Dosje javnega naročila 006751/2019
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, 5213 Kanal
Blago: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006751/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.09.2019
JN006751/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN006751/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006751/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KANAL OB SOČI
Trg svobode 23
5213
SI
Kanal
Slovenija
Občina Kanal ob Soči
obcina.kanal@obcina-kanal.si
+386 53981200
+386 53981223

Internetni naslovi
http://www.obcina-kanal.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325741/OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13046
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
Referenčna številka dokumenta: 430-0017/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.10.2019   09:15
Kraj: V informacijskem sistemu eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2019   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik izvaja predmetno javno naročilo na podlagi 33. člena ZJN-3, v imenu in za račun končnih uporabnikov:
- Občina Kanal ob Soči
- Osnovna šola Kanal
- Osnovna šola Deskle
- Krajevna skupnost Ročinj - Doblar
- Krajevna skupnost Avče
- Krajevna skupnost Lig
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.10.2019   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v drugem odstavku 5. člena vzorcev krovne pogodbe in posamezne pogodbe zahtevate fiksno ceno za obdobje 18 mesecev. Glede na to, da ponudniki pri oblikovanju cene kurilnega olja upoštevamo gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem trgu, razmerje med dolarjem in EUR ( kar je oboje zelo nepredvidljivo in dnevno spreminjajoče ) , naročniku ne moremo zagotoviti fiksne cene za eno leto in pol. Ponudniki tako oblikujemo ceno po navedenih izhodiščih in zato predlagamo naročniku, da spremeni določilo o ceni kurilnega olja tako, da prodajalec dobavljeno kurilno olje zaračuna po ceni iz vsakokrat veljavnega cenika prodajalca na dan dobave, na katero za ves čas trajanja pogodbe odobri pogodbeno dogovorjeni stalni popust na ceno pred DDV. Ob vsakokratni spremembi cene kurilnega olja je prodajalec dolžan obvestiti naročnika.

Prosimo, da naročnik upošteva navedene argumente.
ODGOVOR

Naročnik spreminja zahtevo. Povsod, kjer je v razpisni dokumentaciji navedeno, da je cena ELKO fiksna v obdobju 18 mesecev, naj ponudniki upoštevajo:

Cena ELKO je fiksna v obdobju 12 mesecev od sklenitve krovnega okvirnega sporazuma. Po poteku tega obdobja se ponudbena cena letno uskladi za razmerje med gibanjem povprečne cene ELKO v zadnjih štirih četrtletjih ((t-1, t-2, t-3, t-4):4) glede na povprečno ceno v preteklih štirih četrtletjih ((t-5, t-6, t-7, t-8):4). Cena se ne uskladi, če povečanje ne preseže 4% v obdobju 1 leta. Za izračun spremembe cen ELKO se upoštevajo cene ELKO brez dajatev objavljene na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo, Portal energetika, cene naftnih derivatov četrtletno.

Datum objave: 07.10.2019   09:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kot naročnik zahtevate fiksno ceno pred dajatvami za obdobje enega leta od sklenitve krovnega sporazuma, po preteku enega leta pa uskladitev cene na podlagi objavljenih cen na portalu MI, pri čemer niste transparentno opredelili, na kakšen način in kdaj se opravi ta uskladitev. Menimo, da je to neizvedljivo glede na to, da Ministrstvo za infrastrukturo z zamikom objavlja cene goriv, naročniki pa sukcesivno naročajo kurilno olje. V 6. členu vzorca sporazuma navajate tudi, da vam je dobavitelj v času trajanja pogodbe dolžan ponuditi akcijsko ceno kurilnega olja.
Glede na to, da ponudniki pri oblikovanju cene kurilnega olja upoštevamo gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem trgu, razmerje med dolarjem in EUR , naročnikom ne moremo zagotoviti fiksne cene za eno leto. Prav tako za kupce - pravne osebe z odloženim plačilom ni akcijskih prodaj.
Ponudniki oblikujemo ceno po navedenih izhodiščih in zato predlagamo naročniku, da spremeni določilo o ceni kurilnega olja tako, da prodajalec dobavljeno kurilno olje zaračuna po ceni iz vsakokrat veljavnega cenika prodajalca na dan dobave, na katero za ves čas trajanja sporazuma odobri pogodbeno dogovorjeni stalni popust na ceno pred DDV. Ob vsakokratni spremembi cene kurilnega olja je prodajalec dolžan obvestiti naročnika.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik zahteve ne spreminja.