Dosje javnega naročila 006823/2019
Naročnik: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
Storitve: ZAVAROVANJE
ZJN-3: Odprti postopek

JN006823/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.10.2019
JN006823/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2019
JN006823/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006823/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 190-462201
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gosposvetska ulica 9
4000
SI
Kranj
Slovenija
anica.hladnik@ozg-kranj.si
anica.hladnik@ozg-kranj.si
+386 42082526
+386 42026718

Internetni naslovi
http://www.ozg-kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ozg-kranj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13061
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE
Referenčna številka dokumenta: JN_28/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ZAVAROVANJE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1 - zavarovanje premoženja, odgovornost, poklicna odgovornost,
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
66511000
66512100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 1 - zavarovanje premoženja, odgovornost, poklicna odgovornost,
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2 avtomobilsko zavarovanje,
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
66514110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 2 avtomobilsko zavarovanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3 kolektivno nezgodno zavarovanje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
66512100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 3 kolektivno nezgodno zavarovanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.11.2019   10:01
Kraj: javno odpiranje z uporabo portala eJN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
javno odpiranje z uporabo portala eJNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gosposvetska ulica 9
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.10.2019   06:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se lahko predloži kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo del tudi kavcijsko zavarovanje. Slednje je namreč enakovredno bančni garanciji.

ODGOVOR

Kavcijsko zavarovanje ponudnika, ki ga izdaja sam sebi ni sprejemljivo. Zaradi navzkrižja interesov tudi ni sprejemljivo navzkrižno zavarovanje ponudnikov, zato naročnik vztraja, da bo moral izbrani ponudnik predložiti kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo del bančno garancijo.


Datum objave: 14.10.2019   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali so cenilni centri pogoj za sodelovanje tudi v primeru, če oddamo ponudbo samo za sklop 3?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Točka 3.3 razpisne dokumentacije pod zaporedno točko 3. določa:

»3. Ponudnik mora imeti v Gorenjski regiji, vsaj dva cenilna centra, od tega enega na območju spodnje Gorenjske (do Radovljice) in enega na območju zgornje Gorenjske (Radovljica in kraji severno od Radovljice).«

Naročnik v tej točki dopolnjuje razpisno dokumentacijo, in sicer se predmetni pogoj ne zahteva za ponudnika, ki odda ponudbo samo za sklop 3 kolektivno nezgodno zavarovanje.Datum objave: 14.10.2019   09:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da se v vzorcu pogodbe izključi prvi odstavek 8. člena, kjer se zahteva dodaten vsakoletni popust v višini 2%. Predlog utemeljujemo: ponudnik vse predvidene popuste že vnaprej upošteva v ponudbeno ceno.

ODGOVOR

Prvi odstavek 8. člena pogodbe se ne spremeni.


Datum objave: 21.10.2019   06:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da zadostuje, da potencialni ponudniki zgolj parafirajo vzorec pogodbe.

ODGOVOR

Ponudba mora biti oddana v elektronski obliki, vzorec pogodbe za zato lahko podpisan, parafiran ali zgolj oddan, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Datum objave: 21.10.2019   10:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na pripravo ponudbe za zavarovanje prosimo za naslednja pojasnila.

1) Zavarovanje POKLICNE ODGOVORNOSTI strokovnih zdravstvenih delavcev:
* prosimo za razdelitev zdravnikov specialistov, zdravnikov, zdravnikov-specializantov in zdravnikov pogodbenikov glede na njihovo specializacijo?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Navedena razdelitev je razvidna iz Priloge 2 odgovornost zavarovalno tehnične dokumentacije.


Datum objave: 21.10.2019   10:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za informacijo ali morajo obrazec ESPD tudi v fizični obliki podpisati tudi vsi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali zadostuje elektronsko podpisan ESPD obrazec.
Ali boste kot naročnik v uradnih evidencah sami preverili, da ne obstajajo razlogi za izključitev, skladno s točko 3.1. - 3.3. navodil razpisne dokumentacije (za organe upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa).

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik podaja pojasnilo, da ne zahteva, da samostojni ponudnik oziroma vodilni ponudnik v skupini ponudnikov (ki ESPD predloži v zavihek »ESPD ponudnik«) obrazec lastnoročno podpiše in/ali žigosa, saj se obrazec ESPD (ki je predložen v zavihku »ESPD ponudnik«) lahko predloži elektronsko podpisan ali nepodpisan, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Naročnik bo razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje obravnaval skladno s 75., 76. in 77. členom ZJN-3. Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, katerega ponudbo bo preverjal, zahteval, da predloži vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah, in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, bo naročnik preveril v uradni evidenci.
Datum objave: 21.10.2019   11:43
VPRAŠANJE
Pri zavarovanju poklicne odgovornosti strokovnih zdravstvenih delavcev je v dokumentaciji na str. 18 opredeljen tudi podaljšan čas uveljavljanja zahtevkov po preteku police.

Predlagamo popravljen zapis z namenom bolj natančne in jasne opredelitve:
"Ponudnik v okviru dogovorjenih pogojev nudi zavarovancu podaljšano obdobje uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za strokovne napake/protipravna ravnanja, ki so nastala v času trajanja zavarovalne police, posledični odškodninski zahtevki pa so vloženi v obdobju do 5 let od poteka veljavnosti zavarovalne police".

Predlog utemeljujemo s dejstvom, da se nudi podaljšan čas uveljavljanja zahtevkov in ne podaljšan čas zavarovalnega jamstva.

ODGOVOR
Naročnik posreduje popravljen zapis z namenom bolj natančne in jasne opredelitve:
Ponudnik v okviru dogovorjenih pogojev nudi zavarovancu podaljšano obdobje uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za strokovne napake/protipravna ravnanja, ki so nastala v času trajanja zavarovalne police, posledični odškodninski zahtevki pa so vloženi v obdobju do 5 let od poteka veljavnosti zavarovalne police".
Datum objave: 21.10.2019   11:46
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji zahtevate vsakoletni popust v višini 2 % v primeru plačila letne zavarovalne premije v enkratnem znesku.
Predlagamo, da predmetno določilo izločite iz razpisne dokumentacije iz razloga, ker zahteva povsem posega na finančno področje oplemenitenje vloženih sredstev, kar pa ni predmet tega razpisa. Zgolj v informacijo: primerljive bančne letne obrestne mera za depozite v znesku nad 15.000 EUR znašajo med 0,01% in 0,15 % .


ODGOVOR
Naročnik podaja pojasnilo, da se 8. člen vzorca pogodbe ne spremeni.Datum objave: 28.10.2019   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vaš odgovor z dne 21. 10. 2019:

Datum objave: 21.10.2019 10:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na pripravo ponudbe za zavarovanje prosimo za naslednja pojasnila.

1) Zavarovanje POKLICNE ODGOVORNOSTI strokovnih zdravstvenih delavcev:
* prosimo za razdelitev zdravnikov specialistov, zdravnikov, zdravnikov-specializantov in zdravnikov pogodbenikov glede na njihovo specializacijo?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Navedena razdelitev je razvidna iz Priloge 2 odgovornost zavarovalno tehnične dokumentacije.

vas prosimo za dopolnitev. Iz Priloge 2 je razvidno samo številčno stanje zdravnikov ne pa njihova specializacija, zato vas prosimo za dopolnitev zdravnikov glede na njihovo specializacijo.

Hvala.

ODGOVOR
Pojasnilo: naročnik na spletni strani https://www.ozg-kranj.si objavlja seznam pogodbenikov glede na njihovo specializacijo.Datum objave: 28.10.2019   10:48
VPRAŠANJE
Prosimo za informacijo o poškodbah stekel in računalniške opreme v obdobju od 1.1.2016 do 30.9.2019.

ODGOVOR
Na teh dveh zavarovalnih vrstah ni izplačanih in rezerviranih škod do dne 27.9.2019.VPRAŠANJE
Glede na to, da v pregledu škod ni podatka o škodi na elektronski opremi, prosimo za potrditev, da naročnik v obdobju 2016-2019 ni imel škode na elektronski opremi.

ODGOVOR
Do dne 27.9.2019 ni bilo škod na elektronski opremi.


VPRAŠANJE
Pri požarnem zavarovanju je v datoteki s podatki pri opremi tudi oprema v pridobivanju. Prosimo za potrditev razumevanja, da gre za naročeno opremo, ki bo v letu dana v uporabo ali kaj drugega.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik podaja pojasnilo, da dikcija v pridobivanju pomeni, da osnovno sredstvo še ni usposobljeno za uporabo.


VPRAŠANJE
V datoteki Sklop 1_Priloga 2,4,5 in 6 so na zavihku Požar pri vrednosti nepremičnin navedene vrednosti gradbenih objektov, zunanje ureditve in arhivskega gradiva. Prosimo za pojasnilo za kakšno arhivsko gradivo gre in zakaj ni navedeno pod premično premoženje ampak pod nepremičnine.

ODGOVOR
Arhivsko gradivo vsebuje dokumente, ki jih je po zakonodaji potrebno hraniti določeno dobo. Med dokumente uvrščamo tako zdravstvene kartoteke, dokumentacijo v zvezi s poslovanjem (obračun plač, potni nalogi, glavna knjiga) kot tudi vse interne pravne akte in zapisnike.Datum objave: 29.10.2019   10:20
VPRAŠANJE
V predmetnem razpisu sodeluje več OZG kot nosilec in hkrati območne enote in postaje kot izvajalci. Prosimo za potrditev razumevanja pri zavarovanju odgovornosti (splošne in poklicne), da se zavarovalna vsota upošteva po dogodku, ne glede na to, da bi lahko v posameznem primeru sodelovali zaposleni v različnih enotah. Gre za to, da se v takem primeru ZV ne multiplicira.

ODGOVOR
Zavarovalna vsota za zavarovanje odgovornosti (splošne z razširitvami in poklicne) se upošteva po dogodku, ne glede na to, da bi lahko v posameznem primeru sodelovali zaposleni v različnih enotah.Datum objave: 05.11.2019   07:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na spletni strani ste objavili seznam zdravnikov pogodbenikov glede na njihovo specializacijo.

Prosimo vas, da podoben seznam pripravite tudi za vse redno zaposlene zdravnike, zdravnike specialiste in zdravnike specializante. V prilogi imate navedeno samo številčno stanje, ne pa tudi razdelitev glede na specializacijo.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik objavlja želeni seznam specializaciji na naslovu https://www.ozg-kranj.si


Datum objave: 05.11.2019   07:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na pripravo ponudbe prosimo za sledeča dodatna pojasnila:

1) Prosimo za določitev odbitne franšiza pri zavarovanju elektronike. Tega podatka ne zasledimo nikjer.
2) Ali so pri zavarovanju stekla zavarovana res samo steklena vrata? Prosimo za potrditev!
3) Pri OE Jesenice na naslovu Cesta maršala Tita 78 zunanja ureditev ni zavarovana proti potresu? Prosimo za potrditev!
4) Pri OE ZD Škofja Loka - lokacija OŠ Škofja Loka mesto, Šolska ulica 1 imate zavarovalno vsoto opreme za požarno zavarovanje 36.757 EUR, na tej isti lokaciji pori potresu pa zavarovalno vsoto 46.457 EUR. Prosimo za popravek oziroma pojasnilo, saj zavarovalna vsota pri potresnem zavarovanju ne more biti višjo kot pri požarnem zavarovanju?!
5) Pri strojelomu želite imeti dodatno kritje za opremo, ki se prevaža. Prosimo za pojasnilo za kakšno opremo gre v tem primeru, za kakšen namen se uporablja ta oprema in v katere države običajno (glede na to, da želite območje kritja Evropa).

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik podaja pojasnila:
1. Odbitna franšiza pri zavarovanju elektronike je odkupljena.

2. Pri zavarovanju stekla se zavaruje vsa steklena drsna vrsta z nalepkami in mehanizmom za odpiranje.

3. Zunanja ureditev pri OE Jesenice se zavaruje za potres z ZV 58.871 , v prilogo 2 Potres se vpiše ponudbena premija z upoštevano navedeno zavarovalno vsoto.

4. Pri OE ZD Škofja Loka - lokacija OŠ Škofja Loka mesto, Šolska ulica 1 se zavarovalno vsoto opreme za požarno zavarovanje spremeni iz 36.757 EUR na 46.457 . V prilogo 2 Požar se vpiše ponudbena premija z upoštevano navedeno zavarovalno vsoto.

5. Načeloma gre za prenosno medicinsko opremo (defibrilatorji, respiratorji, ipd ), ki se prenaša ob bolniku. Običajno je uporablja na območju Slovenije in sosednjih držav, ni pa pravilo.