Dosje javnega naročila 006875/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Obnova hidrantnega omrežja nadstrešnic NAS5 in NAS9
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 261.951,47 EUR

JN006875/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.10.2019
JN006875/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2019
JN006875/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.11.2020
JN006875/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006875/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
http://www.luka-kp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13175
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova hidrantnega omrežja nadstrešnic NAS5 in NAS9
Referenčna številka dokumenta: JN 1338/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročnik Luka Koper d.d. namerava obnoviti obstoječe hidrantno omrežje v območju skladišč za sipke tovore od skladišča 6A oz. nadstrešnice št.5 (NAS 5) do nadstrešnice 9 (NAS 9-severna in južna stran). Obstoječe omrežje je dotrajano in poškodovano, saj pušča na več mestih. Cevovod je trenutno zaprt in ne zagotavlja požarne varnosti skladiščnih objektov. Omrežje se zaenkrat napaja s pitno vodo, vendar je v prihodnosti predviden priklop na tehnološko vodo. Del veje, ki poteka skozi odprto nadstrešnico NAS 1 v smeri Jug-Sever po projektu ostaja priklopljen na pitno vodo, med drugim tudi zato, ker sta na obalni strani predvidena pitnika, ki naj bi zagotavljala pitno vodo za potrebe prve pomoči pri poškodbah oseb.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik Luka Koper d.d. namerava obnoviti obstoječe hidrantno omrežje v območju skladišč za sipke tovore od skladišča 6A oz. nadstrešnice št.5 (NAS 5) do nadstrešnice 9 (NAS 9-severna in južna stran). Obstoječe omrežje je dotrajano in poškodovano, saj pušča na več mestih. Cevovod je trenutno zaprt in ne zagotavlja požarne varnosti skladiščnih objektov. Omrežje se zaenkrat napaja s pitno vodo, vendar je v prihodnosti predviden priklop na tehnološko vodo. Del veje, ki poteka skozi odprto nadstrešnico NAS 1 v smeri Jug-Sever po projektu ostaja priklopljen na pitno vodo, med drugim tudi zato, ker sta na obalni strani predvidena pitnika, ki naj bi zagotavljala pitno vodo za potrebe prve pomoči pri poškodbah oseb.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.10.2019   10:01
Kraj: Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.10.2019   14:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo za spremembo tipa ponudbe iz "ključ v roke" v obračun po količinah, zaradi pomanjkljive projektne dokumentacije. Saj za projekt služi "Študija požarne varnosti", ki seveda NE vsebuje delavniških načrtov jaškov, spojev in drugih elementov (fazonov) na vodovodnem omrežju. Ravno tako NI elaborata geomehanskih raziskav, kjer bi bila razvidna sestava tal.

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni.

PZI pomotoma ni bil priložen in bo dodan danes.

Obračun ostane po sistemu "ključ v roke".

Vodja projekta pri naročniku ocenjuje, da geomehanske raziskave niso potrebne oz. naj izpraševalec utemelji zakaj bi bile potrebne.Datum objave: 08.10.2019   15:02
Pozdravljeni.

K ostali dokumentaciji smo dodali PZI.

LP

Datum objave: 08.10.2019   15:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.) Prosimo za naziv podjetja , ki je izdelalo projekt, da lahko pridobimo ponudbo za PID in NOV projekte.
2.) Postavka 47. Izdelava s cementom vezane ( stabilizirane ) spodnje nosilne plasti...m2 1.585,00...koliko kg cementa naj upoštevamo na m3 stabilizacije?
3.) I. GRADBENI DEL/ postavke 7, 8, 9 kakšna je širina rezkanja ali rušenja asfalta?


Hvala

Lp

ODGOVOR
Podajamo prvi del odgovora:
1) Dodali smo PZI.
3) Iz PZI je bolj razvidno območje posega, če potrebujete še ta odgovor, kljub PZI-ju nam sporočite.


Datum objave: 10.10.2019   08:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.) Prosimo za naziv podjetja , ki je izdelalo projekt, da lahko pridobimo ponudbo za PID in NOV projekte.
2.) Postavka 47. Izdelava s cementom vezane ( stabilizirane ) spodnje nosilne plasti...m2 1.585,00...koliko kg cementa naj upoštevamo na m3 stabilizacije?
3.) I. GRADBENI DEL/ postavke 7, 8, 9 kakšna je širina rezkanja ali rušenja asfalta?


Hvala

Lp

ODGOVOR
Podajamo drugi del odgovora
2) Cementna stabilizacija mora ustrezati TSC 03.320. Vgrajuje naj se CS po že preskušeni recepturi, sicer mora izvajalec sam izvesti predhodne preskuse.
Količina cementa je okoli 50 kg/m3. Kot napisano, lastnosti CS morajo ustrezati TSC 03.320 torej med 3,5-4,5 Mpa.
3) Širina rezkanja razvidna iz karakterističnega profila 6.1. Odvisna bo tudi od dejanskega strižnega kota zemljine. Ocenjujem da bo širina rezkanja obrabne in nosilne plasti okoli 1,5 m ter nato pred končnim asfaltiranjem še rezkanje obrabne plasti 2*30 cm.
Datum objave: 11.10.2019   11:12
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

3.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec je v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo tega naročila izvedel vsaj en (1( istovrsten posel kot ga prevzema v ponudbi v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR brez DDV, pri čemer se kot istovrsten posel šteje izvedba vodovoda DN125 ali večjega premera.

Lepo prosimo naročnika, da prizna referenco v vrednosti 70.000,00 EUR brez DDV.

ODGOVOR
Priznali bomo tako referencoDatum objave: 11.10.2019   11:12
Naročnik spreminja pogoj:

3.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec je v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo tega naročila izvedel vsaj en (1( istovrsten posel kot ga prevzema v ponudbi v vrednosti vsaj 70.000,00 EUR brez DDV, pri čemer se kot istovrsten posel šteje izvedba vodovoda DN125 ali večjega premera.


Datum objave: 15.10.2019   09:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Pri geološko neznani sestavi tal (odgovor 4 iz, Datum objave: 10.10.2019 08:27), kjer ni znan strižni kot zemljine in se lahko "konkretno" spremeni širina izkopa/zasipa/cementne stabilizacije in posledično odstranjene površine asfalta ter zatem znatno povečane površine asfaltiranja, na naš predlog po umiku ponudbe "ključ v roke", vztrajate na tem. Da ne uporabljam neprimernih besed, ampak tukaj nekaj ne diši ...

lep pozdrav

ODGOVOR
Odgovor projektanta: V projektu je predviden izkop pod kotom 70° in dodatno povečan pas rezkanja za 20 cm na vsako stran. Poleg tega je predvideno razpiranje v dolžini 270m, to je 1/3 trase. Težko, da bojo pogoji slabši.
Naročnik ne bo spremenil zahteve glede obračuna in sicer ostane "ključ v roke".

Datum objave: 15.10.2019   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V specifikaciji ponudbenega predračuna pod točko II. VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI so zahteve za PEHD cevi in fazonske kose. Ali je glede na pogoje instalacije namesto PEHD mogoče ponuditi rešitev z visokotlačnimi PVC vodovodnimi cevmi, katera so bolj pogosta rešitev z več referencami za pristanišča v tujini? Posebej zaradi primernosti vgradnje v zemljo z visoko vsebnostjo soli ter visoko odpornosti na mehanske obremenitve. Spajanje cevi in fazonskih kosov je na obojko, brez varjenja, s posebnim sidrnim spojem, kar skrajša čas vgradnje. Vsi elementi izdelani v tovarni, s čimer se zmanjšuje možnost človeških napak, ter povečuje zanesljivost spojev. Življenjska doba je preko 100 let, mehanske karakteristike dolgoročno boljše od PE-HD cevi, večja elastičnost, večji pretok v primerjavi s PE-HD cevmi in zmanjšan učinek vodnega udara

Lep pozdrav


ODGOVOR
Ne. Rešitev rešitev z visokotlačnimi PVC vodovodnimi ni primerna.