Dosje javnega naročila 006866/2019
Naročnik: OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici
Storitve: POMETANJE JAVNIH POVRŠIN NA OBMOČJU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 58.214,02 EUR

JN006866/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.10.2019
JN006866/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2019
JN006866/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.12.2019
JN006866/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006866/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA
Trg Ivana Roba 3A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Igor Uršič
info@sempeter-vrtojba.si
+386 53351000
+386 53351007

Internetni naslovi
http://www.sempeter-vrtojba.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326293/JN_pometanje_OŠV_2020.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326293/espd/JN_pometanje_OŠV_2020_Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13160
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: POMETANJE JAVNIH POVRŠIN NA OBMOČJU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Referenčna številka dokumenta: 43001-13/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je pometanje javnih površin na območju občine Šempeter-Vrtojba.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šemmpeter pri Gorici in Vrtojba
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je pometanje javnih površin na območju občine Šempeter-Vrtojba. v letu 2020 Javne površine so v skladu s katastrom občine razdeljene na cestišča, paririšča, parkirna mesta in pločniki. Podrobnejše podatke si lahko ponudniki ogledajo na licu mesta ali pa elektronsko na javnem portalu PISO.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.10.2019   10:01
Kraj: portal eJN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.10.2019