Dosje javnega naročila 006839/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Sanacija protikorozijske zaščite elevatorjev na terminalu za glinico
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 128.549,52 EUR

JN006839/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.10.2019
JN006839/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2019
JN006839/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.12.2019
JN006839/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.12.2019
JN006839/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.09.2020
JN006839/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006839/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 56656940

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13127
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija protikorozijske zaščite elevatorjev na terminalu za glinico
Referenčna številka dokumenta: JN 1105/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je Sanacija protikorozijske zaščite elevatorjev na terminalu za glinico. Naročilo obsega:
- Odstranjevanje obstoječe protikorozijske zaščite s tehnologijo pranja pod visokim pritiskom;
- Izvedba antikorozijske zaščite za korozijski razred C5-M.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je Sanacija protikorozijske zaščite elevatorjev na terminalu za glinico. Naročilo obsega:
- Odstranjevanje obstoječe protikorozijske zaščite s tehnologijo pranja pod visokim pritiskom;
- Izvedba antikorozijske zaščite za korozijski razred C5-M.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.10.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.10.2019   14:22
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji smo zasledili predpisani zaščitni antikorozijski premazni sistem:

Ročni nanos sistema protikorozijske zaščite A5M.02 za korozijski razred C5-M (SIST EN ISO 12944) na stolpu in večjem elevatorju: epoksi temeljni premaz (kot npr. Hempadur Avantguard 750), epoksi vmesni premaz (kot npr. Hempadur Mastic 45880/1) in poliuretan prekrivni premaz (kot npr. Hempathane HS 55610) v skupni debelini 320 mm, niansa barve "luška bež"-RAL določi investitor.
V KOMBINACIJI S SISTEMOM PRIPRAVE POVRŠINE
Odstranjevanje in čiščenje obstoječe PKZ manjšega elevatorja z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 250 MPa (UHPWJ) do stopnje sijaja Wa 2,5 skladno s SIST EN ISO 12944-4 (površina v celoti očiščena vseh nečistoč, stare barve, rje itd.), vključno z odpraševanjem in vsemi deli ter ukrepi za zbiranje odpadnega materiala (voda in material stare PKZ) in odvozom, postavka vključuje vse potrebne ukrepe za preprečevanje odtekanja umazane vode v morje.

Menim, da bi bilo potrebno omogočiti uporabo tudi drugih primerljivih premaznih sistemov.

V standardu SIST EN ISO 12944 (5), so podani različni premazni antikorozijski sistemi, ki zagotavljajo antikorozijsko zaščito kategorije C5-M (H) in ne le omenjeni sistem. Poleg vrste naštetih premaznih sistemov, ki jih najdemo v standardu, le-ta dopušča tudi druge premazne sisteme, če le-ti izkazujejo svojo antikorozijsko odpornost po zahtevah, ki so opisane v standardu SIST EN ISO 12944 (6).Menim, da so 1K vlago utrjujoči poliuretanski premazni sistemi (1K VUP) veliko bolj primerni za uporabo v kombinaciji s čiščenjem z UHPWJ sistemom. 1K VUP kemijsko reagira z vlago na površini in s tem omogočajo odlično trajnostno antikorozijsko zaščito.

Glede na dolgoletne pozitivne izkušnje v tujini ter Sloveniji lahko omenim, da se kot zanesljiva antikorozijska zaščita za zahtevne pogoje kot so C5-M (H), lahko uporabljajo tudi 1K VUP, ki izkazujejo tako po neodvisnih pospešenih testih, kakor tudi po testih v naravi primerljive ali celo boljše antikorozijske rezultate v primerjavi s klasičnimi epoksi poliuretanskimi sistemi. Ker je predpisana priprava površine z vodnim, UHPWJ sistemom, moram poudariti, da je takšen način priprave najbolj kompatibilen z 1K VUP sistemi. Razlogi za to so predvsem, da so 1K VUP veliko bolj tolerantni na vlago na površini, tako to, ki je posledica vodnega peskanja kakor tudi kondenzirajoče vlaga (dopoldnevi, megla, predvsem obdobje od jeseni do spomladi). 1K VUP lahko uporabljamo v veliko širšem vlažnostnem (6 - 99 % RZV) ter temperaturnem območju (-20 °C 40 °C ali več). 1K VUP premaze lahko nanašamo na rahlo vlažne površine (le obrisana površina), medtem ko je potrebno za epoksidne premaze zagotoviti popolnoma suhe površine, saj v nasprotnem primeru lahko pride do pojava karbamatizajije epoksida in s tem slabšega opijema ter posledično predčasne porušitve adhezije, pokanja ter luščenja premaza. Problematično je tudi hipno rjavenje površine (posledica vodnega čiščenje), ki je za epokside problematična in jo je potrebno odstraniti, za 1K VUP pa ta korozija ni problematična in je lahko prisotna. 1K VUP premazi so veliko bolj elastični v primerjavi s klasičnimi epoksi poliuretanskimi premaznimi sistemi, kar v naravi rezultira bolj trajno antikorozijsko zaščito.

Zaradi zgoraj navedenega prosim, da omogočite uporabo tudi alternativnih, primerljivih antikorozijskih sistemov za pogoje uporabe C5-M (H).

Hvala ter LP


ODGOVOR
Naročnik je naročil elaborat sanacije protikorozijske zaščite, kateri je bil izdelan skladno s standardom za korozijski razred C5-M (SIST EN ISO 12944).
Ker ima naročnik na svojih objektih in tehnološki opremi v pristanišču že uporabljeno kombinacijo tehnologije visokotlačnega pranja (UHPWJ) in epoksi premaza in pozitivnih izkušenj s tem naročnik ne bo spreminjal te zahteve.


Datum objave: 14.10.2019   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji navajate zahtevo po referencah z izvedbo tehnologijo pranja pod visokim pritiskom do 2500 bar. Enake zahteve so v popisih del.
Glede na potrebo po čistosti pred nanosom antikorozijskih premazov bi morala biti tehnologija izvedbe odstranjevanja z rotacijsko šobo najmanj 2500 bar.
S tehnologijo pranja tega ni moč doseči.
Prosimo, da nujno popravite zahtevano tehnologijo v referencah.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal popisa del in referenc vezanih na tehnologijo pranja pod visokim pritiskom do 2500bar.

V kolikor bo v fazi izvedbe izvajalec uspel izkazati, da je tehnologija z uporabo rotacijske šobe boljša bo naročnik dovolil uporabo tudi take tehnologije.