Dosje javnega naročila 006961/2019
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup cepiva proti humanim papiloma virusom
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.189.500,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006961/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.10.2019
JN006961/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN006961/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.01.2020
JN006961/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.01.2020
JN006961/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.02.2020
JN006961/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.04.2020
JN006961/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.07.2020
JN006961/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.10.2020
JN006961/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.01.2021
JN006961/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2021
JN006961/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.06.2021
JN006961/2019-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.10.2021
JN006961/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.07.2022
JN006961/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006961/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 194-470820
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@nijz.si
+386 56630800
+386 56630808

Internetni naslovi
http://www.nijz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/nakup-cepiva-proti-humanim-papiloma-virusom

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13162
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup cepiva proti humanim papiloma virusom
Referenčna številka dokumenta: 78K160919
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33651600
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup cepiva proti humanim papiloma virusom
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Cepivo proti humanim papiloma virusom (tipoma 16, 18)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33651600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup cepiva proti humanim papiloma virusom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Cepivo proti humanim papiloma virusom (devetvalentno)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33651600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup cepiva proti humanim papiloma virusom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2019   13:13
VPRAŠANJE
Which forms in the documentation have to be signed and stamped?
Thank you.

ODGOVOR

Ponudnik pripravi dokumentacijo v skladu s točko 2.6. Vsebina ponudbene dokumentacije.

Datum objave: 23.10.2019   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki 2.6. razpisne dokumentacije je navedeno, da mora ponudba vsebovati vse ustrezno izpolnjene in podpisane obrazce, ki so navedeni v tej točki. Nadalje so v navedeni točki navedeni tako obrazci razpisne dokumentacije, kot tudi nekateri drugi dokumenti, ki jih je treba predložiti. Ali pravilno razumemo navedeno določilo tako, da mora ponudnik (izpolniti in) podpisati le obrazce iz razpisne dokumentacije (obrazec 1, obrazec 2 itd.), ne pa tudi Certifikata dobre proizvodne prakse, Dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na debelo, izdanega s strani pristojnega organa za zdravila, Dovoljenja za promet za ponujena zdravila in Pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe? Navedene dokumente so namreč že podpisale druge pristojne osebe oziroma inštitucije, Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe pa podpiše fizična oseba, ki pooblastilo daje oziroma na katero se pooblastilo nanaša.

ODGOVOR


Obrazcev , ki jih podpisuje zunanji organ, ki jih je tudi izdal, ni potrebno podpisati s strani ponudnika. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe podpiše oseba na katero se nanaša pooblastilo.

Datum objave: 23.10.2019   08:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki 2.6. razpisne dokumentacije je navedeno, da mora ponudba vsebovati vse ustrezno izpolnjene in podpisane obrazce, ki so navedeni v tej točki. Nadalje so v navedeni točki navedeni tako obrazci razpisne dokumentacije, kot tudi nekateri drugi dokumenti, ki jih je treba predložiti. Ali pravilno razumemo navedeno določilo tako, da mora ponudnik (izpolniti in) podpisati le obrazce iz razpisne dokumentacije (obrazec 1, obrazec 2 itd.), ne pa tudi Certifikata dobre proizvodne prakse, Dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na debelo, izdanega s strani pristojnega organa za zdravila, Dovoljenja za promet za ponujena zdravila in Pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe? Navedene dokumente so namreč že podpisale druge pristojne osebe oziroma inštitucije, Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe pa podpiše fizična oseba, ki pooblastilo daje oziroma na katero se pooblastilo nanaša.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki 2.6. razpisne dokumentacije je navedeno, katere dokumente je treba predložiti v ponudbi, med drugim tudi pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence (za fizične in pravne osebe) oziroma ustrezne zaprisežene izjave za tuje osebe. V točki 2.8. razpisne dokumentacije pa je navedeno, da naročnik sprejme v zvezi z izkazovanjem navedenih pogojev kot predhodni dokaz obrazec ESPD. Ali pravilno razumemo razpisno dokumentacijo tako, da je treba v ponudbi v zvezi z nekaznovanostjo tujih fizičnih in pravnih oseb kot predhodni dokaz predložiti le obrazec ESPD; druga dokazila (potrdila oziroma zaprisežene izjave) pa se predložijo šele naknadno, na poziv naročnika, v fazi preverjanja resničnosti navedb v ponudbi?

ODGOVOR

Razumete prav.