prihajajoči spremembi razpisne dokumentacije.

Datum objave: 16.10.2019   09:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, na katerih lokacijah se natančno izvajajo posamezna dela iz popisa.

Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik sporoča, da se bodo posamezna dela, ki jih danes še ni mogoče natančno definirati, opravljala na različnih lokacijah (število in lokacije stanovanj so objavljene v razpisni dokumentaciji), ko se bo za to pojavila dejanska potreba.

Datum objave: 30.10.2019   08:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Kdaj predvidevate objavo spremenjenega dok. sheme stavbnega pohištva? Objavili ste spremembe na internetni strani MJU http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_717_717, vendar ni razvidno kaj je spremenjeno pri razpisni dokumentaciji? Ali je sprememba veljala samo za podaljšanje roka prijav iz 30.10.2019 na 13.11.2019?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

30.10.2019 je bila objavljena sprememba razpisne dokumentacije na spletni strani naročnika iz katere je razvidna vsebina sprememb, med drugim tudi Merila za ureditev in obnovo službenih stanovanj. Prav tako so se spremenili rok za predložitev ponudb, datum in ura odpiranja ponudb in rok za postavitev vprašanj.
Datum objave: 05.11.2019   09:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

OBRAZEC - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE

/naziv pooblastitelja/ pooblaščam Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako ODGOI-24/2019, katerega predmet je okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU, iz Kazenske evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Navedli ste napačno številko ODGOI-24/2019 namesto ODGOI-28/2019. Ali lahko ročno prečrtamo številko in popravimo, ker imamo obrazce že podpisane.


Lp

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik obvešča, da je navedeno pooblastilo ni obvezen dokument ponudbene dokumentacije, ki je opredeljena v točki 11.1 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe. Dejansko je v obrazcu "Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence - za fizične osebe" naročnik napačno navedel številko 24 namesto 28. V kolikor ponudnik kljub temu želi v ponudbeni dokumentaciji že priložiti naveden obrazec, lahko številko 24 popravi na 28, tako da številka 24 ne bo razvidna.


Datum objave: 05.11.2019   10:03
VPRAŠANJE

Pozdravljeni.
V popisu imate pri oknu navedeno: sestava 4/18/4 in vrednost 1,0 w, kar je sestava od dvoslojnega stekla, vi pa imate navedeno
troslojno. Katero sedaj nudimo, dvo ali troslojno ter kolikšna mora biti toplotna vrednost?

Hvala.

Lp

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik pojasnjuje, da je pomotoma zapisal besedo troslojno. Pravilno je dvoslojno, saj že iz obstoječih specifikacij izhaja, da gre za dvoslojna stekla (Uw do 1,2 W/m2K, Ug do 1,0 W/m2K, Rw 32 dB).