Dosje javnega naročila 006794/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Blago: operativni najem osebnih vozil z nizkimi emisijami za potrebe občinske uprave
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006794/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.09.2019
JN006794/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN006794/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006794/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Urad za splošne zadeve, Alenka Plahuta
alenka.plahuta@koper.si
+386 56646207
+386 56646207

Internetni naslovi
http://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.koper.si
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325923/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13087
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: operativni najem osebnih vozil z nizkimi emisijami za potrebe občinske uprave
Referenčna številka dokumenta: 023-17/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
operativni najem osebnih vozil z nizkimi emisijami za potrebe občinske uprave
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: NAJEM OSEBNEGA VOZILA NIŽJEGA RAZREDA Z NIZKIMI EMISIJAMI HIBRIDNO VOZILO
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: koper
II.2.4 Opis javnega naročila
NAJEM OSEBNEGA VOZILA NIŽJEGA RAZREDA Z NIZKIMI EMISIJAMI novo ali rabljeno HIBRIDNO VOZILO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
ocena stroškov v življenjski dobi vozila90
dobavni rok10

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Najem osebnega vozila NIŽJEGA SREDNJEGA RAZREDA Z NIZKIMI EMISIJAMI - HIBRIDNO VOZILO
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem osebnega vozila NIŽJEGA SREDNJEGA RAZREDA Z NIZKIMI EMISIJAMI novo ali rabljeno HIBRIDNO VOZILO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
ocena stroškov v življenjski dobi vozila90
dobavni rok10

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: NAJEM OSEBNEGA VOZILA Z NIZKIMI EMISIJAMI za potrebe občinskega redarstva
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: koper
II.2.4 Opis javnega naročila
NAJEM OSEBNEGA VOZILA Z NIZKIMI EMISIJAMI za potrebe občinskega redarstva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
merilo stroškov v življenjski dobi vozila90
dobavni rok10

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.10.2019   13:00
Kraj: portal e-jn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.10.2019   13:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je lahko avtomatski menjalnik 8 stopenjski?

hvala in lp

ODGOVOR
Naročnik zahteva avtomatski menjalnik, tako da je lahko tudi 8 stopenjski.Datum objave: 08.10.2019   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je lahko pri sklopu 3 avtomatski menjalnik 8 stopenjski?
ali je lahko pri sklopu 2 vozilo brez meglenk?

ODGOVOR

Na prvo vprašanje je naročnik že odgovoril.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji pri sklopu 2 določil kot obvezno opremo tudi meglenko spredaj in vztraja pri zapisanem pogoju.


Datum objave: 11.10.2019   15:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim na naročnika za dodatna pojasnila in odgovore na vprašanja:

1. Zaradi nove metode merjenja izpustov WLTP v času oddaje ponudbe ne moremo z gotovostjo trditi, kakšna bo poraba (vozilo bi morali imeti na dan oddaje ponudbe že v posesti). Metoda WLTP se namreč izvaja v različnih fazah in se posledično poraba razlikuje od modela do modela (vezano na opremo, ki jo ima posamezno vozilo) pri čemer WVTA dokument zato navaja meritev od do, ki je merjena pri visoki in nizki stopnji (VH VL).
Prosimo torej za informacijo ali lahko vnesemo podatke za porabo energenta in emisije ogljikovega dioksida pri najvišji (VH) fazi in zagotovimo, da vozilo, ki bo dobavljeno ob izdobavi teh vrednosti ne bo presegalo, lahko pa bodo nižje? Za sklop 3 je izpust CO2 lahko največ 145 g/KM, ali lahko glede na zgoraj navedeno ponudimo vozilo z izpustom 178,70 g/KM pri najvišji (VH)?

2. Ali lahko ponudnik ponudbo odda, tako da ta zajema zgolj posamezen sklop, oziroma dva sklopa, oziroma vse tri sklope?

3. Ali s strani naročnika dana pojasnila posredovana preko portala javnih naročil predstavljajo sestavni del pogodbenega razmerja med naročnikom in izbranim ponudnikom?

4. V razpisu se pod točko 2.12. navaja kot rok veljavnosti bianco menice za dobro izvedbo del 30 dni po preteku roka določenega za predvideno izdobavo vozil. Prosim za potrditev, da je rok določen pravilno, glede na to da naj bi bil namen zavarovanja dobra in pravočasna izvedba del, v okvir česar pa ne sodi primopredaja.

5. Ali je ne glede na določeno fiksnost cene dopustna sprememba cene v kolikor v času trajanja najema pride do spremembe javnopravnih dajatev, ki jih ob oddaji ponudbe ni bilo možno predvideti, npr. sprememba višine DDV-ja, DMV-ja na kar kot ponudnik nimamo vpliva?

6. Navedba glede teka dobavnega roka na str. 16, 18 in sicer da ta teče od sklenitve neposredne pogodbe s posameznim naročnikom, domnevamo da gre za napako in da je mišljeno pravilno s posameznim ponudnikom, saj je naročnik le eden?

7. Prosimo za potrditev, da pravica naročnika, da posamezen sklop ne odda v najem ali pa da zmanjša število vozil po posameznem sklopu (točka IV. str. 19 razpisa) velja le do obvestila izbranemu ponudniku.

8. Ali se poračun več oziroma manj prevoženih kilometrov naredi v primeru:

-odpovedi pogodbe s strani naročnika, ker vozil več ne potrebuje (čl. 12/2 pogodbe),
-v primeru odstopa od pogodbe naročnika zaradi kršitev izvajalca,
-v primeru odpovedi pogodbe s strani izvajalca,
-v primeru ničnosti pogodbe.


9. Kaj je mišljeno z dolžnostjo zagotovitve osebnega svetovalca, oziroma klicnega centra, oziroma ali to pomeni zgolj komunikacijo z določeno osebo pri subjektu, ki bo storitev zagotavljala ali je mišljen klicni / kontaktni center?


10. Ali naročnik nosi stroške plačila kazni in glob izrečenih v zvezi z uporabo vozila?

11. Ali se vozilo iz Sklopa 3 v smislu razpisa šteje za novo tudi v primeru, ko je letnik 2019, pri čemer bo izdobavljeno glede na dogovorjene dobavne roke, v letu 2020.?


12. Ali se v primeru situacije iz čl. 9/4 pogodbe, ko ponudnik zagotovi novo vozilo pri obračunu prevoženih kilometrih, upoštevajo tudi prevoženi kilometri z vozilom, ki je bilo prvotno predmet najema?

13. Ali je v primeru odstopa naročnika od pogodbe pred koncem najema na podlagi čl. 12/2 izvajalec upravičen izključno do plačila najemnin do izteka najema in poračuna kilometrov?


14. Ali v primeru odstopa izvajalca v smislu čl. 12/4, lahko naročnik nasproti izvajalcu uveljavlja kakšne zahtevke (odškodnina, pozitivni pogodbeni interes,)?


15. Ali je izvajalec v primeru kraje, uničenja ali izgube vozila v času najema dolžan naročniku zagotoviti novo vozilo ali se sklene aneks k pogodbi o zmanjšanju številka vozil?

16. Ali se v primeru dolžnosti zagotovitve novega vozila pri obračunu prevoženih kilometrov upoštevajo prevoženi kilometri z prvotnim vozilom?

17. Ali je naročnik dolžan izvajalcu povrniti škodo, ki mu je nastala posledično poškodovanju, totalki ali kraji vozila, ko zavarovalnica iz kakršnihkoli razlogov, ki izvirajo iz sfere uporabnika vozila deloma zavrne izplačilo zavarovalnine (npr. vožnja pod vplivom nedovoljenih substanc)?

18. Ali je naročnik dolžan izvajalcu ob vrnitvi vozila povrniti škodo na vozilu, ki je nastala posledično premalo skrbni uporabi vozila ali uporabi vozila v nasprotju z navodili proizvajalca?

19. Ali se vprašanja in razmerja med naročnikom in izvajalcem, ki niso izrecno urejena s pogodbo in dokumentacijo, rešujejo skladno z določbami Obligacijskega zakonika v delu kjer ta ureja zakupno - najemno pogodbo?

20. Kot dokazilo za izkaz ekonomskega in finančnega položaja pod točko 2.11.2.3. se zahteva potrdilo od banke, da ponudnik ni imel blokiranega računa(ov). Ali zadostuje izpis iz javnih evidenc, ki to izkazujejo (GVIN) s podpisom in žigom ponudnika, prav tako je ta podatek razviden tudi iz SBON obrazca, ki je zahtevan kot dokazilo pod točko 2.?


21. Prosimo za pojasnilo ali pod stroške naročnika, sodijo tudi stroški dolivanja tekočine AdBlue na rednem servisu in izven servisnih intervalov?

22. Prosimo za informacijo pod katero postavko v prilogi št. 1 k ponudbenemu predračunu se vnese cena vinjete, ali se lahko prišteje k postavki cestne takse? V kolikor je odgovor negativen, prosimo za popravek priloge št.1 k ponudbenemu predračunu, v kateri bo dodana postavka vinjeta.

Lep pozdrav!


ODGOVOR


1. Naročnik razpisnih pogojev ne bo spreminjal.

2. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop

3. Pojasnila oddana preko Portala javnih naročil so sestavni del dokumentacije o oddaji javnega naročila.

4. Rok bianco menice je določen pravilno glede na rok dobave vozila, ki je določen fiksno in opredeljen kot merilo.

5. Pri spremembi DDV-ja, ko gre za zakonske spremembe, to vpliva na končno ceno. S tem namenom so cene v pogodbi praviloma opredeljene brez DDV.

6. Gre za napako, mišljeno je s posameznim (izbranim) ponudnikom.

7. Tako kot določa Zakon o javnem naročanju, naročnik z obvestilom izbere ponudbo ali pa zavrne posamezno oz. vse ponudbe.

8. Poračun za več prevoženih kilometrov se naredi ob koncu najema posameznega vozila, tudi v primeru predčasnega prenehanja.
V primeru ničnosti pogodbe se bodo uporabljale določbe Obligacijskega zakonika.
9. Naročnik želi kontaktno osebo, ki bo zagotavljala nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti in nudila naročniku potrebno podporo.

10. To je tudi opredeljeno v pogodbi. Kazni so strošek naročnika.

11. Tako kot je določeno v točki 5, Sklop 3 dokumentacije je vozilo lahko letnik 2019, vendar mora biti novo (neregistrirano).

12. Kilometri se upoštevajo.

13. Kot določa drugi odstavek 12. člena, se v tem primeru pogodbeni stranki vnaprej dogovorita, da ena od druge ne bosta uveljavljali kakršnih koli regresnih oz. finančnih zahtevkov.
Kilometri se poračunajo, kot navedeno pri odgovoru pod točko 8.

14. Za razmerja, ki niso urejena v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom in pogodbi, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

15. Izvajalec je dolžan zagotoviti »novo« vozilo.

16. Upoštevajo se kilometri prevoženi s prvotnim vozilom.

17. Naročnik izvajalcu ni dolžan povrniti škode, če bi zavarovalnica iz kakršnihkoli razlogov, ki izvirajo iz sfere uporabnika, zavrnila izplačilo zavarovalnine (kot npr. povzročitev nesreče zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali nedovoljenih substanc). To pa ne pomeni, da izvajalec v takem primeru ne bi mogel uveljavljati regresnega zahtevka proti vozniku.

18. Vprašanje ni dovolj definirano, saj ni jasno kaj se smatra za premalo skrbno uporabo vozila.
Istočasno pa želimo poudariti, da ima izvajalec urejena tudi zavarovalna kritja za vse neljube dogodke na avtu oziroma/in za škode, ki bi bile povzročene z njim.
19. Že odgovorjeno.

20. Ponudnik mora dostaviti dokazila kot so zahtevana v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

21. Na rednem servisu je to strošek izvajalca.
Izven servisov v redni uporabi vozila pa strošek naročnika.

22. Cena vinjete se doda k postavki cestna taksa.