Dosje javnega naročila JN11926/2011
Naročnik: OBČINA VIPAVA 
Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
ZJN-2: Odprti postopek

JN11926/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.10.2011
    JN11926/2011 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje

Datum objave: 19. 10. 2011
Številka objave: JN11926/2011


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA VIPAVA, GLAVNI TRG 15, Kontakt: Božidar Lavrenčič, SI-5271 VIPAVA.
Tel. 053643410. Telefaks 053643412. E-pošta obcina.vipava@siol.net.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.vipava.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Kanalizacijski sistem Zemono, Sanabor s čistilno napravo in povezovalni kanal Slap - Vipava
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Zemono, Sanabor, Slap
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Gradnja kanalizacije in čistilne naprave
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA)II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 6 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT.
NASLOV Sklop 1: KANALIZACIJSKI SISTEM ZEMONO
1)KRATEK OPIS Gradnja kanalizacije
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 6 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Gradnja kanalizacije
SKLOP ŠT.
NASLOV Sklop 2: SANABOR S ČISTILNO NAPRAVO
1)KRATEK OPIS Gradnja kanalizacije in čistilne naprave
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 6 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV Sklop 3: POVEZOVALNI KANAL SLAP - VIPAVA
1)KRATEK OPIS Gradnja kanalizacije, črpališča in tlačnega voda
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 6 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-0031/2011
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 28. 11. 2011
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 3. 2012
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 28. 11. 2011
Čas: 11:15
Kraj: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Evropski sklad za regionalni razvoj
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/10/5070-110000036026272/RD_za_gradnj
o_kanalizacije_3_sklopi_Obcina_Vipava.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 10. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.10.2011   08:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za objavo ocenjene vrednost posameznega sklopa

ODGOVOR:
Razpolagamo z ocenjeno vrednostjo iz Novelacije investicijskega dokumenta po stalnih cenah:
Sklop 1 Zemono: 265.457,00 EUR
Sklop 2 Sanabor: 375.800,00 EUR
Sklop 3 Slap: 283.074,46 EUR

Ocenjujemo, da bodo ponudbene cene nižje.

Lep pozdrav!

Datum objave: 27.10.2011   12:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Na portalu smo zasledili, da je ta razpis ponovno objavljen. Zanima nas, ali odgovori na vprašanja katera ste posredovali pri prvi oddaji, veljajo tudi tokrat.
Zanima nas namreč za konkreten primer:

NAKNADNI USEDALNIK, Datum objave: 20.7.2011, 12:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
V točki 4.4.6 Biološka čistilna naprava MBBR 100 PE razpisne dokumentacije, kjer opisuje naknadni usedalnik je navedeno število 2 kos naknadnega usedalnika, kar ni skladno s tehničnimi specifikacijami čistilne naprave TECHNOL MBBR 100 +D.
Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR:
Pravilno je 1 kos naknadni usedalnik. Pri pripravi ponudbe upoštevajte 1 kos naknadni usedalnik.
Lep pozdrav!


ČRPALKE, Datum objave: 20.7.2011, 12:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Glede na kapaciteto čistilne naprave menimo, da so črpalke v črpališču kapacitete 10 m3/h pri 2900 obr/min predimenzionirane. Predlagamo vgradnjo črpalk kapacitete 5 m3/h pri 960 obr/min. Prosimo za potrditev.
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Pripomba je smiselna in se upošteva. V čraplišče se lahko vgradijo črpalke s predlaganimi karakteristikami!
Lep pozdrav!

V upanju na čim prejšnji odgovor vas lepo pozdravljamo!ODGOVOR:
Na vprašanje ali veljajo odgovori na vprašanja iz prvega razpisa, ki so v tem vprašanju navedena vam sporočamo, da odgovori veljajo tudi za ta razpis. Po izjavi projektanta so ti odgovori že vključeni v popis, ki je osnova za pripravo ponudbe ( se pravi popis del se je spremenil in ni enak kot je bil v prvem razpisu).
Lp


Datum objave: 27.10.2011   15:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Kdaj lahko pričakujemo odgovore na vprašanja, katera smo vam zastavili 21.10., 25.10. in 26.10.?
Hvala in lp!

ODGOVOR:
Odgovori so v pripravi. Predvidoma še danes.
lp

Datum objave: 27.10.2011   19:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Glede na odgovor, katerega ste objavili 27.10. ob 12:58 uri (Veljavnost odgovorov iz prvega naročila), nas zanima sledeče:
v popisu del je tokrat res 1 kos naknadnega usedalnika, toda kapacitete črpalk (10 m3/h pri 2900 obr/min) so še vedno take kot v prvem popisu.
Kakšne kapacitete moramo torej upoštevati; 10 m3/h pri 2900 obr/min ali5 m3/h pri 960 obr/min?
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Upoštevajte popis del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Karakteristike črpalk, ki so se v primerjavi s prvotnim popisom spremenile, veljajo za postavko "4.4.3 Potopne črpalke" in ne "Sistema za recikel nitratov in odvzem blata" pod postavko 4.4.6.

Lep pozdrav

Datum objave: 27.10.2011   19:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sklop II. Meteorna kanalizacija, 2.4. Montažna dela:
Kakšne PVC cevi in kolena moramo upoštevati? Morajo biti gladke ali rebraste?
Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Upošteva se gladke PVC cevi SN8kN/m2.

Lep pozdrav!

Datum objave: 28.10.2011   08:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Vljudno vas prosimo, da objavite tehnična poročila, sheme, načrte za sklop 1, sklop 2 in sklop 3.
Že v naprej se vam najlepše zahvaljujemo.
LP!

ODGOVOR:
Tehničo dokumentacijo je objavljena na spletni povezavi
http://www.vipava.si/?vie=gds&id=2011102722221470&lng=slo

Lep pozdrav!

Datum objave: 28.10.2011   08:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

* Sklop 1, Kanal S1, III. Gradbena dela, postavka 6 in 7:
Intenzivna zatravitev zavarovanje z biotorkretom roba brežine skladno z detajlom - prečni prerez...
Vljudno prosimo za detajl.

* Sklop 2, Ureditev struge, 6.1. Pripravljalna dela, postavka 6.1.10:
Odlov rakov in rib iz obravnavanega odseka struge s strani pooblaščene ogranizacije...
Kolikšen je obseg obravnavanega odseka struge? Kam naj se ribe in raki prestavijo? Kolikšna je predvidena količina rib in rakov?

Hvala za odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR:
* Sklop 1, zatravitev - detajl najdete v tehnični dokumentaciji na spletni povezavi
http://www.vipava.si/?vie=gds&id=2011102722221470&lng=slo

* Sklop 2
Pooblaščena organizacija za odlov rakov in rib iz obravnavanega odseka struge je RIBIŠKA DRUŽINA AJDOVŠČINA.
Za vse informacije glede ponudbe in podatkov o odlovu g. Marc tel. 041621587.

Lep pozdrav!Datum objave: 07.11.2011   09:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V tehnični dokumentaciji za Slap je dvakrat enak list situacije kanala(list št.3), ali je možno dobiti še ostale situacije kanala?

ODGOVOR:
Na spletni povezavi
http://www.vipava.si/?vie=gds&id=2011102722221470&lng=slo
smo objavili še manjkajočo situacijo.
Projektant se opravičuje za pomankljivost pri izdelavi pdf dokumentov.

Lep pozdrav!

Datum objave: 08.11.2011   07:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri zemeljskih delih navajate strojni izkop jarkov z odvozom materiala na ustrezno deponijo. Zanima nas na kakšni razdalji je predvidena deponija materiala ter kakšen je prispevek za deponiranje materiala. Ali je deponija v lasti naročnika? Ali je ta deponija predvidena kot stalna deponija za odvečen material?
ODGOVOR:
Pri pripravi ponudbe je potrebno dobro prebrat razpisne pogoje in osnutek pogodbe.
V četrtem členu pogodbe je napisano: Pogodbena cena zajema tudi vse stroške odvozov materialov in deponiranje, kot tudi stroške dovozov/nasipov, ne glede na oddaljenost. Upoštevati se morajo tudi stroški komunalnih taks pri odvozu materiala v ustrezno trajno deponijo.

Naročnik nima v lasti deponije, za ustrezno odlaganje gradbenih odpadkov (tudi materiala od izkopa) mora poskrbet izvajalec sam na lastne stroške.

Lep pozdrav!

Datum objave: 09.11.2011   14:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V sklopu Montažna dela navajate postavko:
Dobava in polaganje pocinkane in oplaščene vodovodne cevi 2" z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
V vezi s to postavko nas zanima sledeče: Katere cevi imate v mislih oz. proizvajalca? Ali je možna uporaba alternativnih cevi (PE oplaščene cevi)?
Za odgovor se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR:
Jeklene pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440, DIN 2441 in DIN 2442. PVC izolacija mora biti min. 2 mm.
Uporaba alternativnih cevi ni možna.

Lep pozdrav!


Datum objave: 10.11.2011   07:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Da bi lahko ponudili ustrezno opremo, prosimo za dodatne načrte, predvsem za sklop čistilne naprave Sanobor, za katero manjkajo tehnološka shema, tloris, ki bo natančnejši od tistega na objavljeni situaciji, prerezi in v kolikor mogoče, tudi načrte strojne opreme.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Dodatni načrti so objavljeni in dostopni po spletni povezavi
http://www.vipava.si/?vie=gds&id=2011102722221470&lng=slo

Lep pozdrav!

Datum objave: 18.11.2011   07:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da objavite ocenjeno vrednost naročila.
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora ponudnik priložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti. Ker je potrebno banki predložiti ocenjeno vrednost naročila ponavadi še pred izdelavo ponudbe, vas prosimo, da objavite vašo ocenjeno vrednost naročila.

Hvala za odgovor


ODGOVOR:
Na enako vprašanje smo že odgovorili - citat:

OCENJENA VREDNOST, Datum objave: 24.10.2011, 08:46

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za objavo ocenjene vrednost posameznega sklopa

ODGOVOR:
Razpolagamo z ocenjeno vrednostjo iz Novelacije investicijskega dokumenta po stalnih cenah:
Sklop 1 Zemono: 265.457,00 EUR
Sklop 2 Sanabor: 375.800,00 EUR
Sklop 3 Slap: 283.074,46 EUR

Ocenjujemo, da bodo ponudbene cene nižje.

Lep pozdrav!


Datum objave: 18.11.2011   07:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za tehnično poročilo tehnološkega načrta za čistilno napravo Sanobor, da lahko preverimo ustreznost izbrane strojne in merilne opreme. Dogaja se namreč, da proizvajalci nekaterih navedenih delov opreme ne proizvajajo več. Brez tehničnega poročila in ustreznih podatkov, ki se navadno nahajajo v tehnološkem načrtu, pa ponudnik težko določi ustrezno podobno opremo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Za oblikovanje ponudbe zadostujejo priložene risbe, tehnično poročilo in predvsem popis del, kjer so navedene tehnične karakteristike strojne-tehnološke opreme. Za ponudbo alternativnega (ekvivalentnega) kosa opreme so v popisu del vključeni vsi potrebni tehnični podatki.

Lep pozdrav!
Datum objave: 21.11.2011   08:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Za sklop 2, poglavje 6, ureditev struge, postavka 6.1.10, Odlov rakov in rib. Iz popisa in odgovora na vprašanje je razumeti, da to delo lahko izvede samo točno določena ribiška družina oziroma organizacija.
Smatramo, da je to dejstvo v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, konkretno v nasprotju z 2. odstavkom 7. člena ZJN-2, saj smo oz. bomo ponudniki prisiljeni zaposliti točno določenega podizvajalca.
V takem primeru je edino smiselno, da izvedbo teh del naročite sami ali pa vsem ponudnikom določite enako ceno po kateri bo ribiška družina izvedla navedeno delo.ODGOVOR:
V nadaljevanju odgovora prilagamo odgovor predsednika ribiške družine Ajdovščina.
POTOK NA KATEREM SE BODO IZVAJALA DELA SPADA V AJDOVSKI RIBOLOVNI OKOLIŠ,NAD AJDOVSKEM RIBOLOVNIM OKOLIŠEM IMA PA KONCESIJO ZA GOSPODARJENJE RIBIŠKA DRUŽINA AJDOVŠČINA, IN EDINO ONA LAHKO ODLOVI POTOK V KATEREM SE BOJO IZVAJALA GRADBENA DEL.
ENKRATNI IZLOV PA BOMO OPRAVILI ZA 1300 €.

Vsi ponudniki upoštevajte pri svoji ponudbi zgoraj naveden strošek.

Lp


Datum objave: 21.11.2011   08:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko podizvajalec priloži reference?

lp

ODGOVOR:
Naročnik bo v fazi pregledovanja ponudb ocenil, ali je sklicevanje na reference podizvajalca primerno in dopustno glede na okoliščine konkretnega primera.

Lp

Datum objave: 21.11.2011   08:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, v povezavi z vprašanjem vezanim na ocenjene vrednosti in vrednost garancije za resnost ponudbe z dne 18.11.2011 vas sprašujemo ali je sprejemljivo, da predložimo bančno garancijo za resnost ponudbe v velikosti 3% od objavljene ocenjene vrednosti?

ODGOVOR:
Ponudnik mora ponudbi predložiti prvovrstno bančno ali zavarovalniško garancijo za resnost ponudbe, brez zadržkov, v višini 3% od ponudbene vrednosti brez DDV.

Lp

Datum objave: 22.11.2011   08:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
ali mora biti pri ekononomski sposobnosti datumsko opredeljeno ali je lahko tudi v zadnjih 9 mesecih do dneva izstavitve potrdila?
Najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR:
Vprašanje nam ni popolnoma razumljivo. V razpisni dokumentaciji je za to področje navedeno:

2.6.3. Ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti - 44. člen ZJN-2

2.6.3.1. Ne blokada transakcijskega računa
Pogoj je, da gospodarski subjekt od 1.1.2011 do dneva objave na portalu javnih naročil ni imel blokiranega kateregakoli transakcijskega računa.

Dokazilo: Ponudnik oziroma partnerji v skupnem nastopu morajo predložiti (obrazci so lahko tudi kopije): potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega je razvidno, da ni imel blokiranega računa v obdobju od 1.1.2011 do dneva objave na portalu javnih naročil. Če ima ponudnik oziroma partnerji v skupnem nastopu odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima odprtih računov.


Lep pozdrav!