Dosje javnega naročila 006932/2019
Naročnik: InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, Livade 6, 6310 Izola - Isola
Blago: Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme za potrebe Innorenew CoE
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 330.837,15 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006932/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.10.2019
JN006932/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2019
JN006932/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN006932/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.11.2019
JN006932/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN006932/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.05.2020
JN006932/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.10.2020
JN006932/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2021
JN006932/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2021
JN006932/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2022
JN006932/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 04.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006932/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 193-468120
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
Livade 6
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tine Šukljan
info@innorenew.eu
+386 31384204

Internetni naslovi
https://innorenew.eu/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326107/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8999
I.4 Vrsta javnega naročnika
zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
izvajanje interdisciplinarnih znanstveno raziskovalnih, razvojnih in strokovnih projektov


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme za potrebe Innorenew CoE
Referenčna številka dokumenta: 02-206/2019-AK
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila: je nakup energijsko učinkovite računalniške opreme. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v poglavju Tehnične specifikacije naročnika, ki je del predmetne razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila: je nakup energijsko učinkovite računalniške opreme.
Naročnik bo naročal naslednjo opremo:
- Energijsko učinkoviti zasloni in servis (s pripadajočo ostalo opremo)
- Energijsko učinkoviti osebni računalniki in servis (s pripadajočo ostalo opremo)
- Energijsko učinkoviti prenosni računalniki in servis (s pripadajočo ostalo opremo)
- Energijsko učinkoviti tiskalniki oz. multifunkcijske naprave in servis (s pripadajočo ostalo opremo)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.12.2019
Konec: 10.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Investicija se izvaja kot del projekta »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja«. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 7
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.11.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.11.2019   11:01
Kraj: Odpiranje poteka avtomatično prek e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.10.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
Livade 6
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2019   15:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri postavki 5 Prenosni računalnik tip1zahtevate svetilnost 300 cd/m2. Ali naročnik pristane nas 250 cd/m2? Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik dopušča pri postavki 5 Prenosni računalnik 15'' TIP 1, da je svetilnost ponujene opreme 250 cd/m2.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.10.2019   15:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za Postavko 1 Monitor zahtevate 3x USB 3.1 vhode. Glede na standard (https://www.cnet.com/how-to/usb-3-2-explained-making-sense-of-current-and-confusing-usb-standard/) predlagamo, da naročnik vhode definira kot USB 3.0. Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik spreminja zahtevo pri postavki 1 Zaslon manjši glede prvotne zahteve 3x USB 3.1, tako da se ta po popravku glasi 3x USB 3.0.

Naročnik je poslal popravek razpisne dokumentacije v poglavju Tehnične specifikacije naročnika in popravek obrazca št. 13 v objavo. Popravek predstavlja sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Ponudniki so dolžni popravek upoštevati pri oddaji ponudbe.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.10.2019   15:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za postavko 2 Zaslon 4K na trgu ne najdemo modela, ki bi bil nastavljiv po višini. prosimo vas za navedbo referenčnega modela oz. popravek tehnične specifikacije. Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik je pri postavki 2 Zaslon 4k izbrisal zahtevo "nastavljiv po višini".

Naročnik je poslal popravek razpisne dokumentacije v poglavju Tehnične specifikacije naročnika in popravek obrazca št. 13 v objavo. Popravek predstavlja sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Ponudniki so dolžni popravek upoštevati pri oddaji ponudbe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 16.10.2019   15:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da objavite popravek tehnične dokumentacije in hkrati definirate najnovejše standarde za zaslone veljavne v EU v številčni oz, opisni obliki (maksimalna poraba, poraba v mirovanju) , saj Energystar kot standard zaradi prenehanja dogovora med EU in ZDA od 20.02.2018 ne velja, oz. velja za tiste aparate, ki so jih proizvajalci v samoprijavi do tega datuma kvalificirali v program. Novejši aparati, kjub temu da ustrezajoi, v Energystar EU niso mogli biti kvalificirani. Zato prosim navedite mejne vrednosti, po katerih se ponujena oprema kvalificira kot oprema, ki dosega najvišje dostopne standarde ( prej 7.0 za zaslone)

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik je poslal v objavo popravek razpisa v poglavju tehnične specifikacije v točki 3: Okoljske zahteve za predmet naročila, tako da skladno s popravkom velja, da lahko ponudnik izkaže energijsko učinkovitost namesto standarda Energy Star za energijsko učinkovitost tako, da ima elektronska pisarniška oprema kateri koli drug enakovreden standard.
Za način dokazovanja pa zadostuje potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali pa tehnična dokumentacija proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Popravek razpisne dokumentacije morajo ponudniki upoštevati pri oddaji ponudbe.

Lep pozdrav.


Datum objave: 23.10.2019   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede specifikacij Postavke 2 Zaslon 4K prosimo naročnika, da se opredeli, ali so potrebna vrata RS-232. Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik pojasnjuje, da pri "Postavki 2: Zaslon 4k" vrata RS-232 niso potrebna.

Lep pozdrav.