Dosje javnega naročila 006819/2019
Naročnik: POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna
Gradnje: Ureditev Promenade pred Postojnsko jamo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.840.592,49 EUR

JN006819/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.10.2019
JN006819/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN006819/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.12.2019
JN006819/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006819/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d.
Jamska cesta 30
6230
SI
Postojna
Slovenija
Uroš Sajovic
uros.sajovic@postojnska-jama.eu
+386 40457499

Internetni naslovi
https://www.postojnska-jama.eu/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Zasebni gospodarski subjekt s koncesijo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Turizem


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev Promenade pred Postojnsko jamo
Referenčna številka dokumenta: JN 01/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je ureditev Promenade pred Postojnsko jamo, vključno z obnovo komunalne infrastrukture (fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod, razsvetljava, TK kanalizacija, NN povezave) in izvedbo betonskih tlakov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Promenada pred Postojnsko jamo
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je ureditev Promenade pred Postojnsko jamo, vključno z obnovo komunalne infrastrukture (fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod, razsvetljava, TK kanalizacija, NN povezave) in izvedbo betonskih tlakov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 29
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.10.2019   10:00
Kraj: https://eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d.
Jamska cesta 30
6230
Postojna
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.10.2019   08:34
VPRAŠANJE št. 1
V javnem naročilu navajate ureditev promenade z obnovo komunalne infrastrukture in izvedbo betonskih tlakov, v razpisni dokumentaciji pa zahtevate referenco za nadzor.Kaj pravzaprav razpisujete ?

ODGOVOR št. 1
Naročnik ima objavljeni dve javni naročili, eno za ureditev Promenade pred Postojnsko jamo in drugo za storitve nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta ureditev Promenade pred Postojnsko jamo. Za obe javni naročili je naročnik v ločenih razpisnih dokumentacijah v obrazcu ePRO Navodila ponudnikom določil ustrezni referenčni pogoj, ki je povezan s predmetom posameznega javnega naročila.

Datum objave: 04.10.2019   10:00
VPRAŠANJE št. 2
Pozdravljeni, ali si prav razlagamo vašo zahtevo po referenčnem delu za izvedbo betonskih tlakov in sicer, da lahko dokazujemo ta pogoj z več referencami v kumulativni vrednosti 1 MIO (torej smo dela opravili na treh (3) objektih, skupaj vrednost vseh treh referenc znaša 1 MIO.

Hvala in lp

ODGOVOR št. 2
Ne, izvedba zunanjih betonskih tlakov v vrednosti vsaj 1 MIO EUR brez DDV mora biti izkazana z enim referenčnim projektom. Reference se ne seštevajo.

Datum objave: 08.10.2019   14:24
VPRAŠANJE št. 3
Spoštovani,
glede zahteve po izkazovanju referenčnega pogoja C/1, da je gospodarski subjekt je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb uspešno izvedel vsaj en (1) projekt izvedbe zunanjih betonskih tlakov, pri čemer vrednost izvedbe zunanjih betonskih tlakov znaša vsaj 1 MIO EUR brez DDV naročnik močno omejuje konkurenco.
Pozivamo naročnika, da dovoli ponudnikom, da lahko izkazujemo zahtevani pogoj kumulativno, z več referencami v vrednosti 1 MIO brez DDV ali pa da ustrezno zmanjšate zahtevano vrednost.
Smatramo, da je zahteva glede višine reference pretirana, glede na objavljen popis del (ponudbena vrednost za tovrstno delo bo občutno nižja).
S spremembami zahtev bo naročnik omogočal oddajo ponudbe več ponudnikom, s čimer si bo zagotovil tudi konkurenčnejšo (nižjo) ponudbeno ceno.

Enako prosimo da se ustrezno zniža referenčni pogoj tudi za vodjo del.

Hvala in lp

ODGOVOR št. 3
Naročnik ne dopušča izpolnjevanja referenčnega pogoja z več referencami kumulativno, temveč spreminja referenčni pogoj, naveden v obrazcu ePRO Navodila ponudnikom, točka 7.C.1 Tehnična in strokovna sposobnost, ki se po spremembi glasi:
»Gospodarski subjekt je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb uspešno izvedel vsaj en (1) projekt izvedbe zunanjih betonskih tlakov, pri čemer vrednost izvedbe zunanjih betonskih tlakov znaša vsaj 700.000,00 EUR brez DDV.«

Navedena sprememba velja tudi za referenčni pogoj za vodjo gradnje, naveden v točki 7.C.3 Tehnična in strokovna sposobnost.
Naročnik čistopisa obrazca ePRO Navodila ponudnikom ne bo objavljal.

VPRAŠANJE št. 4.
Spoštovani,
glede zahteve po izkazovanju referenčnega pogoja C/1, da je gospodarski subjekt je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb uspešno izvedel vsaj en (1) projekt izvedbe zunanjih betonskih tlakov, pri čemer vrednost izvedbe zunanjih betonskih tlakov znaša vsaj 1 MIO EUR brez DDV naročnik močno omejuje konkurenco.
Pozivamo naročnika, da dovoli ponudnikom, da lahko izkazujemo zahtevani pogoj kumulativno, z več referencami v vrednosti 1 MIO brez DDV ali pa da ustrezno zmanjšate zahtevano vrednost.
Smatramo, da je zahteva glede višine reference pretirana, glede na objavljen popis del (ponudbena vrednost za tovrstno delo bo občutno nižja).
S spremembami zahtev bo naročnik omogočal oddajo ponudbe več ponudnikom, s čimer si bo zagotovil tudi konkurenčnejšo (nižjo) ponudbeno ceno.

Enako prosimo, da se ustrezno zniža referenčni pogoj tudi za vodjo del.

Hvala in lp

ODGOVOR št. 4
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril, glejte vprašanje in odgovor št. 3.Datum objave: 09.10.2019   11:21
VPRAŠANJE št. 5
Spoštovani,
V popisu je navedena klasa cevi K9, hkrati pa naveden tlačni razred PN16. Mimogrede, klasa ''K'' je staro poimenovanje, sedaj se poimenuje s klasami ''C''. Naj opozorimo, da je največji dovoljeni delovni tlak pri ceveh klase K9 za dimenzije DN80 in DN100, 85bar! Tako da je zahteva po ceveh klase K9 nerazumljiva, če se potrebuje materiale za 16bar. Že klasa C40 bi bila več kot dovolj, saj cevi take klase omogočajo delovne tlake do 40bar.

Prosim, če lahko preverite, ali se na podlagi napisanega lahko ponudi duktilne cevi nižjih klas.

lp,

ODGOVOR št. 5
Vgradijo se lahko cevi za 16bar. Naročnik čistopisa obrazca Popisi del ne bo objavljal. Šteje se, da so ponudniki z oddajo ponudbe seznanjeni s predmetno spremembo in z njo soglašajo.

Datum objave: 14.10.2019   12:19
VPRAŠANJE št. 6
Pozdrav,

naročnika vljudno naprošamo, da zaradi obsežnosti ter tehnične zahtevnosti projekta prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe najmanj za 1 mesec.

Lep pozdrav,

ODGOVOR št. 6
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

VPRAŠANJE št. 7
Spoštovani,
Referenčna zahteva iz razpisnih pogojev se glasi:

Gospodarski subjekt je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb uspešno izvedel vsaj en (1) projekt izvedbe zunanjih betonskih tlakov, pri čemer vrednost izvedbe zunanjih betonskih tlakov znaša vsaj 1 MIO EUR brez DDV.

Oziroma z odgovori na vprašanja ste spremenili vrednost na 700.000,00

Zanima nas ali bo naročnik kot ustrezno štel referenco pri kateri bo vrednost 700.000 zajemala izvedbo zunanjih betonskih tlakov vključno z finalno oblogo, ne glede na material s katerim bo ta obloga izvedena (torej bodisi betonske plošče, teraco,, kamite plošče...)?
Sestavni del projekta je namreč tudi izdelava finalnih oblog kot navedeno v oklepaju.

ODGOVOR št. 7
Naročnik bo kot ustrezno štel referenco, pri kateri vrednost izvedbe zunanjih betonskih tlakov znaša 700.000,00 EUR brez DDV, brez finalne obloge.

V primeru, da bo ponudnik v ponudbi predložil referenco za izvedbo zunanjih betonskih tlakov skupaj s finalno oblogo, pa bo naročnik kot ustrezno priznal referenco, katere vrednost izvedbe zunanjih betonskih tlakov skupaj s finalno oblogo znaša najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV. Pri tem bo kot ustrezno štel referenco, pri kateri je bila izvedena kamnita finalna obloga.

V primeru, da bo ponudnik v ponudbi predložil referenco za izvedbo zunanjih betonskih tlakov skupaj s finalno oblogo, mora v obrazcu ePRO Reference in Kadri, točka 1.1. a) REFERENCE, v polje »Vrednost izvedbe zunanjih betonskih tlakov v EUR brez DDV« navesti vrednost izvedbo zunanjih betonskih tlakov skupaj s finalno oblogo in navesti podatek, kakšna finalna obloga je bila izvedena pri referenčnem poslu.

Enako velja tudi za referenčni pogoj za vodjo gradnje, naveden v točki 7.C.3 Tehnična in strokovna sposobnost.

Datum objave: 15.10.2019   15:47
VPRAŠANJE št. 8
Spoštovani,
Naprošamo vas, da nam posredujete nekaj odgovorov.
1. Katero vrsto popenjalk naj upoštevamo pri 2.fazi, Urbana oprema, postavka 6?
2. Kakšna naj bi bila zaščita dreves z jeklenicami pri 2.fazi, Urbana oprema, postavka 10? Naprošamo vas, da objavite detajl.
3. Kakšna je dimenzija/vrsta kanalet v 2.fazi, Zidarska dela, postavka 9 in v 4.fazi, Zidarska dela, postavka 3?
4. Kakšna je dimenzija info table v 3.fazi, postavka 5? Naprošamo vas, da objavite detajl.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR št. 8
Ad 1.) Predvidene so popenjalke:
a - vrtnice brez trnov
b - vičeva divja trta

Ad 2.) Gre za zaščitne mreže za debla pritrjene na drevesne rešetke. Izdelane so iz vročecinkanega jekla in prašno barvane v izbranem Ralu.
Sestavni del rešetke, kot npr. Hess-Belvedere 5.0- 4s, okroglega prereza.
Naročnik bo na spletni strani, kjer se nahaja razpisna dokumentacija, objavil shemo drevesne rešetke.

Ad 3.) Vrsta kanalete je kanaleta z inox rego nosilnost je 250 kN, kot npr. Hauraton DN 150.

Ad 4.) Info tabla tip C, dim.600x2000 mm, bigana inox pločevina fino peskana deb.5mm z rezkano grafiko-tema reka Pivka, pritrjena na ab zid z inox poskonstrukcijo.
Naročnik bo na spletni strani, kjer se nahaja razpisna dokumentacija, objavil shemo info table.