Dosje javnega naročila 006857/2019
Naročnik: NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery of Slovenia, Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za obdobje treh (3) let, od 1.1.2020 do 31.12.2022
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 89.998,16 EUR

JN006857/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.10.2019
JN006857/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2019
JN006857/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.12.2019
JN006857/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006857/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 191-464441
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery of Slovenia
Puharjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
metka_ grgic@ng-slo.si
bojan_kuhar@ng-slo.si
+386 12415405

Internetni naslovi
http://www.ng-slo.si/
https://www.ng-slo.si/si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ng-slo.si/si/o-narodni-galeriji/informacije-javnega-znacaja

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13122
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za obdobje treh (3) let, od 1.1.2020 do 31.12.2022
Referenčna številka dokumenta: 3/19-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66515000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za obdobje treh (3) let, od 1.1.2020 do 31.12.2022
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 214.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66515000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Narodna galerija, Puharjeva 9, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za obdobje treh (3) let, od 1.1.2020 do 31.12.2022.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 214.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da naslednje javno naročilo oz. odločitev o novem ponudniku storitve za zavarovanje za naslednje obdobje ne bi bilo končano do 31.12.2022 se podaljša do sprejetja pravnomočne odločitve.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1)

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki izpolnjuje vse pogoje za priznanje sposobnosti in druge pogoje iz razpisne dokumentacije (izključitveni kriteriji) in pogodbe in bo ponudil najnižjo bruto ceno storitve tiska za vse elemente povpraševanja. Za izbor najugodnejšega ponudnika (ekonomsko najugodnejše ponudbe) bo uporabljeno merilo najnižje cene.
Prijava na razpis pomeni, da se ponudnik strinja in izpolnjuje vse pogoji navedene v razpisni dokumentaciji, v pogodbi in s pogoji označenimi v ESPD oz. zahtevam iz 75. In 76. člena ZDR-3.
V kolikor bi bila dva ponudnika ob izpolnjevanju vseh ponudb v ponujeni višini bruto cene izenačena ali če bi vsi ponudili ceno, ki je zavod ne more pokriti, torej previsoko ceno bi se nadaljeval izbor najboljšega ponudnika za javno naročilo s pogajanji ali bi se razpis za JN razveljavil ali ponovil.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2019   12:01
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Komisija:
Bojan Kuhar
Metka Grgič
Luka HribarOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.10.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery of Slovenia
Puharjeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 12415400
https://www.ng-slo.si/si/
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.10.2019   08:53
ESPD obrazec je objavljen.

Datum objave: 15.10.2019   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot to določa šesti odstavek 91. člena ZJN-3 prosimo, da PRILOGO OBR-3 predloži samo izbrani ponudnik.

ODGOVOR
v skladu z zakonom, sevedaDatum objave: 15.10.2019   09:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za informacijo ali so se varnostni ukrepi v zadnjih treh letih kaj spremenili na področju požarnega in vlomskega varovanja v smislu, da so se nadgradili ali opustili. Če je prišlo do sprememb prosimo za natančen opis sprememb.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Varovanje v NG je ostalo, tako kot je bilo, na najvišji stopnji varovanja v vseh segmentih..
Ni se spreminjalo v zadnjih treh letih.
Za natančnejše informacije je možen osebni ogled ukrepov varovanja na mestu samem, kot je predvideno v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 15.10.2019   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pojasnila:


- v okviru požarnega, potresnega zavarovanja in zavarovanja stekel navajate, da se predmeti zavarovanja zavarujejo na novo vrednost, medtem ko pri definiciji kaj je nova vrednost navajate novo dogovorjeno vrednost. Kaj je pravilno?
- v okviru požarnega, potresnega zavarovanja in zavarovanja stekel je nastavljena napačna formula za izračun premije, kjer se množi ZV x PS / 100= Premija. Pravilno je ZV xPS/1000 = Premija
- kaj smatrate kot odgovornost za morebitne nove neznane nevarnostne vire, ki se lahko pojavijo med trajanjem zavarovanja (dodatni nevarnostni viri)? Prosimo za opis in praktičen primer.
- pri zavarovanju odgovornosti navajate kritje za odgovornost iz naslova posesti premičnin. Kaj smatrate pod tem? Prosimo za opis in praktičen primer.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
- v okviru požarnega, potresnega zavarovanja in zavarovanja stekel navajate, da se predmeti zavarovanja zavarujejo na novo vrednost, medtem ko pri definiciji kaj je nova vrednost navajate novo dogovorjeno vrednost. Kaj je pravilno?

Popravljeno v tabeli.

- v okviru požarnega, potresnega zavarovanja in zavarovanja stekel je nastavljena napačna formula za izračun premije, kjer se množi ZV x PS / 100= Premija. Pravilno je ZV xPS/1000 = Premija

Popravljeno v tabeli.

- kaj smatrate kot odgovornost za morebitne nove neznane nevarnostne vire, ki se lahko pojavijo med trajanjem zavarovanja (dodatni nevarnostni viri)? Prosimo za opis in praktičen primer.

Popravljeno v tabeli

- pri zavarovanju odgovornosti navajate kritje za odgovornost iz naslova posesti premičnin. Kaj smatrate pod tem? Prosimo za opis in

odgovornost zavarovanca zaradi uporabe ali posesti zgradb, zemljišča, dvigal itd. Odškodninski zahtevki povezani z padcem predmeta z zgradbe, padci oseb na stopniščih, tleh, pločnikih, dvoriščih zaradi spolzkosti, vlažnosti idr., ki imajo za posledico poškodbe na zdravju ali lastnini.

Datum objave: 16.10.2019   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatne informacije in pojasnila:
- Navedite vrednostni seznam planiranih razstav v zavarovalnem obdobju 01.01.2020-01.01.2023, ki bodo predmet nail to nail zavarovanja.
- Kdo opravlja prevoze v Sloveniji, EU ter Balkanu?
- Ali je mišljeno, da se pri "nail to nail zavarovanju" na začetku vsakega zavarovalnega leta zaračuna min. depozitna premija v višini 10% od ponujene letne premije, ob koncu vsakega zavarovalnega leta pa opravimo poračun premije glede na prijavljene razstave v tem letu (tako kot imate zapisano v kargo delu)?
- Pri kargo zavarovanju navajate, da se zavarujejo umetniška dela v času transporta do ZV 3 mio EUR na leto, potem pa je v tabeli kot zavarovalna vsota vnešeno 2 mio EUR. Kaj je pravilno?


ODGOVOR

- Navedite vrednostni seznam planiranih razstav v zavarovalnem obdobju 01.01.2020-01.01.2023, ki bodo predmet nail to nail zavarovanja.
popravljen tekst v tabeli.Predvideno do 5.000.000/leto; med dokumentacijo je tudi spisek občasnih razstav za zadnja tri leta, vendar natančnih podatkov za naslednja tri leta nimamo, spisek razstav ja - cca 5 na leto - vrednosti pa še ne

- Kdo opravlja prevoze v Sloveniji, EU ter Balkanu?
kot primer ( Rotar Art d.o.o., Kunsttrans d.o.o. idr.).Ob vsaki razstavi se poišče prevoznika, glede na ceno, zasedenost.

- Ali je mišljeno, da se pri "nail to nail zavarovanju" na začetku vsakega zavarovalnega leta zaračuna min. depozitna premija v višini 10% od ponujene letne premije, ob koncu vsakega zavarovalnega leta pa opravimo poračun premije glede na prijavljene razstave v tem letu (tako kot imate zapisano v kargo delu)?
da, popravek v tekstu tabele

- Pri kargo zavarovanju navajate, da se zavarujejo umetniška dela v času transporta do ZV 3 mio EUR na leto, potem pa je v tabeli kot zavarovalna vsota vnešeno 2 mio EUR. Kaj je pravilno?
pravilno 3 MIO , popravek v tabeliDatum objave: 16.10.2019   10:52
VPRAŠANJE
Pri zavarovanju tovora v domačem transportu je v Tabeli Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov navedeno, da so predmet zavarovanja umetniški predmeti v času transporta do ZV 3.000.000 EUR/letno. ZV po posameznem transportu je največ do 500.000 EUR. Naprej v tabeli pa je v koloni Zavarovalna vsota navedeno 2.000.000 EUR.

Zapis ni ustrezen, saj ni mogoče nedvoumno razbrati želene zavarovalne vsote po dogodku.

Predlagamo popravek zapisa v smislu, da je vrednost prepeljanih umetniških predmetov v letu do 3.000.000 EUR, vrednost umetnin na posameznem prevozu pa je 500.000 EUR. Predlagamo, da naročnik vrednost 500.000 EUR zapiše tudi naprej v tabelo pod Zavarovalna vsota, saj višja vsota pomeni tudi višjo premijo in ni smiselno, da se zapisuje želena zavarovalna vsota 2.000.000 EUR, če vrednost umetnin na posameznem prevozu ne presega 500.000 EUR.

ODGOVOR
Pri zavarovanju tovora v domačem transportu je v Tabeli Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov navedeno, da so predmet zavarovanja umetniški predmeti v času transporta do ZV 3.000.000 EUR/letno. ZV po posameznem transportu je največ do 500.000 EUR. Naprej v tabeli pa je v koloni Zavarovalna vsota navedeno 2.000.000 EUR.
popravljena ZV v tabeli

Zapis ni ustrezen, saj ni mogoče nedvoumno razbrati želene zavarovalne vsote po dogodku.
Popravljeno ZV v tabeli

Predlagamo popravek zapisa v smislu, da je vrednost prepeljanih umetniških predmetov v letu do 3.000.000 EUR, vrednost umetnin na posameznem prevozu pa je 500.000 EUR. Predlagamo, da naročnik vrednost 500.000 EUR zapiše tudi naprej v tabelo pod Zavarovalna vsota, saj višja vsota pomeni tudi višjo premijo in ni smiselno, da se zapisuje želena zavarovalna vsota 2.000.000 EUR, če vrednost umetnin na posameznem prevozu ne presega 500.000 EUR.
Popravljeno v tabeli
Datum objave: 16.10.2019   10:53
VPRAŠANJE
Pri zavarovanju tovora med prevozom je zapisana klavzula, da se zavarovalna kritja in zavarovalne vsote ne omejujejo z višinami kritja, letnimi agregati in odbitnimi franšizami.
popravek tabele- teksta generalno določilo

Prosimo za pojasnilo zapisa, da se kritja in vsote ne omejujejo z višinami kritja. Določena je namreč zavarovalna vsota po dogodku in to vsekakor je omejitev z višino kritja.

Predlagamo, da se zapis "višinami kritja" črta.
Popravek v tabeli črta se 'višinami kritja'

ODGOVORDatum objave: 16.10.2019   10:54
VPRAŠANJE
Pri zavarovanju tovora v domačem transportu je navedeno, da naročnik ob sklenitvi plača depozitno premijo v višini 10% ponujene letne premije, ob zaključku leta pa se naredi poračun premije.

Prosimo za pojasnilo, na kakšen način bo naročnik evidentiral in javljal zavarovalnici posamezne prevoze umetnin v letu.

ODGOVOR
naročnik pošlje zavarovalnici pred opravljenim prevozom exel tabelo, ki vsebuje vse potrebne podatke ( ZV, naziv umet.dela, avtorja, inv.številko umetniškega dela, datum prevoza, namembni kraj, ..)Datum objave: 21.10.2019   15:58
VPRAŠANJE
Pri zavarovanju tovora v domačem prometu je naročnik spremenil zavarovalno vsoto - iz 2.000.000 EUR na 3.000.000 EUR. Zavarovalna vsota pomeni jamstvo po škodnem dogodku. Ne razumemo zakaj je naročnik zvišal zavarovalno vsoto na 3 mio, če je to vrednost vseh umetnin, prepeljanih v enem letu.

Iz posredovanih podatkov razberemo, da je najvišja vrednost na posameznem prevozu 500.000 EUR, kar je limit zavarovalnega jamstva oz. zavarovalna vsota, 3 mio pa je osnova za obračun premije.

Predlagamo, da naročnik popravi v tabeli in pod zavarovalno vsoto vpiše 500.000 EUR, saj je zapis tako kot je sedaj, dvoumen saj se pod izrazom zavarovalna vsota pojavljata dve številki. Poleg tega je višina zavarovalne premije za ZV 3.000.000 bistveno višja.

ODGOVOR
Pri zavarovanju tovora v domačem prometu je naročnik spremenil zavarovalno vsoto - iz 2.000.000 EUR na 3.000.000 EUR. Zavarovalna vsota pomeni jamstvo po škodnem dogodku. Ne razumemo zakaj je naročnik zvišal zavarovalno vsoto na 3 mio, če je to vrednost vseh umetnin, prepeljanih v enem letu.

Zvišana ZV zaradi pričakovanega obsega prevozov.

Iz posredovanih podatkov razberemo, da je najvišja vrednost na posameznem prevozu 500.000 EUR, kar je limit zavarovalnega jamstva oz. zavarovalna vsota, 3 mio pa je osnova za obračun premije.

Pravilna ugotovitev.

Predlagamo, da naročnik popravi v tabeli in pod zavarovalno vsoto vpiše 500.000 EUR, saj je zapis tako kot je sedaj, dvoumen saj se pod izrazom zavarovalna vsota pojavljata dve številki. Poleg tega je višina zavarovalne premije za ZV 3.000.000 bistveno višja.

Popravljeno v tabeli, čeravno je tekst v tabeli nedvoumen,

Datum objave: 22.10.2019   13:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na korigirano tabelo z dne 21.10.2019 pri kargu zavarovanju predlagamo, da naročnik korigira formulo za izračun premije ZVxPS = Letna premija, saj osnovo za izračun premije predstavlja seštevek prevozov v enem letu, tj. 3.000.000 EUR.
Premija je zmnožek osnove za obračun premije ter premijske stopnje. Lahko se pa izbriše formulo in napišemo premijo in PS ročno.


ODGOVOR
Popravljena tabela. Vnos letne premije za 3.000.000 MIO ročno.Datum objave: 22.10.2019   13:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da se v Excel obrazce za zavarovanje razstav in karga vpiše 100% premija (ponujena letna premija) in ne zgolj 10% depozitne premije.

ODGOVOR

Vpiše se letna premija za predvideno višino razstav (5.000.000 MIO) in prevozov (3.000.000 MIO).


Datum objave: 22.10.2019   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate predložitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. Prosimo za potrditev, da navedeno potencialno ponudniki pošljemo na naslov naročnika do datuma, ki je predviden za oddajo ponudbe.

ODGOVOR
da
pošljete lahko tudi elektronsko, med dokumentacijo, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji za ponudbo na JNDatum objave: 25.10.2019   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za spremembo določila razpisne dokumentacije, da se na novo vrednost zavarujejo objekti in oprema, katerih povprečna vrednost amortizacije ne presega 60% nove vrednosti stvari. To je v nasprotju z načeli zavarovalništva, ker omogoča obogatitev. Običajna zavarovalniška praksa je, da se na novo vrednost zavarujejo objekti in oprema, katerih povprečna vrednost amortizacije ne presega 40% nove vrednosti stvari. hvala

ODGOVOR
prosimo za spremembo določila razpisne dokumentacije, da se na novo vrednost zavarujejo objekti in oprema, katerih povprečna vrednost amortizacije ne presega 60% nove vrednosti stvari. To je v nasprotju z načeli zavarovalništva, ker omogoča obogatitev. Običajna zavarovalniška praksa je, da se na novo vrednost zavarujejo objekti in oprema, katerih povprečna vrednost amortizacije ne presega 40% nove vrednosti stvari.

Določilo ostaja. Procent amortizacije, kdaj se upošteva dejanska vrednost je različen po zavarovalnici.
Datum objave: 25.10.2019   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, da navedete, ali je določena zavarovalna vsota nova ali dejanska vrednost zgradb in opreme. Hvala

ODGOVOR
prosim, da navedete, ali je določena zavarovalna vsota nova ali dejanska vrednost zgradb in opreme. Hvala

Zavarovalna vsota za zgradbe je nova vrednost. Vrednost opreme je nova vrednost (po nabavni ceni)
Datum objave: 25.10.2019   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, da specificirate, kakšna dela so bila opravljenja v letu 2016 v smislu protipotresne zaščite in višina stroška protipotresne zaščite. Hvala

ODGOVOR
prosim, da specificirate, kakšna dela so bila opravljenja v letu 2016 v smislu protipotresne zaščite in višina stroška protipotresne zaščite. Hvala

Protipotresna sanacija temeljev zgradbe. Stavba je bila v celoti adaptirana, tudi sanacija temeljev.


Datum objave: 25.10.2019   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za potrditev, če pravilno razumemo, da so pri vlomskem zavarovanju zaloge umetnin, umetnine, ki so na stalni razstavi? Te umetnine niso del zavarovanja občasnih razstav do ZV 5 mio EUR? Hvala

ODGOVOR
2. prosimo za potrditev, če pravilno razumemo, da so pri vlomskem zavarovanju zaloge umetnin, umetnine, ki so na stalni razstavi? Te umetnine niso del zavarovanja občasnih razstav do ZV 5 mio EUR? Hvala

Vlomsko zavarovanje krije umetnine na zalogi in stalnih razstavah.Občasne razstave so zavarovane posebej.
Datum objave: 25.10.2019   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, da iz vseh zavarovalnih vrst v razpisni dokumentaciji odstranite določilo: "v kolikor določenih kritij ali klavzul ne morete ponuditi, se povpraševanju poskusite čimbolj približati ali predlagajte drugačno opcijo"; zaradi tega, ker morajo biti določila razpisne dokumentacije za vse ponudnike enaka. Hvala

ODGOVOR
prosim, da iz vseh zavarovalnih vrst v razpisni dokumentaciji odstranite določilo: "v kolikor določenih kritij ali klavzul ne morete ponuditi, se povpraševanju poskusite čimbolj približati ali predlagajte drugačno opcijo"; zaradi tega, ker morajo biti določila razpisne dokumentacije za vse ponudnike enaka. Hvala

Odstranjeno.
Datum objave: 25.10.2019   13:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v obrazcu številka 5 - Ponudba navajate pod točko tri fiksnost vrednost premije, medtem, ko v vzorcu pogodbe v četrtem odstavku 5. člena navajate, da se v času veljavnosti pogodbe zavarovalne premije in premijske stopnje na trgu znižajo za več kot 15%,....

Ker se določili izključujeta in nasprotujeta, naprošamo in pozivamo naročnika, da četrti odstavek 5. člena v vzorcu pogodbe izključi.

ODGOVOR
veljajo členi pogodbeDatum objave: 25.10.2019   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo k dopolnitvi 17. člena v vzorcu pogodbe.
Kot potencialni ponudnik se strinjamo z določilom, vendar prosimo da se vključi še sledeča navedba: Zavarovalnica in naročnik bosta dogovor glede podaljšanja obdobje do končne odločitve v novem postopku izbire ponudnika za naročilo, ki je predmet te pogodbe dogovorila z dodatkom k pogodbi ter dodatkom k zavarovalnim policam.


ODGOVOR
gre za izjemo v primeru, če bi se postopek izbire novega ponudnika za JN zavarovanja podaljšal
jasno je, da se v takem primeru vzajemne obveznosti določijo z aneksom
pogoji pa ostanejo taki kot v osnovni pogodbi med partnerjemaDatum objave: 25.10.2019   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da se dopolni 17. člen v vzorcu pogodbe, kot sledi:
"Pogodba je sklenjena do 31.12.2022, izjemoma se lahko podaljša za obdobje do končne odločitve v novem postopku izbire ponudnika za naročilo, ki je predmet te pogodbe, vendar ne več kot 3 mesece.

ODGOVOR
v vsakem primeru gre za izjemo, ki bi prišla v poštev v primeru pritožbe, kar pomeni, da je je ta čas v vsakem primeru omejen z zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja oz. s trajanjem postopka pritožbe