Dosje javnega naročila 006800/2019
Naročnik: CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku
Gradnje: Izdelava raziskovalnih vrtin za potrebe identifikacije vodotesnih plasti podzemnih vod v neposredni bližini odlagališča Unično
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006800/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.09.2019
JN006800/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006800/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o.
Brdce 41B
1431
SI
Dol pri Hrastniku
Slovenija
Enes Rakovič
info@ceroz.si
+386 37343854
+386 37343855

Internetni naslovi
https://www.ceroz-hrastnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325937/Razpis.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13100
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava raziskovalnih vrtin za potrebe identifikacije vodotesnih plasti podzemnih vod v neposredni bližini odlagališča Unično
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45121000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročnik izbira izvajalca za izdelavo 8 raziskovalnih vrtin za potrebe identifikacije vodotesnih plasti podzemnih vod v neposredni bližini odlagališča Unično. Predvidena globina vrtin je med 30 in 45 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45121000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI035 - Zasavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dol pri Hrastniku
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izbira izvajalca za izdelavo 8 raziskovalnih vrtin za potrebe identifikacije vodotesnih plasti podzemnih vod v neposredni bližini odlagališča Unično. Predvidena globina vrtin je med 30 in 45 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.11.2019
Konec: 10.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.10.2019   09:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo elektronsko.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.10.2019   08:12
VPRAŠANJE
1) V točki A.4 je navedeno, da je začetek del v novembru 2019 oziroma se lahko začetek del iz objektivnih razlogov prestavi. Datum dokončanja del je 10.12.2019. Naročnika opozarjamo, da dela (tudi če bo začetek del dejansko v začetku novembra) ne morejo biti dokončana do navedenega datuma. Skupni rok za izvedbo vrtin, preiskav z obdelavo in poročilom je po naši oceni minimalno 50 delovnih dni.
Naročnika prosimo, da podaljša rok za izvedbo del.

2) V popisu del ni opredeljena izvedba dostopnih poti in platojev za vrtalno garnituro. Ali je izvedba dostopnih poti in platojev za vrtalno garnituro predmet razpisa?

3) V točki B.6 je navedeno, da bo imel umik ponudbe po poteku roka za oddajo "za posledico unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe". Naročnik v razpisni dokumentaciji zavarovanja za resnost ponudbe ni zahteval. Ali je torej zavarovanje za resnost ponudbe potrebno predložiti in v kakšni obliki?

4) Na strani 12 se kot zavarovanje za odpravo napak zahteva bančna garancija ali je za naročnika sprejemljivo tudi enakovredno kavcijsko zavarovanje, izdano s strani zavarovalnice (kar je ustaljena praksa pri javnih naročilih v zadnjih nekaj letih)?

ODGOVOR:

1. Naročnik bo podaljšal rok za izvedbo del do 20.12.2019.

2. Izvedba dostopnih poti in platojev za vrtalno garnituro ni predmet razpisa.

3. Zavarovanja za resnost ponudbe ni potrebno predložiti.

4. Naročnik bo ustrezno kavcijsko zavarovanje smatral kot ustrezno zavarovanje.
Datum objave: 07.10.2019   06:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V pogojih za tehnično zmogljivost, je navedena zahteva, da je ponudnik v zadnjih petih letih vsaj dvakrat uspešno izvedel dela s področja izvedbe raziskovalnih vrtin globine do 100 m. Ali to pomeni, da se referenca za vrtino, ki je globoka več kot 100 m, ne bo upoštevala? Smatramo, da je večja globina vrtanja zahtevnejša in kot referenca boljša.

ODGOVOR

Referenca se bo upoštevala.