Dosje javnega naročila 007008/2019
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NAROČNIKA
ZJN-3: Odprti postopek

JN007008/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN007008/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2019
JN007008/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2019
JN007008/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2019
JN007008/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2019
JN007008/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007008/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 195-474016
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13109
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NAROČNIKA
Referenčna številka dokumenta: ZAV 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NAROČNIKA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NAROČNIKA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.11.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.11.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.10.2019   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Za dvig razpisne dokumentacije zahtevate, da zaposleni zavarovalnice, ki bo prejel razpisno dokumentacijo, podpiše Izjavo o varovanju poslovne skrivnosti. Pri pripravi obsežnejših ponudb namreč sodeluje več zaposlenih, kateri potrebujejo dostop do podatkov za pripravo ponudbe. Prav tako mora zavarovalnica, v kolikor zahteve naročnika presegajo njene lastne deleže, poiskati pozavarovalo kritje pri svojih partnerjih, katerim je prav tako potrebno posredovati podatke. Zato je zahteva po podpisu izjave, po kateri bi bil zaposleni kazensko in materialno odgovoren, nesprejemljiva.
Zavarovalnica je kot gospodarska družba pri poslovanju dolžna ravnati s prejetimi podatki, če so ti označeni kot poslovna skrivnost, že po samem Zakonu o poslovni skrivnosti (ZPosS). Vsled navedenega vas prosimo, da se v javnem razpisu umakne zahteva po podpisu Izjave o varovanju poslovne skrivnosti.


ODGOVOR

Spoštovani,

Zakon o poslovni skrivnosti ne ureja ukrepov varovanja poslovne skrivnosti (tj. kako ravnati z informacijami, ki so poslovna skrivnost), ki jo naša Izjava o varovanju poslovne skrivnosti pokriva. Glede na to, da bodo morale zavarovalnice te informacije posredovati svojim zaposlenim, je naročnik izjavo spremenil na način, da jo podpiše samo zakoniti zastopnik družbe, ki jamči za ponudnika in njegove zaposlene. V sami izjavi pa je določeno, kateri so ti ukrepi varovanja (konkretno).
Naročnik bo na portalu javnih naročil objavil EU 14 Popravek in na svoji spletni strani objavil popravljen Obrazec št. 11.
Datum objave: 17.10.2019   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani

v zvezi z zavarovanjem odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe vas prosimo za:

- seznam hčerinskih in seznam odvisnih podjetij SGD d.d.;
- letna poročila za 2017 in 2018 tako za SDG d.d. kot tudi za vsa hčerinska in odvisna podjetja-obvezno morajo biti napisana v angleškem jeziku;
- umik zahteve po retro kritju

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,

1. Odvisne družbe od SiDG:
- Snežnik d.o.o.
Snežnikova odvisna družba:
- Snežnik Sinpo d.o.o.

2. pošiljamo povezave do letnih poročil za SiDG in skupino:

2017
sidg: http://www.sidg.si/index.php/menu-za-download-javnost?view=download&id=454
skupina: http://www.sidg.si/index.php/menu-za-download-javnost?view=download&id=455
2018
sidg: https://www.sidg.si/index.php/menu-za-download-javnost?view=download&id=748
skupina: http://www.sidg.si/index.php/o-sidg/poslanstvo/poslovni-rezultati-2018

Poročil v angleškem jeziku SiDG nima.

3. Zahteve po retroaktivnem kritju ne moremo umakniti.Datum objave: 18.10.2019   07:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. V Zavarovalno tehnični dokumentaciji so navedene zahteve po zavarovalnem kritju brez izključitev. Lepo prosimo za potrditev, za veljajo izključitve po pogojih zavarovalnice.
2. Glede na to, da je rok za postavitev vprašanj in oddajo ponudbe kratek vas prosimo za podaljšanje obeh rokov za 3 do 4 dni.

Najlepša hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

1. Izključitve veljajo kot je zapisano v Zavarovalno tehnični dokumentaciji.

Obrazložitev samo za vas:
Če bi obveljali zavarovalni pogoji posameznih zavarovalnic, bi dobili ponudbe z različno vsebino. Le-te ne bi bilo možno medsebojno cenovno primerjati in kriterij najnižje cene ne bi bil izvedljiv.

2. Naročnik je v objavo na portal Uradnega lista poslal popravek (ki še ni objavljen, ker se čaka objava v uradnem listu EU), s katerim je podaljšal roke:

- Za zastavljanje vprašanj: do 24.10.2019 do 10:00 ure
- Za oddajo ponudb: do 08.11.2019 do 10:00 ure
- Odpiranje ponudb: 08.11.2019 ob 10:05 uri
Datum objave: 18.10.2019   07:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri zavarovalnem poslu sodeluje posredniška družba. Prosimo za podatek o zahtevani višini posredniške provizije.

ODGOVOR

Plačilo storitve zavarovalnega posrednika je zajeto v okviru administrativnega dela zavarovalne premije in ne more vplivati na višino ponudbene premije. Višina posredniške provizije je regulirana s pogodbo med posrednikom in posamezno zavarovalnico.


Datum objave: 21.10.2019   20:23
VPRAŠANJE
Pri kargo zavarovanju prosimo za potrditev razumevanja, da sta predmet kargo zavarovanja 2 delovna stroja?
Ker se zahteva zavarovanje na novo vrednost, prosimo za potrditev, da sta navedeni vrednosti nabavni vrednosti novega stroja. Prosimo tudi za podatek o letnici izdelave in stopnji odpisanosti.


ODGOVOR

1. Potrjujemo, da sta predmet kargo zavarovanja 2 delovna stroja.
2. Potrjujemo, da sta navedeni vrednosti novo nabavni vrednosti. Letnici izdelave sta 2018, stopnja odpisanosti je 9,4 % - sedanja vrednost oz. neodpisana vrednost znaša 370.992 (harvester) in 247.428 (forwarder).


Datum objave: 21.10.2019   20:25
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za pojasnilo načina izbire najugodnejšega ponudnika glede na predlagani način izračuna premije pri kargo zavarovanju. Naročnik predvideva poračun zavarovalne premije po pretečenem letu zavarovanja.

Za zagotovitev primerljivosti oz. enakih izhodišč za vse potencialne ponudnike prosimo za potrditev naročnika, da je premija, ki se vpiše v tabeli pod Letna premija mišljena za 40 prevozov.ODGOVOR

Kot je zapisano, je v ponudbi potrebno navesti letno premijo za 40 planiranih prevozov: 20 za harvester in 20 za forwarder.


Datum objave: 21.10.2019   20:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V zavarovalno tehnični dokumentaciji pri posameznem zavarovanju niso navedene izključitve.
Zavarovalnice imamo pri vsaki zavarovalni vrsti določene izključitve npr. pri stojelomu ne krijemo škod, ki so posledica obrabe, prekomerne vlage, rje, dolgotrajnih električnih, magnetnih oz. mehanskih preobremenitev, nezadostnega investicijskega vzdrževanja itd.
V zavarovalo tehnični dokumentaciji je npr. pri strojelomu navedeno samo, da zavarovanje krije vsako uničenje ali poškodovanje strojev kar za zavarovalnico ni sprejemljivo. Zato vas prosimo, ali da navedete izključitve v zavarovalno tehnični dokumentaciji za vse zavarovalne vrste ali potrdite, da so sprejemljive po pogojih izbrane zavarovalnice. Izključitve imamo vse zavarovalnice zelo podobne, zato to ne bi bistveno vplivalo na obseg sklenjenega zavarovanja.


ODGOVOR

. Navajajmo dovoljene izključitve pri strojelomnem zavarovanju, ki so naslednje:
- požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letal vseh vrst, manifestacije in
demonstracije, potresa, poplave, izliva vode in drugih dodatnih nevarnosti požarnega
zavarovanja;
- pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja in so bile ali bi
morale biti znane zavarovancu ali osebi, odgovorni za obratovanje;
- kršitve zakonskih določil, tehničnih predpisov ter pravil tehničnega koriščenja zavarovane
stvari in zaščitnih ukrepov ter nepoznavanja rokovanja z zavarovano stvarjo;
- preobremenitve ali prenapetosti strojev, strojnih in električnih naprav ter instalacij nad
- neposredne posledice trajnega vplivanja kemičnih, toplotnih ali mehaničnih pogojev
namestitve in delovanja (korozije, oksidacije, sevanja, staranja, prekomerne vibracije
ipd.);
- obrabe, abrazije, erozije ali kavitacije;
- prekomerne vlage, rje, kotlovca, usedlin, mulja ipd.;
- obratovanja pred končanim popravilom;
- montaže in poskusnega pogona ali poskusnega obratovanja;mejo njihove predpisane zmogljivosti;
- škode, ki nastane v garancijskem roku in jo je dolžan povrniti proizvajalec ali prodajalec,
če njuno jamstvo ni sporno;
- stroškov demontaže in ponovne montaže, ki so nastali zaradi rednega pregleda ali
vzdrževanja zavarovane stvari (periodična popravila ali zamenjava obrabljenih delov) in to
tudi tedaj, če se ob tej priložnosti ugotovi poškodovanje zaradi zavarovane nevarnosti.
Zavarovanje v tem primeru krije le stroške popravila ali zamenjave uničenih ali
poškodovanih delov, ki niso bili predvideni za periodično popravilo oziroma zamenjavo;
- stroškov vzdrževanja;
- posredne škode, ki nastane ob zavarovalnem primeru (izguba zaslužka, obratovalni zastoj,
kazni ipd.);
- škode zaradi izginitve zavarovane stvari;
- škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije
Datum objave: 22.10.2019   08:05
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji opredeljujete, da je javno naročilo enovito in ni razdeljeno na sklope. S predmetnim javnim naročilom naročnik išče vse vrste zavarovanj (navedene v razpisni dokumentaciji) v celoti za obdobje 3-eh let (leto 2020, 2021 in 2022).
Naročnika opozarjamo, da pri zavarovanju odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe, zavarovalnice, za zahtevani limit, potrebujemo pozavarovalno jamstvo, ki ga urejamo na tujih pozavarovalnih trgih. Pozavarovalnega jamstva za obdobje treh let pa ni mogoče pridobiti, ampak za največ 12 mesecev, kar posledično pomeni, da potencialni ponudniki ne morejo dati naročniku zavezujoče ponudbe za obdobje treh let, ampak samo za eno leto.

Skladno z navedenim predlagamo, da naročnik predmetno javno naročilo spremeni in ga razdeli na 2 sklopa. Predlagamo, da sklop 1 zajema vse vrste zavarovanj, kot navedeno v razpisni dokumentaciji, razen z izključeno zavarovalno vrsto navedeno pod točko 6. Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe. Sklop 1 naj se izvaja kot v že določenem zavarovalnem obdobju (za 3 leta). Za sklop 2 pa predlagamo, da potencialni ponudniki ponudijo zavarovanje za zavarovalno vrsto - Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe s spremenjenim zavarovalnim obdobjem 12 mesecev.

V primeru, da predloga ne boste sprejeli, naročnika opozarjamo, da zavarovalno obdobje 3 let iz naslova zavarovanja odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe, potencialnim ponudnikom onemogoča predložitev ponudbene dokumentacije.


ODGOVOR

Naročnik bo na predlog in opozorila potencialnih ponudnikov spremenil razpisno dokumentacijo, in sicer na način, da bo Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe zahteval za obdobje 12 mesecev (vsa ostala zavarovanja pa za 36 mesecev). Pred iztekom enoletnega ter dvoletnega obdobja bo z izbranim ponudnikom za Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave. Vsem ponudnikom, ki so poslali zahtevek za del dokumentacije, ki je označen kot poslovna skrivnost pa bo poslal POPRAVEK Zavarovalno tehničnih specifikacij (in sicer s popravljenimi formulami za zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev, na način, da se bodo ponudniki ponudili in vpisali premijo za zavarovalno vrsto Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe za obdobje 12 mesecev).«


Datum objave: 22.10.2019   08:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

običajno zavarovalnice za zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarskih družb z zavarovalno vsoto 5 MIO EUR kritje iščejo v tujini, kjer jim pozavarovatelj daje dobo veljavnosti tega kritja vedno samo za eno leto, brez zagotovila o podaljšanju ali pa obnovi. Zaradi odvisnosti od pozavarovateljev se zavarovalnice ne moremo obvezati, da bomo to vrsto zavarovanja nudile v celotnem obdobju JN (v konkretnem primeru 3 leta). Vljudno vas prosimo za spremembo razpisne dokumentacije v smislu, da se torej zavarovanje te odgovornosti sklene v prvem zavarovalnem letu v skladu z oddano ponudbo, v obeh nadaljnjih letih pa pod pogojem, da zavarovalnici uspe pridobiti pozavarovalno kritje.

Hvala.


ODGOVOR


Naročnik bo na predlog in opozorila potencialnih ponudnikov spremenil razpisno dokumentacijo, in sicer na način, da bo Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe zahteval za obdobje 12 mesecev (vsa ostala zavarovanja pa za 36 mesecev). Pred iztekom enoletnega ter dvoletnega obdobja bo z izbranim ponudnikom za Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave. Vsem ponudnikom, ki so poslali zahtevek za del dokumentacije, ki je označen kot poslovna skrivnost pa bo poslal POPRAVEK Zavarovalno tehničnih specifikacij (in sicer s popravljenimi formulami za zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev, na način, da se bodo ponudniki ponudili in vpisali premijo za zavarovalno vrsto Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe za obdobje 12 mesecev).«

Datum objave: 22.10.2019   15:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Ali je družba v preteklem letu ali ima namen v prihodnje letu zamenjati zunanjo revizijsko družbo?
2. Ali so zunanji revizorji v zadnjem letu izrazili kakršnokoli zaskrbljenost glede prakse pripoznavanja prihodkov v družbi ali njeni odvisni družbi pri finančnem direktorju ali revizijski komisiji?
3. Ali družba v naslednjih 12 mesecih pričakuje znaten odbitek od dobička? Če je odgovor ''da'', prosimo, navedite podrobnosti.
4. Ali se družba oziroma katerikoli član organov vodenja ali nadzora zaveda kakršnihkoli okoliščin ali dogodkov, na podlagi katerih bi se zoper sedanjega ali bivšega člana organa vodenja ali nadzora ali zoper družbo ali njeno odvisno družbo lahko uveljavljal zahtevek v zvezi s poslovanjem v družbi?


ODGOVOR

Ad.1) Družba ima sklenjeno 3 letno pogodbo, ki se izteče v letu 2020. Možnost menjave revizijske družbe obstaja.
Ad.2) Ne.
Ad.3) Ne razumemo termina »odbitek od dobička«
Ad.4) Ni znano.Datum objave: 23.10.2019   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,


glede na zahtevano retro kritje (od 17.3.2016), vas prosimo za pojasnilo zakaj je prišlo do sprememb pri zastopnikih družbe. Glede na javno dostopne podatke, je v času od 17.3.2016, pri treh zastopnikih prišlo do prekinitve delovnega razmerja.

Hvala.

ODGOVOR

Vlada RS je imenovala vršilca dolžnosti poslovodstva družbe Slovenski državni gozdovi z dnem 30.4.2016 za obdobje enega leta. V.d. poslovodstva je mandat potekel 30.4.2017. V skladu z aktom o ustanovitvi družbe je imenovanje in razrešitev direktorja v pristojnosti nadzornega sveta družbe. Slednji je, na podlagi izvedenega postopka, za mandatno obdobje petih let, to je od 1.5.2017 do 30.4.2022, imenoval novo poslovodstvo in sicer glavnega direktorja ter direktorja za finance, računovodstvo in kontroling. Direktor za finance, računovodstvo in kontroling je februarja 2019 podal odstopno izjavo. Nadzorni svet družbe je maja 2019 imenoval novega direktorja za finance, računovodstvo in kontroling za mandatno obdobje petih let.Datum objave: 23.10.2019   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V osnutku pogodbe je v 14.členu določeno : zavarovalnica je dolžna zavarovalcu sproti posredovati zaključni sporazum za vse zavarovalnine in kopijo poravnave za vse likvidirane odškodninske zahtevke (tudi dopise odklonitve) iz naslova zavarovanja odgovornosti. V skladu z varovanjem osebnih podatkov vam zaključnih sporazumov ne moremo pošiljati. Prosimo, da se zahteva črta iz osnutka pogodbe.

2. Ali lahko namesto Soglasja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc predložimo potrdila o nekaznovanju, ki niso starejša več kot en mesec od datuma oddaje ponudbe?


ODGOVOR
Ad. 1. Posredovani zaključni sporazum naj ne vsebuje osebnih podatkov v skladu z GDPR.
Ad. 2. Ponudnik priloži v ponudbi soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse fizične in pravno osebo (obrazca 4 in 5), tako kot je navedeno v Dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom. V kolikor pooblastilo ne bo priloženo bo moral ponudnik naknadno predložiti notarsko overjeno izjavo, da ni vsak zakoniti zastopnik in pravna oseba v enem izmed položajev iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3.
Datum objave: 23.10.2019   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila:

1. Podatek o višini posredniške provizije je nujno potreben in mora biti znan vsem potencialnim ponudnikom, saj v drugačnem primeru niso v enakopravnem položaju, kar je eno izmed temeljnih načel javnih naročil. Posrednikove morebitne pogodbe z zavarovalnicami tukaj ne igrajo nobene vloge.
2. V vašem odgovoru z dne 18.10.2019 navajate, da veljajo izključitve, ki so zapisane v zavarovalno tehnični dokumentaciji. Le-ta pa ne vsebuje nobenih izključitev. Zato ponovno prosimo za potrditev, da veljajo izključitve iz zavarovalnih pogojih zavarovalnice. V nasprotnem primeru prosimo, da dopolnite zavarovalno tehnično dokumentacijo in izključitve navedete sami. Lahko pa se poda dopolnilo, da veljajo pogoji zavarovalnic v kolikor niso v nasprotju z zavarovalno tehnično dokumentacijo.
3. Prosimo za opredelitev kritja »padec drevesa«.
4. Kateri objekti spadajo pod poslovne enote in število teh objektov?
5. Prosimo podajte zavarovalno vsoto za stvari pritrjene na objekte in število lokacij, kjer se to kritje zahteva?
6. Prosimo za razdelitev zaposlenih na; delavce v pisarnah, delavce na terenu, gozdarje, sekače, mizarje,
7. S koliko hektarji gozdov upravljate?
8. V predračunu za požar, navajate da se zavaruje oprema samo pri upravni stavbi Kočevje. Ali se za druge lokacije ne želi zavarovati opreme? V kolikor ne velja kritje za dodatne nevarnosti samo za objekte (Baza 20, Jelendol in Zgornji Hrastnik).
9. Prosimo za seznam strojev, ki so zajeti v vrednosti 10.155 eur.

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Ad. 1. Posredniška provizija je dogovorjena s posredniško pogodbo med zavarovalnico in zavarovalnim posrednikom. Višino posredniške provizije določa zavarovalnica in je odvisna od njene poslovne politike tako kot tudi višina zavarovalne premije. Posredniška provizija je sestavni del administrativnega-režijskega dela zavarovalne premije. Vsaka zavarovalnica sama določa s svojo poslovno politiko koliko od bruto premije bo namenila za režijski del. Končna zavarovalna premija ni odvisna od višine posredniške provizije saj je le del režije, ki ga zavarovalnica namenja zavarovalnemu posredniku. Tudi pri javnih naročilih so vse zavarovalnice v enakopravnem položaju saj se ne posega v njihovo poslovno politiko določanja cene oz. zavarovalne premije.

Ad. 2. Izključitve za ostale zavarovalne vrste:
Požarno zavarovanje-izključitve
-Zavarovanje ne krije škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije, vojne in terorizma.
-Zavarovanje tudi ne krije škode zaradi potresa in drugih škod v vzročni zvezi s potresom, četudi so nastale zaradi katere od zavarovanih nevarnosti, razen če je to posebej dogovorjeno.
Temeljne nevarnosti požarnega zavarovanja:
Požar:
Ne šteje se, da je nastal požar, če je zavarovana stvar uničena ali poškodovana, ker je:
- bila izpostavljena koristnemu ognju ali toploti zaradi obdelave, predelave ali v druge namene (npr. pri likanju, sušenju, praženju, peki, kuhanju, segrevanju, dimljenju ipd.) ali zaradi tega, ker je stvar padla ali jo je kdo vrgel v ali na ognjišče (peč, štedilnik ipd.);
- pregorela, se osmodila ali ožgala zaradi cigarete, žerjavice, svetilke, peči in podobnega.
Eksplozija - ni krita škoda zaradi:
- miniranja, ki ga opravi zavarovanec ali zaradi dovoljenega miniranja, ki ga opravijo drugi;
- eksplozij v prostoru za notranje zgorevanje (valj motorja), do katerih pride na strojih;
- eksplozij, ki so reden pojav v proizvodnem postopku;
- izbruha iz peči in podobnih naprav;
- preboja zvočnega zidu;
- eksplozij biološkega izvora in
- eksplozij, ki nastanejo v posodah, kotlih, ceveh, itd. pod pritiskom zaradi dotrajanosti, izrabljenosti ali prevelike količine rje, kotlovca, usedlin, blata na posodi; krita pa je škoda na drugih zavarovanih stvareh zaradi eksplozije posode;
Vihar - zavarovanje ne krije škode:
- zaradi zanašanja dežja, toče, snega ali drugih stvari skozi odprta okna ali druge odprtine na zgradbah, razen zanašanja skozi odprtine, ki jih je napravil vihar;
- na stvareh na prostem (v kopicah, kupih ipd.), pod nadstrešnicami in v odprtih zgradbah;
- na platnenih nadstreških, ki se držijo zgradb ali so prostostoječi;
- na šotorih in šotorskih skladiščih z opremo in zalogami, razen če je posebej dogovorjeno.
Toča ne krije škode:
- na razprostrtih plastičnih folijah;
- na platnenih nadstreških, ki se držijo zgradb ali so prostostoječi;
- na šotorih in na šotorskih skladiščih z opremo in zalogami, razen če je posebej dogovorjeno.
Vlomsko zavarovanje izključitve:
Zavarovanje ne krije škode, če je vlom ali rop oziroma poskus teh dejanj opravil ali pri njem sodeloval kot udeleženec ali pobudnik zavarovančev delavec, ki opravlja svoj poklic na mestu, kjer so zavarovane stvari.
Pred nevarnostjo vloma so stvari zavarovane le v času, ko so v zaprtih in zaklenjenih prostorih, razen stvari, za katere je drugače določeno.
Zavarovanje odgovornosti izključitve:
Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov:
- če zavarovanec nesrečo povzroči z naklepom. Za naklep se šteje tudi, če ne opusti ravnanja, čeprav bi moral pričakovati njegovo škodljivo posledico;
- za škodo, ki nastane kot posledica neupoštevanja predpisov o pravilnem skladiščenju in manipulaciji z blagom;
- za izgube na teži, naravnega odpada (kalo) ali drugega učinkovanja, ki izvira iz lastnosti samega blaga ali pomanjkljivega embaliranja blaga.
Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki zaradi škode:
- na stvareh, če je škoda posledica vplivanja temperature, plina, pare, vlage, padavin, dima, saj, prahu, tresenja, ropota ipd. (emisije), če to vplivanje počasi škoduje;
- ki so posledica jedrske energije;
- ki jih povzročijo letala in vodna plovila vseh vrst, kakor tudi kopenska motorna vozila in prikolice ter samovozni delovni stroji, kadar se premikajo;
- do katerih pride zato, ker zavarovanec ne odstrani posebno nevarnih okoliščin, kar je zahtevala zavarovalnica. Kot posebej nevarno se v dvomu šteje okoliščina, zaradi katere je že prišlo do nesreče;
- zaradi poklicnih bolezni, azbestoze, genetskih sprememb, elektromagnetnega sevanja ali tabakoze in škode zaradi natega ali zvina vratne, prsne in ledvene hrbtenice, razen če je medicinsko ugotovljena poškodba medeničnega skeleta ali premik med korpusi vretenc večji od 3 mm.
Avtomobilska zavarovanja izključitve:
1.Dodatno zavarovanje strojeloma
Po teh pogojih niso predmet strojelomnega zavarovanja:
-delovni elementi kmetijskih strojev, kot na primer: lemeži, diski, klini na brani, noži in zobje za kosilne grebene, motike ipd.;
-deli vozil in naprav, ki so izpostavljeni neposrednim toplotnim učinkom, kot na primer: obloge posod in naprav za zgorevanje, rešetke kurišč, gorilniki, elektroodporni grelci ipd., razen motorjev z notranjim izgorevanjem;
- transportni trakovi, verige in vrvi;
- plašči in zračnice za kolesa;
- vse vrste orodja, deli vozil in naprav, ki se neposredno uporabljajo za lomljenje, drobljenje in oblikovanje;
- sredstva za tesnjenje in izolacija;
- obrabljeni ali izrabljeni deli.
2.Avtomobilsko nezgodno zavarovanje izključitve:
V zavarovanje niso vključene nezgode, ki nastanejo:
- pri avtomobilskih, motociklističnih hitrostnih dirkah, motokrosu, rallyju in kartingu, kakor tudi pri treningu za njih;
- pri upravljanju in vožnji brez vednosti oziroma odobritve lastnika motornega vozila (nedovoljena uporaba);
- zaradi vojnih dogodkov;
- zaradi aktivne udeležbe v oboroženih akcijah, razen če je zavarovanec v njih sodeloval pri upravljanju svojih del in delovnih nalog ali na poziv pooblaščenih organov;
- zaradi potresa;
- pri upravljanju motornih in drugih vozil brez predpisanega ustreznega dovoljenja.

Ad. 3. Kritje za škodo na objektih zaradi padca drevesa, ki ni posledica viharja.
Ad. 4. Poslovne enote so: Kočevje, LJ, MB, PO. Nobena PE nima lastnega objekta.
Ad. 5. Za stvari pritrjene na objekte je povpraševano samo pri vlomskem zavarovanju, kjer je zavarovalna vsota na 1.riziko kot je že navedeno v Zavarovalno tehnični specifikaciji.
Ad. 6. Terenskih delavcev je 166 od teh je 22 sekačev in 19 gozdarjev. Delavcev v pisarni je 88. skupaj zaposlenih 254 delavcev.
Ad. 7. Upravljamo s 234.986 hektarji gozda.
Ad. 8. Oprema se zavaruje samo na lokaciji Rožna ulica 39.
Ad. 9. Seznam strojev: 10 klimatskih naprav (7.232), 10 kamer (1.705), 2 snemalni napravi (563), sprejemnik led (655)
Datum objave: 23.10.2019   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi enakopravne obravnave potencialnih ponudnikov naprošamo za objavo višine posredniške provizije. Naročnika opozarjamo, da mora biti višina posredniške provizije za predmetno javno naročilo enaka za vse potencialne ponudnike.

ODGOVOR

Spoštovani,

odgovor smo že podali in sicer v odgovoru objavljenem 23.10.2019 ob 9:45 uri.


Datum objave: 23.10.2019   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

poznano nam je, da imajo zavarovalni posredniki z različnimi zavarovalnicami naročniki/zavarovalni posredniki različne posredniške provizije. Navezujoče se na predmetno javno naročilo ponovno naprošamo, da zavarovalni posrednik opredeli in javno obvesti vse zainteresirane potencialne ponudnike o želeni višini posredniške provizije.

Namreč v skladu z 7. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) se mora javno naročanje izvajati po načelo enakopravne obravnave ponudnikov, kjer morajo biti ponudniku znani vsi elementi razpisne dokumentacije. Eden bistvenih elementov je tako tudi posredniška provizija, ki vpliva na oblikovanje ponudbene cene.

ODGOVOR

Spoštovani,
odgovor smo že podali in sicer v odgovoru objavljenem 23.10.2019 ob 9:45 uri.


Datum objave: 23.10.2019   10:07
VPRAŠANJE
1. V zavarovalno tehnični dokumentaciji in zavarovalno tehničnih specifikaciji je navedeno, da so zavarovane nove investicije na obstoječih ali novih lokacijah, če vrednost ne presega 10% zavarovanih stvari, tudi če zavarovanec tega ne sporoči zavarovalnici. Prosim za popravek, da je investicije na novih lokacijah potrebno predhodno prijaviti v zavarovanje.
2. V dodatnih pojasnilih ste navedli izključitve za zavarovalno vrsto strojeloma. Prosimo za navedbo izključitev tudi za preostale zavarovalne vrste
3. Prosimo za informacijo o vrsti strojev, ki so zajeti v strojelomno zavarovanje. Ali so zajete tudi instalacije v zgradbah?
4. Pri zavarovanju vloma je navedeno, da želite zavarovanje opreme, strojev, aparatov in inventarja na vseh poslovnih enotah. Lepo prosimo za informacijo na koliko lokacijah želite to kritje.
5. 5.1.Pri zavarovanju splošne odgovornosti je v klavzulah navedeno, da želite kritje za škode, ki nastanejo iz dejavnosti, za katere zavarovanec ni registriran in ne izvirajo iz v polici navedene dejavnosti. Za zavarovalnico je ta dikcija nesprejemljiva, zavarovalnica mora biti seznanjena z vsemi dejavnostmi, katere je prevzela v riziko. Na podlagi rizika zavarovalnica določi tudi premijo. Prosimo vas, da dikcijo umaknete iz zahtev.
5.2.Na spletni strani so navedene štiri dejavnosti družbe, v kolikor se podjetje ukvarja še s kakšno dejavnostjo, prosimo, da navedete.
5.3. Prosimo samo za potrditev, da primarna predelava lesa, ki se izvaja v okviru hčerinske družbe, ni predmet zavarovanja.
6. Pri zavarovanju odgovornosti je navedeno, da želite kritje odgovornosti iz naslova posesti nepremičnin in premičnin. Ali so s tem mišljene nepremičnine, ki so vaša last?
7. Ali z nepremičninami Baza20, Jelendol, Mašun in zgornji Hrastnik upravljate sami? Se v njih odvija turistična dejavnost?


ODGOVOR

Ad. 1. Velja kot je zapisano v Zavarovalno tehnični dokumentaciji in Zavarovalno tehnični specifikaciji.
Ad. 2. Odgovor je že podan.
Ad. 3. Odgovor je že podan. Instalacije v zgradbah niso zajete.
Ad. 4. Zavarovanje vloma želimo na 4 poslovnih enotah.
Ad. 5.1. Za neregistrirano dejavnost je mišljeno upravljanje z objekti (Baza 20, Jelendol, Zgornji Hrastnik), ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.
Ad. 5.2. Družba v okviru opravljanja dejavnosti gospodarjenja z državnimi gozdovi opravlja naloge razpolaganja z državnimi gozdovi, upravljanja državnih gozdov in pridobivanja državnih gozdov. Družba lahko poleg teh dejavnosti opravlja še druge dejavnosti, ki so potrebne za gospodarno in učinkovito opravljanje dejavnosti gospodarjenja z državnimi gozdovi, kot so organiziranje centrov za zbiranje oz. predelavo lesa in ustvarjanje pogojev za razvoj ter vzpostavljanje gozdno lesnih verig s čim višjo dodano vrednostjo.
Ad. 5.3. Potrjujemo, da primarna predelava lesa, ki se izvaja v okviru hčerinske družbe, ni predmet zavarovanja.
Ad. 6. Mišljene so tako nepremičnine, ki so last SiDG (Mašun) kot tudi nepremičnine, ki jih upravlja (Baza 20, Jelendol, Zgornji Hrastnik).
Ad.7. Z nepremičninami upravlja družba SiDG. V objektih Baza20, Jelendol in Zgornji Hrastnik izvajajo turistično dejavnost Občina Dolenjske Toplice in Muzejsko dejavnost Dolenjski muzej. V objektu na Mašunu izvaja gostinsko dejavnost najemnik.Datum objave: 24.10.2019   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri vozilih, ki opravljajo poleg vožnje tudi dejavnosti navajate kritje tako za materialne kot nematerialne škode iz dejavnosti. Pri navedenem zavarovanju predlagamo omejeno kritje do 200.000,00 EUR. Prosimo za potrditev.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Dejavnost (sečnja dreves) opravljata 2 delovni vozili harvester in forwarder. Tudi za te dve vozili velja zakonska zavarovalna vsota, kljub opravljanju delovne funkcije izven prometne situacije.


Datum objave: 24.10.2019   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

- podatek o kargo škodah,
- ali je max. zavarovalna vsota po posameznem prevozu 428.900 eur ?

Hvala.


ODGOVOR

Ad. 1. Kargo zavarovanje do sedaj ni bilo sklenjeno.
Ad. 2. Maximalna zavarovalna vsota posameznega prevoza je 428.900 .Datum objave: 25.10.2019   08:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v osnutku vzorca pogodbe ZAV 2020 je določen način obračuna poslovno tehničnega rezultata. Osnova za obračun predstavljajo vse zavarovalne vrste, razen zavarovanja avtomobilske odgovornosti in odgovornosti vodilnih delavcev. Glede na to, da se iz obračunov navadno izločijo vse zavarovalne vrste odgovornosti, vas prosimo, da se iz osnove za obračun izločita tudi zavarovanje splošne in projektantske odgovornosti.

ODGOVOR

Osnova za izračun poslovno tehničnega rezultata ostaja nespremenjen kot je navedeno v Razpisni dokumentaciji in Vzorcu pogodbe.
Datum objave: 25.10.2019   08:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim, da se iz osnove za izračun bonusa na poslovno tehnični rezultat izločita zavarovalni vrsti zavarovanje splošne odgovornosti in zavarovanje projektantske odgovornosti.

Kot je znano, zavarovanec nima vpliva na to, kdaj bo oškodovanec zavarovalnici posredoval odškodninski zahtevek (za to ima namreč čas, ki mu ga opredeljuje zakon) ter kako hitro se bo nato odzval na morebitne pozive zavarovalnice za predložitev vse potrebne dokumentacije za likvidacijo zavarovalnega primera, kar posledično pomeni, da se izplačilo škode iz tega naslova lahko zavleče daleč v prihodnost. Posledično bi to pomenilo, da bi bilo potrebno izvajati poračune prejetega bonusa na dosežen poslovno tehnični rezultat, če bi bila škoda na koncu izplačana.

Hvala.

ODGOVOR

Odgovor je že podan.Datum objave: 25.10.2019   08:07
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V zavarovalnih tehnični specifikaciji tabeli navajate, da se pri osebnih vozilih od zap. št. 1 do zap. št. 16 sklene zavarovanje kraje in požarne nevarnosti brez sklenitve splošnega avtomobilskega kaska. Navedeni zavarovalni vrsti se lahko skleneta le skupaj z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska. Prosimo za popravek.

Lep pozdrav.ODGOVOR

Naročnik spreminja Zavarovalno tehnično specifikacijo v delu, ki se nanaša na vozila od zap. št. 1 do zap. št. 16. Umikamo kritje za delni kasko požarne nevarnosti in naravne nesreče in delni kasko kraja.


Datum objave: 25.10.2019   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,


posredniška provizija ni kot navajate sestavni del administrativnega-režijskega dela zavarovalne premije. Je plačilo za storitev, ki jo zavarovalni posrednik opravlja za vas, za naročnika. Posledično bi moral biti tudi interes naročnika, da je višina provizije, ki jo mora zavarovalnica upoštevati v zavarovalni premiji, javno znana in enaka za vse ponudnike.

Stališče Ministrstva za finance (št. 430-434/2013/4) je, da glede na to, da zavarovalnega posrednika izbere naročnik, plača pa izbrani ponudnik oz. zavarovalnica, se višina dogovorjenega odstotka zavarovalne premije ali kakršnokoli drugo plačilo opredeli v razpisni dokumentaciji postopka oddaje javnega naročila za zavarovanje.

Dosedanja praksa javnih naročil v katerih sodeluje zavarovalni posrednik, je, da je podatek o višini provizije javno objavljen in enak za vse zavarovalnice.

Prosim za podatek o višini provizije.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

Z vsiljevanjem enotne posredniške provizije nočemo vplivati na poslovno politiko zavarovalnice pri določanju administrativnega režijskega dela zavarovalne premije. Le-ta ne vpliva na končno bruto zavarovalno premijo, saj ima vsaka zavarovalnica v naprej določeno višino posredniške provizije, ki je definirana v posredniški pogodbi. Zavarovalni posrednik Birpos ima tako pogodbo sklenjeno z vsemi zainteresiranimi zavarovalnicami in jim je torej v naprej znana višina posredniške provizije torej so vse zavarovalnice v enakopravnem položaju. Še več: vsaki zavarovalnici se celo dopušča svobodno oblikovanje administrativnega dela premija, brez vsiljevanja enotne posredniške provizije spoštuje se pogodbeni odnos med zavarovalnico in zavarovalnim posrednikom.