Dosje javnega naročila 006929/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: MATERIAL ZA OSKRBO RANE
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 664.827,60 EUR

JN006929/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.10.2019
JN006929/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.11.2019
JN006929/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.03.2020
JN006929/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.04.2020
JN006929/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.05.2020
JN006929/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.06.2020
JN006929/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.06.2020
JN006929/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.06.2020
JN006929/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 09.06.2020
JN006929/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 09.06.2020
JN006929/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 09.06.2020
JN006929/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 09.06.2020
JN006929/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 09.06.2020
JN006929/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 09.06.2020
JN006929/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2020
JN006929/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2020
JN006929/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2020
JN006929/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2020
JN006929/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2020
JN006929/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2020
JN006929/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2020
JN006929/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2020
JN006929/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2020
JN006929/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006929/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 193-468119
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Stanislava Majerle
stanislava.majerle@sb-nm.si
+386 73916135
+386 73321095

Internetni naslovi
https://www.sb-nm.si/
https://www.sb-nm.si/
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
Potrčeva cesta 23
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Boris Kmetec
boris.kmetec@sb-ptuj.si
+386 27491608
+386 27491630

Internetni naslovi
http://www.sb-ptuj.si

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
SI
Brežice
Slovenija
Rok Škvarč
rok.skvarc@sb-brezice.si
+386 74668100
+386 74668110

Internetni naslovi
http://www.sb-brezice.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13140
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA OSKRBO RANE
Referenčna številka dokumenta: 16-03/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna nabava materiala za oskrbo rane, za obdobje dveh (2) let brez odpiranja konkurence.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: OBVEZILNI MATERIAL
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna nabava obvezilnega materiala (vatiranci, tamponi, komprese,...), za obdobje dveh (2) let, brez odpiranja konkurence.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: OBLOGE TERAPEVTSKE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna nabava terapevtskih oblog, za obdobje dveh (2) let, brez odpiranja konkurence.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: OBLOGE ZA PRITRJEVANJE IN ZAŠČITO TER RAZTOPINE ZA ČIŠČENJE RANE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141111
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna nabava oblog za pritrjevanje in zaščito rane ter raztopin za čiščenje rane, za obdobje dveh (2) let, brez odpiranja konkurence.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.11.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.11.2019   09:01
Kraj: Elektronsko javno odpiranje ponudb.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.10.2019   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop I, 29. podsklop, artikla 1 in 2: Vam lahko ponudimo 6-slojne bombažne komprese?

ODGOVOR NAROČNIKA: DA. Naročnik dopušča netkane bombažne komprese v razponu od 4 do 6 slojev.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.
Sklop III., 11. podsklop; pršilo za odstranjevanje obližev
Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi pršilo volumna 40 ml?

Hvala in lepo pozdravljeni,

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik zahteva pršilo volumna 50 ml.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da v setu za kateterizacijo sklop 1, podsklop 6 opredelite dimenzije papirnatega podstavka in dolžino prijemalke?

Hvala.

ODGOVOR NAROČNIKA: Skupna dolžina prijemalke mora biti minimalno 14 cm, maksimalno 18 cm, dolžina dela prijemalke, ki se razpira pa minimalno 5,5 cm.
Papirnati podstavek (skodelica) mora biti volumna najmanj 60ml.

Opomba: Naročnik bo z namenom, da se izogne prevelikemu številu različnih verzij razpisne dokumentacije, čistopis le te objavil po roku za postavljanje vprašanj ponudnikov.
V čistopisu razpisne dokumentacije bodo zajete vse spremembe oz. popravki, ki bodo v času, ki ga imate ponudniki na voljo za postavljanje vprašanj
objavljeni na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 16.10.2019   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

koliko vzorcev boste zahtevali za sklop I, podsklop 6? Boste v tem sklopu zahtevali sterilne ali nesterilne vzorce?

Hvala.

ODGOVOR NAROČNIKA: Vsi vzorci morajo biti sterilni.
Število vzorcev:
Tampon iz vate a 6 - 5X
Set za ligaturo popka - 4X
Set za kateterizacijo - 4X


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kako velika oz koliko ml. mora biti vodotesna ledvička v setu za kateterizacijo? (sklop I, podsklop 6)

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik trenutno uporablja ledvičke v velikosti: dolžine 250 mm x širine 150 mm x višine 50mm. Ledvička naj bo v okviru te velikosti. V kolikor bo ponujena ledvička odstopala od teh velikosti, se bo naročnik o ustreznosti le te odločil na podlagi testiranja.

Datum objave: 25.10.2019   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1, podsklop 12, pod zaporedno številko 1 in 2 razpisujete medzobne tampone. Vam lahko ponudimo medzobne tampone iz 100% medicinskega bombaža?

Najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik je do sedaj vedno uporabljal medzobne tampone iz staničevine. Ponudnik lahko ponudi tudi medzobne tampone iz 100% medicinskega bombaža. Naročnik se bo o ustreznosti le teh odločil na podlagi testiranja.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1, podsklop 12, pod zaporedno številko 2 razpisujete medzobne tampone v dolžini 9 cm. Ali dovolite odstopanje dolžine medzobnega tampona za +- 1cm?

Najlepša hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik trenutno uporablja tampone v dim. 9 cm. Ponudnik lahko ponudi tampon v odstopanju - 1 cm. Naročnik se bo o ustreznosti odločil na podlagi testiranja.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1, podsklop 12, pod zaporedno številko 1 in 2 razpisujete medzobne tampone. Material, ki se ga uporablja v medicini je pakiran posamično, zaradi zagotavljanja in ohranjevanja ustrezne higiene. Ali zahtevate, da je medzobni tampon pakiran posamično?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR NAROČNIKA: NE.


Datum objave: 06.11.2019   16:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!
SKLOP III., 5. podsklop: MREZICA KONTAKTNA, S SILIKONOM
Zaporedna št. 1.,2.,3. In 4.: Ali moramo ponuditi Mrežica - poliamidna prosojna elastična mrežica, odprte strukture, ne sme biti tkana, prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon) na obeh straneh, s premerom okroglih por 1,2mm, ki so tudi po debelini prevlečene s silikonom, ki se ne vrašča v rano, zmanjšuje bolečino in je selektivno lepljiva. Na rani lahko dokazano ostane do 14 dni.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik takšne mrežice še ni uporabljal. Ponudnik jo lahko ponudi. Naročnik se bo o ustreznosti le te odločil na podlagi testiranja.


VPRAŠANJE
Spoštovani!
SKLOP II., 10. podsklop: OBLOGE IZ HIDROFIBER Z DODATKOM SREBRA, VISOKO VPOJNE
Zaporedna št. 1., 2., 3., in 5..: Ali lahko ponudimo obloge ki so izdelane po drugačni tehnologiji (hydrofiber ni vlakno, je tehnologija za pridobivanje visokovpojnih vlaken), imajo pa večjo vpojnost ( 22% večja vpojnost od opisane obloge) in čvrstost, so gelirajoče obloge 2. generacije in so izdelane iz netkanih polivinil alkoholnih vlaken obdelanih s Hydrolock tehnologijo, ki vase zaklenejo izloček, kri in mikroorganizme, vlakna pa so prepojena s srebrovim sulfatom, ki deluje antimikrobno in hkrati brez nepotrebnih dodatkov učinkuje na razgradnjo biofilma? Ponuditi želimo oblogo, ki se uporablja na enak način, v enak namen in je iz iste skupine gelirajoče obloge z dodatkom srebra.


Odgovor naročnika: Naročnik strokovnih zahtev ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Spoštovani!
SKLOP II., 9. podsklop: OBLOGE IZ HIDROFIBER, VISOKO VPOJNE
Zaporedna št. 1., 2. In 3.: Ali lahko ponudimo obloge ki so izdelane po drugačni tehnologiji (hydrofiber ni vlakno, je tehnologija za pridobivanje visokovpojnih vlaken), imajo pa večjo vpojnost ( 22% večja vpojnost od opisane obloge) in čvrstost, so gelirajoče obloge 2. generacije in so izdelane iz netkanih polivinil alkoholnih vlaken obdelanih s Hydrolock tehnologijo, ki vase zaklenejo izloček, kri in mikroorganizme? Ponuditi želimo oblogo, ki se uporablja na enak način, v enak namen in je iz iste skupine gelirajoče obloge.

Odgovor naročnika: Naročnik strokovnih zahtev ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Spoštovani!
SKLOP II., 3.podsklop: OBLOGE POLIURETANSKE POSEBNIH OBLIK
Zaporedna št. 2. In 3. : V opisu Lastnost 2 je zapisano, da je obloga uporabna tudi v namen preprečevanja RZP. Ali moramo ponuditi posebno oblogo tudi za preventivo na sakralnem delu - Obloga posebne oblike za sakralni del, večplastna (5)obloga, vpojne 3 plasti enake velikosti, s plastjo lepljivega elastomera (mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm, oblogo lahko uporabljamo kot preventivo pred nastankom RZP, ker je priporočena v svetovnih in eu smernicah ter dokazana s študijami Dimenzija: 18cmx18cm oziroma 20cmx20cm, lepljiv rob širine 1,5 cm (dovoljen odstop širine roba +/- 0,5 cm); Sterilna

ODGOVOR NAROČNIKA: Ponudnik lahko ponudi tudi takšno oblogo.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo vas, da Sklop II, 25. podsklop: OBLOGE S CELULOZNIM JEDROM, ZA RANE Z OBILNIM IZLOČANJEM odprete ali razdelite na več sklopov. Gre za obloge s celuloznim jedrom, obloge s celuloznim jedrom in s plastjo aktivnega oglja ter obloge s celuloznim jedrom in z integrirano distančno mrežico tri različne vrste oblog.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik spreminja razpisno dokumantacijo, tako da sklop II., 25. podsklop: OBLOGE S CELULOZNIM JEDROM, ZA RANE Z OBILNIM IZLOČANJEM, razdeli več podsklopov, in sicer:
a) V 25. podsklopu ostanejo artikli pod zap. št. 1-3. Naziv podsklopa po novem glasi: OBLOGE S CELULOZNIM JEDROM.
b) Dodatno se odpreta še dva podsklopa, in sicer:
28. podsklop - OBLOGE S CELULOZNIM JEDROM IN PLASTJO AKTIVNEGA OGLJA
29. podsklop: OBLOGE S CELULOZNIM JEDROM IN INTEGRIRANO DISTANČNO MREŽICO


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali je potrebno priložiti specifikacije za vse artikle, ki jih prijavljamo ali le za tiste, ki jih v bolnišnici še ne uporabljate in jih ne poznate?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR NAROČNIKA: Ponudnik mora predložiti dokumentacijo iz katere je razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika, za vse ponujene artikle.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ob pregledu seznama razpisanega blaga: Obloge za pritrjevanje in zaščito ter raztopine za čiščenje rane, je z vaše strani prišlo do napake pri sestavi in razporeditvi opisov pod podsklopom 3, kjer razpisujete kontaktne mrežice z nevtralnim mazilom. Pri pregledu opisov in razpisanih velikosti ter primerjavo z vašim preteklim razpisom smo opazili, da ste sklop razdelili na mrežice iz tkane ali netkane snovi impregnirane s parafinom ali nevtralnim mazilom in sklop acetatne mrežice s hidrofobnim premazom. Pri tem ste mrežico v roli z nevtralnim mazilom dim 15cmx2m vstavili v podsklop 3./ postavko 4. in opisali kot gladka acetatna mrežica z hidrofobnim premazom za razliko od preteklega leta, ko je bila opisana z mrežica iz tkane ali netkane snovi impregnirane s parafinom ali nevtralnim mazilom. Acetatna mrežica v tej velikosti ne obstaja in je pri razdeljevanju ter kopiranju prišlo do napake v preimenovanju oz opisovanju, ta mrežica sodi v podsklop 2.
Prosimo za popravek sklopa.

ODGOVOR NAROČNIKA:Da. Prišlo je do administrativne napake. Naročnik popravlja Predračun- seznam razpisanega blaga v III.sklopu, in sicer tako da:
1. Iz 3. podsklopa umika artikel pod zap. št. 4: MREŽICA V ROLI Z NEVTRALNIM MAZILOM, DIM. 15 CM X 2 M;
2. V 2. podsklopu dodaja artikel pod zap. št. 5.: MREŽICA V ROLI Z NEVTRALNIM MAZILOM, DIM. 15 CM X 2 M.


VPRAŠANJE
V sklopu terapevtske obloge, 5. podsklopu, razpisujete: PENE POLIURETANSKE Z MEHKIM SILIKONOM, TANKE. V okviru opisa ni navedbe brez ali z lepilnim robom, zato vas prosim za pojasnilo ali želite obloge z lepilnim robom ali brez?
ODGOVOR NAROČNIKA: V poštev pridejo pene z lepljivim ali brez lepljivega roba.

V sklopu terapevtske obloge, v sklopu 12, razpisujete: OBLOGE S SREBROM IN CM. Zanima nas ali vam lahko pod postavko 3 ponudimo obloge velikosti 15x15cm?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik spreminja strokovno zahtevo glede dimenzije tako da po novem glasi: »OBLOGA S SREBROM IN CMC, DIM. (9-15 x 15-21) cm«Datum objave: 12.11.2019   14:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali v sklopu III., podsklopu 2. mrežice kontaktne z nevtralnim mazilom dovoljujete odstopanje postavke 4. na velikost 10x40cm ali 15x20 cm?

ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Odstopanje od zahtevanih dimenzij je preveliko.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Vam lahko v okviru sklopa II., podsklopa 12. ponudimo oblogo iz celulozno etil sulfonatnih vlaken s srebrom, ki imajo podobno strukturo in lastnosti vpijanja, geliranja in hemostatičnosti, ki jih iščete?

ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik se bo o ustreznosti le te odločil na podlagi testiranja.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas kakšen set potrebujete: 10 tamponov ali 20 tamponov? V nazivu in lastnosti 1 je različno število
SKLOP I, 9. podsklop: SETI TAMPON OP IZ GAZE S KONTRASTNO NITKO, sterilni:
Naziv blaga: 2 TAMPON OP IZ GAZE S KONTRASTNO NITKO ŠT.4, v setu (A10)
Lastnost 1:Iz 100% beljene bombažne gaze, gostote 12/8, osnovna dim. (25x25)cm, premer tampona 45 mm. Kvaliteta gaze mora ustrezati EN 14079. STERILNO. Vsebina seta: 20 tamponov. Osnovno dvojno pakiranje s črtno kodo na izdelku, delovna in transportna ovojnina.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR NAROČNIKA: V stolpcu Lastnost 1 je prišlo do administrativne napake. V setu mora biti 10 tamponov.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

3 sklop, 18. podsklop: Obliži za oskrbo pooperativnih ran, zap.št.4 - ali vam lahko ponudimo dimenzijo 20x9cm?

ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik dovoljuje dim. (20 X 9-10)cm


VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop II, 18. podsklop, zap.št.5: Ali vam lahko ponudimo oblogo dimenzije 22,5X42,5cm z vpojnim delom 20x40cm?

ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik dovoljuje dimenzijo obloge (19-22,5 X 39-42,5) CM


VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop II, 18. podsklop, zap.št.4: Ali vam lahko ponudimo oblogo dimenzije 22,5X27,5cm z vpojnim delom 20x25cm?

ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik dovoljuje dimenzijo obloge (19-22,5 X 24-27,5)


VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop II, 18. podsklop, zap.št.3: Ali vam lahko ponudimo oblogo dimenzije 17,5X22,5cm z vpojnim delom 15x20cm?

ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik dovoljuje dimenzijo obloge (14-17,5 X 19-22,5) CM


VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop II, 18. podsklop, zap.št.2: Ali vam lahko ponudimo oblogo dimenzije 12,5X22,5cm z vpojnim delom 10x20cm in jo v vaši ustanovi že uporabljate?

ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik dovoljuje dimenzijo obloge (19-22,5 X 24-27,5) CM


VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop II, 18. podsklop, zap.št.1: Ali vam lahko ponudimo oblogo dimenzije 12,5X12,5cm z vpojnim delom 10x10cm in jo v vaši ustanovi že uporabljate?

ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik dovoljuje dimenzijo obloge (9-12,5 X 9-12,5) CM
Datum objave: 14.11.2019   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje za II. sklop, 4. podsklop: ali lahko ponudimo 'obloge iz poliuretanske pene z mehkim silikonom', ki imajo lepljivi rob?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Naročnik potrebuje obloge brez lepljivega roba.


VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali v sklopu III., podsklopu 2. mrežice kontaktne z nevtralnim mazilom, zaporedna številka 4., dovolite ponudbo velikosti 15x20 cm ?


ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik spreminja zahtevo glede dimenzije pod zap. št. 4, tako da glasi: »MREŽICA KONTAKTNA Z NEVTRALNIMI MAZILI, DIM.(9-15x19-21) CM«


VPRAŠANJE
V sklopu Obloge za pritrjevanje in zaščito ter raztopine za čiščenje rane, podsklop 2. Mrežice kontaktne z nevtralnim mazilom, pod 4. postavko razpisujete mrežico kontaktno z nevtralnim mazilom, v velikosti 10x20cm. Na trgu se pojavljajo različne velikosti mrežic različnih blagovnih znamk, nihče od ponudnikov posamezne blagovne znamke, pa nima v ponudbi vseh velikosti, ki jih zahtevate v tem sklopu. Prosimo vas, da kontaktno mrežico v velikosti 10x20, ki jo v letošnjem letu razpisujete na novo, umaknete iz sklopa, povečate dovoljeno odstopanje ali dovolite ponudbo mrežice v velikosti 15x20cm?

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik spreminja zahtevo glede dimenzije pod zap. št. 4, tako da glasi: »MREŽICA KONTAKTNA Z NEVTRALNIMI MAZILI, DIM.(9-15x19-21) CM«
Datum objave: 16.11.2019   07:56
Pri odgovoru na vprašanje ponudnika z dne 12.11. je prišlo do administrativne napake na strani naročnika. Ponudnikovo vprašanje se je glasilo: Sklop II, 18. podsklop, zap.št.2: Ali vam lahko ponudimo oblogo dimenzije 12,5X22,5cm z vpojnim delom 10x20cm in jo v vaši ustanovi že uporabljate?

Naročnik je odgovoril: Da. Naročnik dovoljuje dimenzijo obloge (19-22,5 X 24-27,5) CM, kar je napačen odgovor. Pravilni odgovor se glasi: Naročnik dovoljuje dimenzijo obloge (9-12,5 X 19-22,5) CM


Datum objave: 16.11.2019   10:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Sklop III, 8.podsklop: Kolikšna je maksimalno dovoljena koncentracija soli v raztopini za čiščenje, 500 ml?

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik se glede koncentracije soli v raztopini za čiščenje ne bo opredeljeval.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 16, art. 4
TAMPONADA -TREBUŠNA KOMPRESA, 80cm x 10m Večplastna, beljena, 100% gaza, gostote 12/8, dimenzije 80cm X 10m, zvita, rtg nitka. 4 slojna Gaza mora biti zvita v rolo, vsi robovi zapognjeni, proste niti niso dovoljene.

Prosimo naročnike, da sklop ali odprejo ali pa navedejo podatek, kje sedaj nabavljajo ta artikel, ker ga na našem trgu ne najdemo in nam tako omogočijo pripravo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik predmetno trebušno kompreso umika iz 16. podsklopa, v nov 40. podsklop: TAMPONADA -TREBUŠNA KOMPRESA, 80cm x 10m.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

V Sklopu II: Obloge trapevtske so razpisane obloge s srebrom in jodom. Ali mora biti raztopina za čiščenje rane, 500 ml (8. podsklop Sklopa III) kompatibilna z navedenimi sodobnimi oblogami?


ODGOVOR NAROČNIKA: Raztopina za čiščenje rane mora biti v skladu z zahtevami naročnika.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da je v priloženi tehnični dokumentaciji potrebno nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujen artikel izpolnjuje zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika, tako da poleg opisa blaga doda oznako: sklop.podsklop / zap. št. blaga. Naročnika prosimo za potrditev, da zadostimo temu pogoju tako, da v tehnični dokumentaciji v desnem zgornjem kotu napišemo oznako sklop.podsklop / zap. št. blaga in podčrtamo prijavljene kataloške številke.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Za naročnika je pomembno, da je dokumentacija jasno označena, da je iz nje jasno razvidno, da ponujeni artikel izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika ter da je zložena v zaporedju kot je to navedeno v Predračunu seznamu razpisanega blaga.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Glede na dejstvo, da se ponudba oddajo elektronsko, prosimo naročnika za potrditev, da nam ponudnikom strani v ponudbi ni potrebno oštevilčiti, niti priložiti spremnega dopisa s številom le-teh.
ODGOVOR NAROČNIKA: Da.

2. Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da je potrebno prilogo Vzorec pogodbe parafirati, podpisati in žigosati. Ali pravilno razumemo, da vzorca pogodbe ni potrebno izpolnjevati v nobenem delu?

ODGOVOR NAROČNIKA: Da.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da je potrebno izpolniti prilogo Predračun, kar zadeva tudi stolpec EAN. Naročnika prosimo za potrditev, da v ponudbi ni potrebno podati in v predračun vpisati EAN črtnih kod, temveč jih posredujejo zgolj izbrani ponudniki ob podpisu pogodbe za dobljene artikle.

ODGOVOR NAROČNIKA: EAN koda je sicer obvezen podatek, vendar naročnik dopušča, da ga ponudnik navede ali v Predračun seznam razpisanega blaga OBR-8a ali pa vanj v polje EAN navede, da bo vse EAN kode predložil naknadno (za blago, za katerega bo izbran) - ob podpisu pogodbe. V kolikor bo le ta podatek vsebovan na elektronski dobavnici ga ponudnik potrebujete prilagati ob podpisu pogodbe.

2. Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da moramo ponudniki obrazec Predračun predložiti v pisni (scan) in elektronski (xls.) obliki. Pisna verzija predračuna mora biti izpolnjena, podpisana in ožigosana (vsak list posebej) in naložena v razdelek »Predračun«. Naročnika prosimo za navodila kako lahko Predračun izpolnimo v primeru, da v ponudbo prilagamo sklep o varovanju poslovne skrivnosti. Predlagamo, da ponudniki v tem primeru v razdelek »Predračun« naložimo skeniran Predračun samo z izpolnjenimi podatki, ki se nanašajo na ceno (stolpec Cena brez DDV za ponujeno pakiranje, Št. enot (količina) v ponujenem pakiranju, Veljavna cena brez DDV, Popust, Stopnja DDV, Cena brez DDV, Cena z DDV, Vrednost brez DDV, Vrednost z DDV), v celoti izpolnjen obrazec Predračuna v scan (pdf.) in xls. obliki pa naložimo pod razdelek »Drugi dokumenti«.
Prosimo za potrditev, da se naročnik s predlogom strinja.

ODGOVOR NAROČNIKA: NE. Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje (naziv, proizvajalec/izvajalec in kat. st. ter podatki iz dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje narocnikovih zahtev) in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Enako je tudi stališče DKOM-a.
Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take. Ponudniki mora v predračun vnesti vse zahtevane podatke. V primeru, da temu ne bo tako, bo naročnik po odpiranju ponudb vsem sodelujočim ponudnikom na kontaktni e-naslov naveden v njihovi ponudbeni dokumentaciji, posredoval podatke o vseh prejetih ponudbah z vsemi zahtevanimi podatki o ponujenem blagu (xls datoteko Prejete ponudbe, s podatki: naziv blaga, proizvajalec, kat.št.), s čimer bo zagotovljena enakopravna obravnava vseh sodelujočih ponudnikov v postopku.

3. V skladu z razpisno dokumentacijo moramo ponudniki v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Predračun v scan (pdf.) obliki, ki po odpiranju ponudb postane del zapisnika o odpiranju in je v skladu z zakonom na vpogled vsem sodelujočim ponudnikom. Zanima nas, kako bo naročnik ukrepal v primeru, da ponudnik v ta razdelek (bodisi po pomoti, bodisi načrtno) naloži napačen dokument (npr. drug obrazec) ali dokument na katerem zaradi slabe kakovosti scana ne bodo vidni podatki ali pa spremenjen dokument, na tak način, ki ga naročnik ni predhodno odobril (npr. prekriti določeni podatki ali navedba samo nekaterih podatkov, torej ne v celoti izpolnjen predračun)?

1. Ali bo naročnik takega ponudnika kot neustreznega izločil ali pozval k dopolnitvi in oddaji pravilnega dokumenta, kot je bil le-ta zahtevan v razpisni dokumentaciji?
2. V primeru poziva k dopolnitvi, kako bo naročnik pravilen dokument posredoval drugim ponudnikom?
3. V primeru poziva k dopolnitvi, ali bo naročnik ponudnika, ki ne bo dopolnil ponudbe kot neustreznega izločil?
4. V primeru poziva k dopolnitvi, v katerih časovnih rokih bo naročnik ponudnika pozval k dopolnitvi in v kakšnem roku bo dokument posredoval ostalim sodelujočim ponudnikom?

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik bo, v kolikor bo na takšno situacijo opozorjen s strani sodelujočih ponudnikov (da v razdelku predračuna niso razvidni vsi zahtevani podatki ali pa so le- ti zaradi slabe kakovosti scanov slabo razvidni, vsem sodelujočim ponudnikom na kontaktni e-naslov naveden v njihovi ponudbeni dokumentaciji, posredoval podatke o vseh prejetih ponudbah z vsemi zahtevanimi podatki o ponujenem blagu (xls datoteko Prejete ponudbe,s podatki: naziv blaga, proizvajalec, kat.št.), s čimer bo zagotovljena enakopravna obravnava vseh sodelujočih ponudnikov v postopku.VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali vam lahko v sklopu III., 1. podsklop, pod zaporedno številko 2 ponudimo ustrezen film zaščitni za kožo, 50 ml? V primeru, da je odgovor da, ali naj ceno preračunamo na razpisano pakiranje 28 ml?
ODGOVOR NAROČNIKA: NE. Pakiranje 50 ml je za potrebe naročnikov preveliko.

2. Ali vam lahko v sklopu III., 1. podsklop, pod zaporedno številko 3 ponudimo ustrezno kremo zaščitno za kožo, 100 g?
ODGOVOR NAROČNIKA: DA. Naročnik spreminja strokovne zahteve glede pakiranja. Pakiranje je lahko od 90-100 g.

3. Ali vam lahko v sklopu III., 1. podsklop, pod zaporedno številko 4 ponudimo ustrezne robčke, 1,7 ml iz sintetičnega polimera, ciklometikona in heksametildisiloksana, brez alkohola in ki niso citostatični?
ODGOVOR NAROČNIKA: DA. Naročnik dovoljuje tudi robčke 1,7 ml, iz sintetičnega polimera, ciklometikona in heksametildisiloksana, brez alkohola in ki niso citostatični. Naročnik se bo o ustreznosti odločil na podlagi testiranja.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko v III. sklopu, 6. podsklopu, zap.št. 1 in 2 ponudimo isti hidrogel v zahtevanih gramažah, ali želite imeti dva različna hidrogela?
Ali lahko torej na obeh pozicijah ponudimo prozoren amorfni hidrogel, ki vsebuje natrij karboksimetil celulozo in kalcijev alginat?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Ponujena hidrogela morata biti v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika.VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali v sklopu III., podsklopu 17., pod zaporedno številko 1. dovoljujete ponudbo obloge v velikosti 7,5cmx5cm?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Odstopanje je preveliko.


VPRAŠANJE
Spoštovani!
SKLOP II., 9. Podsklop in 10.Podsklop: OBLOGE IZ HIDROFIBER, VISOKO VPOJNE, OBLOGE IZ HIDROFIBER Z DODATKŽOM SREBRA, VISOKO VPOJNE
Ali lahko ponudimo obloge ki niso izdelani iz 100% NaCMC hidrofibe, temveč so izdelane iz podobnih vlaken in imajo enakovredno ali večjo vpojnost, čvrstost in so gelirajoče? Na trgu obstaja več vrst vlaken z učinkovanjem, ki ga želite in 100%NaCMC obloge ne obstajajo, te obloge imajo dodatek vlaken, ki ohranjajo stabilnost in vas naprošamo za odmik zahtevka.


ODGOVOR NAROČNIKA: Da, lahko, vendar mora ponudnik kot za dokaz enakovrednosti ponujene obloge z razpisano oblogo predložiti tudi:
- študijo, da je obloga namenjena zdravljenju povrhnje dermalne opekline,
- in navesti vsaj 2 referenci bolnišnice ali klinike v RS ali EU, kjer se ponujene obloge v namen zdravljenja dermalne opekline uporabljajo vsaj zadnji dve leti (2018, 2019), z navedbo kontaktnih oseb in ostalih podatkov za preverbo referenc (natančen naslov bolnišnice ali klinike, telefonska številka in elektronska pošta bolnišnice ali klinike na kateri bo dosegljiva kontaktna oseba).
Ponudnik seznam priloži na lastnem obrazcu. Obrazec mora vsebovati vse zahtevane podatke.