Dosje javnega naročila 006715/2019
Naročnik: OBČINA RIBNICA, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
Gradnje: PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI RIBNICA (ponovitev postopka)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 553.093,66 EUR

JN006715/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN006715/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2019
JN006715/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2019
JN006715/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2019
JN006715/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2020
JN006715/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.03.2020
JN006715/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006715/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RIBNICA
Gorenjska cesta 3
1310
SI
Ribnica
Slovenija
Emil Adamič
obcina@ribnica.si
+386 18372000

Internetni naslovi
http://www.obcina@ribnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI RIBNICA (ponovitev postopka)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema obnovo odjemnih mest ter pripadajočih prižigališč infrastrukture javne razsvetljave v občini Ribnica v letih 2019, 2020 in 2021.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ribnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova odjemnih mest (v nadaljevanju: »OM«) vključuje prenovo obstoječih OM, novogradnjo OM (OM Ortnek Dule, Otavice, Pugled pri Karlovici, Škrabčev trg (OM 16+OM 73)) ter energetsko prenovo menjavo obstoječih svetilk za energetsko učinkovitejše svetilke v LED tehnologiji na odjemnih mestih, kot so navedena v popisih del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 25
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje bo potekalo tako, da bo naročnik ponudbe odprl v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« po uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA RIBNICA
Gorenjska cesta 3
1310
Ribnica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.09.2019   16:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ne najdemo razpisa na objavljenem portalu. S katerim lahko dostopamo do podatkov.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena v okviru informacijskega sistema S-Procurement, do katerega dostopate preko povezave:
https://www.s-procurement.si. Dokumentacijo lahko prenesete na način, da kliknete polje Slovenska naročila, poiščete predmetno naročilo in izberete možnost Podrobno ter v okencu poiščete dokumentacijo. Za dodatne informacije poiščite navodila na spletni strani https://www.s-procurement.si ali kontaktirajte tehnično podporo na št. 01 60 100 71.

Datum objave: 01.10.2019   08:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosim za interno številko razpisa.
hvala

ODGOVOR
Javno naročilo je na Portalu javnih naročil in v informacijskem sistemu S-Procurement objavljeno po zaporedno št. JN006715/2019. LpDatum objave: 09.10.2019   09:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas pri gradbenih delih v kateri postavki je zajeta izvedba temelja za kandelabre?

Prav tako nas zanima zakaj ni poz. 11 obračun na m1? Ker ne moreš določiti cene na kpl če gre za dobava in polaganje valjanca skupaj s spojkami. Kot navajate "položen od mesta priklopa do nove lokacije" bi to moglo biti definirano po m1.

Hvala za odgovor.

LpODGOVOR
Pozdravljeni,
Ker iz vprašanja ni razvidno, na katero lokacijo se nanaša, podajamo splošen odgovor:
Odgovor na 1. vprašanje: V gradbeni delih je nov temelj definiran in opisan v ločenih postavkah v sklopu popisa, v kolikor boste podrobneje definirali, za kateri odsek oz. zavihek v popisu gre, vam bomo podali podatek o lokaciji postavke.
Odgovor na 2. vprašanje: Ker ni točnega podatka o stanju obstoječega ozemljila ter njegovi lokaciji, se je v primerih, ko govorimo o zamiku droga za ca.5-10m, definiralo le to prestavilo oz. delo »dobava in polaganje valjanca skupaj s spojkami« kot komplet.
Lp


Datum objave: 14.10.2019   10:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pišemo vezano na 10. Pogoj (Kadri), kjer ste med drugim navedli, da ena oseba lahko opravlja zgolj eno funkcijo. Zahteva je nesmiselna, zato prosimo, da jo umaknete. V praksi je povsem običajno, da je elektrikar lahko tudi voznik tovornega vozila z izpitom ali pa, da je usposobljen za delo v dvižni košari ter za delo na višini. V kolikor zahteve ne boste umaknili, v odgovoru prosimo natančno pojasnite kakšno korist bo naročnik imel, če zahteva ostane.
Hvala za odgovor !

ODGOVOR
Pozdravljeni,
zahteve naročnik ne bo spreminjal, saj je njen namen zagotoviti ustrezno število kadrov. Dobrodošlo je, da je elektrikar tudi voznik tovornega vozila, vendar ne bo mogel opravljati dveh funkcij hkrati v polnem obsegu. Naročnik pogoja ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Lep pozdrav !
Javno naročilo zajema obnovo odjemnih mest ter pripadajočih prižigališč infrastrukture javne razsvetljave v občini Ribnica v letih 2019, 2020 in 2021.
Naročnika prosimo, da po posamičnih letih 2019, 2020, 2021 navede, koliko zagotovljenih sredstev v proračunu ima na razpolago za izvedbo tega javnega naročila ? Hvala !

ODGOVOR
Naročnik višine zagotovljenih sredstev ne bo razkril. Lp

VPRAŠANJE
Spostovani, prosim za potrditev, da steje za primerljiv projekt zahtevanim (100.000 + 2x50.000), projekt, kjer je pogodbeni znesek vec kot 200.000 in je bil izveden na objektih vezanih na AC omrezje (pocivalisca, BS, izvozi,..). Kot taksen, bi vrednostno zadostoval In kolicinsko moral zadostovati (vec razlicnih lokacij in ena pogodba).
Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik spreminja 8. pogoj (Referenčni pogoj) na način, da lahko za izpolnjevanje pogoja ponudnik alternativno izkaže, da je sodeloval pri vsaj enem istovrstnem poslu v vrednosti vsaj 200.000 EUR brez DDV. Naročnik bo v tem delu objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas zakaj narocnik zahteva tolikno stevilo referenc? Gre namrec za dejstvo, je podjetje, ki je izvedlo JN v visini 100.000 enako uposobljeno kot tisto, ki je izvedlo JN v treh pogodba ena za 100.000 in dve za 50.000 vrednosti. Visje kot so zahteve, ozji je izbor ponudnikov in posledicno, visja je cena ponudbe.

Narocnika pozivamo, da visino reference prilagodi, da bo lahko prejel vsaj 3 ponudbe.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik spreminja 8. pogoj (Referenčni pogoj) na način, da lahko za izpolnjevanje pogoja ponudnik alternativno izkaže, da je sodeloval pri vsaj enem istovrstnem poslu v vrednosti vsaj 200.000 EUR brez DDV. Naročnik bo v tem delu objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Zaradi obsežnosti ponudbe prosim za podaljšanje roka oddaje!

ODGOVOR
Naročnik je določil primeren rok za oddajo ponudb in ga ne bo spreminjal. Lp

Datum objave: 15.10.2019   11:09
VPRAŠANJE
Lep pozdrav, naročnika prosimo, da ne omejuje konkurence in umakne zahtevi barva ohišja svetilke RAL 9007, RAL 7016 in ju na novo oblikuje kot sledi: barva ohišja svetilke v kateremkoli odtenku sive barve. V kolikor naročnik zahteve ne bo kot predlagano na novo oblikoval oz potrdil, naj pojasni zakaj se je tako odločil in kakšne koristi bo od tega imel. Hvala !

ODGOVOR
Pozdravljeni,
določitev barve ni omejevanje konkurence, saj je uporabljena barvna lestvica po sistemu RAL, ki je v splošni rabi v industriji v EU. V občini Ribnica so že montirane svetilke z barvami, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Na ta način se bo poenotilo barvo obstoječih in novih svetilk.

VPRAŠANJE
Spoštovani !
Naročnika prosimo, da potrdi:
Ponudniki priložimo garancijsko izjavo proizvajalca ponujenih svetilk v kateri so pojasnjeni obseg in pogoji garancijskega kritja ter protokol prijave napak.
Obseg garancijskega kritja mora biti 2 leti in upoštevati je potrebno, da je letno število ur svetenja svetilk javne razsvetljave 4000 ur.ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik takšne zahteve v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni postavil. Verjetno gre za zamenjavo s tehničnim listom.


Datum objave: 15.10.2019   12:06
VPRAŠANJE
Lep pozdrav.
Zahtevana življenjska doba za svetilke in reflektorje je več ali enako 60.000 h, kakšni so zahtevani parametri L in B ? Naročnika opozarjamo, da je brez navedbe parametrov L in B enako kot, da je zahtevana življenjska doba enaka 0. Proizvajalci morajo življenjsko dobo led svetilk navajati v številu ur in z navedbo parametrov L in B !


ODGOVOR
Pozdravljeni,
za svetilke pod oznakami S1, S19, S21 se definira še parameter življenjske dobe min. L80/B10.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
1. Naročnika prosimo, da navede planiran učinek/prihranek, ki ga ima s prenovo razsvetljave namen doseči ?
2. Vezano na vprašanje in odgovor številka 1, naročnika prosimo, da potrdi, da bo akceptiral rešitve prenove razsvetljave, ki bodo dosegle ali presegle planiran učinek/prihranek in bo pri tem načrtovanje kjer obstoječe stanje to dopušča skladno s standardom EN13201, da bo upoštevana uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in da poraba 44,5 kWh/prebivalca na leto ne bo presežena, četudi ponujeni produkti (svetilke in reflektorji) ne bodo enakih moči in svetlobnega toka kot v javnem naročilu navedeno. V kolikor naročnik navedenega ne bo potrdil, naj prosimo natančno pojasni kakšne koristi bo imel, ko vztraja pri prvotnih navedbah. V kolikor naročnik navedenega ne bo potrdil in odgovora ne bo pojasnil bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo.
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
1. Občina Ribnica je že s sanacijami v preteklosti zniževala porabo na prebivalca z energetskimi ter svetlobnotehničnimi rekonstrukcijami ter zamenjavami obstoječih svetilk. Prav zaradi zakonskih zahtev je Občina Ribnica objavila predmetni razpis oz. zagotovila potrebna sredstva, da bo možna uskladitev obstoječe infrastrukture z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Predvidena poraba na prebivalca po obnovi bo pod mejno vrednostjo (ca. 32,4kWh/prebivalca).

2. Ponudnik mora izdelati ponudbo skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno s tehnično dokumentacijo naročnika.