Dosje javnega naročila 006849/2019
Naročnik: OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Gradnje: Ukinitev železniškega prehoda in izgradnja nove povezovalne ceste
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006849/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.10.2019
JN006849/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN006849/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2019
JN006849/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006849/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POLZELA
Malteška cesta 28
3313
SI
Polzela
Slovenija
Magda Cilenšek
magda.cilensek@polzela.si
+386 37033216
+386 37033226

Internetni naslovi
http://www.polzela.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.polzela.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13145
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ukinitev železniškega prehoda in izgradnja nove povezovalne ceste
Referenčna številka dokumenta: 430-0013/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V naselju Breg pri Polzeli je predvidena ukinitev obstoječega nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1
z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje - Velenje v občini Polzela
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Breg pri Polzeli
II.2.4 Opis javnega naročila
V naselju Breg pri Polzeli je predvidena ukinitev obstoječega nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1
z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje - Velenje v občini Polzela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 21.10.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
določeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.10.2019   10:01
Kraj: elektronsko


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.10.2019   09:38
VPRAŠANJE
Prosimo, da skladno z vsebino razpisne dokumentacije na strani 2 objavite obrazec IV, oziroma potrdite da temu zadostuje obrazec III.3 iz razpisne dokumentacije (Izjava o izpolnjevanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju

ODGOVOR
Obrazcu III.4 zadostuje obrazec III.3 - Izjava o izoolnjevanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju.

VPRAŠANJE
V ponudbi moramo predložiti obrazec II.7. Prosimo da ga objavite

ODGOVOR
Obrazec II.7 ni potrebno priložite, ker je garancija za dobro izvedbo del predvidena na način 10 % zadržanih sredstev pri vsaki situaciji.

VPRAŠANJE
V ponudbi moramo predložiti ESPD obrazec. Kje je objavljen?

ODGOVOR
Obrazec ESPD je objavljen na spletni strani

VPRAŠANJE

IZJAVA PO 14. ČLENU ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, 81/13)

Kakšne obrazce moramo priložiti in vpisati število njih?

ODGOVOR
Izpolniti je potrebno samo izjavo.

VPRAŠANJE
za reference imate opredeljeno dobo 5 let, s tem da v drugem delu sami opredeljujete referenčno obdobje od 1.9.2014-1.9.2015- to je obdobje enega leta.

Obrazložite in popravite zahteve, kakor je zahtevano- brez datumskih dodelitev!!

Lp

ODGOVOR
Upoštevane bodo reference za čas pet let, torej od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2019; pomotoma je navedeno leto 2015.

VPRAŠANJE
Skladno z navodili, da bo ponudnik, ki ne bo imel potrjenega zahtevanega števila referenc, izločen, vas pozivamo, da nemudoma podaljšate rok za oddajo ponudbe ali da dovolite predložitev referenčnih potrdil iz prejšnjih razpisov. Potrjeno referenčno potrdilo je v tako kratkem času, kot ste ga vi dali ponudnikom za izdelavo ponudbe, nemogoče pridobiti.

ODGOVOR
V kolikor bo to problem, bomo upoštevali tudi referenčna potrdila iz prejšnjih razpisov, jih bomo pa preverili.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika sprašujemo ali v primeru ugotovitve računske napake v popisu del, ponudnik lahko le to odpravi sam ali je to po zakonu izločilni faktor?

Hvala za vaš odgovor!

ODGOVOR
Računske napake je možno popraviti v obsegu in na način, ki ga določa ZJN 3.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pozivamo vas, da objavite gradbeno situacijo, iz priloženega geodetskega posnetka se ne vidi osnovnih gaberitov predvidene ceste, niti iz tehničnega poročila.

ODGOVOR
Danes bo objavljena.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
za kakšne arheološke raziskave gre pri tem projektu? Ali bodo dela zaradi tega zaustavljena? Ali je predvidenih malo preveč ur?

ODGOVOR
Predvidena pot poteka na območju arheološkega kulturnega spomenika Ločica ob Savinji Vojaški tabor druge italske legije. Št. ur je ocenjeno na podlagi mnenja strokovnjaka arheologije. Ure se bodo obračunavale po dejanskih. Dela morajo potekati sočasno z izvedbo arheoloških raziskav. Izvajalec arheoloških raziskav mora pred začetkom del pridobit soglasje za arheološke raziskave na območju gradbišča.