Dosje javnega naročila 006786/2019
Naročnik: OBČINA KOMEN, Komen 86, 6223 Komen
Blago: Dobava in montaža opreme v okviru projekta Agrotur II - ureditev vinoteke v Štanjelskem gradu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006786/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.09.2019
JN006786/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2019
JN006786/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006786/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMEN
Komen 86
6223
SI
Komen
Slovenija
Boštjan Frančeškin
bostjan.franceskin@komen.si
+386 57310453
+386 57310460

Internetni naslovi
http://www.komen.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325866/JN_oprema_stanjelski_grad.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325866/espd/JN_oprema_stanjelski_grad_ESPD.xml.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13079
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža opreme v okviru projekta Agrotur II - ureditev vinoteke v Štanjelskem gradu
Referenčna številka dokumenta: 431-02/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup in montaža opreme za prostore Vinoteke Štanjelskega gradu.
Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2014- 2020, 85 % iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj in 15 % iz javnega sofinanciranja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Štanjel
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup in montaža opreme za prostore Vinoteke Štanjelskega gradu.
Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2014- 2020, 85 % iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj in 15 % iz javnega sofinanciranja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 25
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2014- 2020, 85 % iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj in 15 % iz javnega sofinanciranja.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN,na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek "Predračun". Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2019   09:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

žal vitrina DX-171.430PK ni več dosegljiva pri proizvajalcu. Ali lahko kot alternativo ponudim DX-181.490DBK.

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je opremoizdelke specificiral kot npr.. Ponudnik lahko seveda ponudi ekvivalentno opremo ki je po specifikacijah enakovredna oziroma boljša kot oprema ki je navedena v popisih po oznaki npr..


Datum objave: 14.10.2019   11:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pomivalnem stroju in ledomatu v popisih in načrtih niso predvideni mehčalci vode. Prosim za pojasnilo, ali ponudimo pomivalni stroj in ledomat brez mehčalca vode?
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Pri pripravi ponudbe se je potrebno držati popisov in ponuditi izdelke ki so predvideni v popisih. Seveda lahko ponudite boljše izdelke kot so zahtevani.Datum objave: 14.10.2019   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali so pri šifri PU02 predmet razpisa tudi hladilniki za gostinske potrebe?
Ali so omenjeni hladilniki med tipsko opremo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
V postavko PU02 je potrebno vključiti tudi hladilnike, ki ustrezajo opisu v postavki. Dimenzijsko pa si lahko hladilnik ogledate v grafičnih prilogah razpisne dokumentacije.Datum objave: 17.10.2019   09:40
VPRAŠANJE
Prosimo za kakšen podatek več veza blazine - debelina pene, z zadrgo ali brez, lokacija blazin.

ODGOVOR

Gre za dekorativne blazine , s polnilom od 0 do 15, z zadrgo. Lokacije niso fiksne.


Datum objave: 17.10.2019   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali prav razumemo referenčne pogoje, da je zahtevana ena referenca iz zadnjih 5 let v višini vsaj 40.000 z ddv, ki sodi v klasifikacijo 11302 ali 12111 ali 126.?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Zahtevana je vsaj ena referenca v obdobju zadnjih petih let od datuma objave tega javnega naročila. Vrednost pohištvene opreme je znašala vsaj 40.000 EUR z DDV . Objekt naročnika kjer je bila dobavljena in montirana pohištvena oprema mora soditi v klasifikacijo stavb CC-SI11302 ali CC-SI 12111 ali CC-SI 126.